Artikler

Kommentar: Med armen i vepsebolet

Kommentar: Med armen i vepsebolet

Barneombud Trond Waage har stukket hele armen inn i et vepsebol med sitt utspill om å «revolusjonere barnevernet». Slik barnevernet fungerer i dag, bør ansvaret for tiltak som skal sikre barns oppvekstvilkår ligge andre steder, mener Waage.

 

Av Torbjørn Svendsen, reporter

 

 

 


Torbjørn Svendsen är journalist på Rogalandsavisen.

Artikeln är tidigare publicerad i Rogalandsavisen.no den 19 oktober 2000.

Sedan artikeln tagits bort från Rogalandsavisens hemsida återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Det er ingen overraskelse at barnevernsledere rundt om i landet skriker opp over barneombudets ramsalte kritikk. «Dagens barnevern har dårlig kvalitet og ansatte uten kompetanse,» er én av kraftsalvene fra barneombud Trond Waage.

 

Barnevernsleder Else-Grethe Mathisen er i Aftenposten trukket fram som representant for fagfolkene som nå er kraftig provosert av barneombudet.

«Det er skremmende og trist at barneombudet går ut med en ensidig mistillit til den jobben vi gjør,» siterer Aftenposten barnevernslederen på.

 

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim er også sjokkert over styrken i barneombudets utspill.

 

Ved å fokusere på barneombudets karakteristikk av tilstandene i dagens barnevern, prøver Orheim og fagmiljøene å få fokuset bort fra selve kjernen i Trond Waages kritikk.

 

Som barneombud sitter Waage gunstig til for å fange opp misnøye overfor alle former for hjelpetiltak overfor barn og unge. Når Waage bruker stortrommen mot barnevernet, er det fordi dette «hjelpeapparatet» gang på gang har vist seg å utvikle interne kjøreregler som harmonerer dårlig med det folk flest oppfatter som hjelp.

 

I tillegg har medier som har prioritert å trekke fra noen av barnevernsgardinene rundt om i kommunene, kjapt oppdaget at det slett ikke bare er barnas ve og vel som er årsaken til det omstendelige hemmelighetskremmeriet rundt barnevernets arbeid.

 

Svært lite tyder på at kommuneøkonomien i årene framover vil gi rom for økte tilskudd til barnevernet. Jeg er også enig med Trond Waage i at en slik tankegang er antikvarisk, og at barnevernet må legges om.

 

Barnevernets oppgaver har vært for omfattende til at utenforstående har kunnet vurdere det «fantastiske arbeidet som blir gjort». Tiden er rett og slett overmoden til en innsnevring og konkretisering av barnevernets ansvar.

 

Det hører absolutt med i dette bildet at dagens unge lovbrytere slipper for lett unna. Når de yngste i gjengen opplever at taggeren, ruteknuseren, butikktyven, biltyven og dopmisbrukeren er tilbake på gaten nesten før de har sagget seg ned til neste hjørne, er det umulig å unngå at det spirer blant de unge kriminelle.

Det må være mulig å straffe hardt nok til at det har preventiv virkning uten å hugge hendene av.

 

Trond Waage vil fjerne 15 år som kriminell lavalder. Det synes jeg er greit. Politiet slipper stadig vekk ut igjen 14-åringer med flere års ansiennitet fra «bransjen». Det kan sies mye om bruken av tvang og straff. Når det gjelder mulighetene til å stoppe unge lovbrytere på et tidlig punkt i «karrieren», er jeg overbevist om at ris slår ros i de aller, aller fleste tilfellene. Ni av ti 12-åringer er gløgge nok til å lukte rennesteinen dersom samfunnsapparatet får muligheter til å straffe dem konsekvent. Da blir ros noe ungdommene selv kan gjøre seg fortjent til.

 

Mitt håp er at barneombud Trond Waage får gjennomslag for en ny lov for alle kriminelle under 18 år, og at dagens barnevern blir nedbygd til å håndtere konkrete saker i kommunene.

 

 

Waage vil frata barnevernet ansvar
Av Trond VikenVil ha omlegging i barnevernet
Artikel i Bergens Tidende (NTB)


 
"Ressurskrisen" i barnevernet
Av Harry Ulich


Värstingresa stoppad
Av Nicklas Hermansson

 
Inte mammas fel om barnet blir mördare
Av Germund Hesslow

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter