STAKKARS BARN!

Vi får de barn vi fortjener, men hva har de gjort for å fortjene Barneombudet?

Av Kjetil Rolness, Oslo

 

 

  

 

Kjetil Rolness är journalist. Artikeln är tidigare publicerad i Spalte i Dagbladet, den 4. augusti 2000. Det som fanns tryckt i tidningen var lite förkortat i förhållande till detta manuset.

 

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Årets saftigste sommeragurk: Barneombudet advarer mot lettkledte sommemoter som kan føre til overgrep. Visstnok er ingen ofre hittil funnet, men det gjelder å være føre var. Med sitt blottede nærvær sender unge piker livsfarlige seksuelle signaler på høylys dag! Norske gutter skjelver ukontrollert i boksershortsene ved synet av naken hud! Og da mister de både vett og omtanke, og blir til ustyrlige seksualmonstre!

 

For sikkerhets skyld burde vi innføre 18-årsgrense for kjøp av korte, trange topper. Fjortiser er jo ”for unge til å forstå” hva det betyr å gå med så provoserende plagg. Alternativt kunne vi foreslå en ØVRE aldersgrense for dem som i full offentlighet skal få lov til å komme med slike ”autoritative” utsagn, og dermed projisere sin egen forvirring og frustrasjon over på ungdom som er dem fullstendig overlegne i faget visuell kommunikasjon.

 

Hvem har egentlig oppfunnet denne nye seksuelle trusselen? Har Barneombudet snakket med mange norske ”spice girls” som føler de har MISTET sin ”girl power” ved å kle seg sexy? Har han konsultert med en eneste ung gutt før han fastslår at ”mager og piercing i navlen kan vekke farlige reaksjoner hos det annet kjønn”? Snakker han av egen kroppslig erfaring, eller holder det med et hjertesukk fra en helsesøster på Sørlandet, som – for alt vi vet – også taler på vegne av den lokale menighet? ”’Den sexy påkledningen kan føre til overgrep,’ mener helsesøster.” Javisst. Snakker vi om sex og vold, blir alle faktiske årsaksforhold redusert til meningsytringer.

 

Denne mediefarsen, herved døpt ”Synsere i sommersol”, kunne vi ledd mye av, hadde ikke seksuelle overgrep som reel foreteelse fortjent et ganske annet alvor. Dessuten skriver disse moralske solstikkene seg inn i et helårsmønster som tærer på tålmodigheten selv til en durkdreven, illusjonsløs tabloidleser. Vi trenger ikke advare ungdom mot deres egen seksualitet. Vi trenger i stedet å advare barn og voksne mot et statlig ombud som systematisk bruker mediene til å spre ubegrunnet frykt og bekymring.

 

Trond Waage dukker nemlig stadig oftere opp i media med sine advarsler, formaninger og tiltak. Det er en endeløs støm av forutsigelig negativitet. Barneombudet er alltid skeptisk til det nye, enten det heter globalisering eller reklame i skolebøker. Han vil alltid beskytte de små, ofte mot deres egne lyster. Og vi kan alltid være like sikker på at utspillene er ugjennomtenkte.

 

Dagen etter dobbeltdrapet i Kristiansand var Waage på banen med en ”revurdering av den robuste barndommen”:  ”Tiden da barn kan ligge alene i telt er forbi”. Det samme måtte vel da gjelde andre utendørsaktivteter uten voksentilsyn. Uten betenkningstid anbefalte altså barnas egen talsmann en alvorlig innskrenking av barns handlerom. Barneombud for barneforbud! Dette var hans løsning på voldsproblemet. Dette skulle bedre barns livssituasjon. Men: Hvor store er egentlig sjansene for at et norsk barn anno 2000 skal bli utsatt for vold og overgrep? (For eksempel i forhold til sjansene for å bli trafikkoffer?) Er den større nå enn før? Hvis så er tilfelle, hva er årsakene? Hvilke tiltak vil være effektive, uten å gå på bekostning av andre goder, som utfoldelse og frihet? Disse kompliserte, men uomgjengelige spørsmålene har Barneombudet åpenbart ingen evne, vilje eller tid til å stille. Han skriver heller panikkartede brev til statministeren under titler som ”Pornografien invaderer barnesinnet”. Å besinne seg i forhold til betente og vanskelige temaer, er tydeligvis en fremmed tanke hos Ombudet. Her skal det manes fram Djevler som Angriper de Uskyldige små! Barn ”bombarderes med voksensextilbud” selv når de surfer på internetts musikksider, ifølge Waage (hvor HAR han dette fra?), og anbefaler skoler å hindre tilgangen til internett slik at ikke barna kommer i kontakt med porno. Vi får anta at dette var før han la sitt eget tillitsvekkende ansikt ut på nettet.

 

Det er ikke vanskelig å forstå at foreldre kan være bekymret for barnas kroppsfiksering eller mediebruk. Men hva skal vi med et barneombud som ikke gjør annet enn å nøre opp under uroen? Waage er selv barneforsker, men overser all forskning som kan opplyse og berolige foreldre. I stedet hører vi alltid at ”barneombudet mottar jevnlig henvendelser fra foreldre og ungdom” om forferdelige nye trusler, som for eksempel Pokémon. Javel. ”Seerstorm” på NRKs sentralbord betyr tyve opprørte kristenfolk fra Vestlandet. Hvor representativ er bekymringen Waage får inn på telefonen? Hvor begrunnet er den? Folk ringer kun hvis de frykter noe, og tror de kan vinne gehør hos et ombud hvis kjepphester de kjenner fra media. Waage påstår å ha mottatt ”flere telefoner” fra barn som IKKE vil feire bursdager på McDonald’s. Disse mottas med takk, og inngår straks i hans utrettelige kampanje mot ”det kommersielle trykket”. Så kan slitne aleneforeldre sitte der med dårlig samvittighet fordi de tar barna med på plastikkrestaurant, istedet for å stelle i stand ”den gode, gamle bursdagsfeiringen” som krever like god råd, like god tid og like god smak som i Ombudets omgangskrets.

 

Trond Waages evige klagesang mot markedskreftene kunne med fordel vært henlagt til et politisk parti eller interessorganisasjon, der ideologisk ønsketenkning hører hjemme. Han kritiserer ”de kommersielle aktørenes stadig grådige spill” på helt prinsipielt grunnlag, ofte uten påvisning av konkrete varers konkrete skadevirkninger. Varetilbydere er hensynsløse manipulatorer, og barn er viljesløse ofre som kjøper alt de blir tilbudt - av gale grunner: ”Anskaffelse av mobiltelefon bør ikke være et resultat av en motebølge eller av kjøpepress blant barn og unge. I enkelte miljøer ser vi at mobiltelefonen fungerer som en jappedings eller et statussymbol.” Huffda. Men alle som kjenner dagens barn vet at ingen andre bruker mobilen så mye, så variert og så kreativt, og skulle dingsen også fungere identitetsmarkør – hva så? Vi snakker om et distingveringsbehov som har eksistert i alle kulturer til alle tider, men som Ombudet finner umoralsk, og tror han kan stoppe ved å innføre for eksempel skoleuniformer. Som om ikke barn (og voksne) alltid vil finne nye og subtile måter å vise hvem som er de kuleste, smarteste eller rikeste. Waages drøm om skolegården som et visuelt Barnalbania viser at han har et like nært forhold til de yngre klasser som AKP-ere (som anså alle finklær som synd) i sin tid hadde til arbeiderklassen (som så det som en plikt å pynte seg for høytid).

 

Norske tolvåringers standardpakke består ikke av statussymboler, men av ski, skøyter, sykler, bøker, stereo/radio, sovepose – ting som fremmer gode verdier som friluftsliv og almenndanning. En tilsvarende undersøkelse av foreldrenes utstyrspark (fra stil karnapper til designertannbørster) ville neppe gi like oppløftende resultat. Likevel vil altså Waage beskytte barna mot reklamens kjøpepress. Dette er først og fremst noe som beskytter foreldre mot barnas mas, og som marginaliserer barna som samfunnsvesener. Skal barndommen være en fredet sone i forbrukersamfunnet? Skal de stå utenfor den sosiale, kulturelle og kommersielle virkelighet, og få almisser og gode råd fra foreldre som forbruker mer og usunnere enn dem selv? Skal de få lov til å oppleve markedsøkonomiens omkostninger - morgenstress, trafikkstøv, prestasjonsangst, mindre samvær med foreldrene, osv., men ikke dens goder og gleder?

 

Bak beskyttelsestrangen finner vi den gamle tanken om barn som ”naturlige” og ”uskyldige”. Denne holdningen bidrar til ytterligere å infantilisere mennesker som heller burde ha fått frihet og midler til å bli bevisste forbrukere gjennom prøving og feiling. Edruelig forskning viser at barn ikke tar skade av TV-reklame, men tvert imot utvikler kodeforståelse og kritisk distanse på et meget tidlig tidspunkt. Selv på dette kontroversielle punktet kan vi altså støtte oss til kloke ord vi finner på internett: ”Barneombudets visjoner er at barn blir sett på som likeverdige med voksne, at barn blir ansett som kompetente individer, at det fokuseres på mulighetene i arbeidet med barn.” Nettopp. Hvorfor framstår da Ombudet så ofte i offentligheten som en mann som MOTARBEIDER disse verdiene, som ikke gjør barn til de ”fremste eksperter på sitt eget liv”, men til ubehjelpelige fjols som trenger en høy beskytter? I fjor ble Trond Waage tildelt UNICEFs ærespris for sitt ”grensesprengende arbeid som kommunikator”. Innenriks ligner han mer på barnas egen Jagland.

 

 

 

Ligg unna barna ! Av Henrik Færevåg

"Det norske barneombudet vil tvinge kriminelle barns foreldre til å la seg veilede av fagfolk" To artikler fra Aftenposten


Barn - foreldres eiendom ! Av Tor Langbach


Inte mammas fel om barnet blir mördare. Av Germund Hesslow


Skole og oppdragelse. Av Marianne Haslev Skånland


Barneombudet, "likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". Av Ole Texmo

Tillbaka till Artiklar

SPØRGSMÅL I DANSKE FOLKETINGET

BRUK AV PERSONLIGHEDSTEST VID TVANGSFJERNELSE AF BØRN

 

 

Spm. nr. S 1280

Til socialministeren (11/12 2003) af:
Pia Kristensen (DF):
»Er ministeren opmærksom på, at der i sager om tvangsfjernelse af børn stadig bruges personlighedstest, der af mange forskere og andre betegnes som værdiløse, er ministeren bekendt med den alvorlige kritik, der er rejst mod sådanne test, og hvilke overvejelser vil ministeren gøre sig for at sikre, at man kommer væk fra at bruge sådanne test i en kommende reform af reglerne om tvangsfjernelse?«

 

 

Spm. nr. S 1285

7) Til socialministeren af:
Pia Kristensen (DF):
»Er ministeren opmærksom på, at der i sager om tvangsfjernelse af børn stadig bruges personlighedstest, der af mange forskere og andre betegnes som værdiløse, er ministeren bekendt med den alvorlige kritik, der er rejst af sådanne test, og hvilke overvejelser vil ministeren gøre sig for at sikre, at man kommer væk fra at bruge sådanne test i en kommende reform af reglerne om tvangsfjernelse?«

 

Pia Kristensen (DF):
Mange, der har arbejdet med tvangsanbringelsessager af børn fra hjemmet, har gjort opmærksom på store betænkeligheder ved den betydning, der tilknyttes de såkaldte projektive test.
     Disse prøver benyttes af psykologer, og det er meningen, at barnet ved at forholde sig til et antal figurer eller tegninger skal projicere eller udtrykke sit psykiske indre. Der findes en mængde projektive test, f.eks. Rorschachprøven, blækklatprøven, hvor den, der spørges, skal udtale, hvad 10 forskellige blækklatter ligner. Andre kendte prøver er Baumtesten, hvor den adspurgte skal tegne et træ, og Lüschertesten, hvor forskellige farvekort skal lægges i en bestemt rækkefølge.
     Det menes at have afgørende betydning for at afsløre personligheden. Men mange forskere advarer mod at tillægge sådanne prøver betydning.
     Jeg har rejst dette spørgsmål, fordi jeg gerne vil høre, om ministeren og ministeriet er helt opmærksom på, at man ikke kan kortlægge et menneskes hele psyke ved at bede det iagttage en blækklat. Man kan ikke fjerne et barn fra dets forældre på grund af dets reaktion på tegninger af dyr, eller hvilken rækkefølge barnet lægger farvede kort i.

 

Socialministeren (Henriette Kjær):
Jeg kan godt forstå spørgerens bekymring. Jeg har også fulgt med i den kritik, der er rejst på området.
     Det er helt afgørende, at vi kan stole på det grundlag, som lægges til grund i sager og afgørelser om tvangsfjernelse af børn. Derfor må disse test heller ikke stå alene. De skal bruges sammen med øvrige oplysninger, bl.a. samtaler med barnet og dets forældre og eventuelle oplysninger fra andre relevante personer. Det er et stort puslespil, der skal sikre, at en anbringelse foregår på det bedst mulige grundlag. Det er derfor også vigtigt, at vi er opmærksomme på området og også forholder os kritisk over for allerede etablerede metoder og redskaber.
     Jeg har spurgt Dansk Psykologforening om brugen af disse test, og de har oplyst, at der udføres omfattende standardiseringsprocedurer, inden en test frigives til markedet, og en lang række test er på dette grundlag anerkendt i meget brede psykologkredse. Herudover er hver enkelt test ledsaget af en omfattende vejledning, der fortæller, hvordan testen skal udføres, scores og tolkes.
     Jeg har derudover spurgt Psykolognævnet, som behandler klager over autoriserede psykologers virksomhed, herunder også i tvangsfjernelsessager, hvad deres erfaringer med personlighedstest er. Psykolognævnet har oplyst mig om, at de
i de klagesager, som de har set, og hvor der har været benyttet anerkendte, standardiserede test, ikke har fundet anledning til at udpege dette som et problem i psykologernes virksomhed. Jeg vil derfor ikke foretage mig noget på nuværende tidspunkt, men jeg vil naturligvis fortsat have min opmærksomhed rettet mod området, og kommer der yderligere oplysninger frem, som giver anledning til at revurdere de oplysninger, som jeg har fået, vil jeg meget gerne se på det igen.

 

Pia Kristensen (DF):
Jeg siger tak til ministeren for svaret. Jeg er da glad for, at socialministeren er kritisk over for testene, for sagen er jo, at forskerne som sagt advarer imod betydningen af de projektive test, fordi de vægtes meget i anbringelsessager.
     Der er netop i år udkommet en bog af Peter Fergo. Det er en mand, der har arbejdet som bisidder i mange sager om tvangsfjernelse af børn i mere end 17 år. I denne bog, »Psykologien som forvaltningens redskab«, fremhæves en lang række kritiske citater fra forskere og andre, der sætter spørgsmålstegn ved disse test. Lad mig nævne nogle eksempler:
De projektive test er et intellektuelt selvbedrag. Pålideligheden af disse test er ret problematisk. Disse test er en fantasifuld og meget omstridt metode for personlighedstesten. Fordi reglerne for tolkning er mangelfuld, står forsøgslederen i fare for at se det, han vil.
     Og sådan kunne jeg blive ved. Kritikken er faktisk ret alarmerende, og den er eksisterende.
     Jeg vil godt spørge ministeren, om ministeren virkelig vil afvise den kritik, der er kommet fra eksperter, eller er man i ministeriet i virkeligheden godt klar over, at psykologerne er på gyngende grund med disse test?

 

Socialministeren (Henriette Kjær):
Som sagt synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man ikke bare bruger disse test som det eneste i forhold til, om der skal foretages en anbringelse eller ej. Der skal foregå en grundig vurdering af de øvrige forhold, og det bør så være det, der lægger grund til en afgørelse.

 

 

 

Spørgsmål til ministrene

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Socialfostran. Bli kriminell få alt opp i hendene?

I artikeln som presenteras nedan kommenterar Samfunnsmagasinet.no på den olika behandlingen av kriminella och välanpassade ungdomar i det moderna samhället.

 

En liknande debatt har förekommit under 1990-talet i Sverige. Det hade uppdagats att socialtjänsten erbjöd sk värstingar, dvs grovt socialt missanpassade ungdomar, på Medelhavs- och Västindienseglatser, körkort, egna lägenheter m m medan ungdomarna som skötte sig bra och inte utgjorde en belastning för samhället fick ingenting.

 

Tidskriften Newsweek belönade socialtjänsten med utmärkelsen "Blunder of the Year".

 

 

 

Det handler om forskjellsbehandling. Bli kriminell få alt opp i hendene?

Av Jan Hansen

Er det på et slik grunnlag det norske samfunnet vil at fremtidens ungdom skal overleve?

Samfunnsmagasinet.no 28.09.2005

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Snart orden på barnevernet i Bodø kommune?

Alla minns säkert Bodø kommune - den kommun som tvångsomhändertog Svanhild Jensens två barn med påstående om att hon hade för låg IQ. I oktober 2003 lovade kommunaldirektør Jann Aakre i Helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune att man skulle få ordning på alla påpekanden som Fylkesmannen hade framfört mot barnevernet före årsskiftet 2004. 

Åter igen är Bodø kommune aktuell med ett nytt tvångsomhändertagandefall. Nu är det fråga om två föräldrar som kämpar för att bli rentvådd från anklagelser om barnmisshandel.

 

 

Snart orden på barnevernet

Av Vidar Berg

– Før nyttår skal vi ha fått orden på de punktene i barnevernet Fylkesmannen har påpekt, mener kommunaldirektør Jann Aakre i Helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune.

 

 

 

Kjemper for å bli renvasket

Av Odd Seljesæter

– Situasjonen føles helt uvirkelig, sier Cecilie Nilsen (28) og Remi Eivik (31) fra Bodø. De kjemper nå for å få omsorgen for datteren Maya, og for å bli renvasket for anklagene om vold mot henne.

 

 

 

Svanhild_saken. För dum för att ha barn
En serie artiklar i norska aviser september 2002 - mars 2003

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

 

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 


NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till medierna.

 

 

 

 

 

2005-12-21

 

 

Norges Kung Harald

Statsminister Jens Stoltenberg

Barne- og familieministern

Justisministern

Socialministern och

Barnevernet

N-0030 Oslo,

Norge

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen i december 2004 berättade Sveriges Kung öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av hans far har smärtat honom. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

I Sverige har SvT-programmen Dokument inifrån och Uppdrag granskning gjort reportage om de forna barnhemsbarnen i "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarnen kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Tiotusentals liknande fall som finns i Sverige, Danmark och Finland. Förhållandena i Norge beträffande tvangsfjernelser av barn förr och nu är inte bättre än i grannländerna.  Dagens barnevernsbarn hindras från att fira julen med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

T ex kan jag åberopa fallet Svanhild Kristine Jensen (23) i Burfjord och hennes döttrar som norsk media har rapporterat om sedan september 2002. Hänvisning till detta fall återfinns i sektionen Pågående Rättsfall på NKMR:s hemsida under rubriken "För dumma för att ha barn". URL:et är http://www.nkmr.org. 

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Konungen, i egenskap av Norges statschef, statsråd i Barne- og familiedepartementet Barne- og familieministern, justisministern, socialministern och representanterna för barnevernet skall tillse att de familjer som kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2005 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Norge såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

H.M. Kongens nyttårstale 2005

 

Barna hovedtema i kongens nyttårstale
NTB 31.12.05

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ER JUL !

 

              • Hans Majestät Kong Harald
               Det Kongelige Slottet
               Oslo
               Norge

                

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Du, i egenskap av Norges Konung skall tillse att de familjer som kämpat och kämpar för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2000 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Norge såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar om en God Jul tillsammans med Dina nära och kära.

 

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

SLÄPP DE TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

Tillbaka till Huvudsidan

Artiklar

 

 

 

 

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

              • HKH Drottning Margareta
               Kungliga Slottet
               Köpenhamn

                

                

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ni, i egenskap av Danmarks Statschef skall tillse att de familjer som kämpat och kämpar för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2000 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Danmark såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand,
Ordf. i NKMR

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

SLÄPP DE TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

Tillbaka till Huvudsidan

Artiklar

Skylten JANTE har återigen tänts
Av Jan Kallberg, IT-Jurist
 

 

 


Jan Kallberg är IT-jurist och samhällsdebattör. Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Metro 2001-06-16.  

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

När IT-boomen var som starkast berodde det på det statsbärande partiets insiktsfulla politik och satsningar på utbildning, infrastruktur och den positiva jordmån som det upplysta ledarskapet strålade ut över nejden. När det slår tvärstopp är det marknadens fel. Plötsligt finns det inte en gemensam nämnare med vare sig regeringen eller det insiktsfulla ledarskapet. Att de samverkande negativa faktorerna kan ha ett politiskt ursprung är otänkbart, och skulle någon tänka det gör han bäst i att inte tänka det igen.

Det verkligt stora problemet är att en ideologi som bygger på hur samhället såg ut för hundra år sedan, formerad på agitationsmöten kring ångsågen i Holmsund 1901, vars samhälle var funktionellt i Vingåker 1951, plötsligt saknar relevans år 2001.

Även om man kör "Godnatt Jord" och andra uppmuntrande filmer där bakfulla statare vadar i gyttjig lera på sörmländska gods i klassamhällets skugga som repris dag och natt i TV så kommer inte forntiden åter. Folk ser inget av folkhemmets IOGT-romantik och tjo och tjim på Folkets park utan bara orättvisor, skatter, hinder och avsaknad av mänsklig frihet. Sådant kan leda till revolutionära stämningar. Fråga Ludvig XVI.

Då kommer Internet som bryter ny mark med idéer och tankemönster och skapar nya strukturer. För glada, ambitiösa och självständiga människor i alla åldrar är frihetens timme slagen. Kollisionen är oundviklig om man inte skapar en ny verklighet. Det lilla gupp Internet möter i sin utveckling tolkas snabbt och med stora penslar in i en politisk retorik.

Den nya statssanktionerade verkligheten innebär att IT-boomen blev inget, att Internet inte kommer att påverka oss mer än att 1950-talet går lite fortare och att de gamla sanningarna är eviga. Det blev inget. Det gamla samhället kommer att bestå.

Marknaden har svekfullt lurat det insiktsfulla ledarskapet på konfekten, ett ledarskap och som inför nästa val tvingas göra ett nytt avstamp mot "Det Stora Språnget". Partiet tar fram mallen för hur Folkhemmet kommer att se ut i Informationssamhället där det dras en blåkopia på sekelskiftets industrisamhälle och detta förs över till politiskt korrigerad IT-miljö.

Man organiserar IT-arbetarna fackligt, annars får de inte a-kassa. Riskkapitalisten får ta på sig struten på huvudet och ställa sig i skamvrån som "Den Elaka Kapitalisten Vi Alla Hatar Men Likväl Tvingas Leva Med" och folkhögskolorna har webbkurser för sina trogna kursdeltagare som gått kurserna makramé I och II. Myndigheterna inrättas för att täcka in alla tänkbara vinklar på utvecklingen. Ordningen är återställd. Den oroväckande IT-boomen har tyglats i folkhemmets hägn och nu blivit ett lydigt redskap.

IT-arbetarna står nu med mössan i hand för att få a-kassa och en generation revolutionärer har kommit till insikt om att brukssamhällets ande vilar över Sverige med nästan religiös evighet. Den kilometerhöga neonskylten "JANTE" har återigen tänts över Sverige, väl synlig från omvärlden och kastar sitt underordnande sken över dem som vant sig vid att arbeta för ingenting för någonting de aldrig får något av.

Precis som i Kuba och Nordkorea skapar man sin egen lilla ö på planeten där grönt är gult, fem är sju och verkligheten är det för massan projicerade falsifikatet. Man ramlar efter i konkurrensläget, kompetent folk söker sig utomlands och man glider över till att bli ett efterblivet och omodernt stenålderssamhälle när omgivningen går från bronsålder till järnålder. Ett Vingåker 1951 omgivet av Hamburg och Dallas 2004. För att travestera "Fem myror är fler än fyra elefanter": Bort, bort, bort, vad är fel?

Åsiktsbildningen söker nya kanaler
Av Jan Kallberg


Skylten JANTE har återigen tänts
Av Jan Kallberg


Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan


 

 

Skole og oppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland, professor

  

 

Nedenstående artikkel av Marianne Haslev Skånland har vært trykket i to litt forskjellige versjoner, i avisen Valdres den 7.11.1995 og i Bergensavisen den 9.11.1995.

Etter et motinnlegg i Bergensavisen fra en pedagog fulgte et nytt innlegg fra Skånland den 23.11.95. Dette står her rett etter "Skole og oppdragelse".

 

  

      Det er tøffe tider i skolelivet, med plenty av vold og dårlig oppførsel. I Norsk Lærerlag (Bergensavisen (BA) 5.11.95) mener man at det skyldes knappe ressurser og store klasser. Klassene er imidlertid ikke større enn de var i min barndom for 40 år siden, tvert imot. En politiker kommer nok nærmere når hun vektlegger "godt samarbeid mellom foreldregruppen og skolen". Den 1.11. hadde BA også et oppslag om samme tema, der tre pedagoger setter seg imot at man bruker forslaget om utvisning, gjensitting eller andre virkelige sanksjoner. De mener at gammeldagse metoder ikke duger i dag. Det stemmer kanskje, men hvorfor? Disse pedagogene har selv intet konkret å komme med, bare svada om at "det er livsfarlig å skissere standardløsninger på atferdsproblemer". De avslutter med å hevde at ansvaret ikke er skolens alene; det "er først og fremst foreldrenes oppgave".

      Det samme hevder avisen Valdres i sin kommentar til innsatsen fra natteravnene (voksne som patruljerer ute om nettene for å forsøke å dempe og stoppe vold hos ungdom).            I "Kort sagt" den 27.10. leser vi: "Men holdningene til de som ødelegger, kan ikke ravnene gjøre stort med. Å oppdra unger er og blir foreldrenes ansvar."

      Riktig. Men da må jo samfunnet gjøre det mulig for foreldrene å oppdra sine barn. Store grupper i de profesjoner som har mye med andres barn å gjøre, har i flere generasjoner nå underminert foreldrenes autoritet og rett til å oppdra. "Barnas egen mening er så viktig"; "barn bør få stemmerett"; "vi må forstå dem"; "barnas 'behov' må settes i sentrum"; "foreldrene har ikke tilstrekkelig kunnskap om barn, de mangler barnefaglig kompetanse" - propagandaen durer og går, særlig fra mange sosionomer, pedagoger og psykologer.

      Legg for eksempel merke til at ord som "atferdsproblemer" snur tingene på hodet. Barn og unge som oppfører seg dårlig, skaffer oss andre et problem. De selv har ikke noe problem som vi skal forstå ihjel, de mangler oppdragelse. Men dette begrepet "oppdra" - som Valdres korrekt bruker - det finnes knapt lenger i disse barne-profesjonenes ordforråd. Der heter det "å sette grenser".

      Dette er ikke det samme. Å sette grenser legger opp til at ungene skal styre sin utvikling på eget initiativ; alt de voksne skal gjøre er å stoppe dem i de villeste utskeielsene. Å oppdra er å tilføre dem en kultur, et livsinnhold av normer og synspunkter, en forståelse av at en selv ikke er sentrum men stadig må ha hensynet til andre mennesker i tankene, en disiplin som fører til selvdisiplin.

      Men også i "grensesettingen" svikter forstå-seg-påerne foreldrene grundig. Tre eksempler fra virkeligheten:

      1) I et distrikt nær Bergen er det blitt populært blant ungdommen å gå til PP-tjenestens psykolog med sine problemer. "Problemene" er naturligvis de normale: "Jeg føler ..., jeg mener ..., ingen tar hensyn til meg, min selvtillit blir slått ned, mor og far forstår meg ikke, jeg får ikke lov til ...". Én ting er at voksnes medvirkning til slik kretsing om en selv fører til negativ selvopptatthet. En annen ting er hva psykologen bidrar med: En fjortenårig pike ville på stor heisa-fest. Moren sa "Nei, du får ikke lov til å dra på det fyllekalaset og være ute hele natten". Piken klaget til psykologen. Han rådet henne til å spørre moren igjen, og utstyrte henne med argumenter hun skulle bruke overfor moren! Svaret var fremdeles nei. Psykologen skrev så en rapport til barnevernet (!) der han hevder at denne moren har vanskelig for å sette grenser for datteren.

      Nei, moren - og tusenvis av andre foreldre - har ikke vanskelig for å sette grenser for barna. Men de har store vanskeligheter med å få barn og unge til å respektere disse grensene, fordi foreldrene motarbeides av "eksperter" utenfra.

      2) En svensk mor vil redde sin datter fra å gå i hundene. Datterens barndom har vært grei og normal. Så kommer ungdomsopprøret. Som 15-åring rømmer datteren hjemmenfra og slår seg ned hos en gjeng som driver med hjemmebrent og annen småkriminalitet. De er alle under det svenske barnevernets "omsorg"; det vil si at de bor i et "ungdomshjem" av den typen barnevernet på Hamar i årevis holdt den gutten fanget i som senere ble drapsmann på Stena Saga. I det svenske ungdomshjemmet øser barnevernet ut millioner på all mulig luksus, ungdommene kan få alt de peker på og gjøre hva de vil. De driver stort sett dank. Her vil unge Karin bo.

      Moren prøver å få barnevernet til å støtte seg og bringe Karin hjem. Men nei, til sammen 30 personer tilknyttet barnevernet har vært opptatt med å "utrede" Karin og skrive dype og lange rapporter om hennes konflikt med moren. De mener naturligvis at den skyldes "psykisk omsorgssvikt" fra morens side og at Karin har sterkt behov for omsorg. De bestemmer at hun skal bo i ungdomshjemmet slik at de kan gi henne sin type sosial-pedagogisk "omsorg" der.

      3) En 6-årig gutt i Telemark ble tatt fra sin mor av barnevernet, som vanlig uten reell grunn. Han er blitt plassert i et "miljøhjem" langt borte, og moren hindres i å treffe ham og beskytte ham. I dette "miljøhjemmet" er det flere andre fosterbarn, blant annet noen hardkokte 14-16åringer som truende sier til den lille gutten at "Her er det vi som bestemmer, og du skal vær så god gjøre som vi vil, ellers ...!"

      Til alle tider har mange unger vært trassige, uskikkelige og ville, og foreldrene hatt sin fulle hyre med å holde styr på dem. Dette er naturlig fordi vi er den type biologiske vesener vi er. Et normalt, sunt samfunn sier ikke at alle vanskeligheter er foreldrenes skyld, men støtter isteden foreldres myndighet og mulighet til å oppdra sine barn samtidig som kjærlighetsbåndene mellom foreldre og barn ikke ødelegges. Vårt psyko-sosial-pedagogiske samfunn, derimot, har tilranet seg "grensesetterens" rolle og hindrer effektivt foreldrene i å hjelpe sine barn selv. Resultatene ser vi.

      Sant nok prøver ikke alle foreldre å gi sine barn en virkelig oppdragelse. Ganske mange er blitt forledet av de samme "eksperter på barn og unge" som nå står hjelpeløse overfor oppførsel de selv har vært med på å skape. Men mange foreldre prøver, bare for å oppleve at samfunnet behandler dem som de aller minst relevante i barnas liv. Mer ansvarlige lærere prøver også. Det er blitt nødvendig at de tar et oppgjør med sine kolleger og deres ideologi.

 

 

* * * * * *

  

 

Pedagoger og foreldre
Av Marianne Haslev Skånland

 

 

Innlegget nedenfor ble, minus siste avsnitt, trykket i BA 23.11.95, under tittelen "Om oppførsel".

 

    

Gunnar Hagen i Norsk Lærerlag mener (BA 16.11.) at jeg gir skolen alt ansvar for dårlig oppførsel hos barn og unge. Han bør lese mitt innlegg (9.11.) igjen.

      Norsk Lærerlags forslag er visst mere penger og mere prat - ressurser og sosialpedagogisk personale til å registrere, diskutere, utforme tiltaksplaner, kartlegge og melde fra om mistanker, samt lære foreldre å registrere, følge med og følge opp. Men er det ikke nettopp dette man har drevet på med gjennom 40 år nå? Utviklingen tyder ikke akkurat på at det er riktig vei. Fornuftige pedagoger må tvert imot stå sentralt i å ta et oppgjør med et materialistisk og mekanisk-deterministisk syn på mennesker og deres atferd.

      Gunnar Hagen vil samarbeide med foreldrene. Da nytter det hverken å "pedagurke" dem ved å spille bedrevitere, eller å knekke dem og deres barn ved å gi makten til helt andre, med kompetanse i ymse forskrudde filosofier.

      Han nevner ikke med et ord de tragiske slakt av familier som samfunnet nå så ofte står for, gjennom hyperaktive representanter for sosiale og også pedagogiske profesjoner. Kvalifisert personale. Folk med kompetanse.

      Det var dette jeg skrev om.

 

IQ-testen er etter oss
Av Ivan Kristoffersen


Barnevernets metoder
Av Aage Simonsen


Hvor går vårt rettsvesen? Uhyggelige rettssaker
Av Marianne Haslev Skånland


Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

Bergen, april 2003:

 

I Norge har vi i disse tider gående i media særlig Svanhild-saken og Anita-saken, hvor intelligens og testing er et sentral tema. I Sverige har man Oscarshamn-fallet med Karin og Lasse, og i går viste også norsk tv Jan Josefssons film om denne saken. Som alle i nkmr vet, så vi der slett ikke noen "spesiell" sak; tvert imot var sosialarbeidere og nevnds-medlemmer akkurat så unnvikende og luftige og direkte feige som vi er vant til: Sakene ligner hverandre til kjedsommelighet.

 

I disse sakene står noen få etisk oppreiste mennesker frem og sier at det er galt å legge så stor vekt på en intelligens-test; en slik test kan ikke vise hvilke egenskaper mennesker har som foreldre.

 

Og det er riktig nok. Allikevel er noe ved det videre resonnement forfeilet: Man fremhever viktigheten av andre egenskaper eller omstendigheter ved saken og foreldrene: Hvilken "sosial intelligens" har foreldrene, hvilket nettverk har de, kan noen i miljøet assistere dem og backe dem opp?

 

Dette er en avsporing. Det er spørsmål det saktens er riktig å stille om personer som søker en jobb i omsorgssektoren. Det er irrelevant når det dreier seg om et barns egen nære familie-medlemmer. Familiebånd konstrueres ikke arbitrært. Lasse og Karin, Anita, Svanhild - de ER foreldre; de elsker sine barn.

 

De fleste av oss er imot tvangs-ekteskap, men de fleste politisk korrekte system-beundrerne later til å ha stor tro på konstruerte tvangs-familier for barn. Man har en naiv tro på at når barnet "plaseres" i et godt miljø, vil det automatisk oppstå kjærlighet, eller hva?

 

*

 

La meg forsøke å si det så klart jeg greier:

 

1.

Det er IKKE foreldres primære oppgave å være sine barns omsorgspersoner. Hvis foreldre klarer å gi barna det daglige stell, gi dem mat, kle på og av dem, vaske dem, få dem av gårde på skolen, ta dem til legen når de virker syke – så er det bra. Klarer de ikke det, for eksempel fordi en forelder er invalid, så får andre utføre den praktiske omsorgen, normalt i foreldrenes hjem.

 

I barnevernet er det imidlertid vanlig praksis at hvis foreldre er syke, tas barnet vekk, plaseres i beredskapshjem eller på institusjon, og senere hevdes det at nå kan barnet av alle mulige grunner ikke få komme hjem, selv hvis sykdommen eller vanskelighetene har vært høyst midlertidig. I en sak i Danmark ble familien hjemløs da huset ble ødelagt i en storm; sosialvesenet ville fjerne barna og sende foreldrene på vandrerhjem.

 

 

2.

Det er IKKE foreldres primære oppgave å være sine barns oppdragere . Hvis foreldrene klarer å gi dem en god oppdragelse, er det bra, hvis ikke, får andre prøve å trå til.

 

Det er riktig at barn vanskelig lar seg oppdra av andre enn dem de er glad i, særlig når det trenges etisk veiledning om å ta hensyn til sine medmennesker. Derfor må "oppdragere" utenfor familien sette alt inn på å støtte foreldrene i oppdragelsen, ikke i å arbeide mot foreldrene. Barn har enda vanskeligere for å la seg oppdra av autoritets-personer som stiller seg fiendtlig til barnas foreldre. Det meste slike "grense-settere" kan håpe å oppnå, er kadaver-disiplin, tvunget frem under trusler og med makt. Symptomene på dette viser seg med all ønskelig tydelighet i alle de mislykkede barnehjems- og fosterhjems-plaseringene av barn, gjennom all den tid og for samtlige grupper vi har materiale om: plaseringer av same-barn i internat, av taterbarn, uskikkelige barn, kriminelle barn, syke barn, mentalt handikappede barn, normale barn av normale foreldre, hyperaktive barn... Listen kunne forlenges. Det vanligste resultat ser ut til å være ulykkelige, lengtende, skremte, hatefulle, tildels asosiale barn.

 

I barnevernet beskrives barns preferanse for foreldrene som at "barn er utrolig lojale". Barnevernet fremfører dette på en slik måte at de får det til å virke som om barn pliktskyldigst sier og gjør det foreldrene vil mens barna egentlig vil noe annet. Det er en sjikanøs fordreining av hvordan vi alle naturlig reagerer: Vi stoler av gode grunner på veiledning fra dem vi er glad i og som vi vet er glad i oss, stoler på at de ikke vil skade oss. Like naturlig sunt er det at vi er forsiktige med å åpne vår sårbarhet for, og la oss veilede av, mennesker som ikke elsker oss og ikke selv vil få det vondt hvis det viser seg at de har kjørt oss ut i ulykke. Psyko"terapi" hvor man skal "åpne seg" er en høyst betenkelig affære.

 

Barn er med andre ord ikke "utrolig lojale" mot sin familie. De har en naturlig og sunn samhørighetsfølelse med sin familie; de føler seg mest harmoniske og lykkelige der. Denne følelsen er sunn fordi det faktisk er i egen biologisk familie man får den beste beskyttelse og mest hjelp. Tallrike statistikker viser at i sine biologiske foreldres hjem er barn tryggere enn noe annet sted. Særlig er dette klart når man tar i betraktning de til dels vanskelige oppgaver hjemmet ivaretar, med å beskytte barna mot ulykker og andres mishandling, mot utslag av barnas egen ufornuft, og mot landsiktige konsekvenser av barns umodne impulser. Hvis barna ikke er hos sine foreldre, må slike oppgaver ivaretas andre steder, av personer som langt fra er så tålmodige og beskyttende, fordi de ikke har noen naturlig kjærlighet til barn som ikke er deres egne.

 

 

3.

Det er IKKE foreldres primære oppgave å være sine barns pedagogiske hjelpere med lekselesning, språktilegnelse, eller med forklaringer av hva som foregår på tv.

 

Foreldres hjelp med lekselesning kunne saktens vært viktig for 150 år siden, da mange barn knapt hadde andre til å støtte opp om skole-undervisningen. I våre dager, hvor barn er pådyttet pedagoger, barnehaver, og snusfornuftige barnefaglige personer nærmest fra morgen til kveld, skulle man tro at alle ville le av marken en psykolog som vil sprenge en familie blant annet med den begrunnelse at moren ikke "på en moden måte" kan forklare barna hva som foregår på tv. Det er et tegn på hvor langt psyko-sosio-pedagogenes kadrer har klart å hjernevaske vårt samfunn at man ikke ganske enkelt avvikler profesjoner som kommer med slike argumenter.

 

Et gjenganger-argument fra barnevernet er at foreldrene ikke "stimulerer" sine barn godt nok, for eksempel at de ikke stimulerer barnets språkutvikling. Argumentet om språkutvikling er ren svindel. De fleste samfunn driver ingen språklig stimulering av barn. Hvis barns språkutvikling skulle være et produkt av foreldres "stimulering", ville der til enhver tid være flere hundre millioner mennesker verden rundt som hadde unormal språkmestring som resultat av miljøets "omsorgssvikt". Noe sånt finnes i realiteten ikke. Men barnevernet ønsker ikke å holde opp med å være kvakksalvere i språkvitenskap. De ønsker å fortsette med sine kvakksalver-diagnoser. Det høres så imponerende ut når de hevder i journaler og rapporter og i retten å vite noe dypt om språkutvikling; de fleste jurister og meddommere biter kritikkløst på.

 

Når det gjelder generell stimulering av barn, skulle det holde å konstatere at langt de fleste barn i vår tid er skadelig over-stimulert, av alskens bråk og ustoppelig aktivitet, både i barnehaver, gjennom tv og ellers. Ro gir dem abstinens-problemer.

 

*

 

Foreldre er primært sine barns helt uunnværlige kjærlighets-personer.

 

Å ta fra, og prøve å ødelegge, et barns samhørighet med og kjærlighetsbånd til sin familie – bånd som ikke skyldes noen mekanisk "tilknytning" til de personer som tilfeldigvis befinner seg i barnets miljø, men som skyldes så dype, biologisk funderte følelser at det utvilsomt må betegnes som et instinkt – å ødelegge disse båndene er ikke til noe barns beste. Det er symptomatisk for den svindelen klinisk psykologi er, slik den praktiseres i barnevernet, at man driver med slike forvirrede spekulasjoner om tilknytning, spekulasjoner uten virkelighetsbasis. Fosterbarn som flykter, eller som blir så urolige og vanskelige i fosterhjem at fosterfamilien trekker seg, er klar evidens for følelsesmessige realiteter, realiteter som barnevernet fortsetter å lukke øynene for. Fosterbarn med elendige resultater i skole og yrke er signaler om det samme. Barnevernet fortsetter å late som om man trenger mere barnevern i form av flere omsorgsovertagelser.

 

Hvis foreldre mishandler sine barn – og nå snakker jeg om reell mishandling, av en sånn karakter at alle kan se den og det er umulig å få beskyttet barna mot den, ikke om psykonom-sludder – da er det nødvendig å la barna få et annet oppholdssted, og å hindre foreldrene i å fortsette med mishandling.

 

I alle andre tilfeller er naturligvis det eneste fornuftige at samfunnet sørger for at et barn får nødvendig praktisk omsorg, oppdragelse, og opplæring som et tillegg til den kjærlighet og samhørighet med egen familie som ingen vasete "stimulering" gir noen kompensasjon for. Å ta fra barn dette ene nødvendige er alltid en tragedie.

 

Det sies ofte at det er barna man skal ta hensyn til, ikke foreldrene. Slik konstruerer man en fiktiv konflikt mellom foreldre og barn. Det er grunn til å minne om at Europa-konvensjonens bestemmelse om retten til familieliv sier klart at det er en gjensidig rettighet for foreldre og barn, en rett til å være sammen.

 

*

 

Hordaland fylke bruker, eller vil bruke, en halv milliard (500 millioner) kroner årlig på den slags barnevern som de driver i stor stil allerede, med store utbetalinger til psykologer, fosterhjem, til alskens personale som fører uendelige journaler med meningsløse og svært ofte uriktige påstander om både foreldre og barn. Det drives storstilte kampanjer for å rekruttere enda flere fosterhjem, og det påstås fra barnevernet at det er nødvendig fordi det øker sterkt på med omsorgs-svikt fra foreldre. Diagnosen og medisinen er neppe mer riktig enn alle barnevernets andre diagnoser og tiltak. Men jeg kan fortelle hva som er en bedre diagnose og en god prognose: Det som øker, er sosialarbeideres og psykologers behov for arbeid. Og resultatet: det kommer til å bli enda verre, jo mere aktivitet av denne typen barnevernet får lov til å drive med.

 

 

 

IQ-testen er etter oss
Av Ivan Kristoffersen

 

Det gäller barnets rätt till sina föräldrar

Av Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson

 

En berättelse om tvångsomhändertagandet av ett spädbarn

Av Karin och Lars Holmgren

 

Svanhild-saken - För dum för att ha barn

En serie artiklar i norska aviser

 

Anita-saken er grotesk

En serie artiklar om ett tvångsomhändertagandefall publicerade i Avisa Nordland an.no den 28 februari - 10 mars 2003

 

”För dumma” för att ha barn

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige, Norge och Tyskland dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn

 

Ett grundläggande systemfel

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Vi vägrade lämna bort vårt älskade barnbarn

- han hör hemma hos oss

Av Per Högfeldt

 

Lagen om tvångsomhändertagande, och dess tillämpning, behöver reformeras

Av Anders Bergkvist

 

Intelligens og nytteverdi

Av Synnøve Bjørnson Eilerth

 

Nästan ratad som mamma

Av Gert Svensson  

 

Stämpla inte utvecklingsstörda!
av Anders Hill och Tullie Rabe

 

Tillbaka till Artiklar

 

 •  

 

Innlegg sendt til den sosialdemokratiske avisen Arbetet/Nyheterna i Malmø 5. mars 1997. Debattredaktør Lasse Henricson hadde bedt professor Skånland skrive artikkelen, og sa uoppfordret at han kom til å ta den. Den ble imidlertid ikke trykket. Redaktørens totale taushet skyldes muligens at slutten inneholder en antydning av kritikk mot sosialismen? Til Ruby Harrold Claesson, som etterlyste artikkelen, sa han at de dessverre ikke hadde mulighet for å få den oversatt!

 

  

Skadelig barne"vern" i Sverige og Norge

 av Marianne Haslev Skånland

  

Situasjonen for barn og foreldre som forfølges av barnevernet er redselsfull i Norge også, og jeg har med interesse fulgt den siste tids debatt i Arbetet Nyheterna.

Debattinnleggene fra Mats KG Johansson er typisk slik vi også dessverre ser i Norge. Johansson doserer oss om prinsipper og rettsordninger, slik de skal fungere og slik han tror de gjør det, mens det fremgår at han intet vet om virkeligheten i sakene. Han minner meg om Røde Kors på besøk i konsentrasjonsleiren Theresienstadt. De kunne ikke se noe galt med forholdene jødene levet under der, og gjorde intet forsøk på å komme bak fasaden.

De av oss som setter oss inn i barnevernssaker, oppdager snart en påtagelig forskjell mellom lovverkets intensjon og praksisen i barnevernet og domstolene. Mange graverende overgrep lar seg lese direkte ut av dommer og dokumenter. Dessuten er barneverns-ofrenes beretninger i de skandinaviske land omfattende og tilgjengelige for alle som vil åpne øynene. Flere tusen familier har erfart realitetene: at barnevernet og deres "sakkyndige" psykologer/psykiatere baserer seg på uvitenskapelige teoretiseringer, driver en både inkompetent og skadelig praksis, og lyver om barn og familier.

Barnevernet i det "frie" Norge ligner til forveksling kjente diktaturers bruk av polititropper for å disiplinere befolkningen. Situasjonen er blitt at barnevernet fritt setter ut i livet sine "vurderinger" av hvem som skal ha adgang til å ha barn og hvordan familiene skal være, og stadig plasserer barn i foster"hjem" og "behandlings"institusjoner som reelt er barne- og ungdomsfengsler. Under dekke av å være et hjelpeapparat har barnevernet og deres håndlangere med andre ord fått utvikle seg på lignende vis som Robespierres "velferdskomité".

Barn er blitt selvstendige rettssubjekter, i den hensikt at dette skulle styrke deres rettigheter og rettssikkerhet. Resultatet er blitt motsatt: de er nå forsvarsløse overfor en autoritær sosialstat med sosialsektors-kadrer på jakt etter jobber og inntekter, og som derfor konstruerer problemer som ikke finnes og forstørrer dem som finnes.

Galskapen ble total da psyko-sosio-profesjonene samtidig klarte å erobre makt i domstolene og kritikkfri innflytelse over juristers vurderinger og avgjørelser. En vesentlig årsak til at dette har ført til katastrofe, er å finne i gjenopplivingen de siste 30 år av freudiansk og annen uvitenskapelig psykologi. Selv er jeg språkforsker. Jeg har med vantro sett hva disse folkene påstår om språk, språkbruk og barns språkutvikling. Forferdelsen har økt etter som jeg har funnet at de er like inkompetente innen andre fagområder som de også uttaler seg skråsikkert om.

Resultatene er ikke uteblitt. Mange barn som utsettes for denne mishandlingen i offentlig regi, forsøker å kjempe seg fri og flykter tilbake til sine kjære, forfulgt av politi og utsatt for nye deportasjoner. Enda flere familier rapporterer at de er utsatt for fiendtlig og truende pågang fra barnevernet og at det eneste realistiske er å leve omtrent som kristne i Sovjetunionen eller jøder i 30-årenes Tyskland: flykte til utlandet eller prøve å bli usynlige.

Fosterbarn har stor overhyppighet av asosial og kriminell utvikling, spesielt de som har vært under barnevernets "omsorg" lenge. Deres skjebne viser det uriktige i barnevernets påstander om at de hjelper barn som er "ødelagt" av sine familier. Sosialarbeiderne lyver også jevnlig når de hevder at de arbeider for å gjenforene familier som de selv har revet opp. Her i Norge har de så vidt jeg vet ikke kunnet dokumentere en eneste sak der de har tatt initiativ til å føre barn tilbake til familien, uansett hvor fortvilet barnet er. Jeg har heller ikke hørt om slike tilfeller i Sverige, tvert imot.

Det er i denne forbindelse interessant å merke seg den stadige unnskyldningen: alle kan jo gjøre feil, i alle yrker. Ja, men hvis vi andre gjør tilsvarende grove feil og overgrep, og insisterer på å fortsette med dem, må vi stå til ansvar for dem, vi blir oppsagt eller avsatt, må betale erstatning, og kommer i fengsel.

Ofrenes ulykke og myndighetenes overgrep illustreres klart av de fleste dommer, som legger skyld på offeret. I kontrast til disse siterer jeg fra en dom i byretten (= tingsrätten) her, i en straffesak mot en ungdom tiltalt for narkotikabruk og tyveri: "Til straffeutmålingen skal bemerkes: Tiltalte har hatt en svært vanskelig barndom og ungdom. Hun ble av barnevernet overført fra sine foreldre da hun var ni år. Tiltalte ønsket ikke dette. Det må legges til grunn at de ulike tiltakene barnevernet senere har iverksatt dels har vært mislykket, dels har virket direkte destruktivt på hennes personlighetsutvikling."

 

Når noe fungerer dårlig, melder spørsmålet seg om hva man skal gjøre. Nesten alle Norges politikere finner det lettvint å tro på sosialkontorenes propaganda. De roper derfor på mer barnevern, mer av det samme, slik politikere har for vane. Begrunnelsene varierer med partienes ståsted, men de færreste klarer å se i øynene at sosialarbeidere og deres psykologer lyver systematisk og ustanselig, og at et system og en ideologi som er løgnaktig fra grunnen, må avskaffes.

Forholdet til sosialismen er interessant. Her i Norge vil nå vår sosialdemokratiske regjering øke bruken av fosterhjem, og innføre familierådgivnings- og barneverns-etater i lokalmiljøene. Blant annet vil de installere dem i borettslag. Parallellen til overvåking i diktaturstater, så som "nabolagskomitéene" i Kina og Øst-Tyskland, er slående. Hele den ulykke som det skandinaviske sosialsystemet er blitt, stemmer dessverre godt med de autoritære aspekter ved sosialistisk tenkning. Med innbitt tro på at alt som gjøres av kollektivet – det offentlige – er storartet, mens individuell frihet, selvbestemmelse og variasjon er mistenkelig, har sosialismen ikke markert seg positivt når det gjelder menneskerettigheter. Materialismen forblinder også: man innbiller seg at det er viktigere for et barn å ha slike og sånne materielle forhold enn å ha sin egen familie, og kan ikke forstå at barna lider og lengter i slike gyldne bur. Hvor forvrengt ens virkelighetsoppfatning derved blir, illustreres av det faktum at ordet "kjærlighet" er fraværende fra sosialetatens utredninger og argumentasjon – den virkelige, uerstattelige basis for liv og lykke, den selvsagte kjærlighet som ikke trenger å bevises eller diskuteres, mellom mennesker som hører sammen i en familie.

Men sosialstats-tyranniet kolliderer med det som burde være en annen grunnleggende tanke i sosialismen: kravet om rettferdighet, som betyr varme og godhet for andre og respekt for deres rett til frihet og selvstendighet, særlig når disse andre har mindre makt og posisjon enn en selv.

 

Sverige nonchalerar umgängesrätten

Tragedier vid tvångsomhändertaganden

Envis förälder riskerar sitt barn

Förvaltningsdomstolarna håller inte måttet

Tillbaka till Artikelindex 

 

Sjokktall om vold i skolen!
Hvem står for dagens oppdragelse av barn og ungdom?

Av Jan Hansen, Frilansjournalist (NJ)

 

 
Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen publiseres her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

Dagbladets nettutgave presenterte tirsdag 11/10 en artikkel med hovedfokus på vold i skolene. Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, mener mørketallene er store. Ja, det er mulig at så også kan være tilfelle. Men hva er egentlig de bakenforliggende årsakene, og hvem har den egentlige skylden for utviklingen vi nå både ser og hører om så godt som daglig? For å kunne komme videre og til bunns i problemet vold mot både lærere og elever på skolene, må vi være voksne nok til å se på en del faktorer og fakta i den forbindelse.

Den frie barneoppdragelsen som våre kjære nabo i øst (Sverige) engang i tiden innførte, smittet omsider også over på vårt norske samfunn. Alle vet jo i dag hvordan Pippi Langstrømpe levde i de idylliske skogene i Småland. Egentlig en artig og varm serie av Astrid Lindgren, men heller ikke så lite farlig på flere måter. En hendelse med vår egen og den gang, en ganske så eksperiments- og eventyrlysten 5 åring, har vi som forelde sterkt i minne. Kunne Pippi fly, ja så kunne selvsagt hun gjøre det samme. Hun ville prøve seg men ble heldigvis stoppet. Hun fikk ikke se flere Pippi episoder etter hendelsen som inntraff.

Fakta viser i dag at den frie barneoppdragelsen, har gitt både svenske foreldre, lærere, pedagoger, domstoler, politi og påtalemyndigheter litt av en hodepine. Svært mange svenske foreldre, bannlyser i dag alt som heter fri barneoppdragelse. I dag har de med egne øyner selv fått se hva mye av dette viss vasset, egentlig har ført til på flere områder. Men at ”ekspertene” bak teorien, ideologien og eksperimentet "fri barneoppdragelse", noen gang vil komme til å innrømme at de selv tok grundig feil den gang de selv, framsto som talsmenn og talskvinner og forherliget det hele, vil nok aldri komme til å skje.

La det i utgangspunktet være helt klart at det er barnas foreldre og nærmeste foresatt, som har hovedansvaret for deres oppdragelse, både i hjemmet og utenfor skolens område. På skolene er det derimot lærerne/pedagogenes primæroppgave å påse at barn og unge, får den undervisningen som loven tilsier at de også har krav på. Videre har lærerne/pedagogene også et  ansvar for å sørge for tilstrekkelig assistanse og støtte for de av elevene, som måtte trenge ekstra undervisning, spesielle og individuelle hjelpetiltak. Men samtidig må også lærerne/pedagogene i tillegg, ha visse muligheter (alburom) til å kunne gripe inn, og kunne irettesette elever som viser en klanderverdig og utilbørlig oppførsel.

Det er ikke lærerne/pedagogenes ansvar å oppdra barn og unge. Likevel har de et medansvar, likeledes en moralsk plikt til å sørge for at elever med allerede god oppførsel hjemmefra, ikke får denne forringet på skolen, nettopp grunnet elever som kan komme fra hjem hvor det eventuelt kan være både så som så med selve barneoppdragelsen. La meg i denne forbindelse driste meg til å si at mange av ”bråkmakerne” på norske skoler, er faktisk også barn og unge som egentlig barnevernet har hovedansvaret for – også oppdragelsen. Og akkurat på dette området, kan det ganske sikkert ligge store mørketall. Tall som en virkelig burde satt et nærmere søkelys på.

Like viktig er det å få etablert og opprettholdt (vedlikeholdt) et nært og godt samarbeide mellom skole og hjem, de eller den som sitter med hovedansvaret for barnas daglige omsorg. Et åpent og godt samarbeide mellom skole, foreldre eller andre foresatte, vil utvilsomt medføre at forringelsen av barnas oppdragelse minimeres. Og når dette er sagt, så må heller ikke våre politikere lage lover som egentlig er helt på trynet. Jeg velger å bruke et slikt folkelig akseptert uttrykk i nettopp denne forbindelse. Dette for at mitt budskapet skal nå fram til dem det så absolutt bør nå fram til. At man i dag har fått en lov som tilsier at man knapt nok ikke kan ta i et barn for å irettesette dette, uten å risikere både politianmeldelse og fengselsstraff, viser med all tydelig hvem som egentlig skylder en litt IQ.

Det er slettens ikke verken ment eller sagt fra min side, at barn skal lynsjes eller skamslås både gul og blå, dersom de viser dårlig oppførsel. De aller fleste barn går det dessuten an å snakke til rette med en bestemt røst. Men så finnes det også en del barn der man fysisk må markere at grenser er overtrådt. Og med slike barn må man dessuten være enda mer restriktive og meget konsekvente. Altså! Så langt min venn – men ikke en meter lenger uten konsekvenser. Barn er dessuten veldig forskjellig også innen en og samme familie. Ikke prøv å motsi meg på disse punkter. Jeg har flere tiårs erfaringer fra både egne og andres barn, og på en rekke områder gjeldende barn og unge. Når dette også er sagt, så vil jeg nå gå inn på et emne og et tema som ikke minst er like viktig å fokusere på, når det gjelder barn og unges oppdragelse i dag. Dette kan blir noe tungt å svelge for en stadig mer pengegrisk film-, medie- og spillebransje.

Gjennom flere tiår har også norske barn og ungdommer fått seg servert såkalte ”artige” og ”underholdene” barne- og ungdomsprogrammer, filmer og spill via både tv-skjermer, populære spillemaskiner og via hjemme-PC. Programmer, spill og filmer som egentlig burde inneholde en mer uskyldig humor, slik at avviket i forhold til barn og unges oppførsel, ikke ble vesentlig forringet ved å se på underholdning generelt. Ikke alle kan skille mellom film, spill og virkelighet. Og noen barn og unge vil alltid la seg påvirke i en eller annen grad. Og hva er det vi som voksne foreldre selv er blitt vitne til, likeledes fått se gang på gang? Jo. Voldelige spill og såkalte ”artige” barne- og ungdomsserier og filmer, og med et innhold som kan få selv den mest hardbarkete til å vri seg rundt mer enn 180 grader.

I såkalte, pr. definisjon, ”artige” spill, barne- og ungdomsfilmer og programmer, har det inngått og inngår fortsatt, et grovt og ofte særdeles vulgært språkbruk. Dette lærer barn og ungdom og bruker det selvsagt også overfor både foreldre, lærere, foresatte, omsorgspersoner og andre mennesker, dersom de ikke er blitt lært opp til å skille mellom hva som er underholdning og spill, og hva som er realiteter og virkelighet. Ikke minst hva som er rett og hva som er galt. Omtalte spill, filmer og seriene, er ofte fylt med alt fra grov fysisk og psykisk vold og tortur, intriger mellom barn, unge og foreldre, voldtekt, knivstikking, mord, skyting, slakting av mennesker på åpen gate, bombeattentater osv. osv. Og dette definerer en stadig mer kynisk og rå film-, spille- og mediebransje som ”artig” underholdning. Snakk om å være helt på jordet. La meg få skyte inn at foreldrene selv, selvsagt har et stort ansvar overfor barn og unge når det gjelder å begrense tilgangen til såkalt ”artig” underholdning som her beskrevet. Og la meg nevne at statskanalen NRK i flere sammenheng, slettens ikke er noe særlig bedre enn andre medier på dette området.  

Det er også et stor tankekors at til og med barn og unge som er inntatt på barnvernetes såkalte oppfostrings- og  beskyttelsesinstitusjoner, faktisk har fri adgang til det aller meste av slik forbannet søppel som jeg har beskrevet. Og oppførselen fra mange barnevernsplasserte barn og ungdommer er ofte helt horribel. Men er dette barnas og de unges egen skyld? Nei – så men om det er. Og noe må jo være fullstendig galt når disse, til og med kan få skaffet seg både kniver og skytevåpen når de følger med barnevernets "vaktkorps" på såkalte oppdagelses- eller kanskje "oppdragelsesreiser" til fjernere himmelstrøk på skattebetalernes regning. Og så spør ”ekspertene” selv, om hva som kan være tenkelige årsaker til at barn og ungdom, egentlig blir så voldelige? Ta av dere de mørke solbrillene. Det bruker å gi litt klarere og bedre sikt for de aller fleste.

12.10.2005

 

 

 


Skole og oppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland


Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 • Sex-krigens tragedie

  Kronikk av Alex Iversen, Medieviter

   

   

Alex Iversen är mediavetare i Norge. Artikeln är tidigare publicerad i Bergens Tidende den 26 augusti 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • Det siste halvårets norske sex-krig har gitt oss resultater som Stortingets vedtak om å beholde den særnorske "pornosladden", innføringen av en uaktsom voldtektsparagraf i straffeloven, og barneombud Trond Waages advarsel til unge jenter om ikke å kle seg for utfordrende.

   

  Medieviter Alex Iversen hevder at disse fenomenene er resultat av den samme nypuritanske og seksualfiendtlige ideologi og er preget av moralsk panikk.

   

  Det erotiske har fortsatt evnen til å skape offentlig forargelse, sosial panikk, og akutt moralsk forvirring, hele 30 år etter den seksuelle revolusjonen. Seksualiteten er blitt en av samfunnsdebattens viktigste frontlinjer, der intense personlige, politiske og kulturelle konflikter kontinuerlig utspiller seg. Disse basketakene over seksualmoral og erotisk atferd har mye til felles med tidligere tiders religiøse konflikter, de har en kolossal symbolverdi, de er ofte dypt irrasjonelle, og samfunnet projiserer i mange tilfeller sine mest eventyrlige drømmer og verste mareritt inn i dem.

  Utvalgte høydepunkter fra den seksuelle krigsfronten det siste halve året er Stortingets behandling av Seksuallovbruddutvalgets innstilling, innføringen av en uaktsom voldtektsparagraf i straffeloven, sjokkbølgene i kjølvannet av den svenske antiporno-dokumentaren Shocking Truth, og barneombud Trond Waages advarsel til unge jenter om ikke å vise for mye av navlen i sommervarmen. Sett under ett forteller dette en sørgelig historie.

  Det forteller om en kultur som er kronisk ambivalent i forhold til sex. Det forteller om ryggesløse politikere som er ute av stand til å tenke prinsipielt om seksuelle spørsmål. Og det bekrefter litteraturforskeren Eivind Tjønnelands påstand fra tidligere i sommer om at en nypuritansk landeplage har hjemsøkt nasjonen (Dagbladet 3.7.00).

   

  At vestlige kulturer har et ambivalent forhold til sex er selvfølgelig ikke noe nytt. Det er en etterlevning fra den kristne kulturarven, som alltid har behandlet sex som noe syndefullt, destruktivt og stygt. I dag lever imidlertid seksualfiendtlige forestillinger sitt eget liv, uavhengig av det religiøse opphavet.

  Debatter om sex er nesten alltid normative, og i de fleste tilfeller defineres bare en liten del av menneskers seksuelle potensial som verneverdig, normal, naturlig og politisk korrekt. En imaginær linje skiller denne "gode" og "normale" seksualiteten fra andre seksuelle aktiviteter som, avhengig av hvor fordømmelsen kommer fra, defineres som djevelens verk, patologisk, farlig eller politisk forkastelig.

  Når seksualmoralske og seksualpolitiske konflikter ofte gir seg så intenst angstfylte og melodramatiske utslag, kommer det av at den imaginære linjen som skiller den autoriserte seksualiteten fra den demoniserte seksualiteten oppfattes som en siste skanse mellom orden og kaos, mellom sivilisasjon og barbari. Hvis dette bolverket mot ondskap og mørke kollapser, forestiller man seg at de mest redselsfulle ting kommer til ramme oss alle - spesielt barna! Dette er i prinsippet enhver moralsk panikks indre drivkraft og dynamikk.

   

  En slik seksualmoralsk dominoteori finner vi hos mange kristne som ikke liker at homser ligger med hverandre, men den finnes også i rikt monn hos feminister som misliker pornografiske bilder. Under Shocking Truth-debatten i vinter uttalte for eksempel den kjente antipornoaktivisten Mona Høiness til Dagbladet: "Får vi en liberalisering (av pornoloven) blir Norge oversvømt av dyreporno, sadistisk porno, barneporno og snuff-filmer. Det ligger nemlig i pornobrukerens natur at han alltid skal ha noe nytt og grovere." (17.2.00). Med andre ord: Softcore fører til hardcore, hardcore fører til barneporno og dyresex, som igjen fører til snuff-film og overgrep mot kvinner og barn i den virkelige verden.

  Denne argumentasjonen er så tøvete at den knapt fortjener seriøs oppmerksomhet, hadde det ikke vært for at den er representativ for noen forestillinger som har vist seg å få svært betenkelige sosiale og politiske konsekvenser. Stortingets vedtak om å kriminalisere uaktsom voldtekt, og å opprettholde dagens strenge pornografilovgivning, er de ferskeste og mest graverende eksemplene.

   

  Stortinget innførte i mai en uaktsom voldtektsparagraf mot Seksuallovbruddsutvalgets anbefaling, og det valgte å opprettholde det som ser ut til å bli et varig vern av "pornosladden", stikk i strid med både Seksuallovbruddsutvalget og Ytringsfrihetskommisjonens forslag, og på tross av at bare 15 av 120 høringsinstanser motsatte seg en liberalisering av pornoloven. Hvorfor? Hva skjedde egentlig under Stortingets behandling av Seksuallovbruddutvalets innstilling?

  Det er mye som tyder på at politikerne mistet det seksualpolitiske gangsynet da de fikk den svenskimporterte moralpanikken som ble rørt opp i kjølvannet av antipornofilmen Shocking Truth midt i fleisen under behandlingen av innstillingen.

  Filmen og panikken kom som bestilt av dem som var mot liberalisering av pornoloven, og for innføring av uaktsom voldtekt.

  Fremst i denne rekken stod Kvinnegruppa Ottar. På sine nettsider beskriver Ottar den nye seksuallovgivningen som en stor seier: "På alle områdene i utvalgets innstilling som kvinnebevegelsen reagerte kraftig på, er protestene og argumentasjonen blitt hørt av de folkevalgte."

  Hvis dette stemmer, så har norske politikere latt seg forlede av en demagogisk kraftpropaganda av den mest tvilsomme sort, og de har gitt sin tilslutning til en ideologi som er så negativ til sex at den knapt har sin like i Vatikanstaten. (Dermed ikke sagt, for å komme en mulig misforståelse i forkjøpet, at verken representanter for den katolske geistligheten eller de radikalfeministiske antipornomotstanderne er aseksuelle i sine individuelle liv, det vet jeg ingenting om. Det er de antipornografiske forståelsesrammene som er denne kritikkens anliggende.)

   

  Det kan visst ikke gjentas for ofte at den radikalfeministiske kampen mot pornografien er en av kvinnebevegelsens mest tragiske feilgrep. Ikke fordi pornoindustrien trenger forsvarere, den klarer seg fint på egen hånd, men fordi den antipornografiske retorikken er så gjennomsyret av irrasjonell seksualfiendtlighet at den i snart 20 år har vært med på å undergrave feminismens troverdighet som en radikal kraft i samfunnet. At en marginal gruppe seksualpolitiske ekstremister også ser ut til å ha hatt betydelig innflytelse på utformingen av den nye seksuallovgivningen er ikke bare tragisk - det er et demokratisk problem.

  En gang handlet feminisme om at kvinner måtte ta - ofte bokstavelig talt - seksualiteten i egne hender, og frigjøre og myndiggjøre seg selv seksuelt. I dag jubler radikale feminister over innføringen av en paragraf i lovverket som i praksis innebærer at "voksne norske kvinner opphører å være myndige mennesker straks en erotisk situasjon oppstår", for å sitere Kjetil Rolness (Dagbladet 9.8.00).

  Det er så man ikke vet om man skal le eller gråte. Det å umyndiggjøre kvinner under dekke av å beskytte dem, har historisk sett alltid vært mannssamfunnets foretrukne strategi for å trykke kvinner ned. At det i dag er "radikale" feminister som går i spissen for dette formynderiet, er et paradoks av kolossale dimensjoner.

   

  Samtidig opplever vi at barnas egen patriark, barneombud Trond Waage, rykker ut og advarer unge jenter mot å vise seg lettkledd i sommersolen. Det kan nemlig lede til seksuelle overgrep, må vite. Dette har ført til kraftige reaksjoner fra kvinnehold, noe annet skulle da også bare mangle. Feminister har i tiår etter tiår - med stor rett - angrepet myten om at det skulle være seksuelt utfordrende kvinners egen feil at de blir utsatt for voldtekt og overgrep. Men hvorfor er det ingen som legger merke til at det implisitte budskapet til Waage og de radikalfeministiske antipornomotstanderne er nøyaktig det samme!? Nemlig at den mannlige seksualiteten er så ukontrollerbar og lett antennelig at kvinners seksualitet ikke kan fremvises offentlig uten at det setter kvinners sikkerhet i overhengende fare.

  Er ikke den logiske konsekvensen av Waages utspill og antipornofeministenes argumenter også den samme? Nemlig at kvinner gjøres til formyndere over menns seksuelle atferd, enten det nå handler om å kle seg "anstendig" eller å holde de farlige pornografiske bildene utenfor menns rekkevidde?

  At dette langt på vei også er den samme tankegangen som ligger bak både voldtektsmyten (menn er ikke i stand til å styre sitt driftsliv) og den seksuelle dobbeltmoralen (utfordrende kvinner har seg selv å takke hvis de utsettes for overgrep), gjør forvirringen komplett. Det paradoksale spørsmålet vi i dag er nødt til å stille oss er derfor hvordan man tenker seg at kvinner skal kunne holde menns seksualitet under kontroll, når de altså ifølge vårt splitter nye lovverk ikke engang er i stand til å forvalte sin egen? Hvordan dette seksualpolitiske kaoset kan tjene kvinners interesser er det svært vanskelig å forstå.

   

  Den radikalfeministiske antipornobevegelsen fremstiller konsekvent seksualiteten i sitt verst tenkelige lys, det handler alltid om overgrep, voldtekt, incest og faenskap. Kvinner som ønsker å skape balanse i regnskapet med å fortelle om kvinners seksuelle begjær og livsbekreftende seksuelle erfaringer er - for å si det forsiktig - lite velkommen i disse kretsene.

  Men hva blir resultatet hvis unge jenter stappes proppfulle av seksuelle elendighetsbeskrivelser, og sosialiseres til for enhver pris holde kjolene nede, buksene oppe og kroppene sine langt utenfor fremmedes rekkevidde? Kan det tenkes at de begynner å oppleve sin egen seksualitet som farlig, og at de begynner å legge alvorlige begrensninger på sin egen seksuelle nysgjerrighet, impulsivitet og livsutfoldelse? Var det feminismens drøm?

   

  I motsetning til hva den radikalfeministiske mytologien til stadighet forteller oss, finnes det ingen påviste sammenhenger mellom seksuelt eksplisitte ord og bilder og overgrep mot kvinner. Derimot er det mye som tyder på at samfunn der toleransen for seksuelle ytringer er minst, også er samfunn der ulikheten mellom menn og kvinner er størst. Dette betyr ikke at en seksualisert populærkultur i seg selv skaper større likhet mellom kjønnene, men det burde være en tankevekker for radikalfeministene at en relativt stor grad av likeverd mellom kjønnene er et karakteristisk trekk ved de fleste samfunn som har et avslappet forhold til seksuelle ytringer.

  "Puritanismen er perversjonens fremste arkitekt," hevder John Money, en av verdens ledende sexologer. Puritansk seksualfiendtlighet knytter seksuelle impulser til angst og ydmykende skyldfølelse. Systematiske undersøkelser av seksuelle overgripere har vist at voldtektsmenn er statistisk overrepresenterte i nettopp strengt puritanske, seksualfiendtlige miljøer, og at de generelt har hatt mindre befatning med seksuelle ytringer (pornografi) i oppveksten enn menn som ikke voldtar.

  Den feministiske antipornobevegelsen er et klassisk tilfelle av sykdommen som medisin. De må besinne seg - om ikke annet så for barnas skyld.

   

  Sexualhysterin

  Rättsröta vid behandlingen av misstänkta för sexualbrott

  Tillbaka till Artikelsidan

  Tillbaka till Huvudsidan

   

   

   

   

   

   

   

 

Seksuelle overgrep - tverretatlig samarbeid -

kommentar til artikkel

Av Sigurd Halleraker

 

 

Sigurd Halleraker är legitimerad psykolog och medlem i Norska Psykologforening. Artikeln är tidigare publicerad i Tidskriften for NPF nr. 6-7 1995. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • Overgrepskorstoget til nå ikke har ikke blitt et politisk tema, bare et mediatema.

  Det kan da ikke være så strålende at incesten er kommet i media! Det betyr jo bare at sosialpornoen er blitt mer underlivsfiksert. Det utdypet jeg i iet innlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening vol. 28, side 35 : Incestpsykosen.

  Massefenomenet

  Man kan undre seg over om dagens overgrepskorstog er rødt, blått eller brunt. Det har før vært eksempler på liknende korstog med alle disse sjatteringer. Det ser ut til at det nåværende kommer kommer fra USA. Det startet med federal skjerping av straffeloven på overgrepsområdet. Siden har amerikansk straffelover alment blitt skjerpet - med den følge at antallet fengslede er blitt drastisk øket. Dette har blant annet med kristen fundamentalisme å gjøre, men det er påfallende at organisasjonen bak massakren i Oklahoma har barns velferd på sitt program.Det ser ut til at overgrepskorstoget er gått fra reaksjonære amerikanske kretser til tradisjonelt reformvennlige kretser i Norden.

   

  Bjugn-saken.

  Det viktige spørsmål må jo være : Hvem er politisk ansvarlig ? Min mening : barnestatsråden. Hun har jo kjørt fram handlingsplanen mot seksuelle overgrep med sikte på å få knepet flere overgripere.

  Det som har skjedd er hva mange fryktet: Når straffen økes fortolkes det som om krav til bevis senkes. Og nettopp det har skjedd i Trøndelag.

  Jeg vil gjerne rette søkelyset mot en del materiale som er kommet på markedet :

  Offisielle- Statens skrifter :

  Handlingsplan mot seksuelt misbruk av barn. Barne- og familiedepartementet juni 1992. Det ble bevilget 32 millioner til gjennomføring av denne planen, som inkluderer tiltak under 4 departementer. Er tiden nå inne til evaluering og er det ikke her oppgaver for en rekke forskningsinstitusjoner ?

  jan 97 : Jo- sluttrapport/evalueringsrapport er kommet, nemlig som dok. BAF Q-12/94,men men er ikke offentlig. Det samme gjelder deler av utredning om Barneombudets funksjon, utredningen som kom i kjølvannet av Bjugn-saken.

   

  Veilederen.

  Her skrev jeg til Departementet gjennom Fylkesnemnda - og oppnådde faktisk at det ble foretatt en liten endring i veilederen, en endring som skal være tatt med i den nye utgaven. Nå får jeg imidlertid beskjed om at også ny utgave bærer årstall 1992, Det forlyder at det kommer et rundskriv fra Barne- og Familiedepartementet, hvor synspunktene fra den gamle veilederen har overlevd..

  Barnemishandlingsprojektet i Agder. Dette projektet dreier seg bare om seksuelle overgrep. Projektet foregikk 1.2.1988 - 31.12.-90. Rapport foreligger. Samarbeid mellom tiltak og etater er viktige tema i rapporten.

  Det må være viktig at særlig politikere finleser rapporten med kritikk.

  Stortingsmelding 53 (1992-93) Seksuelle overgrep mot barn." Eit overgrep er eit for mykje". Her står det adskillig om samarbeid mellom etater, og dette skulle altså være den offisielle politikk på feltet, En "Endløsungs"-politikk? - se undertittelen på stortingsmeldingen.

   

  Skrifter fra impliserte i Bjugnsaken

  Ulf Hammerns hustru fikk en journalist til å hjelpe seg med et skrift "En mor i Bjugn". Jeg har undersøkt og funnet ut at den er kommet i 14 tusen eksemplarer. Her står etter min mening helt vesentlige ting som ikke har kommet fram andre steder, således nettopp om "samarbeidet" mellom behandlingsapparatet og politiet, hvordan dette samarbeidet i praksis fungerte i Bjugn-saken.

  Boka "Hva skal vi tro?" - boka med innlegg fra fagfolk og pressefolk som dels har hatt oppdrag i saken, dels har vært aktive i media i overgrepskampanjen. Denne boka har jeg anmeldt i Dag og Tid 27. april i år i et stykke med tittelen "Prosedyre etter frikjenninga". La meg nevne spesielt dr. Grünfelds innlegg som er bl.a. en omtale av pedofili. Hva er hensikten ? Må jo være å demonstrere at han ikke godtar frikjennelsen samtidig med at han redegjør for undersøkelser som viser at store prosenter av jenter har vært medvirkende i seksuelle handlinger under 18 år. Og alle tilfelle defineres som seksuelle overgrep. Dette siste definisjonsspørsmål har åpenbart vært en viktig sak i hele overgrepskampanjen, og jeg har gjort det til en viktig poeng i min anmeldelse. Det har etterpå kommet to reaksjoner på min anmeldelse i Dag og Tid, den ene har gitt meg anerkjennelse for min presisering av begreper som nevnt.

  Dr. Holgerson - svensk vitnepsykolog har forfattet avhandlingen "Fakta i målet" og gav vitneprov i Bjugnsaken i egenskap av vitnepsykolog. På LIFO´s seminar 6.-8. okt-94 hadde dr. Holgerson et innlegg hvor hun også gjorde rede for erfaringene fra Bjugn-saken. Opptrykk finnes på engelsk.

  "Seksuelle overgrep mot barn, rettssikkerhet og rasjonalitet " Dette var tittel på nevnte seminar, som prof. Brøgger i Trondheim hadde tatt initiativ til i samarbeid med psykiaterne Finn Magnussen og Jarl Jørstad.

  Blant andre hovedforsvareren i Bjugnsaken - advokat Wiig- var bidragsyter.

  Dessuten prof. Gardner fra USA med omfattende erfaringer fra saker i USA og kunnskap om det gigantiske amerikanske incestkorstoget.

  Et interessant spørsmål blir om vi på Sørlandet har sluppet en bølge av prosesser på grunn av Bjugn-saken. Så å si alle innen barnepsykiatrien høres ut til å ha gått på kurs hos herr Furniss. Men siste par år har gløden i kampen mot overgrep kjølnet av innen den etaten. Et spørsmål ville være interessant å få belyst : Pasientstrømmen til barnepsykiatrien er moderat. Kan det være at presseoppslagene om overgrep er grunn til dette ?

  Antakelig har det blitt til at stikkord barnepsykiatri straks fører tanken hen til incest i de tusen hjem. Hvis det er slik vil det altså begrense søkningen.

  Vitnepsykologien.

  Det er påfallende at det ikke er mulig å vekke interessen for vitnepsykologi blant norske psykologer. I forsvarsskriftet fra de sakkyndige er ikke vitnepsykologien nevnt med et eneste ord. Men her er vi inne på et fagområde som har hatt en betydelig plass i svensk psykologi, i tysk psykologi før den flyttet til USA ved Hitlers maktovertakelse. Og den fikk en plass igjen i tysk psykologi når denne våknet til live igjen såvel i Øst- som VestTyskland.

  Nå blir Politiskolen høgskole, og det skal drives forskning der. Så vil vitnepsykologien få sin helt selvfølgelige plass. Hvordan passer det med psykologenes profesjonsinteresser ?

  La meg ellers nevne at jeg for bra mange år siden anmeldte bok av Arne Trankell : Vitnepsykologiens arbetsmetoder. Den er vel så interessant som avhandlingen jeg nevnte, og behandler interessante eksempler på sedelighetssaker fra 60-årene, hvor andre media enn spilte stor rolle.

   

  SAMARBEID- KONKLUSJON.

  Det er altså min mening at parolen om samarbeid har gitt incest-kampanjen korstog- eller kanskje pogrompreg. Motforestillinger har fått liten mulighet for å komme til orde. Ved samarbeidet - alliansen mellom maktsystemer- har farene for maktmisbruk økt. Slående eksempel på dette er nettopp Bjugn-saken, hvor politiets, hjelpeapparatets og medias maktmuligheter ble forsterket ved at de ble kombinerte.

  De som har hatt motforestillinger mot overgrepskampanjen har antakelig i stor utstrekning brent inne med disse - med fatale konsekvenser for samarbeid.

   

  Hemligheter och minnen

  Katastrofen i Bjugn - Norges största rättsskandal

  Rättsröta vid sexualbrottmål

  Sexualhysterin

  Tillbaka till Artikelindex

Sandvika drosjemordet

En 18-åring som nå har fått siktelsen utvidet fra legemsbeskadigelse med døden til følge og til forsettlig drap, var inntil i fjor plassert på en barnevernsinstitusjon.
En serie artikkler i VG og Budstikka.no den 13.0.2004 - 14.08-2004.


 

 

18-åring innrømmer å ha stukket drosjesjåfør
18-åringen som er siktet for å ha drept en drosjesjåfør i Sandvika, sier i politiavhør at han fikk «blackout» og at det klikket helt da knivstikkingen skjedde i Sandvika ved 01-tiden natt til fredag.

 

 

- Han måtte drepe noen for at de skulle høre på meg
Av Knut Rostad, Andreas Arnseth, Ståle Frydenlund

Moren (53) til den drapssiktede 18-åringen kjempet en desperat kamp for at han skulle få psykiatrisk behandling. På drapsdagen håpet hun på en løsning.

 

 

Ransmann som 15-åring - ut av fengsel i mai

Av Per Erik Hagen, Hanne Wien

18-åringen som er siktet for å ha drept taxisjåføren på Kadettangen, har mange saker på rullebladet.

 

 

 

- Gjorde bare det vi måtte

Av Erik Vigander

Den varme og rolige sommerkvelden utviklet seg dramatisk for 19-åringene Carl Fredrik von Krogh og Stig Zeiner-Gundersen fra Sandvika. De ble vitne til drap og fikk den drapssiktede til å melde seg.

 

 

Sørgebånd på taket
Av Mari Hagerup Steffensen

Flere drosjesjåfører markerte drapet på kollegaen fredag. Mange kjørte med sørgebånd på takskiltet.

 

 

Erkjenner de faktiske forhold
Av Erik Vigander

18-åringen fra Rykkinn har i avhør med politiet erkjent de faktiske forhold, men erklærer ikke straffskyld.

 

 

Flagg på halv stang
Av Mari Hagerup Steffensen

 Bærum sportsklubb, som eier grunnen der drapet skjedde på Kadettangen, flagget på halv stang fredag.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

Samrøre – hattebytte – rettssikkerhet?
Av Jan Hansen, Frilansjournalist (NJ)

 

 

Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Indlegget återgis her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 


Advokat Sverre Kvilhaugs innlegg i Morgenbladet var veldig interessant lesing. Innsenderen reiser her flere viktige spørsmål omkring de sakkyndiges dobbeltroller som har fått negative konsekvenser for svært manges rettssikkerhet. Advokat Kvilhaug tar i sitt innlegg også i bruk ord som samrøre og hattebytte.

Men! Og det er et stort Men! Det kan samtidig stilles spørsmål omkring enkelte advokater og dommeres samrøre og hattebytte osv. Og nettopp i forbindelse med rettssikkerheten.
For er det egentlig etisk forsvarlig av en advokat eller en dommer å operere på flere sider samtidig, spesielt dersom birollen medfører delaktighet i avgjørelser på den politiske arena?

Jeg reiser dette viktige spørsmålet av følgende årsak. I forbindelse med den pågående rettstvisten mellom Bergen Kommune og flere tidligere barnehjemsofre, så har lagdommer og advokat Bjørn Lillebergen ved Gulating Lagmannsrett, også hatt en birolle og oppgave som leder av et erstatningsutvalg opprettet av politikere i Bergen Kommune. I den samme kommunen sitter som kjent byrådsleder, Monica Mæland, som både er politiker og samtidig advokat.

Etter min mening bør det være i enhver advokat og dommers interesse at roller ikke blandes.
I alle fall ikke på den politiske arena der det kan fattes vedtak som krenker enkeltmenneskers rettssikkerhet. Advokater utfører som kjent også oppgaver på vegne av barnevernet. De samme advokatene kan i tillegg ha oppdrag for klienter som ligger i sak med barnevernet. Nødvendigvis ikke for en og samme person – men likevel.

Advokater og samtidig politiker som har oppdrag for barnevernet, bør ikke gis anledning til å ta oppdrag for klienter som ligger i sak mot barnevernet. Under barnehjemsgranskingen i Bergen, deltok advokat og Venstre politiker, Harald Hove, og paradoksalt nok i arbeidet med å avdekke grove feil hos barnevernet. Den samme advokaten har også oppdrag for Bergen Kommune i nettopp barnevernsaker.

Etter både min og manges mening, er slike dobbelroller ikke bare svært uheldig, men en direkte fare for rettssikkerheten til enhver.

 

 

 

Samrøre

Av Sverre Kvilhaug

Tillbaka till Artiklar

 

Samfundets stedbørn

Av Kirsten Skovbo, bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn".

 

 

 

 

 

 


Kirsten Skovbo er bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn".
Inlägget är tidigare publicerat i Borgerdebat.dk. den 3 juni 2004.

Det återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

I en kronik i Politiken den 29 april 2004: Samfundets stedbørn påstår cand psyk. Niels Peter Rygård, at ”det offentlige ikke varetager sin forældremyndighed ansvarligt!

Ja, kære læser, du læste rigtigt! Der stod vitterligt ” det offentliges forældremyndighed”! Og han har så ret. Han fortæller, ”at Arbejderbevægelsens Erhversråd ved Niels Glavind, har sagt i en undersøgelse, at:
ANBRAGTE BØRN UDEN FOR HJEMMET I DERES VOKSENLIV IKKE KLARER SIG RET GODT”!

Ja, den har vi jo efterhånden hørt ret så ofte på det seneste. I undersøgelsen er der nævt flere forhold, som kan ødelægge muligheden for at sådanne børn kan blive produktive samfundsborgere.

Bl. A. (som vi også har hørt til bevidstløshed),
”AT KOMMUNER IKKE GENNEMFØRER DE NØDVENDIGE FORUNDERSØGELSER AF BÅDE BØRN OG DERES FAMILIER.m.m. OFTE HELT UDEN, ELLER MED MANGLENDE HANDLEPLANER FOR BARNET”.

Og endnu en kending: at ”alt for mange børn har haft flere anringelsessteder i forløbet. Og at der INGEN ÆNDRINGER er set i de sidste 20 år, ej heller m.h.t. FORBEDRINGER I SAGSBEHANDLINGEN. ”Det er betænkeligt, at udgifterne til anbragte børn og unge om ikke længe vil overstige udgifterne til ÆLDREOMRÅDET.Hvorfor poster vi så ENORME SUMMER i behandlingen af børn med så jammerlige resultater?”, spørger Niels Peter.

Læs lige hvilken guttermand vi har foran os: Denne cand psyk Niels siger: ”EFTER TYVE ÅRS PRAKSIS SOM PSYKOLOG UNDRER DET MIG OVERHOVEDET IKKE, AT MAN MÅ KONSTATERE, AT SAMFUNDETS STEDBØRN IKKE KLARER SIG RET GODT SOM VOKSNE. DET ER IKKE DE SVAGE FORÆLDRE, DER OMSORGSSVIGTER BØRNENE – DET ER SAMFUNDET”. Det er ikke hver dag vi sådan ser en psykolog, der som han tør kalde en skovl for en skovl…….. Det skulle da lige være Werner Overø.

Niels P. Rygård siger, ”at det virker ejendommeligt, at indsatsen overfor omsorgssvigt er koncentreret fra syvårsalderen og opefter, hvor ens fremtidige skæbne grundlæggende afgøres, når man er tre-til fire år gammel. Han nævner, at milepælene i et barns liv (og som bestemmer den fremtidige udvikling) ligger i graviditetsforløbets succes, fødslens succes og den tidlige voksenkontakts succes. Det er i disse vigtige faser, at børn svigtes af det offentlige”.

”I DE FØRSTE TRE ÅR AF ET BARNS LIV DANNER DET SIN ”arbejdsmodel af et menneske”, som det skal bruge i alle senere sammenhænge. I to års alderen har hjernen f. eks. Allerede opnået 80 procent af voksenvægten. Det er her hjernen danner en række ”neutrale netværk” og koblinger af følelser, tanker, sprog, etc. Hjernen har en række ”vinduer” åbne i spædbarnsalderen, hvor vi grundlæggende bliver i stand til at se, tale, føle, elske, etc. HVIS VI IKKE STIMULERER BARNET NOK HVOR VINDUERNE ER ÅBNE, ER DER MEGET SMÅ MULIGHEDER FOR AT UDVIKLE DEM SIDEN HEN.

Den slags snak skulle forhenværende socialminister Karen Jespersen lige have tænkt over, da hun og (især) hendes embedsmænd lancerede den tidlige tvangsfjernelse fra fødegangen! De ”zombier”, som denne halvhjernede politik efterhånden har produceret mange af, hvor vi ser småbørn i kun 2 års alderen på psykiatriske afdelinger, hvad kan sådanne systemskadede børn gavne deres land med, når de vokser sig op til at blive unge følelsesforladte ulykkelige og ”hjernedøde” skabninger?

Niels P. Rygård fortsætter: ” VED AT IGNORERE DISSE SIMPLE KENDSGERNINGER SIKRER VI, AT DEN NEGATIVE SOCIALE ARV MED STOR SIKKER HED VIDEREFØRES. HVER GANG”!!!

”Derfor er det underligt, at et fremragende og billigt fødselsforberedelsesprogram for svage mødre overhovedet ikke bruges. Hvis det BLEV brugt, ville udgifter til anbringelser falde drastisk, fordi EN SUND NYFØDT HAR LANGT STØRRE FØLELSESMÆSSIG TILKNYTNINGSEVNE end en alkoholskadet nyfødt – og dermed bedre overlever omsorgssvigt”.

Det er også underligt, at kommunerne har pligt til at danne et kommunalt forebyggelsesteam, hvoraf fødselslæger, jordemødre og sundhedsplejersker burde være tilstede, men IKKE gør det!

VI KUNNE LIGESÅ GODT HAVE LOVPLIGTIGE KAFFEKLUBBER.

”Hvorfor, spørger han, har vi ikke i kommunerne et team, der overtager hele barnets og forældrenes sag (økonomi, bolig, omsorg, skolegang, uddannelse, etc,) og beholder den i årevis?

Hvorfor kan et socialudvalg ikke beslutte, at barnet skal blive boende i en plejefamilie, indtil det er voksent”…….. (hvis det absolut skal tvangsfjernes)?

”Og hvorfor kunne man da ikke bruge dagplejen eller en voksen pædagog, der kunne frigøres til at passe et spædbarn, så det kunne lære tilknytning og en grundlæggende kærlighed, hvor barnet kunne få en sund og almindelig stimulation og samspil med en kompetent voksen”, (i stedet de mange forskellige pædagoger, der defilerer forbi det lille barn på institutioner).

Netop dette fuldstændig ambivalente forhold undrer både forfatteren og alle os andre: At barnet i den netop aller vigtigste tid som spæd således IKKE får hvad et hvert barn har så livsvigtigt brug for. RO, NÆRHED og KUN EN TIL TO VOKSNE TIL AT VARETAGE DEN DAGLIGE PASNING.

”Hvorfor er institutionerne aldersspecialicerede i stedet for familierettede? Hvorfor skal et barn behandles på èn institution og viderebehandles på en anden? Var det ikke bedre om barnet og familien blev tilknyttet til en institution eller et opholdssted livslangt, så det kunne få en kompetent behandling som spæd, en god skolegang, et stabilt ungdomsliv og så igen kunne komme igen for at få råd og støtte, når det selv får børn?”

Ja, lige netop sådanne visioner er der jo mange af os, der for længe siden har tænkt, og givet udtryk for. Men igen har NOGENSINDE VILLET LYTTE TIL OS? Er det ikke også lige det, som bl. A. Svend Rom ofte har forsøgt at fortælle os i sine indlæg?

Jo, visionerne fejler ikke noget, men det gør åbenbart politikerne! Niels Peter fortsætter: ”Med hvilke saglige begrundelser skal uddannelser og stillinger som pæditater, børnepsykiater, sundhedsplejerske, jordemoder, spædbørnspædagog, etc. konsekvent udsultes? Mens faggrupper som arbejder med børn EFTER syvårsalderen får lov til at rende med hele budgettet? Og hvor er kommunernes stillinger til specialisterne? Hvor er psykologforeningens spcialistuddanelse i omsorgssvigt og graviditet, fødsel og op til tre år”?

”OG HVORFOR HAR VI EN SÅ JAMMERLIG KOMMUNIKATION MELLEM FORVALTNINGEN OG DAGINSTITUTIONERNE I TUNGE BØRNESAGER?

Hvis vi virkelig vil forebygge, må vi reorganisere hele småbørnsområdet, med økonomisk prioritereng, ændret lovgivning og juridisk praksis, prioritering af faggrupper og insatsalder. Da kan det ende med at blive meget meget mere EFFEKTIVT OG BILLIGERE. Hvis vi tør!”

Ja, dette var så et lille udpluk fra en kronik, der både sagde noget væsentligt og som fremkom med (for mig) NYE ukendte AFSLØRINGER og vinkler!

Enhver burde for sig selv læse kronikken i sin helhed. Den findes jo på biblioteketernes avislæsesaler. DET ER DA DEJLIGT, AT DER OGSÅ FINDES ANDRE PSYKOLOGER END WERNER OVERØ, DER TØR SIGE DERES MENING.

Kirsten
En gang bedstemor – altid bedstemor

 

 

Anja vet hur det är att bo i fosterhem
Av Petra Östgård

 

Varning för socialtjänsten
Av Kent Sänd

 

Alvheims tio bud

 

Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

 

Samhällets styvbarn

 

Tillbaka till Artiklar

 

Sakkyndighet i barnevernsaker: metodebruk, rettssikkerhet og menneskerettigheter

 

 

Joar Tranøys föredrag vid NKMR:s jubileumssymposium på Världskulturmuséet i Göteborg den 17 juni 2006

 

 

Nøytrale og habile sakkyndige?

På bakgrunn av kritikken mot psykologisk sakkyndige i barnevernsaker nedsatte Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad  i samråd med justisminister Knut Storberget  en  arbeidsgruppe(”Sakkyndighetsutvalget”) som skulle gjennomgå systemet med sakkyndige i justissektoren. 28.mars 2006 forelå en rapport fra Barne - og likestillingsdepartementet. I følge pressemeldingen fra departementet har sakkyndighetsutvalget foreslått å etablere en ”Barnesakkyndig kommisjon” etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon ”der alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker skal rutinemessig sendes til kommisjonene for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse- både i forvaltningen og domstolen. Utvalget foreslo i tillegg endringer i barnevernloven og tilhørende retningslinjer.”

 

Er det grunn til å stole på at en slik kommisjon vil kvalitetssikre sakkyndige utredninger?

 

 

Utvalg av sakkyndige utredninger i perioden 2000-2004 (n=37)

Mitt utvalg til undersøkelse av metodebruk omfatter 37 saker som ble prøvet i fylkesnemnda. Resultatet var vedtak om omsorgsovertakelse i alle sakene. I alt 21 psykologisk sakkyndige var fordelt på de 37 sakene: En psykolog utredet tilsammen i 5 saker, to psykologer utredet tre saker hver (6), åtte psykologer utredet to saker hver (16) og ti psykologer utredet sak hver (10).

 

19 av fylkesnemndssakene ble seinere prøvet i tingretten i løpet av perioden 2000-2004. I en av sakene ble omsorgsovertakelsen opphevet. Vedtaket var forøvrig i samsvar med nyoppnevnt psykologisk sakkyndig. 12 av de 19 ”tingrettssakene” er prøvet i lagmannsretten hvor  en av sakene  også  omsorgsovertakelse ble opphevet i overensstemmelse med ny psykologisk oppnevnt sakkyndig. Er det mulig å vite i hvilken grad utvalget av 37 saker vedrørende omsorgsovertakelse er representativitet for slike saker generelt?

 

Sakene er ikke tilfeldig utvalgt. Foreldre selv tok kontakt med meg for å presentere sin sak. En slik henvendelse basert på frivillighet tilsier at de neppe er representative for gruppen foreldre som har vært gjenstand for vurdering for om deres omsorgsevne var tilstrekkelig til å ta hånd om deres barn i nåtid og framtid. Det at informantene selv har selv tatt initiativ overfor forfatteren i forbindelse med sin sak gjør at de sannsynligvis representerer en såkalt undergruppe blant biologiske foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. En slik  sannsynlig skjevhet er lite relevant for undersøkelsens problemstilling  - der fokus er gransking av metodebruk i psykologers utredninger.

 

Men hva med de psykologisk sakkyndige? Er de 21 psykologer som utførte de 37 sakkyndighetsrapportene representative for psykologer som blir utvalgt til sakkyndighetsarbeid i barnevernsaker og som påtar seg dette arbeidet?

 

Felles for de fleste psykologisk sakkyndige er at de bygger mer eller mindre på barnevernets dokumenter. Informanter som arbeidsgivere, kolleger, naboer, slekt som imange tilfeller gir et mer positivt bilde forelderens omsorgsevne/omsorgskompetanse utelukkes av de rettsoppnevnte psykologer.

 

Det følgende presenterer hovedfunn i undersøkelsen med eksempler på ulike typer metodebruk og metodefeil.

 

 

Mangelfull dokumentasjon på omsorgssvikt

I de 37 utredningene som anbefalte omsorgsovertakelse var 9 basert på en ingen - annen - utveg konklusjon. I fem av de ni utredningene manglet klare beskrivelser og vurderinger av hva som utgjorde selve omsorgssvikten, det vil si hva som gjorde at barna var i en omsorgssituasjon som var utilfredstillende eller uforsvarlig. Det manglet konkret påvisning hvilke belastninger barna utsettes for som gjør at det defineres som omsorgssvikt. Det er i få tilfeller (registrert to utredninger) hvilke behov barna trenger å få tilfredstilt og hvilke ressurser som finnes hos barna og deres familie med nettverk.

 

 

Patologisering av foreldre

24 utredninger inneholdt beskrivelser av psykiske personlighetsavvik hos foreldrene. I tillegg var konklusjonen i 3 utredninger basert på beskrivelser av kognitive vansker- Moderat/ lettere utviklingshemning primært.  Intelligenstesten WAIS var hovedkilden i disse utredningene.  Patologiske beskrivelser var et av hovedpremissene for fylkesnemndas beslutning om omsorgsovertakelse i 15 saker. Påvisninger av psykisk sykdom/lidelse etter standardiserte kriterier manglet i 7 utredninger. Forsøk på alternative forklaringer og fokus på kontekstuelle sammenhenger manglet i 11 utredninger. I forsøk på å beskrive personpatologi mangler undersøkelse av opplysninger/observasjonsdata fra ulike kontekster.  Datagrunnlaget for diagnosen var svært mangelfull. Hovedkilden var referanse til psykolog/psykiater. Kun i 5 tilfeller  hadde disse satt en psykiatrisk diagnose. Rapportene er for øvrig preget av mangelfull undersøkelse av omsorgskompe! tanse basert på observasjonsdata.

Tendensiøse framstillinger er et gjennomgående trekk i utredningene. Et eksempel  er hva mor Anne gjennomgikk. I sakkyndiges rapport refereres ukritisk til barnevernets rapport:" Det bygget seg etter hvert opp konflikter med barnehagen. Per ble tatt ut av barnehagen etter 1mnd." Utsagnet står løsrevet uten opplysning om videre sammenheng. I stedet gjentar den sakkyndige psykolog at mor var konfliktskaper ved å uttale i neste avsnitt: "Her bygget det seg igjen opp store konflikter."

 

I følge mor var barnehagetilbudet til Per direkte uforsvarlig. Dette opplyste hun sakkyndige psykolog om. Mors opplysning ble ikke omtalt i rapporten. Psykologen undersøkte ikke at det var flere foreldre som valgte å ta ut barna fra barnehagen grunnet sanitære forhold. Mor  kontaktet også den sakkyndige psykologen for å meddele før den  sakkyndige undersøkelsen var avsluttet. Barnehagen ble midlertidig stengt før rettsforhandlingene. Ingen av disse faktiske opplysninger ble vurdert av psykologen eller belyst i saken for fylkesnemnda.

 

Mor hadde anmeldt naboen for husbråk. Dette ble framstilt slik av den sakkyndige psykolog: "Her bygget det seg igjen opp store konflikter. Mor fikk  etter en tid egen leilighet  i Ekornvegen. Hun opplevde at hun ikke fikk fred for naboen. Hun opplevde at de forfulgte henne og ville ødelegge for henne. Hun anmeldte dem til politiet i (…)."

 

Den sakkyndige psykolog beskriver anmeldelsen som utslag av overdreven mistenksomhet. I følge mor hadde naboen alvorlig rusproblem. Hun ble redd for sin sønn. Mor benekter at hun har uttalt at hun følte seg forfulgt, men erkjenner at hun fortalte den sakkyndige psykolog at hun var redd naboen ville ødelegge for sønnen hennes.

 

Den sakkyndige psykolog fastslo at mor led av en psykose- det vil si at hun hadde realitetsbrist, vrangforestillinger og manglende sykdomsinnsikt. Hovedkilden til framstillingen av mor som psykotisk person var basert på intervju med spesialist i klinisk psykologi. Kilden er her annenhånds siden referansen til spesialisten ikke er gjengivelse fra uttalelser fra han selv, men fra sakkyndige  som gir sitt eget referat fra samtale med spesialisten:" N.N. har opplevde henne som (…)Han opplever henne klart som paranoid (…) N.N. opplever at hennes realitetsbrist.."  Disse spekulasjoner gjenstas i utredningen i avslutningen før konklusjon, der det heter: " ut fra egen samtaler med mor, opplysninger i saksdokumenter og samtale med psykolog N.N. vurderes N.N.( forfatteres kommentar: dvs.mor) i dag å lide av alvorlig paranoia. Denne paranoiaen har utviklet seg gjennom lengre tid, dette gjør prosessen mindre gunstig(…) Den sakkyndige legger videre til:" Rent diagnostisk kan hørselshallusinasjoner tyde på en utvikling i mer schizofren retning. Etter gjeldende diagnoseliste fro psykiske lidelser ICD-10 nytter man vanligvis ikke paranoiadiagnosen når hørselshallusinasjonene blir mer fremtredende. Det er da mer aktuelt å vurdere former fro schizofreni."

 

Den sakkyndige redegjorde ikke for diagnosegrunnlaget. Det er ikke redegjort for påvisning av realitetsbrist, vrangforestillinger, manglende sykdomsinnsikt og funksjonssvikt. Intet symptom er isolert sett nok kvalifikasjonsgrunnlag for en bestemt psykosediagnose. De viktigste kriterier for en psykose er forstyrrelser i realitetsoppfatning og innsikt (se for eksempel Retterstøl 1999).

 

 

Mangelfull begrepsavklaring

Mangelfull redegjørelse for bruk av sentrale begreper er registrert i 14 utredninger. Enkelte begrep er hyppigere brukt i disse 14 utredningene. Det er begreper som ikke presiseres. De gjentaes i samme sak flere ganger. Slike gjentakelser kan føre til at begrepene blir tatt for gitt som en sannhet eller et faktum. Begrepet omsorg er eksempel på et slikt begrep. Omsorgsbegrepet kan forståes svært ulikt (Alvsvåg og Gjengedal 2000). Barns og voksnes tilsynelatende like atferdsmønstre kan ha svært ulike konsekvenser for barna og familien som helhet. Når det for eksempel påståes at "Far har ingen innlevelsesevne" og "far ser ikke behovene til barna og ønsker ikke å gå inn i det heller" så blir det nødvendig å spørre: I forhold til hva? I hvilke sammenhenger og i hvilket omfang? Hvilke konsekvenser får dette for barna?

 

 

Manglende kildekritikk

Manglende kildekritikk forekom i 32 av de 37 utredningene. Metodefeilen var av ulik karakter og omfang.  Et  trekk ved  sakkyndiges utredninger er mangelen på kildekritikk i forhold til innhentede opplysninger fra Barnevernet(BV). Konklusjonene i 18 sakkyndige utredninger henviste til annenhånds-opplysninger innhentet fra barnevernets rapporter. I 16 sakkyndige utredninger forekom opplysninger som var basert på sladder og rykter "bekymrings-meldinger." Ikke-kontrollerte opplysninger  er gjengitt ukritisk som faktum i  18 saker. Et eksempel er blanding av upåviselige påstander og sladder:" Britt Bakken, samboer til fars søskenbarn, har observert at mor har klemt hånden til Tea rundt en kaktus. Når barnet puttet fingrene i munnen, tok hun fingrene i sin munn og bet. Hun observerte at barna hadde blåmerker. Mor skal også ha kløpet barna så de begynte å gråte. Slektninger til far har også opplyst at hun skal ha knipset et av barna på munnen fordi det lente munnen inntil bordet. Den (…) kom det inn en anonym melding om at mor hadde slått Tea i ansiktet på badestranden for en tid siden. Det var også mye roping og kjefting  fra foreldrene på begge barna."

 

Mor benekter i intervju med forfatteren at hun skal ha kløpet og knipset barna. Mor påstår videre at kaktusepisoden gjaldt et uhell der Tea selv av nysgjerrighet hadde tatt bort i kaktus og stukket seg. Mors opplysninger kan verken bekreftes eller avkreftes fra andre kilder. Det hører med til alminnelighet saklighet at ulike parters oppfatninger og framstillinger av hendelsesforløp opplyses. Dette er ikke gjort i dette tilfelle og heller ikke i 15 andre saker.

 

Kildekritikk overfor barnevernets informanter er ikke utøvet. Opplysninger basert på intervju med advokat og biologiske foreldre viser at fars familie var svært negativ til barnas mor. Sakkyndig psykolog har ikke vurdert bakenforliggende grunner(motiv) til den informasjonen som ble gitt til barnevernet.

 

Det er vanlig i utredningene å referere til det som angivelig er opplyst fra andre instanser: "Flere instanser har påpekt at det virker som om foreldrene har liten forståelse for barns behov og problemer." I slike tilfeller vises det først og fremst til BVsrapporter som igjen direkte og indirekte  refererte til BUP og PPT. En  kildekritisk-stikk-kontroll at 10 tilfeldige rapporter viser at sakkyndige psykologer sannsynlig bygger på sviktende grunnlag ved å bygge barnevernets rapporter.Et av eksemplene gjaldt  en mindreårig gutt midlertidig plassert på et barnehjem. Den sakkyndige psykolog innleder sin utredning med følgende:"Undertegende har hatt samtaler med personalet ved N.N. barnehjem og tatt del i personalets vurderinger og refleksjoner. Sakkyndige finner at gutten har hatt stor framgang i funksjon både sosialt og emosjonelt etter at han kom til barnehjemmet." Det var ikke konkretisert i utredningen hva  framgangen betod i- kun henvisning til at gutten var "grei."

 

I 4 av de 10 utredningene var ikke  det ikke tilfredstillende samsvar mellom hva som var framstilt som opplysning av barnevernet med hensvisning til BUP og PPT og hva som faktisk stod i rapportene til BUP og PPT.

 

 

Dekontekstualisering

Dekontekstualisering forekom i 28 av 37 utredningene. Dekontekstualisering dreier seg blant annet om å underslå opplysninger fra situasjoner i forhold til personbeskrivelser. Det er ikke saklig å beskrive en person som for eksempel aggressiv (aggressiv person) hvis tilfelle er at den samme person er registrert som aggressiv i noen tilfeller og i mange andre tilfeller ikke. Dekontekstualisering kan og forekomme når sakkyndige tar deler av en tekst eller handling ut av sin sammenheng og dermed hindrer leseren i å forstå sammenhengen. Dette gjør det umulig for domstoler og andre å vite hva som ligger bak et utsagn eller en handling. Slik dekontekstualisering er i realiteten uakseptabelt både etisk og faglig. Denne type feil gjør rapportene verdiløse som faglige dokumenter.

 

Et utsagn er alltid situasjonsbetinget. Dersom situasjonene/konteksten skrelles vekk, kan beskrivelsen få en forvrengt mening for leseren. Dekontekstualisert informasjon kan lede til feilaktige tolkninger og vurderinger. En type dekontekstualisering gjaldt bruk av   tilgjengelig informasjon fra Barnevernets rapporter. I en av disse utredningene ble det vist til en barnevernsrapport som uttalte følgende:" Mor lot ofte gutten sitte et par timer alene." Barnevernets  kilde var helsesøsters rapport. I den står følgende: "Mor sier at det er bedre at han er der inne(forfatters kommentar: lekegrind) enn at han skader seg. Han er der bare når jeg holder på med noe som kan være farlig for han, eller når jeg vasker eller dusjer."

I helsesøsters rapport heter det videre:" Så sier hun at han er i lekegrind, for det har jeg anbefalt. Jeg sier at det er lurt å ha lekegrind i spedbarnsalderen, men ikke nå. Jeg spør om hun tror det er bra for han og hun svarer: "Det er bedre at han er der enn at han skader seg. Han er der bare når jeg holder på med noe som kan være farlig for han, eller når jeg vasker eller dusjer."

 

Uttalelsen om at barnet var overlatt til seg selv  var hentet fra en diskusjon mellom mor og helsesøster om bruk av lekegrind. I helsesøsters rapport opplyses at gutten kunne være i lekegrind opptil et par timer i løpet av en dag, men at han ikke var i lekegrinden sammenhengende et par timer.  I rettssaken ble det uttalt av kommuneadvokaten at barnet ble overlatt til seg selv flere timer hver dag. Påstanden  var urimelig sett i forhold til opplysninger fra  samtalen mellom mor og helsesøster nedfelt i helsesøsters rapport.

 

 

Attribusjonsfeil

Attribusjonsfeil er beslektet med dekontekstualisering. Det er en kognitiv forvrengning der situasjonsbestemt atferd generaliseres til personlige egenskaper. En slik egenskapstilskrivelse kalles innen sosialpsykologien for attribusjonsfeil(Heider 1958) der den sosiale kontekst til den observerte personens atferd neglisjeres. I 23 (n= 37)  utredninger forekommer mer enn en gang at problemer defineres ensidig forårsaket av mangler og feil hos barn og foreldre. Nesten ingen psykologisk sakkyndige vurderer barns fungering i forhold til ulike sosiale kontekster. Et eksempel er Bård og spørsmålet om hans negative atferd på barneverninstitusjon. Bårds protester og negative atferd  ble forklart som følge av hans vanskelige personlighet. Analyse av problematferd knyttes ikke til samspill mellom institusjonstilværelse og personlighetstrekk. Et annet eksempel gjelder observasjonssituasjon og bakgrunn for denne. Den sakkyndige beskriver foreldres reak! sjon på barns uakseptable atferd:" Foreldre grensesetter barna ved verbalt tilsnakk, men følger ikke opp med praktiske tiltak. Når barna likevel ikke hører etter, kan de bli sinte og gripe inn fysisk. Både mor og far kan bruke høy stemme og bli svært irritert. Det er forståelig at foreldre blir irritert når barna ikke hører etter. Tea og Kristian synes imidlertid å trenge mye tettere oppfølging og grensesetting enn det  foreldrene tilbyr."

 

Det er ikke gjort rede for om dette er en vanlig situasjon eller ikke. Den sakkyndige opplyser ikke om konteksten til observasjonene. Barna hadde ikke sett sine foreldre på fem uker. Det er ikke vurdert hvordan barna reagerte på at en fremmed person(den sakkyndige) var til stede.

 

 

Gjengivelsesfeil

I en av de sakkyndige utredningene uttales blant annet:" De anonyme meldingene mener mor er hevnaksjoner, og hun forstår ikke at barnevernet er bekymret, og sier at de lyver." I barnevernets notater er opplysningene av en noe annen karakter. I disse notater heter det:" Mor sier igjen at hun ikke forstår at barnevernet kan være bekymret når ingen fra BV har kontaktet henne på 2 ½ mnd. Mor sier igjen at hun vil vite hva BV er bekymret for. Saksbehandler sier at BV bl.a. er bekymret for guttens utvikling hva gjelder språk og begrepsforståelse. Mor sier at det er blitt mye bedre siden han begynte i barnehagen." Spørsmålet om bekymring får en  annen betydning sett i forhold til at BV ikke hadde kontaktet mor på 2 1/2 måned og at bekymringen først og fremst gjaldt språk og begrepsforståelse - og ikke nødvendigvis omsorgssvikt.

 

I en annen sakkyndig utredning var spørsmålet mors kognitive vansker.Sakkyndige forsøkte å bekrefte sin antakelse  med å vise til mors "meget svake resultater" fra grunnskolen.Dette ble  definert som "generelle lærevansker" som betyr det samme som evnemessig svikt eller kognitiv svikt. Sakkyndig psykologs metode var å undersøke om karakterene på ungdomsskolen var relle. Han intevjuet lærerne.  En forutsetning for en slik undersøkelse er at informantene blir gjengitt korrekt. Det avgjørende "bevis" var om karakteren NG  i matematikk skriftlig eksamen var reell:"Klasseforstander sier at hun fikk NG til eksamen etter at han som eksaminator hadde måttet "legge opp til henne." Utsagnet til rettsoppnevnt sakkyndige er non-sense. Mor gikk opp til ordinær skriftlig eksamen. Det betydde at hun ikke hadde rett på tilrettelegging. Mor mottok ikke spesialundervisning og var aldri vurdert for slikt. Klasseforstander har benektet at han har uttalt det som sakkyndige siterte i sin utredning.

 

 

Tendensiøse gjengivelser og framstillinger

Tendensiøsitet er beslektet med gjengivelsesfeil. Forskjellen er at leseren nesten umerkelig overser at saksbeskrivelsen kan være skjevt framstilt. Sakkyndige kan ut fra fordommer i saken lete etter det som man ønsker eller forventer å finne. En slik forventning kan styre utvelgelsen av informasjon på en skjev måte. Det kan gjelde innhenting av informasjon fra egne undersøkelser som intervjuer og observasjoner eller tilgjengelig datamateriale fra andre etater eksempel barne - og ungdomspsykiatri(BUP) og pedagogisk- psykologisk tjeneste(PPT).

Det følgende eksempel er hentet fra sakkyndig beskrivelse av foreldre som inkompetente omsorggivere for sine barn:" Dr. Sara Larsen har opplevd mor som veldig oppfarende verbalt overfor barna. Hun har nærmest glefset til dem. Når hun har spurt om barnets utviklingstrinn, har hun hatt perspektivet hos seg selv. Sara Larsen opplever far som mer deltakende og mer observerende i forhold til barna. Det virker som han gjør sitt beste."

 

Denne samme legen har i intervju med forfatteren bekreftet at  hun uttalte til sakkyndige at mor opptrådte "oppfarende overfor barna", men presiserer at dette fant sted på legekontoret og at hun hadde uttalt følgende til sakkyndige:

" Gutten var forkjølet og sliten. Mor beklaget seg over at hun hadde lite overskudd. Saken med barnevernet og utredning hadde tatt på."

Legen er uenig i den sakkyndiges framstilling. Hun hadde opplyst at far var mer aktiv i lek med barna, men ikke at mor var "indifferent til barna." Legen understreker at "mor var nærværende på andre måte" og at barnas utviklingsnivå ikke var et tema, men at de snakket om ulike behov for de to barna. Legen mener at den sakkyndiges gjengivelse på dette punkt er fullstendig uriktig. "De var derfor langt mer urolige hjemme enn i fosterhjemmet. Det var bare da far og barna holdt på med Nabbiperler, at de satt rolig sammen uten spesielle konflikter."

 

Tendens til å beskrive biologiske foreldre negativt forekommer i nesten alle utredninger. Et eksempel er følgende utsagn:"Far opptar for eksempel hele spisebordet med sine hobbyaktiviteter og det er svært uryddig og til dels skittent i huset." Den sakkyndige observerte dette kun kort tid(15 min iflg biologiske foreldre)I følge foreldre og naboer var det vanlig at barna deltok i hobbyarbeidet som var bygging av modellfly. Den sakkyndige hadde ikke undersøkt dette.

 

Språklig forskjellsbehandling i beskrivelse av samspill mellom foreldre og barn forekommer i 9 utredninger. Et eksempel er at biologiske foreldre ikke er sammen med barna på adekvat vis. Dette kan uttrykkes finurlig på ulike måter. Følgende eksempel viser hvordan språklig manipulasjon kan forstørre forskjeller og gi et tendensiøst bilde: "Det var bare da far og barna holdt på med Nabbiperler, at de satt rolig sammen uten spesielle konflikter. Far og Kristian holdt lenge på å blåse opp ballonger sammen.(…) Både Tea og Kristian har stort behov for stimulering, språklig og kognitivt. Foreldrene synes i liten grad å stimulere barna. Under siste samvær holdt de lenge på med ved. Jeg opplevde at det skjedde lite stimulering. Det virker som om barna i stor grad må ta initiativet selv til kontakt. De voksne snakker til dem, men lite med dem."

Fosterforeldre leker med barna. Biologiske foreldre gjør det ikke. De "holder på" med ting. Vedsaging oppfattes som lite stimulering. Det er ikke vurdert ulike kvaliteter ved samvær mellom barn og voksne. Stimulering omfatte mer enn direkte verbal kontakt. Dessuten bør det tilføyes at å sage ved forutsetter kommunikasjon og samhandling siden far og sønn sammen brukte en og samme sag.

Et annet eksempel gjelder bruk av observasjoner til å påvise foreldres inkompetanse ved at det viser seg i situasjonen at de ikke mestrer å sette grenser for barna: "Jeg opplevde stor forskjell på Tores atferd hjemme og i fosterhjemmet. Spesielt under første hjemmebesøk var han svært urolig. Han sprang rundt og hoppet opp i stolen og sengene på barnerommet. Han hørte ikke ved tilsnakk."

 

Eksemplet gjelder samværssituasjon der barna etter å ha vært atskilt fra sine foreldre i nærmere 3 måneder, fikk være sammen med sine foreldre. Konsekvenser av en slik atskillelse drøftes ikke. Observatørens nærvær i samværet mellom barn og foreldre er heller ikke diskutert.

 

En gjennomgående tema i de sakkyndige utredningene er beskrivelse på forskjell mellom fosterforeldre og biologiske foreldre med hensyn til omsorgskvaliteter "Foreldrene synes ikke å være i stand til å skape den struktur og forutsigbarhet som barna trenger for å utvikle seg optimalt. Resultatet av dette er at de blir mer urolig enn de er i fosterhjemmet."

 

Beskrivelsen er ensidig i favør av fosterforeldre. De må regnes som tendensiøse da det ikke er vurdert at observasjonen i fosterhjemmet fant sted etter observasjonene med biologiske foreldre og/eller at barna hadde vært atskilt fra sine foreldre i lengre tid. 8 utredninger konkluderte med at foreldre var for dårlig til grensesetting og stimulering. De var dermed ikke kompetente omsorgsgivere for sine barn.

 

 

Oppsummering

Undersøkelse av metodebruk i 37 utredninger i saker vedrørende omsorgsovertakelse viser flere typer metodiske feil. 18 av de 37 utredningene var basert på barnevernets rapporter. Disse annenhåndskilder var ikke gjenstand for kildekritikk. Mangel på metodisk kritisk kontroll av observasjoner, tester og tolkning av utsagn med hensyn til pålitelighet og gyldighet er et gjennomgående mønster i de fleste av utredningene. Dette mønster er påfallende likt det Bo Edvardsson fant da han vitnet i en norsk barnevernsak  "Adelesaken" i 2001 (Borgarting lagmannsrett – saken gikk for åpne dører). Han gikk i den forbindelse gjennom en rekke sakkyndige utredninger fra flere av Norges fremste sakkyndige tilknyttet FOSAP (Forum for sakkyndige psykologer). Disse  rapporter fikk i sin tid  en skjebnesvanger konsekvens for en mor som ble fratatt sitt barn på et grunnlag menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg senere fant rettsstridig (Johansen vs Norway). I Edvardssons gjennomgang av rapportene til norske sakkyndige ("Sammanfatning beträffande sakkunnigyttrande med flera frågeställningar i fallet Adele Johansen, 23.05.00"), oppsummerte Edvardsson blant annet følgende:"För bedömning av moderns psykiska tillstånd krävs ett allsidigt, helhetsorienterat bedömningssamtal. Det framgår inte att något sådant samtal skulle ha ägt rum och någon helhetsredovisning sker i vart fall inte.

För bedömning av behandlingsbehov krävs ett bedömningssamtal enligt föregående punkt – något sådant har inte redovisats.

Det hävdas att psykologen har vid ett tillfälle observerat modern och (sonen) på psykologens kontor samtidigt som han skall ha samtalat med modern och sonen. Detta torde vara en rätt onaturlig observationssituation. Något annat observationstillfälle redovisas inte. Inte heller redovisas några observationer från tillfället på kontoret. Inte heller redovisas något om observationsmetodiken, så dess tillförlitlighet kan bedömas.

Källredovisning och källkritik kring de anförda uppgifterna uppvisar stora brister. Exempelvis kan inte uppgifter anses tillförlitliga när de inte redovisas med kontrollerbar källa. Modern anklagas för att inte ha förmått samarbeta med hjälpande myndigheter, men den andra möjligheten att hjälpande myndigheter inte förmått samarbeta med modern övervägs inte alls".

 

Bo Edvardsson fant lignende forhold etter en analyse av psykologuttalelser i svenske barnevernssaker ("Misbruk av psykodynamisk teori" i Lennart Hane: Rättvisan och psykologin, Contra Förlag, Stockholm). Edvardsson fant at tilfeldige synsinger, selvmotsigelser, uklar og upresis språkbruk, feilaktig og ugyldig bruk av teori, ulogiske resonnement og mangel på mothypoteser var regelen snarere enn unntaket.

 

Psykologer er ofte sakkyndige fylkesnemndmedlemmer. Psykologisk sakkyndige som kommer til konklusjoner som strider mot barnevernets oppfatning sjelden engasjeres av barnevernet på nytt. Foreldrene i de 37 omsorgsovertakelsessakene kjenner ikke seg igjen med hensyn til beskrivelsene av dem i psykologenes sakkyndige utredninger. Rettssikkerheten synes svakest i fylkesnemndene Pga. systemet i fylkesnemnda med utstrakt bruk av skriftlig materiale i stedet for å holde seg til muntlighetsprinsippet, som er helt sentralt i straffesaker og sivilprosessen utenom barnevernssaker, kan skriftlige «vitneutsagn» bli brukt hemningsløst. Det saksbehandler skriver ned - uansett hvor galt det er referert - blir ofte et viktig bevis i seg selv. Psykolograpportene er nesten sammenfallende med barnvernsrapportene og bygger på opplysningene fra disse.  I barnevernssaker bygges det derfor ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds opplysninger, og ikke sjelden på anonyme meldinger.

Anonyme meldinger vil det være umulig å forsvare seg mot, fordi man ikke vet hvem kilden er, om kilden er troverdig, om kilden har førstehånds kunnskap, eller bare har hørt mer eller mindre løse rykter, om kilden står i et motsetningsforhold til foresatte osv.

 

I straffesaker vil det være helt umulig og ulovlig å bruke anonyme henvendelser på denne måte. Sakkyndige oppnevnes barnevernet, uten forutgående kontakt og fullstendig over hodet på den private part. Ofte benyttes sakkyndige med tilknytning til barnevernet, eller sakkyndige satt opp på lister utarbeidet av barnevernet. Dette kan være sakkyndige som mer eller mindre er økonomisk avhengig av barnevernet, eller med nær tilknytning til barnevernet.

 

Foreldre som nekter å samarbeide med barneverntjenesten kan få tilbud om oppnevnt psykolog. Et brev fra Oslo kommune, Gamle Oslo barneverntjeneste (4/4-2002) viser det:" Selv om barneverntjenesten har forstått det slik at  du ikke ønsker kontakt, synes vi likevel at du får anledning til å uttale deg samt bli vurdert av en upartisk kilde. Barneverntjenesten vil med dette gi deg tilbud om utredning av psykolog i forhold til en vurdering av din omsorgsevne for Arne. Det blir viktig at du finner en psykolog som føles trygg, hvorpå barnevern-tjenesten vil betale utgiftene. Vi oppfordrer deg også til å la deg bistå av en advokat som vil kunne ivareta dine rettigheter."

 

Arnes far svarte ikke på tilbudet fra barnevernet. Far fikk nytt, men kort brev fra barneverntjenesten (3/5-2002):" Det ble på møtet den 29.april avtalt at barneverntjenesten sender en kopi av psykologer som kan utrede din omsorgsevne, hvorpå barneverntjenesten vil betale."

 

Søk i Lovdata viser at på listen av psykologer som barnevernet anbefalte til far var det ingen som de siste to år hadde konkludert i sine utredninger mot omsorgsovertakelse.

 

Psykologer som har flere sakkyndige oppdrag i barnevernssaker opptrer ikke sjelden på møter med barnevernet uten at den private part er tilstede, og får svært ensidig informasjon. Slik får man i utgangspunktet negative synspunkter på den private part, før utredningen er påbegynt. Sakkyndige kan dermed bygge på faktisk feil grunnlag.

 

I straffe- og barnefordelingssaker er det selvsagt at det er retten som oppnevner sakkyndige, etter at partene har hatt anledning til å uttale seg. Det ville ha medført ramaskrik om politiet, fordi de satt med økonomiske midler, ensidig skulle kunne oppnevne sakkyndige, eller om den rike part i en barnefordelingssak skulle kunne bestemme dette, fordi den annen part ikke har midler. I barnevernssaker er det barnevernet som har midler og derfor ofte tiltar seg retten til diktatorisk å oppnevne sine sakkyndige

 

Behandlingen i fylkesnemnda er en prosessuell bastard. Det ser ut til at man holder seg til sivilprosessens regler «så langt disse regler passer». I likhet med demokratiske og rettslige prinsipper i Norge er det den som anklager som har bevisbyrden for sine påstander. Det er således galt å legge udokumenterte påstander til grunn som sannheter om den som anklages motsier påstanden. Den anklagede skal ikke bevise sin uskyld, det er anklager som skal bevise sine påstander.

 

 

Psykologenes profesjonsmakt.

Et vesentlig formål med den nye barnevernloven var nettopp å styrke barnevernets legitimitet gjennom å styrke det juridiske og faglige grunnlaget for beslutningene. Et viktig bidrag til det var psykologer som sakkyndige. På grunnlag av formelle retningslinjer hjemlet i loven og særskilt barrnevern faglig kompetanse skulle psykologers vurdering av "barnets beste" sikre riktige løsninger. Selv om abstrakt psykologisk kunnskap legitimerer profesjonalitet og sakkyndighet er det ikke gitt at den praktiske utøvelsen av det profesjonelle skjønnet i sakkyndighetsarbeid ene og alene bygger på fagkunnskap. Særtrekk ved beslutningsprosessen i barnevernet sannsynliggjør at psykologenes vurderinger i den enkelte sak kan være påvirket av faktorer som ikke har uttalt legitim plass i deres vurderinger. Det er allerede blant annet påvist at fylkesnemndsordningen tillegger barnevernet en rolle som premissleverandør i forhold til mandat for sakkyndig oppdrag.

 

Psykologisk sakkyndige som kommer til konklusjoner som strider mot barnevernets oppfatning sjelden engasjeres av barnevernet på nytt.

 

Videre kan man i sak A i en kommune møte en psykolog som sakkyndig utreder, som så i sak B neste uke sitter som meddommer i fylkesnemnda hvor den samme kommune er den ene part.

 

Psykologers vurderinger tillegges betydelig vekt når de opptrer som sakkyndige i barnevernssaker. Deres vurderinger har ofte avgjørende innvirkning på utfallet av hver enkelt beslutning. En mindre gruppe psykologer særlig innen FOSAP (Forum for sakkyndige psykologer) synes å ha ideologiske hegemoni når det gjelder dominerende perspektiv på hva som kan og bør defineres som omsorgssvikt. Disse psykologene synes langt på veg å ha oppnådd en autonomi som sakkyndige. Det betyr blant annet en egen frihet og selvstendighet til selv å kontrollere sitt arbeids innhold. Denne friheten er rettferdiggjort ut fra deres profesjonsstatus. Deres vurderinger er styrt av en form for kunnskap som skiller seg fra lege tanke- og forståelsesmåter. Det er for esoterisk og diffust for menigmann å begripe eller ta del i. Samtidig viser rapportene til de samme sakkyndige psykologer en gjennomgående mangel på kritisk metodebruk. spesielt er det flere feil som følger av manglende kildegransking. Robyn Dawes`bok House of Cards (1994) er en flengende kritikk av psykologers mandat i samfunnet. Den grunnleggende kritikken er særlig er rette   mot psykologers sakkyndighetsrolle i rettsvesenet. Dawes mener rettsvesenet låner psykologenes skinn av troverdighet til å legitimere beslutninger. Autoriteter med lang klinisk erfaring er falske mener Dawes. Han påviser at profesjonelle klinikere egner seg vært lite til å forstå og forutsi enkeltindividers atferd. Dawes viser til nærmere 90 kvalitativt ulike studier av klinikeres skjønnsmessige vurderinger, og finner en nesten entydig tendens til at mekaniske prosedyrer for å kombinere informasjon er overlegen psykologers vurderingsevne. Dawes dokumenterer at langt erfaring ikke bedrer treffsikkerheten i vurderingene. En grunn til dette mener han er mangelfull tilbakemelding på arbeidet, i den forstand at det tar lang tid før en vet hvordan det eksempelvis går med barna på sikt.

 

Dawes (1994:139) på tår at offentlig godkjenning av psykologer gir ingen garanti for faglig kvalitet, fordi det er ingen kvalitetskontroll med anvendte teorier eller metoder, skolering i faget dreier seg ikke om valid vitenskapelig skolering, men at man lærer seg meningene til noen med høy status på området. Offentlig godkjenning vil derfor dreie seg beskyttelse av profesjonen selv, framfor å beskytte offentligheten slik den angivelig skal gjøre.

 

Psykologer er bærere av en faglig delkultur. Deres selvaktelse og identitet er knyttet til det å kunne utøve faget i samsvar med profesjonelle standarder innenfor denne delkulturen (Aubert 1976:293). Som psykologer danner de et faglig fellesskap. Opprettelsen av Forum for sakkyndige psykologer i 1994 (FOSAP) og autorisasjonsordninger som nevnt i del 1 er et godt eksempel. Psykologene i FOSAP innehar en spesiell rolle som sakkyndige i barnevernssaker (og barnefordelingssaker) og utgjør en spesiell delkultur. Av Norges ca 4000 utøvende psykologer står ca 100-150 oppført i departementets register for sakkyndige i barne- og familiesaker. Et eksempel på en  mektig gruppe psykologer er en gruppe innad FOSAP bestående  av følgende 11 medlemmer: Elisabeth Backe - Hansen, Terje Galtung, Turid Vogt Grinde, Kjell Hagen, Karen Hassel, Otto Heramb, Arne Holtet, Katrin Koch, Fredrikke Lynum, Anne Poulsson og Knut Rønbeck. Disse 11 har utarbeidet et notat (Backe - Hansen 2002) til departementet angående "Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernsaker.” Blant "Gruppas konklusjoner" kan siteres følgende:" For sterke hensyn til det biologiske prinsippet i de alvorligste sakene? Det er gruppas oppfatning at det biologiske prinsippet får for stor vekt i forhold til hensynet til barnets beste i noen av de alvorligste sakene, på tross av formuleringene i Lov om barneverntjenester § 4-1. Vi vil derfor anbefale at adgangen til å kunne la det biologiske prinsippet vike i enkeltsaker presiseres ytterligere i denne paragrafen."

 

Dette står i motsetning til det som er uttalt i lovforarbeidet til den siste norske barnevernsloven av 1992: "Det er et grunnleggende prinsipp i vårt samfunn at foreldrene selv sørger for sine barn. Selv om det påvises svikt hos foreldrene i deres forhold til barn- kanskje problemer av alvorlig karakter- er utgangspunktet derfor at problemene primært bør søkes bedet ved hjelpetiltak. Et annet utgangspunkt ville bryte radikalt med de rådende normer og

dag." (NOU 1985 :18 :157)

 

Ot.prp.nr.44(1991-92) bygger på denne tankegangen, men understreker videre:

"Utvalget presiserer at dette i seg selv ikke betyr en nedprioritering av barnas interesser og legger vekt på de sterke bånd som eksisterer mellom barn og foreldre" (NOU 1985 :18 :41)

 

 

Rettssikkerhet og menneskerettigheter

Torstein Eckhoff har gitt en konkret og god definisjon av rettssikkerhetsbegrepet innen forvaltningen: "den enkelte skal være beskyttet mot overgrep eller vilkårlighet fra myndighetenes side, og han skal ha mulighet for å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser. Ofte inkluderes også hensynet til likhet og rettferdighet i rettssikkerhetsidealet. For å tilgodese disse hensyn stilles dels visse krav til de materielle reglene og dels til saksbehandlingen." (Eckhoff,1966:86)

 

Sverre Kvilhaug har lang erfaring som advokat i barnevernsaker og regnes i Norge som en av markerte kritikere av sakkyndiges rolle i barnevernsaker. Kvilhaug har publisert kritiske artikler om dette og tilsvarende emne i presse og tidsskrifter. Et av spørsmålene han er opptatt av er det han kaller for psykologenes hattebytter i barnevernssaker. Slik Kvilhaug ser det reiser dette spørsmål om kravet til rettferdig rettergang oppfylles: "Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 foreskriver at enhver har krav på rettferdig rettergang. Det gjelder også i barnevernssaker i fylkesnemnd og domstoler vedrørende omsorgsovertakelse av barn, tilbakeføring og samvær. Psykologene har i disse sakene en svært spesiell rolle. De betales av barnevernet for å gi en sakkyndig vurdering av barn, foreldre og omsorgssituasjonen. Dessuten oppnevnes de samme psykologene som sakkyndige medlemmer av fylkesnemndene og domstolene for å være med og avgjøre sakene. Slik skifter de stadig hatter. Omfang og økonomisk betydning for ganske mange psykologer er slik at det er rimelig å spørre om psykologenes rapporter, men også deres stemmegivning, påvirkes av deres økonomiske interesse i å sikre nye oppdrag for barnevernet. Underlig nok synes problemstillingen hittil ikke å ha plaget fylkesnemndlederne, domstolene eller departementet. I straffesaker ville et tilsvarende hattebytt! e aldri ha blitt akseptert og ikke engang funnet på."

 

Kvilhaug utdyper dette slik:

" Jeg skal illustrere omfanget: En psykolog i Nordfjordeid opplyste i 2001 at hun hadde hatt cirka 40 saker som betalt sakkyndig for barnevernet og cirka 50 saker som sakkyndig medlem av to forskjellige fylkesnemnder. Vel ett år senere hadde hun hatt ytterligere elleve oppdrag for barnevernet og fem for fylkesnemnd, hun hadde dessuten vært fagkyndig meddommer i herredsrett.

 Kan man ha tillit til at en psykolog som har så mange oppdrag for barnevernstjenester som forannevnte tilfelle viser, av stor økonomisk betydning for vedkommende psykolog, vil gi eller er i stand til å gi den private part i en barnevernssak en saklig og rettferdig behandling? Vil ikke de fleste tro at slike psykologer gir barnevernet medhold i bortimot 100 prosent av sakene, og er det ikke nettopp det disse psykologene i praksis gjør? Er det noen som tror at en psykolog som stemmer mot barnevernet, har særlig mulighet for å få et oppdrag for barnevernet senere? "

 

 Kvilhaug har forslag til å bedre rettssikkerheten til den private part:" For å gi de private parter i en barnevernssak muligheter for en rettferdig rettergang er det nødvendig å lage vanntette skott mellom de psykologene som tar oppdrag fra barnevernet og de som påtar seg å være sakkyndig meddommer for domstolene eller fylkesnemndene. Karantenetiden bør være minst ti år i begge retningene. Psykologene bør måtte velge om de vil ta oppdrag for barnevernet eller være sakkyndig medlem av fylkesnemnder og domstoler, og det valget må de stå på. Dermed er det kanskje også en mulighet for at de fagkyndige medlemmene i fylkesnemnd og domstoler opptrer som reelle sakkyndige, noe de i svært liten utstrekning gjør i dag. Da vil de kanskje også begynne å ta i betraktning det forskningsmessige faktum at det er sammenheng mellom atskillelse mellom barn og foreldre og senere fysiske og/eller psykiske lidelser for barnet, gjerne langt ut i voksenalder  Også fylkesnemndlederne vil skjerpe seg ! og i større grad foreta nøytrale vurderinger når kommunens psykolog ikke er en psykolog som vedkommende fylkesnemndleder nær sagt til stadighet har som kollega i fylkesnemnda og derfor har nærmest et kollegialt forhold til også når vedkommende er engasjert av barnevernet."

 I St.meld. nr. 39 (1995-96) heter det på side 17, spalte 2: ”Det er samtidig viktig å erkjenne at åpenhet og stadig fokus på barneverntjenestens arbeid er nødvendig for å sikre at barneverntjenesten ikke utvikler en kultur som strider mot de alminnelige borgeres verdi- og rettsoppfatning.”

For å sikre ovenstående heter det i artikkel 10 i verdenserklæringen for menneskerettigheter:” Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.”

Barnevernkritikeren Marianne Skånland har sett nærmere på rettspraksis i  den europeiske menneskerettighets - domstolen Strasbourg. Hun fant en type saker mellom Tyrkia og kurderne hvor det militære var påtalemyndighet, og hvor Tyrkia ble dømt hver gang kurderne kunne vise at det satt en militær med blant dommerne. Menneskerettighetsdomstolen fant da at den tyrkiske domstolen ikke oppfylte folkerettens strenge krav til uavhengighet.

Mye tyder på at norske barnevernssaker representerer en parallell. Det skyldes at det i barnevernssaker benyttes  en spesialdomstol som foruten fagdommer og legdommere, også omfatter såkalte sakkyndige dommere. Spørsmålet er om disse oppfyller de kravene folkeretten stiller til uavhengighet. Mange av dem arbeider i barnevernet, og er nære venner eller kollegaer med de barnevernarbeiderne som fungerer som påtalemyndighet i denne type saker.

 

I Norge er folkeretten innarbeidet i lovverket. For å sikre innbyggerne rettferdig behandling heter det derfor i forvaltningsloven § 6, andre avsnitt:

”Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.”

 

Politikere som har blitt konfrontert med overnevnte problemstilling, har derimot reagert med stort sett å se bort fra foreldrenes rettigheter idet de har betraktet de sakkyndige dommerne som nøytrale representanter for barnet. I henhold til folkeretten er det derimot ikke mulig å tilsidesette den enes rettigheter på bekostning av en annens. Dette fremkommer klart av så vel artikkel 29 i verdenserklæringen for menneskerettigheter og artikkel 3, punkt 2 i FNs barnerettskonvensjon:

”Partene påtar seg å sikre barnet det vern og den omsorg som er nødvendig for hans eller hennes trivsel idet hensyn tas til rettighetene og forpliktelsene til hans eller hennes foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som ifølge loven er ansvarlig for ham eller henne, …”

 

I anke (advokat Anette Lilleengen, advokatfirmaet Kvande & Co, 24.november 2003) til Norges høyesterett (Saksnr. for Hålogaland lagmannsrett:03-00310 A/08) uttales at dompremissene var basert på uriktig faktum:"Dommen består i vesentlig grad av gjengivelse fra barnevernets dokumenter og sitering fra barnevernets sakkyndig og den rettsoppnevnte sakkyndige. Det ble fra den ankende parts side under hovedforhandling i lagmannnsretten spesielt lagt vekt på dokumentbevis og vitner å få frem riktig faktum og fremstilling av sakens forhistorie. Dette er ikke tatt hensyn til av lagmannsretten,som klart giruttryukk for at den ankende parts vitner- ialt 12- ikke har problemforståelse. Når det gjelder de private engasjerte sakkyndige skriver lagmannsretten at de i liten grad har lagt vekt på deres utredninger. Det er oppsiktsvekkende at lagmannsretten kun siterer fra negative beskrivelser fra den offentlige parts side uten å nevne den private parts motargumenter før det konkluderes."

 

Vitner fra lokalsamfunnet(naboer, lærere, arbeidsgivere) ble behandlet som kasus, da lagmannnsretten fant at de manglet problemforståelse. Uttalelsene til vitnene ble ikke drøftet i det hele tatt.  Dag Hiåsen, leder av den norske foreningen  Folkeaksjonen mot psykiaternes overgrep(FAMPO) kommenterer dommen slik: " I perioden mellom tingretts - og lagmannsrettsbehandling av saksforholdet, ble Svanhild Jensen tilsatt v/Gargo pleie- og sykehjem i hjemkommunen. Fra hennes foresatte ved denne institusjon, ble det under rettsforhandlinger i Hålogaland lagmannsrett, tilkjennegitt at hun (Svanhild) utviste dyktighet mht. omsorgsutøvelse og grensesetting. Og endog - at hun hadde utvist særskilt dyktighet hva angår nevnte overfor strekt pleietrengende (Parkinson- rammede) pasienter.

Men vitneprov avgitt fra ”kasus” som ”mangler problemforståelse” - må forbigås i stillhet."

 

To av lagmannsrettens dommere var inhabile. Den ene meddommer (fagkyndig) var sjef for barneverntjenesten i en kommune i samme fylke som barneverntjenesten som var part i saken. Den andre inhabile var lagdommer som satt i samme dommerpanel som barnevernets utnevnte sakkyndige uka før- den samme lagdommer skulle ta stilling til alvorlige anklager om faglig inkompetanse som ble rettet mot samme sakkyndige psykolog.

 

 

Sakkyndige som rettssikkerhetsgaranti?

Karen Hassel, et av medlemmene i gruppen av Forum for sakkyndige psykologer (FOSAP), gjør rede for" Sakkyndige i barnevernssaker" i boka "Barnevern og omsorgsovertakelse" (Tjomsland 1997) Hassel uttaler blant annet om barnevernets tilgjengelige informasjon :"Den sakkyndige får vanligvis tilsendt alle sakspapirene. Av og til kommer det innsigelser mot at den sakkyndige er innsatt i saken når han/hun møter. Det henvises da til at den sakkyndige skal være uhildet. Til dette kan det sies at kjennskap til de faktiske opplysningene i saken, både mht. saksgang og om ulike forhold, er nødvendig for at den sakkyndige skal kunne planlegge sitt arbeid og ikke gjøre unødvendig dobbeltarbeid. Å ikke la seg påvirke av en bestemt forståelsesform, en måte å vurdere saken på er nettopp ett av kravene man må stille en som oppnevnes som sakkyndig." (Hassel, 1997: 193)

 

Slik Hassel utrykker seg om den tilgjengelige  informasjon fra barnevernet

 " kjennskap til de faktiske opplysningene i saken, både mht. saksgang og om ulike forhold, er nødvendig for at den sakkyndige skal kunne planlegge sitt arbeid og ikke gjøre unødvendig dobbeltarbeid", er det rimelig å oppfatte hennes utsagn slik at barnevernets informasjoner er uproblematiske. De er såkalt positivt gitte- objektive med hensyn til "ulike forhold."

Hensikten blant annet bak fylkesnemndsordningen i omsorgsovertakelsessaker var å bringe andre fag enn jussen inn i vedtaksprosessen til å opplyse og klargjøre faktum i saken. Denne undersøkelsen har forsøkt å belyse hvilke funksjoner psykologisk sakkyndige kan ha. Oppnevnt sakkyndige skal være objektive og partsnøytrale i sine vurderinger. Karen Hassel, tilknyttet ledende gruppe innen FOSAP, skriver at den kommunalt oppnevnte sakkyndige må sees som en rådgiver for kommunene hvis hovedoppgave er å hjelpe barnevernet i den saksutredning(Hassel,1997:188)Hun skriver videre at det ikke er den kommunalt oppnevnte sakkyndiges oppgave å overprøve barneverntjenestens vurderinger. En slik oppfatning kan lede til at det bare er loyale sakkyndige som blir brukt av kommunen. Utredningen blir med det et bestillingsverk. De kritiske grupperinger/foreninger i Norge og Sverige påstår dette: barneverntjenesten vil ha sine psykologer - slik at de vet at de får det de vil ha (det ønskete resultat) og den engere krets av psykologer sikres nye oppdrag. Det empiriske materiale i denne undersøkelsen støtte slike påstander på flere vesentlige punkter- det gjelder utvalget av utredninger hvis konklusjoner er sammenfallende med barnevernstjenestens "bestilling."

 

Det er problematisk at psykologer både kan være utredere for kommuner og sakkyndige medlemmer av fylkesnemnda.   Metodebruken - kanskje spesielt mangelen på kildegransking i forhold til barneverntjenestens angivelig faktaopplysninger er illustrerende i så måte. Kriminologen Dag Ellingsen fant tilsvarende utilfredstillende metodebruk i rettspsykiatriske erklæringer som ble brukt av dommere til å legitimere langvarig innesperring av mennesker (Ellingsen 1985).

 

Funn fra enkeltsøk  i lovdata og internetts hjemmesider indikerer at det er tale om tette bånd mellom barnevern, sakkyndige og rettsvesen. Enkelte psykologer innen FOSAP har investerte interesser i barneverntjenesten. En framtredende psykolog på Vestlandet er både styreformann i barneverninstitusjoner og medlem i tiltaksgrupper innen barnevernet. Den samme psykolog har mange sakkyndige oppdrag fra barnevernet og sakkyndig arbeid for rettsvesenet som utreder og fagkyndig meddommer. Av de 21 psykologene som var utredere i de 37 omsorgsovertakelsessakene, var 7 psykologer knyttet til den "indre gruppe på 11" innen FOSAP. De 7 psykologene var sakkyndige i alt 18 saker. Søk på internett viser at enkelte sakkyndige psykologer har hjemmesider. Følgende viser profilen til en av psykologene i den "indre gruppe på 11" innen FOSAP:

" Mangeårig erfaring - fra 1977 -  med utredning og arbeid med barn og familier.

                            Bred erfaring som sakkyndig for domstolene i barnevern- og barnefordelingsaker.

                            Mange oppdrag for kommunale barnevernkontorer, som sakkyndig utreder i barnevernsaker.

                            Omfattende erfaring også som sakkyndig medlem av Fylkesnemnda for sosiale saker (barnevernsaker) i tre fylker, siden 1993.

Fagkyndig meddommer for tingrett og lagmannsrett i et stort antall saker, i hovedsak barnevernsaker.”(sist registrert 19.april 2006 www.mamut.com/Holtet/)

 

Psykologmiljøene er små. De fleste kjenner hverandre. Sakkyndige er i mange tilfelle ikke eksterne fagpersoner, men en del av et nettverk med tette bånd til barnevernet. Rettssystemet støtter denne praksis. Det synes som det i flere tilfeller utvikles et "toppfolkenes partnerskap" mellom sakkyndige psykologer, barnevern og rettsvesen. Det er tette bånd mellom sakkyndige psykologer, barnevern og rettsvesen. Slike bånd kan influere på psykologers metodebruk, spesielt i forhold til vurdering av såkalt autoritative kilder. Opplysninger fra offentlig instans er ikke nødvendigvis faktiske i den betydning at de er kontrollert mot uavhengige kilder. En ny barnesakkyndig kommisjon vil ikke forandre noe, men kun befeste posisjonen til kretsen av psykologer i og utenfor FOSAP.

 

 

Sakkyndighet i barnevernssaker
Psykologer opptrer vekselvis som utredere og dommere
Av Joar Tranøy


Artiklar


Røvikasaken: Røvika lærte meg narko og krim
En Dokumentar i Saltenposten, 14. april 2011

 

 


Arild Björnbakk är journalist på Saltenposten. Dokumentärserien är tidigare publicerad i Saltenposten 14. april 2011.

Dokumentärserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

Røvika lærte meg narko og krim (omslagssida)
To år i Røvika var en opplæring i narko- og kriminalitet, sier Stein Johansen (46).
Han har fått en million kroner i erstatning fra hjemkommune og stat

Saltenposten 14. april 2011


Her fikk han full opplæring i krim og narko
Av Arild Björnbakk

Halvannet år i Røvika ledet til over 20 år med narkotikamisbruk for Stein Johansen
Saltenposten 14. april 2011

Her fikk han full opplæring i krim og narko (forts)
Av Arild Björnbakk

Halvannet år i Røvika ledet til over 20 år med narkotikamisbruk for Stein Johansen
Saltenposten 14. april 2011


Ble seksuelt misbrukt av støttekontakten
Av Arild Björnbakk

Støttekontakten som også var nattevakt i Røvika, utsatte Stein for seksuelt misbruk en rekke ganger
Saltenposten 14. april 2011

Ble seksuelt misbrukt av støttekontakten (forts)
Av Arild Björnbakk

Støttekontakten som også var nattevakt i Røvika, utsatte Stein for seksuelt misbruk en rekke ganger
Saltenposten 14. april 2011


Slik så skolen på seg selv
Av Arild Björnbakk

Målet er å få elevene ut av en vanskelig livssituasjon, og inn i konstruktiv, positive forhold som de kan mestre
Saltenposten 14. april 2011

 

Slik så skolen på seg selv (forts)
Av Arild Björnbakk

Målet er å få elevene ut av en vanskelig livssituasjon, og inn i konstruktiv, positive forhold som de kan mestre
Saltenposten 14. april 2011 

Svigtede børnehjemsbørn vil lægge sag an mod staten
Af Amalie Kønigsfeldt, Politiken, politiken.dk - 10. maj. 2011


Barnevernsgutt (15) må i fengsel
Av Hallgeir Oftedal, Aftenposten, aftenposten.no - 18.11.10 

 

Barnevernsband herjer Sørlandet
 Artikkler i VG Nett - 05.10.2010 --


Tillbaka till Artiklar

RINGERIKE-SAKEN - SOMALISKA FLYKTINGARS BABY TVANGSFJERNET AV BARNEVERNET I RINGERIKE

En serie artiklar i Ringerikesdagblad den 11 februari - 26 juli 2004

 

 

Uten tolk forsøkte barnevernet å forklare Osman Deqo Mohamed fra Somalia at hun aldri skulle få se sønnen sin igjen. Osman fikk panikk og bortførte sønnen. Nå går hun rettens vei for å få ham hjem.

 

– Jeg får ikke hjelp av kommunen. Det eneste de har hjulpet meg med er å ta barnet mitt. Jeg har flyktet fra Somalia hvor det er krig. Men jeg har flyttet til et sted der det er verre. Ringerike kommune har ødelagt livet mitt.

 

 

 

 

Til retten for å få hjem sønnen
Av Christian Andersen

 

 

Fylkesnämnda kritikverdig
Av Christian Andersen

 

 

- Vi uttaler oss ikke

Av Christian Andersen

 

 

Kidnappet etter knivdrama
Av Christian Andersen

 

 

Ett-åring kidnappet etter knvidrama

Av Christian Andersen

 

 

Kidnappet gutt funnet

Av Christian Andersen

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

Flere artikler …

 1. Rettsoppnevnte sakkyndige?
 2. Rettslig interesse
 3. Reisebrev fra Sverige
 4. Re: Anbringelser skader børn
 5. PSYKOPATI - En undervurdert diagnose
 6. Psykologers tillit ved nullpunktet
 7. Psykolog Knut Rønbeck,sakkyndigheten og rettssikkerheten
 8. Psykolog må betale sex-ofre 7,5 mill
 9. Psykolog: Dårlige mødre skal steriliseres
 10. Om psykisk tortur og umenneskelig behandling i et norsk fengsel julen 2010
 11. Psykiater varetektsfengslet. Underslag av penger til "flerkulturelle barneverns-barn"
 12. Randi Rise i Fellesorganisasjonen provoserer barnehjems- og barnvernsofre.
 13. Professor som pryler barnevernet
 14. Polsk jente fritatt fra norsk barnevern
 15. Politiske holdningen til barnevern og rettslige forhold
 16. Perspektiver på barneloven
 17. Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten
 18. Overgrep i fosterhjem i Askim
 19. Otte årig forsøgt selvmord p.g.a. tvangsfjernelse
 20. Østfold - På barneverntoppen
 21. Ordblinde er jaget vildt
 22. Opråb fra maskinrummet !
 23. Hvor var professor Thuen ? Om professoral omnipotens og "the parental Alienation Syndrome" - PAS
 24. Om foreldrevern og barnevern
 25. Om et fosterbarn i en adventstid. En sann historie
 26. Ødelägger barnevernet oss?
 27. Endnu et overgreb på barnefamilie: Et nyfødt barn tvangsfjernet
 28. Ny lov om Statens ansvar i "barnevernssaker"
 29. NY FAMILIE PÅ FLUKT FRA BARNEVERNET,
 30. Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
 31. Norske barn lite lykkelige
 32. Norsk psykolog fratatt lisens
 33. Norsk retts-apparat og presse - eksemplifisert gjennom Herman Berges artikkel om Riis-saken
 34. Norsk presse skjuler statlig folkemord
 35. Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn
 36. Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse
 37. Norges nya barneministers uppgång och fall
 38. Norges Barnombudsman bekymrad för norska barn i Spanien
 39. Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia
 40. Norge får ny Barne- og likestillingsminister
 41. Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter
 42. Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem
 43. Nødvendigheten av hjemmeskole
 44. Nektet å hente barn med tvang
 45. Nasjonal gransking av barnehjem
 46. Når mennesket blir rovdyr
 47. Når media løper barnevernets ærend
 48. Når fagfolk svikter
 49. Myndighederne ved ikke
 50. Mormor frifunnet for kidnapping
 51. Misbruk av "foreldelse"
 52. Misbruk av "barnets beste"
 53. Mere om fremmedgørelses syndromet
 54. Mer om barnevernet
 55. Menneskerettighetene ved norske domstoler
 56. Medienes rolle i straffesaker
 57. Mannsforakt eller menneskerett
 58. Manglende hjelp og utmattende "undersøkelser"
 59. Lukker Laila Davøy øyene fullstendig?
 60. Litt mer om økonomi i barnevern
 61. Landsomfattende_kamp_mot_barnevernet
 62. Lærer psyko-fantastene noe?
 63. Interpellasjon
 64. Kvinne tiltalt for vold mot barnevernet
 65. Kvalitetsvurdering av barnevernsansatte
 66. Laila Dåvøy vil gi alle kurs i barneoppdragelse
 67. Kunnskapen om barnevernet
 68. Kun et sygt samfund
 69. Krigen mot barnevernet
 70. Krenkelser av menneskerettigheter i Norge
 71. Kommentar: Med armen i vepsebolet
 72. Kjaere Frank Aarebrot, barne-profesjonene ljuger
 73. Killi-saken - Barnevernet i Alta hentet brått fire søsken
 74. Kai Henning Jakobsen sak - Offer for en av Norges aller verste barnevernssaker
 75. Jeg ble ruinert i fosterhjemmet
 76. Jonas-saken
 77. Intelligens og nytteverdi
 78. Hvordan man blir møtt av "barnevernets" øverste myndighet "ansatt" av staten Norge
 79. Hvor går vårt rettsvesen?
 80. Hvilken rettsstat ?
 81. Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn
 82. Hvad er familiesammenføring for noget?
 83. Hva er galt med barnevernet?
 84. Hva er barnevernets hjelpetiltak verdt?
 85. Hva er "barnets beste" ?
 86. Horten barnevern
 87. Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003
 88. Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
 89. Har vi sluttet å tenke selv?
 90. Håpløst om barnevernet
 91. Gutten som hadde 1.200 off. ”foreldre!” Et eksempel til etterfølgelse?
 92. Gufs fra fortiden
 93. Godkjenning for å få barn
 94. Gjenganger i Gjengareren
 95. Gjelder barneloven også for barnevernet?
 96. Garnes saken: Barnehjems skandalen i Norge
 97. Fyra artikler fra Bergensavisen
 98. Fylkesnemda: en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol
 99. Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble, samt om en forsker som er sjokkert
 100. Foreldreansvaret som forsvant
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter