Hvad er familiesammenføring for noget?

 

 

 •   

 

 • Dette debatt-innlegget har tidligere vært publisert på Borgerdebat (www.borgerdebat.dk) og på Kafka-debat (www.kafka.dk), begge steder den 20.03.01.

  Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

  • Hvad er familiesammenføring for noget?

   Indsendt af Anna Jensen 20.3.01 09:51:

   Jer er dykket ned i min stak af gamle breve, som jeg har sendt til Folketinget, fordi jeg stadig mener, de herrer/damer ikke er kommet et skridt videre i deres sjoflen af menneskerettighederne. Hermed et brev helt tilbage til 1990, hvor jeg skrev til Arne Melchior:

   Hr. Arne Melchior

   Jeg takker for modtagelsen af deres brev af 8-8-90. Jeg finder dog ikke Deres brev tilfredsstillende. De taler om familiesammenføring som om det er en ganske selvfølgelig ting. Jeg citerer Deres brev: "Familiesammenføringsreglerne tillader kun egne børn under 18 år og forældr over 60 år at komme hertil" og "der skal gælde samme lov for den indfødte som for den fremmede, som bor i landet":

   Tanken er smuk, men den efterleves ikke i Danmark. Der er i øjeblikket 18.000 børn tvangsanbragt (over det dobbelte nu) uden for deres eget hjem. Har De fulgt den debat, der har været i uge- og dagpressen om de fuldstændig meningsløse og vanvittige tvangsanbringelser der sker hver dag? Hvor er familiesammenføringen, når det gælder danske børn der uretmæsssigt tvangsfjernes fra deres hjem og familier? Hvor er bedsteforældrene henne i denne sammenhæng, har de og børnene ikke ret til familiesammenføring, og hvad har disse gjort, siden de skal skilles og ikke ses mere?

   De skriver i dres brev: "Man kan ikke have forskellige regler for grupper af anden hudfarve, tro, nationalitet, etc." Og De efterlyser et eksempel på, at dette ikke gælder for danskerne, og postulerer at et sådant eksempel ikke findes.

   Jeg kan give Dem mange eksempler. Et forældrepar får tvangsfjernet deres tre børn, som bliver anbragt tre forskellige steder i Danmark. Forældrene sultestrejker i telt foran Gentofte rådhus.

   To børn tvangsfjernes fra en mor, som alle ellers har sagt god for. Børnene anbringes på et psykiatrisk hospital 6 måneder i fuld isolation, selvom de aldrig før har været psykiatriske patienter, der har haft problemer af nogen art.

   To andre børn, som p. g. a. moderens kræftsygdom har boet igennem mange år og gået i skole fra deres bedsteforældre, tvangsfjernes pludseligt fra disse kærlige og nære familierelationer. Bedsteforældrene får nu ikke mere lov til at se dem på den døgninstitution, de brutalt er anbragt på.

   En gammel bedstefar, som ligeledes havde en kræftsyg datter, fik ikke engang lov til at sende sit 12 årige barnebarn pakker eller ringe til hende, efter datteren døde, og plejefamilien tog over.

   Hr. Melchior! I alle disse tilfælde, som er dokumenterede og har været fremme i pressen, er børnene og deres familier blevet gidsler, og her er så sandelig ikke tale om nogen form for familiesammenføring, snarere det stik modsatte.

   Med venlig hilsen

   Anna Jensen

   Foreningen Danmarks Børn

    

   Anförande av riksdagsmannen Thomas Julin

   En 13-årig piges oppfatelse av sin egen tvangsfjernelse

   Tonjes brev til barnevernet

   Frans Lovasz berättelse

   En bön för Sofia och hennes son

   Fosterbarn och deras syskon

   Psykiska övergrepp när barnen rätt skulle tas tillvara

   Tillbaka till Artikelindex

    

    

    

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter