Baerum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten

Kommuneadvokaten i Bærum tapte mot kritikere av sakkyndige

Bærum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten.

 

Tre personer tilhørende Gruppen Til Familiens Selvstendige Rett ble politianmeldt av kommuneadvokaten i Bærum kommune. Begrunnelsen var at de på ulike internettsteder, åpent kritiserte sakkyndiger som bla a har ansettelsesforhold i den aktuelle kommunen.


De tre anmeldte, er Rune Fardal, Mona Lygre og Rune Nilsson som er svært aktiv i kampen mot sakkyndiger som de mener utfører rene bestillingsverk i flere henseender.

 

 

 

 

Kommuneadvokaten i Bærum tapte mot kritikere av sakkyndige

Bærum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten.

 

 

 

 

 

Innformasjon og Vurderinger av personer knyttet til barn og omsorg
Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, internett, SSB, Barnevern, Domstoler, Private og foreninger

 

Oversikt over fagfolk vi og våre medlemmer ikke kan anbefale grunnet selvopplevde negative erfaringer

 

Trusselbrev fra Asker Kommune 18.3.2004 side 1) side 2)
Svar på trusselbrev
Nytt truende brev fra Asker Kommune av 31.3.04
Svar på trusselbrev nr. 2
Asker kommune klarer ikke svare for sine handlinger!

Anmeldelse Av Mona Lygre Henlagt!
Henleggelse påklages

Anmeldelse 1 fra Asker Henlagt!
Henleggelse fra Asker Påklages

Anmeldelse 2 fra Asker Henlagt! Straffeprosessloven §224!
Henleggelse fra Asker påklages
NY! Påtegningsark fra Asker Politi til statsadvokaten. Side 2

SAKEN HENLAGT AV STATSADVOKATEN!
Følgebrev

Lar nettsted henge ut barnevernsansatte!

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter