Avstraffelse av mennesker som hjelper tvangsfjernede barn

 

Avstraffelse av mennesker som hjelper tvangsfjernede barn

Indsendt af Marianne Haslev Skånland 24 oktober 2001 kl. 19:56:32:
 

 

 

NKMR:s vice ordf. Marianne Haslev Skånland, professor, sände detta inlägg till Borgerdebat.dk som svar på:  To drenge hjem efter et halvt år under jorden indsendt af Annelise 24 oktober 2001 kl. 18:48:52:

 

 

 

 

Det var en interessant artikkel, Annelise.

Slik straffe-prosess med dom om fengsel eller bøter driver myndighetene med i Norge også. Inklusive i saker hvor det er gjort HELT KLART av barna selv at de ikke vil være i kommunens "omsorg", at de lider og sørger, at de vil hjem til sine elskede foreldre, at de aldri har hatt det vondt hos foreldrene, osv osv.

Det er påfallende hvor anderledes de gale (myndighetene) og de blinde (den store befolkning som snusfornuftig ikke vil tro at det offentlige gjør annet enn godt for barn) resonnerer i disse sakene enn de samme gjør når det gjelder jødeforfølgelsene i Tyskland for 60 år siden. I alle våre historiebøker kan man lese om heroiske enkelt-tyskere, og mennesker i andre land okkupert av Tyskland, som skjulte jøder og hjalp dem til å flykte. Det beundrer vi av fullt hjerte.

Men ser man det, når det gjelder aktiviteter i våre egne land, da får pipen en annen låt!

 

Tror dere ikke at grunnen til at det offentlige driver sånn straffe-forfølgning av dem som gir medmenneskelig hjelp til barn som flykter fra barne"vernet"s terror (med en strafferamme som går langt ut over straff for voldtektsforsøk, mishandling og annet), nettopp er at de vet at det offentlige IKKE har rett, moral og medmenneskelighet på sin side, og at hvis de ikke gjorde befolkningen redde for å hjelpe, så ville de øyeblikkelig miste ALLE de barn de har tatt på galt grunnlag? Det ville jo være det samme som å si at barna virkelig hadde frihet, inklusive frihet til å dra hjem hvis de ville, og frihet til å få hjelp til det, og dermed ville systemets galskap bli åpenbar.

 

Derfor, tror jeg, er det at myndighetene må skremme og straffe både barn og voksne som unndrar seg deres "omsorg for de stakkars barn".

 

Marianne

 

Barnmålen blir sken rättegångar
Ska jurister som är kritiska mot myndigheterna åläggas yrkesförbud?
Av Siv Westerberg

 
To drenge hjem efter et halvt år under jorden
Af Per Borgaard


Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter