Dommer - Tvangsfjernelser sker i strid med grundloven
Af Dorrit Saietz

 

 

 

                      Artikeln är tidigare publicerad i Aktuelt 24.05.1996.

 

                                   Den är hämtad från Borger-Debat.dk

 

 

 

 

 

Retssikkerheden mangler i kommunernes børne- og ungeudvalg, der træffer afgørelser om tvangsfjernelser af børn. Det mener en dommer, der selv er formand for to udvalg. Når børn tvangsfjernes fra hjemmet, sker det ofte i strid med Grundloven.

Det mener dommer Ditlev Nielsen, der er formand for de to børne- og ungeudvalg i Tårnby og Dragør kommuner, som træffer beslutninger om tvangsfjernelser.

 

Ditlev Nielsen betegner sig selv som gidsel for retssikkerheden i de to udvalg:
- Man tager en dommer og putter ham ind i et sådant udvalg, som i virkeligheden er en administrativ instans. Det er en sammenordning af dømmende og udøvende magt, som er i strid med Grundlovens. Han kalder det helt uhørt, at dommere således skal være medlemmer af et kommunalt udvalg.
- Man ønsker at give børne- og ungeudvalget et skær af retssikkerhed og retsgaranti. Men det er at stikke folk blår i øjnene.
Dommeren er et ud af fem medlemmer i udvalgene. De øvrige er tre byrådspolitikere og en børnesagkyndig psykolog eller lignende. Ditlev Nielsen har selv oplevet sager, hvor han som den eneste juridisk sagkyndige i udvalget stemte imod en tvangsfjernelse, mens de øvrige fire medlemmer stemte for.
- Når dommeren, som skulle garantere retssikkerheden, kan nedstemmes hvad er denne garanti så værd, spørger han.

 

 

 

FOR LANG TID
Som reglerne nu er, kan der gå over et halvt år, før en tvangsfjernelse kan indbringes for landsretten. Først da får forældrene mulighed for en egentlig domshandling med alle de garantier, der er indeholdt i retsplejeloven. Også dette mener Ditlev Nielsen bringer os i konflikt med menneskerettighederne.

En tvangsfjernelse er nemlig en administrativ frihedsberøvelse, som hurtigt skal kunne bringes for en domstol. Advokat Jørgen Nicolaisen fra Hørsholm har ført mange tvangsfjernelsessager som beskikket advokat for forældrene. Han er stærkt kritisk overfor den måde, afgørelserne træffes på i udvalgene.

 

- I en retssal har man mulighed for at afhøre og konfrontere de forskellige synspunkter. Det kan man ikke i børne- og ungeudvalget, siger han. Tvangsfjernelsessager bygger altid på en lang række udtalelser og erklæringer.

 

- Men vi ser kun papirer, papirer og papirer, siger Jørgen Nicolaisen.

 

- Hvis man for eksempel har indtryk af, at en erklæring bygger på gamle oplysninger, har man ingen mulighed for at hente psykologen eller skoleinspektøren ind og stille uddybende spørgsmål. Han kritiserer også, at han som advokat ikke kan forlange supplerende eller alternative undersøgelser.Advokat slakter barnevernet  - Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern.
Av Mari K. By Rise

 


Advokater. Advokat Venil Thiis retter i Adresseavisen i går sterk kritikk mot barnevernet.
Ledare i Adresseavisen

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 
Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og fd andre ledere i NKMR. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

Dette indlegg ble tidligere publisert i Østlendingen.no den 17. september 2004.

 

  

 

 

Robert Aasen har helt rett i sitt innlegg om ytringsfrihet den 11.9.04. De påtenkte begrensninger som Ap og SV har tenkt seg, og saktens andre partier også, kommer med sikkerhet til å være slik at det skal begrense befolkningens mulighet til å kritisere og bekjempe overgrep fra det offentlige. Hovedpoenget med ytringsfrihet er ikke at jeg fritt skal kunne debattere hummer og kanari, nei det er å kunne informere offentligheten når folk blir mishandlet av maktapparatet. Ytringsfrihet må til ikke bare for å sikre demokrati gjennom at alle får komme til orde, den er vel så viktig for å gjøre det mulig for samfunnets medlemmer å nyte elementær rettssikkerhet, selv om de er i minoritet. Det er skjønne paradeord at staten og våre valgte politikere gjør dette for oss; virkeligheten er atskillig annerledes. Men det norske folk er egentlig meget myndighets-underdanige, bare overgått av svenskene. Vi er som samfunnsmedlemmer neppe særlig mer våkne overfor farene ved frihetsbegrensninger enn hva politikerne ser ut til å være. Og det meste av pressen babler kun om sin "Vær varsom"-plakat, uten å forstå at i mange typer saker er det ikke offentlig omtale som skader enkeltmennesker, det er tvert imot manglende omtale som stiller dem hjelpeløse overfor maktapparatet. Imidlertid burde flere av sensurentusiastene sette seg inn i hvordan det tross alt ser ut til å være gått riktig vei ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (MED) i Strasbourg. Der er flere land, blant annet Norge, blitt dømt for krenkelser av Menneskerettskonvensjonens (EMKs) Artikkel 10, i vår autoritære iver etter hemmeligholdelse og munnkurv. Det er på høy tid å skrike opp, slik Robert Aasen gjør.

Vi må forstå at når Norge har skrevet under på Menneskerettskonvensjonen, så har vi også skrevet under på at vi ikke har adgang til å holde det gående med, enda mindre å introdusere, lovgivning som krenker EMK. Man kan ikke holde seg med underordnet lovgivning som står i strid med overordnet; det burde i det minste være kjent i politiske kretser som arbeider med lovgivning stadig vekk. En human stat beflitter seg også på å gi borgerne flere rettigheter enn akkurat det minimum EMK krever, ikke færre. At det ikke er slik her hos oss, og at norske politikere i det hele tatt vil forsøke seg med å innskrenke ytringsfriheten og se om de kan komme unna med det, taler sitt tydelige språk. Det gjør det alarmerende tydelig at våre rettigheter ikke vinnes med godsnakk og ettergivenhet og 17. mai-taler. Vi må regne med å måtte kjempe for å bevare dem, hele tiden.

 

 

Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Marianne Haslev Skånland

 

NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker

NRK har i en serie artiklar uppmärksammat det liv och de umbäranden som barnevernets klienter utsätts för under sina uppväxtår. Lösningen som NRK och Norges regering föreslår är tvångsadoption.
Detta är ingen nyhet eller nydaning. I Sverige har man från myndighetskretsar sedan början av 2000-talet förespråkat tvångsadoption. NKMR har varit - och kommer även i fortsättningen att vara - emot tvångsadoption av fosterbarn.
En serie artiklar i NRK.no, 2009-09-29 - - 2009-10-09

 

 

 


Nektes hjelp av barnevernet

Av Astri Thunold och Oddgeir Øystese
En 18 år gammel jente i Bergen nektes plass på barnevernsinstitusjon, selv om hun trenger tilsyn og omsorg fra voksne. Dette er et klart lovbrudd, sier advokaten som representerer henne. Barnevernet plasserte jenta på en campingplass, der hun skar seg opp og rev av seg deler av håret.
NRK, nrk.no - 09.10.2009Kan bli lettere å adoptere fosterbarn

Av Astri Thunold och Bergit Sønstebø Svendseid

Regjeringen vil gjøre det lettere for fosterforeldre å adoptere. Det gjør de ved å åpne for at de biologiske foreldrene kan ha besøkskontakt med barnet, etter at en tvangsadopsjon er gjennomført.

NRK, nrk.no - 09.10.2009Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker
Av Bergit Sønstebø Svendseid

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for fosterforeldre å adoptere.

NRK, nrk.no - 09.10.2009Fosterbarna bør kreve erstatning

Av Astri Thunold & Leif Rune Løland

Barn som stadig måtte flytte til nye fosterhjem kan kreve erstatning for en ustabil oppvekst. Det sier advokat Einar Drægebø, som ledet den første barnehjemsgranskingen i Norge.

NRK, nrk.no - 02.10.2009- Fosterhjemsomsorgen en planlagt katastrofe

Av Astri Thunold

Av dem som har flyttet åtte ganger eller mer, oppgir over halvparten, 6 av 10, at de har en alvorlig psykisk lidelse. Det viser en spørreundersøkelse NRK Brennpunkt har gjort i samarbeid med Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB).

NKR, nrk.no - 01.10.2009Barn på oppsigelse

Av Astri Thunold

Over 2000 fosterhjemskontrakter ble avsluttet i fjor, viser tall NRK Brennpunkt har hentet inn. Omsorgen for fosterbarn kan sies opp med tre måneders varsel.

NRK, nrk.no - 29.09.2009Barnevernsbarn på flyttefot

Av Astri Thunold

Hvert fjerde barn som barnevernet tar ut av familien, flytter fem ganger eller mer. Det viser tall Brennpunkt har fått fra Unifob Helse i Bergen. Staten har ingen oversikt over flyttingene.

NRK, nrk.no - 29.09.2009

 

 

Ingens barn. Dokumentar program fra NRK.
Hver dag må barnevernet ta barn bort fra foreldrene, men hvor blir det av disse barna? Ingen kan love dem varige hjem og en familie for livet.

Undersøkende dokumentar fra NRK, nrk.no - 29.09.2009

 

 

 

 

 

NKMR:s remissyttrande ang. SOU 2000:77 - Omhändertagen

 

NKMR:s brev ang. tillsättande av en oberoende granskningskommission

 
Skandalen på barnhem i Wales
Av Kerstin Lindman-Strafford

 

Advokat Lennart Hanes skrivelse ang. skadestånd för LVU-offren


Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Några exempel på vad fosterbarn berättar om vanvård, misshandel och övergrepp i fosterhem.
Siv Westerbergs föredrag vid NKMR:s Symposium i Göteborg, juni 2003


Tvångsadoption dålig lösning

Av Ruby Harrold-Claesson

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson

 
Till Artikelindex

 

 

VI ANKLAGER

I dag politianmelder Marianne Borgen og Ivar Johansen Staten v / fylkesmannen for brudd på barnevernlovens krav om tilsyn med barnevernsinstitusjonene. VG trykker utdrag av anmeldelsen.

 

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i Verdens Gang, VG, den 18 juli 2003, i sektionen politikk, jus och krim.

Den återges här med redaktionens benägna tillstånd.

 

 

Forfatterne: Marianne Borgen og Ivar Johansen er bystyremedlemmer for SV i Oslo.

Staten, ved Fylkesmannen for Oslo og Akershus, Hans J. Røsjorde, anmeldes med dette for å være ansvarlig for brudd på barnevernlovens § 5-7 og 5-8 og forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling av 15. febr. 1993.

 

Som medlemmer av Oslo bystyre har vi politisk ansvar for barnevernet i kommunen og for at barn får den omsorg og hjelp de har krav på etter lov om barneverntjenester, herunder også at barn som er under offentlig omsorg, har tilstrekkelig rettssikkerhet. Som ansvarlige politikere er vi bekymret for rettssikkerheten til de barn og unge som er under barnevernets omsorg ved barnevernsinstitusjonene.

 

Barn som er under offentlig omsorg, og som av ulike grunner er flyttet fra sine biologiske foreldre, har et særskilt krav på at de tiltak og de institusjoner som barnevernet benytter, innehar høy faglig kvalitet og dermed sikrer best mulig omsorg, beskyttelse og vern.

 

Vår bekymring for om rettssikkerheten i barnevernet er tilstrekkelig ivaretatt, er blitt ytterligere forsterket etter å ha lest årsrapporten for 2002 fra Fylkesmannen for Oslo og Akershus. Her framgår det at fylkesmannen kun har gjennomført «56 prosent av lovpålagte tilsyn» i 2002. Fylkesmannen selv definerer i sin årsrapport kravene slik:

 

«I henhold til forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 8, skal det foretas minst fire besøk per år på institusjoner hvor barn / ungdom er plassert i hht barnevernsloven §§ 4-4 5. ledd og 4-12. To av de fire besøkene skal være uanmeldte. Institusjoner som tar imot barn / ungdom plassert etter barnevernlovens § 4-24 og 4-26, skal besøkes minst åtte ganger per år, og minst fire besøk skal skje uanmeldt.»

 

Vi ser meget alvorlig på at staten ikke følger opp Stortingets lovpålagte tilsynskrav.

 

Vi er også klar over at Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) over mange år har hatt ressursproblemer, som medfører at FMOA ikke ivaretar de kravene til tilsyn fra staten som loven krever. Når staten selv over tid bryter loven, undergraver dette folks tillit til det offentlige rettsvern.

 

Gjennom tilsyn med de døgnbaserte tiltakene i barnevernet skal fylkesmannen

* påse at lover og regelverk blir fulgt og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen

* påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet

* føre tilsyn med alle forhold som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet

* påse at det foreligger målsetting og opplegg for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert

* følge opp eventuell tvangsbruk og at bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med gjeldende regler

 

Vi viser også til FNs konvensjon for barnets rettigheter som stiller spesielle krav til at barn under offentlig omsorg også skal informeres og høres (artikkel 13). På denne måten skal barn under offentlig omsorg også ha bred kjennskap til tilsynsmyndighetens arbeid og gis muligheter for å ha jevnlig kontakt med tilsynsmyndigheten.

 

Vi merker oss at Fylkesmannen for Oslo og Akershus i sin tilsynsrapport for 2002 skriver:

«Tilsynsmyndigheten er fortsatt av den oppfatning at flere barn / ungdom på institusjonene krever bistand fra psykiatrien eller oppfølging av personer med psykologisk bakgrunn. Enkelte har en psykiatrisk diagnose som krever spesiell kompetanse, oppfølging og behandling. I tillegg har vi registrert en økning i utagerende adferd hos barn / ungdom som medfører store utfordringer for de ansatte på institusjonene. I pressede vanskelige situasjoner er det viktig å opprettholde den faglige integritet og ikke minst forholde seg til de unge på en respektfull måte.»

 

Fylkesmannen opplyser ikke om hvorvidt de mange barn / unge som har krav på bistand fra psykiatrien eller psykologhjelp får slik bistand. Begge disse saksforhold understreker imidlertid betydningen av at det offentlige tilsyn fungerer tilfredsstillende.

 

Det statlige granskingsutvalget understreker at det var det sviktende offentlige tilsyn som ga muligheter for den offentlige omsorgssvikt og de alvorlige overgrepene: «Granskingsutvalget legger til grunn at det i hele granskingsperioden har vært en omfattende og alvorlig svikt i barnevernsnemndenes tilsyn, som avvek klart fra det som var forutsatt i loven og forskriftene. Det ble utført tilsyn fra Sosialdepartementet og fylkesmannen, men med bakgrunn i blant annet meget omfattende arbeidsbyrde, stor reiseaktivitet og lav bemanning, var heller ikke overtilsynet i samsvar med de krav til tilsyn og omfang som er gitt i tilsynsforskriften.»

 

Vårt anliggende er ikke å kritisere de enkelte saksbehandlere hos Fylkesmannen for Oslo og Akershus, som helt sikkert gjør en god jobb innenfor tildelte rammer. Vårt anliggende er Staten, som til tross for betydelige ressurser ikke vil følge opp med de midler som er nødvendig for at Fylkesmannen kan føre tilsyn som er lovpålagt av den samme staten. Vi vil også fremheve Barne- og familiedepartementets delansvar, da disse forhold over tid har vært kjent i departementet. Vi kan ikke se at BFD har sikret Fylkesmannens ressurser slik at de faktisk er i stand til å utføre det lovpålagte tilsyn. At det ikke gripes inn for å forhindre lovbrudd, gjør derfor Barne- og familiedepartementet, ved barneminister Laila Dåvøy, medansvarlig.

 

Vi vet ikke i dag hva disse lovbruddene betyr for barna i de aktuelle tiltakene. Men vi vet i alle fall at lovbrudd i statlig regi undergraver troverdigheten til et barnevern som er helt avhengig av befolkningens tillit.

 

Bergens barnehjem slaktes i granskingsrapport: Et granskingsutvalg konkluderer med at det ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen har skjedd alvorlig omsorgssvikt og seksuelle og fysiske overgrep i perioden 1954 til 1980.
Artikkelsamling

 

Skärp kontrollen av barnhem
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda

 

UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN
En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten
 

Kommuneadvokaten sjokkerer
Av Åge Hagevik

 

Barne vern?
Av Marianne Haslev Skånland

 

Skandalen på barnhem i Wales
Av Kerstin Lindman-Strafford

 

Sonita Blom-fallet: 16 åring dog i barnevernsisolat  

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

VÅR HISTORIE OM BARNEVERNETS OVERGREP PÅ VÅR FAMILIE.

Av Dung Svalland, Kristiansand, Norge

 


Redogörelsen är tidigare publicerad på Facebook, den 15 maj 2011, under rubriken Stopp Statens Overgrep mot Familien Svalland!
Inläggen är övervägande kritiska till barnevernets och politiets agerande i fallet.

Redogörelsen publiceras den 17 maj 2011, Norges National Dag.

 

 

Jeg heter Dung Svalland, født år 1959 i Saigon, Vietnam. Jeg kom til Norge den 04.08.1983 som båtflyktning og har bodd i Kristiansand siden, med ett par perioder i andre land.

 

I 1987 ble jeg en kristen.

I 1989 giftet jeg meg med Harald Svalland og 6 år etterpå – 1995 - fikk vi vårt første barn en gutt.

Like før jul 1995 fikk vi brev fra Barneverne...t som ville bruke barnevernlovens §4.12 mot oss.

Det hele var basert på et anonymt brev – såkalt bekymringsmelding - som inneholdt følgende løgnaktige påstander:

 

“Vi hadde vrangforestillinger. Min mann Harald er voldelig og kunne ikke holde på en vanlig jobb. Samt at jeg bare er en vietnameser”.

 

Barnevernet henla imidlertid saken etter å ha “pratet” med oss. Jeg kunne i ettertid lese at her var det diktet opp flere løgner.

 

I 1998 fikk vi vår sønn nummer 2.

Påfølgende år 1999, meldte helsesøster Kari Horrisland oss til Barnevernet fordi vår eldste sønn (4 år) ikke kunne snakke. Han kunne faktisk 3 ord : mamma, pappa og navnet på broren.

 

Høsten 2000 ble vi så pålagt å sende vår eldste sønn til barnehagen og aksepterte i tillegg en pedagog (spion) i hjemmet vårt, som skulle lære vår sønn nummer 2 å snakke.

Vi skjønte ikke at vi gjorde en grov feil når vi sa ja til dette presset. Barnevernet hadde alt leid inn psykolog Kersti Ståhl som konkluderte med Barnevernlovens §4.12, men det ble ikke slik fordi det kanskje ikke var ledig kapasitet.

 

Februar 2001 begynte vår sønn nummer 2 også i barnehagen sammen med sin bror. I slutten av året tok jeg ham ut av barnehagen igjen. Det resulterte i reaksjon fra Barnevernet som engasjerte advokat Sven J. Stray i saken. Min mann kjente litt til advokat Sven J. Stray fra menigheten de begge tilhørte, og dette før min tid.

Barnevernet truet nå med Fylkesnemnda og vi ga etter. Det resulterte i at vi måtte sende vår sønn nr. 2 og vår lille jente (født 2000) til barnehagen i 6 mnd i 2002.

 

I 2005 ble den eldste sønnen plaget av en eller to i samme klassen. Han ble slått av en gutt i klassen med en stokk av en gren (5 cm i diameter) bl.a.

 

Min mann ringte til rektoren og klaget over dette voldelige forholdet i skolen. Vi besluttet å holde gutten hjemme ett par dager og krevde at skolen måtte ordne opp i denne saken. Men skolen gjorde absolutt ingenting.

Det fikk som følger at vi måtte holde barnet vårt hjemme mange ganger grunnet tilsvarende angrep han ble utsatt for fra klassen, og dette pågikk av alle ting rett foran ansiktet til læreren.

Til sammen resulterte dette i 64 dagers fravær fra skolen, inkludert 30 dager vi søkte ekstra grunnet reise til min familie i Frankrike. Er det ikke slik at problemet med mobbing er satt på den politiske dagsorden og skal bekjempes, også i skolen?

 

I 2006 svarte så skolen på vår henvendelse - om hjelp til å få slutt på denne mobbingen - med å anmelde oss til Barnevernet. Sommeren samme året besluttet Barnevernet seg for å ta barna våre.

 

Januar 2007 reiste jeg og barna til Vietnam. Harald meldte flytting rett etter.

Mai 2008 kom jeg tilbake med barna siden Harald insisterte på at vi skulle hjem.

 

Den 19.12.2008 stormet politiet med beredskapstropp med våpen huset vårt. De tvang oss å gå til bilen deres, tok barna og kjørte oss vekk til politistasjonen. Etter å ha kroppvisitert oss ble vi kastet på glattcelle hver for oss i ca 4 timer før de avhørte oss og slapp oss hjem. Hva har samfunnet ved sitt barnevern og politi oppnådd ved en slik oppførsel overfor en barnefamilie? Ref. Norges Grunnlov §102.

Den 26.12. 2008 fikk vi lov å besøke barna på politistasjonen i Kristiansand i en time.

Den 05.01.2009 reiste vi til institusjonen Furukollen i Arendal og hentet dem.

 

Den 27.01.2009 ble jeg arrestert i Danmark og tidlig ca kl.01.00 den 28.01.2009 ankom jeg og barna Kristiansand med båten. Mens vi gikk ned landgangen skrek de to små hele tiden. En ansatt på båten kommenterte: "Så forferdelig å høre" mens vi gikk forbi der han jobbet. Likevel hevder Barnevernet hele tiden at våre barn ikke ville hjem.

 

Den 29.10.2009 falt dommen fra Fylkesnemnda: Barna forblir under Barnevernet inntil 18 år med 6 samvær à 3 timer og får aldri mer lov å komme hjem. Barnevernet fastholder sin beslutning i brev av 01.11.2010.

 

Gjennom hele prosessen skjønte vi nå at Barnevernet lyver bare og ikke bare dem men omtrent hele det offentlige leverer livsløgner og media er sensurert og selvfølgelig er det et spill som serveres av Barnevernet og co og vår tidligere advokat Sven J. Stray i retten.

 

Sakkyndig Kristian Gundersen, Krossen skole i Kristiansand løy samt alle beredskaphjemmene Wenche Vintland, Sigurd Kvelland, Siren Nesland løy i retten, i tillegg til alle de tre dommerne. Da brukte Barnevernet det tidligere anonyme brevet mot oss like før rettsaken. Vi fikk vite at det var svigerinnen til Harald, Anne M. Svalland som sto bak det hevngjerrige brevet.

Barnevernet anklaget oss bl. a. fordi vi ikke ville være med på karusellen, at vi dyrket vår egen mat, og at våre barn som da var 10, 8 og 5 år ikke var sosiale.

 

Vi er nå igang med å kreve tilbakeføring av barna, samtidig som vi kunngjør og opplyser om saken på alle plasser vi får tilgang til, om Barnevernets overgrep.

 

Jeg får heller ikke lov av Barnevernet å snakke mitt morsmål som jeg gjorde når barna var hjemme hos oss, ellers vil samværet med barna avsluttes med en gang, og det fikk jeg beskjed om fra sjefen i politiet i Randesund i Kristiansand.

 

Kaller man dette her for frihet? Skal man feire 17. mai? 1.mai?

 

 

Mor tiltalt: På flukt med datteren i 3 år
Av Gordon Andersen og Fridtjof Nygaard, Verdens Gang, vg.no - 06.05.11


Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn
En sammanställning av artiklar

 

Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
Sverre Kvilhaug

 

Tillbaka till Artiklar

Utbredt vold mot kvinner synliggjøres i årets tv-aksjon.
Av Jan Hansen
Frilansjournalist (NJ)

Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen publiseres her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

Den fysiske og psykiske volden og terroren som flere kvinner (mødre), kvinnelige politikere, byråkrater og maktmennesker selv står bak, velger de derimot elegant å overse
 

 

NRKs nettsider kunne mandag den 10 oktober fortelle sine lesere om kvinnelige toppolitikere fra alle partier, som oppfordret folk til å støtte årets TV-aksjon med fokus på vold mot kvinner. Fem av de kvinnelige politikerne stilte også med en kunstig blåveis ifølge et NRK foto. På den måten ville de få synliggjort et tydeligvis stort og internasjonalt samfunnsproblem. Vold i seg selv er en uting og uansett type og hvem som blir rammet av den. De kvinnelige politikerne valgte her å sette fokus på synlig vold. Det vil si den fysiske volden som enhver kan se med det blotte øye. Men!! Så finnes det voldshandlinger som en derimot ikke kan se med det blotte øye. Og akkurat dette temaet, må tydeligvis ha gått de kvinnelige politikerne hus forbi. Og jeg lurer i denne forbindelse egentlig på hvorfor?

Den psykiske og fysiske volden og terroren som flere kvinner (mødre), kvinnelige politikere, kvinnelige byråkrater og kvinnelige maktmennesker selv står bak, velger de derimot elegant å overse. Fakta tilsier at ganske mange menn og barn, (både gutter og jenter), utsettes for vold fra kvinner (mødre). Volden fra kvinner (mødre) som det her også er snakk om, er i flere tifeller så til de grader grov og grusom, at selv undertegnede har problemer med å beskrive eller å gjengi detaljer fra flere slike saker en har lest innholdet av. En titt på en rekke oppslag i både innenlandske så vel som utenlandske medier verden over, også i referater fra flere rettssaker, bekrefter mine påstander. Ofrene er noen ganger ikke mer enn knapt noen uker gamle.

Om selve årsaken til hvorfor enkelte mødre og kvinner kan begå slike handlinger, til og med mot nyfødte barn, skal jeg derimot ikke komme nærmere inn på her og nå. Min intensjon med denne kommentaren er derimot følgende. Underslå aldri fakta som tilsier at også kvinner, både kan, og utfører voldelige handlinger. Og disse er vell så ille og grusomme som de voldshandlingene som menn også kan, og til tider også utfører mot både kvinner og barn. Så hvorfor ikke og i stedet, få satt i gang en kjønnsnøytral tv-aksjon med fokus på alle typer voldshandlinger som utøves, både her til lands, og utenfor våre grenser? Jeg kaster ut ideen i håp om at noen interesserte medier, byråkrater og politikere på tvers av kjønnene, fanger opp mine signaler. Mye er mulig å få til om bare vilje er tilstede. Men så var det dette med viljen da, ikke minst egne innrømmelser.

 

11.10.2005

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 • Usakkyndige psykologer

  Knut Grepstad

  Bergen

    


Artikkelen ble sendt som debatt-innlegg til avisen Bergens Tidende den 7. mai 1998, men ikke tatt inn. (Bergens Tidende er generelt svært negative til kritikk av overgreps-påstander.)

 

 •   I 1984 ble Atle Hage dømt skyldig i seksuelle overgrep mot sine to barn. Barna hadde vært henholdsvis 3-5 og 5-7 år i den aktuelle perioden. I april 1998 ble han frikjent og renvasket. De to barna, som nå ikke lenger var barn, hadde krevd saken gjenopptatt. Men for Atle Hage kom renvaskelsen mange år for sent. Han tok livet av seg i 1987.

  Hvordan ble juryen i 1984 overbevist om at Hage hadde begått sexovergrep mot barna? VG 18/3, 24/4 og 25/4-1998 gir opplysninger som antyder et svar.

  Etter råd fra psykolog ble ikke barna dommeravhørt. Juryen fikk bare andres påstander om hva barna hadde sagt.

  Den ene såkalt sakkyndige psykologen hadde snakket med barna om mistanken, nærmere to år før saken kom i rettssalen,. Barnas mor var til stede mens han spurte ut barna. Det var hun, Atle Hages eks-kone, som framsatte anklagen, i 1982. Denne psykologen, Per Rypdal, visste ikke helt hva han skulle tro etter sin utspørring av barna. Det innrømmer han nå: "Jeg var i tvil om hvem som var motoren i denne saken, barna eller moren."

  Men i den rapporten som psykolog Rypdal gav til retten, var han ikke i tvil: "Sammenfattet er jeg overbevist om at Atle Hage har begått seksuelle overgrep overfor begge barna ( ..... )". Hvor kom denne overbevisning fra? VG forteller hva Rypdal sier om det nå: "Under bevisopptakene like før påske sa Per Rypdal at han lot seg overbevise om Atle Hages skyld fordi eks-kona hans var så sikker i sin sak." Sakkyndig psykolog Rypdals overbevisning var altså av ikke-faglig art.

  Den andre psykologens bidrag til retten nevner ikke VG stort om. Han er i mellomtiden død. Han synes også overbevist. Men han hadde ikke snakket med barna.

  Forsvarerens innsats ser jeg ikke noe av i VG.

  "Juryen la stor vekt på de sakkyndige psykologers uttalelser", skriver VG. Opplysningen kommer fra Ole Strand, som var lagrettens ordfører den gang.

  Med disse informasjonene kommer jeg fram til et bilde av en nærmest illusorisk rettssak, med psykolog Rypdal i illusjonistens rolle: Juryen lener seg til den sakkyndige psykolog, som lener seg til barnas mor, som er "sakens motor" og kjører den ærverdige rett dit hun vil. Med eller uten dette saken-i-et-nøtteskall-bildet: Saken mot Atle Hage viser hvor farlig det er å sette sin lit til såkalt sakkyndige psykologer.

  Om noen vil gi de to psykologene mesteparten av skylda for dette justismordet, så er jeg ikke enig. Psykologene gav sine bidrag, men det var juryen som la slik vekt på disse bidragene. Å ta det for gitt at Rypdal var en særskilt uskikket psykolog, er også forhastet. Det finnes ikke noe bevis på at psykologer flest var eller er noe bedre.

  "Jeg tar selvkritikk", sier Rypdal til VG. Men så tilføyer han noe helt annet: "Vi har lært mye siden den gang". "Vi", sier han, vi psykologer.

   

  Jo da, det var mange psykologer som lærte mye etter 1984. Men hva var det de lærte?

  Med skremmende mørketall-statistikker over seksuelle overgrep mot barn, fantes det nå en nisje for nye psykologiske guruer og nye magiske avsløringsteknikker. De nye guruene tilbød lange lister over symptomer og signaler. Og de tilbød manipulerende spørreteknikker, incest-dokker og luftige incest-tolkninger av barns lek og øvrige adferd. Med på kjøpet fikk man nye dogmer, som at barn aldri dikter opp sånt. Tilbudet ble godt mottatt, guruene fikk mange trofaste disipler.

  Hvor falsk og farlig denne nye psykologiske kunnskap var, er grundig og særdeles dyktig demonstrert i Hans Kringstads bok Bjugnformelen. En av psykologene i Bjugn-dramaet var sjefpsykolog Per Rypdal. Jeg vil understreke at Rypdal langfra er den psykologen som kommer dårligst fra det i Kringstads bok. Den 9. januar 1993 hendte det noe som Rypdal hadde sett fram til: Politiet arresterte 7 av bygdas innbyggere og satte dem i glattcelle. "Etter razziaen i Bjugn sa sjefpsykolog Per Rypdal i pressen at han som behandler lenge hadde hatt mistanker om at det eksisterte en pedofil ring i Bjugn, og han var forbauset over at politiet ikke slo til tidligere."

  Også for denne uttalelsen har Rypdal måttet være etterpåklok. "Han lot seg forføre av tanken, han ble fanget av denne forestillingen, som han sier det i dag, fordi et slikt fenomen var fristende som en forklaring på det uforklarlige." Igjen var det altså noe annet enn kunnskap som lå bak denne psykologens overbevisning.

  Å forklare det "uforklarlige" med det umulige, er ingen god idé. Særlig ikke når man tilhører en yrkesgruppe som tilbyr terapi mot denslags virkelighetsorientering. Men Rypdal kom seg ut av detektiv-romanenes verden og tilbake til psykologien: "Noen år senere kom sjefpsykologen imidlertid til den konklusjon at foreldre, behandlere og politi hausset hverandre opp og skapte et forvirrende forfølgelsesvanvidd ( .... )", forteller Kringstad.

  Med denne forklaringen er det mange "motorer" i saken. Men hva er det som driver disse motorene? Det er de falske psykologiske "kunnskapene", som de nye guruene og deres disipler har spredt. Den ytterste konsekvens av troen på denne "kunnskapen" er nettopp en slik ynglende masse-paranoia som utviklet seg i Bjugn.

  Psykologer og psykiatere skulle ha forutsett dette. De skulle ha gått ut og advart, dengang de nye guruenes disipler begynte å gjøre seg gjeldende, en gang i 80-åra. I stedet ble mange psykologer disipler selv. Bjugn-barna og deres foreldre havnet rett i klørne på noen av disse. Slike psykologer går igjen gjennom hele Bjugn-tragedien. Som undervisere, som undersøkere, som behandlere. Sett stavelsen "feil-" foran disse tre ordene, så blir det riktigere. Det forfølgelsesvanvidd som psykolog Rypdal i ettertid har antydet, begynte lenge før han selv ble "fanget" av idéen om en pedofil ring ute på landsbygda. Og hele veien var psykologer med på å lede foreldre og barn inn i vrangforestillingene.

  En annen kraftig "motor" i denne tragedien er disse spesielle barnelegene som driver og fotograferer småjenter i skrittet, og som på spinkelt vitenskapelig grunnlag gjør "funn" på bildene. Men hadde det ikke vært for den frykt som den falske psykologien og psykologene spredte, så hadde det kanskje ikke blitt sendt noen Bjugn-barn til deres "funn"-finning.

  Bjugn-tragedien er, mest av alt, et skremmende eksempel på hvor galt det kan gå når folk setter sin lit til psykologer.

   

  I fjor kom det ut en bok om "Barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken". Skrevet av dem som såkalt behandlet Bjugn-barna. Vitner boken om at forfatterne har "lært mye siden den gang"? Nei, de har ikke forlatt sin tro. Enda en gang presenterer de laaaang liste over "tegn". 5 år etter at denslags ledet Bjugn-foreldre inn i katastrofale vrangforestillinger, sprer de fortsatt denne giften: at manglende blære-kontroll, mye gråt, mye sinne, søvnproblemer, mareritt osv. osv. er "vanlige symptomer og tegn" på at barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep.

  Bokens hovedtittel er et spørsmål: "Kan vi forstå?" Mitt svar er: Nei. Ikke dere.

   

  & & &

   

  Referanser:

  Hans Kringstad: Bjugn-formelen (1997). Sitatene er fra side 258, 143, 142.

  Kan vi forstå? Barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken

  (1997). Redaktører er Møyfrid Breivik (klinisk pedagog), Marit Sæbø Indredavik (avdelingsoverlege), og Jon Aarseth (sjefpsykolog og poliklinikkleder). Per Rypdal var da boken kom ut undervisningsleder ved Regionsenteret for Barne- og Ungdomspsykiatri (RBUP), Helseregion IV.

   

  Katastrofen i Bjugn - Norges största rättsskandal

  Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott

  Hemligheter och Minnen

  Tillbaka till Artikelindex

   

Ungdommer rømmer fra barnevernsinstitusjoner

De høye rømningstallene bekymrer politiet, som etterlyser et tilbud for ungdommene som er tyngst belastet.
En 16-åring sitter fengslet i Bergen, tiltalt for vold, trusler og ildspåsettelse. Ingen institusjoner klarer å håndtere ham.

 

 

 

Etterlyser tilbud til unge
Av Kelly Fianbakken, Helge O. Svela

I fjor fikk politiet 541 meldinger om ungdommer på rømmen i Hordaland. Mange er kriminelle gjengangere.

BT.no 18. feb. 2006

 

- Dette må vi ta på alvor
- Barnevernsinstitusjoner skal ikke være fengsler. Hvis ungdom driver med omfattende kriminalitet, blir det et spørsmål om barnevernet er det riktige tilbudet for dem.

BT.no 18. feb. 2006

 

 

Forskere: - Må godta rømning
 - Lukkede institusjoner er det eneste som virkelig hjelper mot rømning. Men det gjør det vanskeligere å få til en varig endring i atferden, mener psykolog Tore Andreassen.
BT.no 18. feb. 2006

 

 

 

 

 

 

 

Rymde från hem - dog av överdos

Aftonbladet Text-TV

 

 

17-årig yngling hängde sig i poliscell

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Uansvarlig brug af psykofarmaka i dag

Av Kirsten Skovbo, bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn" 

 

 


Kirsten Skovbo er bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn".

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Det maner til dyb eftertanke, at  TV-dokumentaren Dr1  midt i valgkampens hede debat sender den dybt forfærdende og afslørende udsendelse: "Drengehjemmet"!

Især når vi erfarer, at ALT omkring debatten om tvangsfjernelser af børn lige pludselig IKKE nævnes med et eneste ord!  Dette til trods for, at dette sårbare emne, før valgtrommerne lød, i høj grad fyldte avisspalter og TV-programmer!


Det er endvidere påfaldende, at der i dokumentaren blev gjort så stort nummer ud af at fortælle, at der skam ikke mere findes døgninstitutioner eller opholdssteder,  der tvinger børn og unge til at indtage psykofarmaka i dag?  Dengang drengehjemmet Godhavn (som Flemming Leth omdøbte til "helvedshavn)" tvang den vanedannende farlige medicin i de stakkels drenge, hvor flere af dem senere enten døde eller blev afhængige som narkomaner resten af deres liv), blev dette holdt hemmeligt! Det var i de dage, hvor alt indenfor psykiatriens eksperimenter havde nyhedens interesse!

Det er måske derfor, at man stadigvæk går stille med dørene m.h.t den samme slags ansvarsløse systemovergreb overfor uskyldige børn!  At det heller ikke i dag kommer til offentlighedens kendskab, at anbragte børn også nu bliver tvangsmedicineret med vanedannende psykofarmaka!  Men der skal måske igen gå 35 år, inden vore dages børn får åbnet for deres journaler og fortalt deres historie???

Det er ligeledes tydeligt, at samme procedure m.h.t. at afhente børn p.g.a bagateller stadigvæk foregår!  Hvor barnet pludselig kan risikere at blive afhentet af fremstormende politi fra deres gode hjem.  Det går bare ud over endnu flere børn i vore dage end dengang!  Hvor sagsbehandlere bagefter skriver usande, fordrejede journalark, digtet lige op ad den sorte muld. UDEN NOGENSINDE AT BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR DERES INJURERENDE UDSAGN! Disse fordrejede og belastende papirer følger derefter familierne i generationer fremover. Hvor barnet altid bliver gidslet! Ikke et eneste menneske  har endnu formået at få omstødt sådanne ofte "psykiatriske diagnoser", stillet af en emsig sagsbehandler.  End ikke i en domstol!

I vor tid gør børn heldigvis oprør overfor uretfærdig og nedgørende behandling.  Men skal de straffes for det?  Hvorfor lytter socialkontorerne ikke til  borgerne, når vi indberetter synlig vanrøgt af anbragte børn på døgninstitutionerne? Og hvor befinder politiet sig egentlig, når vi både anmelder voldeligt- og endog sexmisbrugte børn! Når det er systemet selv, der sætter deres aftryk på børnene, så har hverken politi eller socialkontor åbenbart spor travlt med at komme farende ud og "redde børn" med blå blink! Hvor socialministeren har sagt, at der som minumum skal foretages kun eteneste tilsynsbesøg om året af børnenes opholdssteder!

Danmark har stadig den lidet hæderkronede førsteplads i verden indenfor tvangsfjernelser. Hvor retsikkerheden krænkes i allerhøjeste grad!  Lige så meget i dag som dengang børnehjemmet Godhavns despotiske lærere og ledere ødelagde snesevis af børn!  Erik Sigsgaard beskriver i sin bog: "Skæld ud", at det  skader børn lige så meget psykisk at blive skældt ud og overvære at deres kammerater bliver skældt ud, som fysiske tæsk gør! Det formindsker børns naturlige selvtillid og det gør dem angste og utrygge!   Så spørgsmålet står tilbage, om "den såkaldt omsorgsfulde oplyste tid" vi er i nu, er ret meget bedre, end tidligere tiders despotiske handlinger???

Enhver burde læse de tidligere anbragtes bog: "Du kommer til et bedre sted", hvor ufattelig mange unge, der har fået deres livskvalitet slået istykker, udtaler, at de altid går rundt med et stort sort hul indeni! Ikke mindst fordi hele deres familieære netværk ofte enten bliver taget fra dem, eller holdt på et umenneskeligt vågeblus!  Hvor det alt for ofte ender med selvmord for sådanne uheldige unge! Gad vide hvorfor disse Danmarks kommende borgere ikke er valgflæsk i Danmarks debat?

Det er NU vort store HÅB, at når der omsider er gået så meget "hul på bylden", at der vil være mange andre, foruden  Flemming Leth og de to herrer, der vil hente deres journalark frem fra både Godhavns og andre lignende steders støvede arkiver, således at der kan komme fuldt blus på SANDHEDEN!   Og at DR1 vil producere endnu en dokumentar om vore dages døgninstitutioner!  Det er nemlig et glemt, men yderst tiltrængt emne! Læs også Peter Fergos bog:  "Forvaltningens brug af psykologer ved fjernelser"!


Billedkunstner
Kirsten Skovbo
Næstformand "Danmarks Børn"
Urmagertoften 20
8270 Højbjerg

 

Medicating of schoolchildren 1
Av Joar Tranøy


Medicating schoolchildren 2
Av Joar Tranøy


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Tvangsfjernelse af nyfødt

af Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den."> Jørgen R. Holmberg Larsen  

Indsendt till BORGERDEBAT.DK 03 februar 2002 kl. 10:27:20:
 

  

Den här redogörelsen för tvångsomhändertagande av ett nyfött barn i Danmark är insänt till Borgerdebatt.dk.

Nedanför denna redogörelse följer en skrivelse till barnafadern författad av NKMR:s vice ordförande prof. Marianne Haslev Skånland, Bergen.

 

 

Vores nyfødte blev sytten dage efter fødselen revet ud af sine ammende mors arme på Randers Centralsygehus.-

Dette er historien om en tvangsfjernelse, som hviler på fordrejede kendsgerninger, udeladelser og direkte usandfærdigheder: Randers Kommune og Randers Centralsygehus fjernede vores barn på et grundlag baceret på formodninger, tvivl og en på forhånd tydeligvis negativ indstilling over for os.
Bl.a. fremstilles jeg som en enspænder, konfliktsky og ustabil person. En beskrivelse ingen i min omgangskreds/familie kan genkende...

Eksempler på fordrejede kendsgerninger:

Det fremgår ikke et eneste sted i sagens dokumenter, at vores dreng var et "ønskebarn".
Det påståes, at vi (mor og far) ikke var ret meget sammen under graviditeten.
Det hævdes, at "Det er et uroligt barn", hvilket den selvsamme sygeplejerske (Tanja), der skrev det i journalen, udtalte kun "var et par dage!" Denne udtalelese har vi på video, men kommunen misbrugte udtalelsen, så det fremstår som om barnet konstant var uroligt.
Randers Centralsygehus antyder, at jeg er rasist, ved at man fremhæver et læserbrev af undertegnede med overskriften "Danmark for Danskere". Man glemmer at oplyse, at jeg i det indlæg klart tager parti for de fremmede her i landet.

Eksempler på udeladelser:

Det fremgår i sagens dokumenter, at jeg udeblev fra et møde på sygehuset, men man glemmer at oplyse hvorfor: Kirsten Jensen fra socialforvaltningen kom ikke til det aftalte tidspunkt.
Det fremgår, at jeg udeblev fra et "bleskiftningskursus", men man glemmer at oplyse hvorfor: Sygeplejerske Pontoppidan, kom ikke det aftalte tidspunkt.
Det fremgår ingensteder, at jeg senere gennemgik dette blekursus med Pontoppidan...

Eksempler på usandfærdigheder:

Det hævdes, at jeg "ikke i tilstrækkeligt omfang var på sygehuset hos mor og barn". Jeg var på afdelingen minimum 5 (fem) timer dagligt, og 10 til 15 timer de sidste tre dage!
Socialrådgiver Dorthe Broberg påstår i "Handleplan anbringelsessag af 15. juni",. at "pgl. har i flere omgange frasagt sig støtte i hjemmet, både nu, men også da hun boede sammen med sine fire andre børn". Det er direkte i strid med kendsgerningerne! Min kæreste og jeg har hele tiden sagt Ja, til de støtteforanstaltninger der måtte skønnes nødvendige. (Selvom jeg ikke tror, vi behøvede nogen støtte...)
Det hævdes, at jeg "forlangte, at moderen skulle komme ned i forhallen" når vi skulle mødes! Direkte usandt! Det skete to eller tre gange, p.g.a. jeg var vred over, at man i den grad kontrollerede alt, hvad vi foretog os.
Det hævdes, "Han tager ikke telefonen, når moderen ringer": Jeg har altid taget den, når jeg har haft mulighed for det.

Jeg ved ikke med sikkerhed, hvad formålet har været med ovennævnte misvisende oplysninger, men mon ikke det har været at få mig til at fremstå som en usympatisk og uansvarlig person til hvem man ikke kunne overlade et spædbarn?
Jeg har altid været af den opfattelse, at man kunne stole på såvel kommune og sygehusets objektivitet, men har nu forstået, at man fordrejer kendsgerningerne på en sådan måde, at man får de ting gennemført som man vil! Jeg har politianmeldt Randers Kommune og Centralsygehuset for disse fordrejede oplysninger, og sygehuset for omsorgssvigt ved at man opfordrede moderen til at lade være at amme sit barn, "Og binde brysterne op"...
Enhver ved da, hvor vigtig modermælken - og den tryghed det er for barnet -at ligge til mors bryst!

I relation til dyreværnsloven, forstår jeg iøvrigt ikke, at børn ikke er omfattet af samme beskyttelse hvad angår tidspunktet for, hvornår man kan tage en nyfødt fra moderen!
Under indlæggelsen ringede man til mig en sen aften, og ville have mig til at komme op på sygehuset med håndkøbsmedicin til moderen. Hun var indlagt, men man ville have mig til at gå på apoteket kort før midnat, for at købe medicin! Ganske utroligt!
Jeg undersøgte bivirkningerne ved medicinen, og fik at vide af en farmaceut, at en ammende slet ikke måtte indtage den ønskede medicin! Var det mon i virkeligheden derfor, vores dreng fik det dårligt og græd et par dage på sygehuset???

Vi har anket sagen til den Sociale Ankestyrelse, men her tror man mere på Kommunen og Centralsygehuset end på os, så man har blot stadfæstet kommunens afgørelse. Vi overvejer at gå videre til Landsretten, men det er efterhånden så stor en belastning, at vi næsten ikke orker at kæmpe mod systemet, da kampen nok er tabt på forhånd.
I vores tilfælde forstår jeg ikke, at det samvær man har tilbudt os (to timer pr. uge) skal være overvåget, da vi aldrig har fremsat trusler eller ville gøre vores barn noget ondt...

Vi har ingen misbrugsproblemer af nogen art.
Vi har gode boligforhold.
Vi er - hver på vores måde - gode til børn.
Det den ene ikke kan, kan den anden.
Vores eneste problem er, at vi ikke bor sammen.

Jeg er naturligvis tilhænger af tvangsfjernelser, hvis der er behov for det f.eks. i tilfælde, hvor barnet er udsat for uduelige forældre, vanrøgt, sexueltmisbrug eller andre ganske særlige omstændigheder.
Vi tilbød kommunen, at man kunne få en nøgle til lejligheden, så man uanmeldt kunne komme og se til barnet! Barnets trivsel er naturligvis det vigtigste, og skulle det have vist sig, at vi ikke magtede opgaven, ville vi have accepteret, at man tog ham fra os.
MEN: Vi fik aldrig chancen...

Ethvert barn, må ret og krav på at vokse op hos sine forældre i tryghed, ro og stabilitet. Randers Kommune gav vores dreng en forkvaklet start på livet, ved at tage ham fra os.
Ved at anbringe ham hos en familie, der få uger efter låste ham inde i en bagende varm bil i over en halv-times-tid. Uden han efterfølgende blev tilset af en læge.
Man anbragte ham hos en anden plejefamilie. Vores dreng blev indlagt på Randers Centralsygehus p.g.a. han en dag havde feber. Vi blev ikke orienteret om denne indlæggelse! Kun en tilfældighed gjorde, at vi opdagede, at han var indlagt. Vi var på sygebesøg hos min mor, da vi til vores overraskelse mødte plejefamilie nr. 2, og vi spurgte efter hvor vores dreng var. Svaret lød:"Han er indlagt på sygehuset og har været det siden igår".
De tanker, der for gennem hovedet i de sekunder og minutter kan ikke beskrives. Men vi fik at vide, at vi kunne være helt rolige for der var bare sket en fejl.... Er forældrene ikke de nærmeste til at blive orienteret!?
Vi var sammen med vores barn en times tid, og ville besøge ham næste morgen. Moderen ville gerne give ham sutteflaske, men vi blev bedt om at forlade afdelingen - uden at få lov til at se vores eget barn!

Randers Kommune hastede anbringelsen uden for hjemmet igennem, før den fællesforældremyndighed var gået i gennem, og man pressede moderen til at underskrive den såkaldte "Frivillige anbringelse". Den blev så ændret til "Tvungen anbringelse", fordi jeg skrev til Randers kommune, at vi "Vil kæmpe for vores barn, så længe vi lever!" Det blev tolket som en krigserklæring.
Er det ikke kun naturligt, at forældre vil kæmpe for deres børn?

Det kan være farligt at udtale sin uvidenhed om et eller andet. Var det ikke Sokrates, der sagde, at han ingenting vidste? Det kostede ham livet. Jeg sagde, at jeg ikke vidste ret meget om spædbørn: Den bemærkning kostede os måske vores nyfødte barn. Ihverttilfælde har man igen og igen trukket den bemærkning frem.
At fjerne et barn fra hjemmet, må da være absolut sidste udvej! Forældrene skal da have en chance! Ja, barnet skal da have en chance, for at vokse op hos sit eget kød og blod, istedet for som nu hos en fremmed familie.-
PS: ER DER IKKE NOGEN DER KAN HJÆLPE OS?

Jørgen R. Holmberg Larsen
Sjællandsgade 34, 5.tv.
8900 Randers
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

*************************

NKMR:s vice ordf. prof. Marianne Haslev Skånland, Bergen, skrivelse till barnafadern

 

Bergen, Norge
6. februar 2002

Kjære Jørgen.

Jeg tror ikke din bemerkning om at du ikke visste så meget om spedbarn har kostet dere barnet. Sosialvesenet bruker hva som helst; hadde de ikke hatt den bemerkningen, ville de ha funnet på noe annet. Du kan slå fra deg tanken på at vi lever i velferdssamfunn og rettsstater. Det er ikke sånn.

Dere to foreldre har min fulle sympati i den forferdelige situasjon dere befinner dere i. Jeg håber dere vil bruke denne deres egen erfaring til å sette dere godt inn i andre saker også. For dere er ikke alene; der er flere ti-tusener av familier i Norden som har det likedan.

Jeg vil be dere, barnets foreldre, om at dere ikke tror at alle andre tvangsfjernelser er berettiget, mens deres egen sak er et unntak. Det er ikke slik. Alle familier som blir sprengt og skadet på den måten dere er blitt, trenger solidaritet; de andre sakene er presis som den du beskriver. Der finnes ikke noe i det du skriver som er nytt for meg.

I den forbindelse gjør jeg meg noen tanker når du skriver:
-------
"Jeg er naturligvis tilhænger af tvangsfjernelser, hvis der er behov for det f.eks. i tilfælde, hvor barnet er
udsat for uduelige forældre, vanrøgt, ...... Barnets trivsel er naturligvis det vigtigste, og skulle det have vist sig, at vi ikke magtede opgaven, ville vi have accepteret, at man tog ham fra os."
-------
Her tror jeg du er altfor snar til å akseptere vår tids propaganda. Det er i virkeligheten ikke godt for et barn å bli fratatt "udugelige" foreldre heller. Hvis foreldrene ikke duger godt nok til å kunne dekke alle barnets behov, bør andre hjelpe til i tillegg til at barnet har sine foreldre. Og foreldre må aldri akseptere at barnet blir isolert fra dem hvis de ikke "makter oppgaven". Det er ikke til noe barns beste. Det forårsaker en evig sorg hos et barn - en sorg som øker ettersom barnet blir eldre. "Hvorfor ville mine foreldre ikke ha meg? Hvordan kunne de gi meg fra seg? Er jeg ikke noe verdt siden de ikke ville ha meg? Er/Var de ikke glad i meg, ettersom de kunne akseptere å leve uten meg?" De lengter. Det er ikke til barnets beste at foreldre forsager det.

Statistikkene over fosterbarns - og også adoptivbarns - liv er meget dystre. Å vokse opp i et godt miljø, med god økonomi osv osv, kan ikke på noen måte kompensere for bevisstheten om at de ikke er hos SIN EGEN familie. I tillegg til at du bør gå tilbake og lese alle tidligere innlegg om tvangsfjernelser på Borgerdebat, kan jeg være så ubeskjeden å henvise deg til en artikkel jeg har skrevet? Mange, mange andre har skrevet enda mye bedre og mer omfattende om disse forferdelighetene, men her kan du ihvertfall få en innfallsport:

"Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?"
http://www.nkmr.org/index.php?option=com_content&id=258&catid=174&view=article

Jeg vil ikke være snusfornuftig og gi dere skråsikre råd. Men jeg tror at én ting dere kan gjøre, er å tilstrebe maksimal publisitet. Prøv alt dere kan for å gjøre saken kjent. Prøv gjennom pressen; slutt dere til Kirsten Skovbo, som er modig nok til å stille opp og lage informativ informasjon. Ikke la dere true til taushet fordi dere ikke er "perfekte" foreldre. Barn har ikke behov for kompetente bedrevitere av noen super-foreldre. Langt mindre har de behov for barnefaglig personale og fosterforeldre. De har behov for SINE EGNE foreldre. Og når de vokser opp, har de behov for å få vite at foreldrene har kjempet ALT de har kunnet for ikke å miste barna til andre.

Beste hilsner
Marianne

 

Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?

 

Fallet Christina - Att ta Ett barn

 

Nederlag for en retsstat

Omsorgsovertakelse er ikke barnevern

Borgerdebat.dk

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Trenger barnevernet en havari-kommisjon?

Av Harry Ulich, Bergen.

 

 


 • Harry Ulich är sekreterare i NKMR.
  Artikkelen har tidligere vært publisert den 8. oktober 1996 på debatt-sidene i Bergens Tidende. Den publiceras här med författerens benägna tillstånd.

 

 

Sosialdemokratiets barneomsorgs-ideologer har i noen BT-innlegg endelig følt behov for å prøve å få dempet den sterke kritikk som er reist mot Barnevernets unaturlige og vilkårlige virksomhet. Særlig gjelder dette de mange "enkeltstående tilfeller" som kamufleres bak den taushetsplikt som skal beskytte klienten. Kritikken er særlig rettet mot de tragiske konsekvenser dette har hatt for barnet, foreldrene og det biologiske familienett i sin helhet.

Etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anke fremmet i Adele Johansen-saken, har den internasjonale menneskerettighetsdomstol i Strasbourg gitt vår såkalte sosialdemokratiske rettsstat og dets leiesoldater en kraftig korreks i henhold til normal demokratisk kultur og etikk.

På denne bakgrunn er det oppsiktsvekkende at høyesterettsjustitiarius velger å fraskrive seg sitt ansvar ved å hevde at dette er en dom mot Barnevernet, ikke mot rettsapparatet. Barnevernsetatens øverste leder, barne- og familieminister Grete Berget, som generelt vegrer seg mot å ta lederansvar, har tidligere hevdet at "Barnevernet gjør aldri feil". Senere sa hun: "Det var leit å få en slik dom mot seg."

Denne "kultur" preger også psykolog og forsker Oddmar Iversens BT-kronikk 17.9.96. Den subjektive argumentasjonsteknikk og manipulering i etatens statistikker er avslørende når honorerte samarbeidspartnere og egne kolleger brukes som dokumentasjon. Til overmål brukes ydmykede barnevernsofre som gisler i den statistiske dokumentasjon. Vi vet at foreldre som er rammet i en barnevernssak, håper at de kan oppnå Barnevernets gunst ved å avgi de svar som behager Barnevernet. Viljesterke foreldre som opptrer opposisjonelt overfor Barnevernet, kommer ofte svekket ut, da dette oppfattes som manglende samarbeidsvilje og selvinnsikt, som i sin tur brukes mot foreldrene til å stemple dem som uegnede som "omsorgspersoner" for sine egne barn. Endog forekommer det at en slik situasjon provoseres frem hos foreldrene, slik at saken avsluttes med at "terrenget" tilpasses "kartet".

Videre må det ryddes opp i den tendensiøse nedvurdering av Åge Simonsens BT-kronikk av 10. august 96. I sin håndbok for barnevernsklienter og klientutvalgs-medlemmer beklager han at han i sin fortid som Sosialistisk Venstreparti-politiker mente/trodde at Barnevernet tok for få barn. I ettertid, som partipolitisk uavhengig, er han kommet til den motsatte konklusjon. At Simonsens erfaring og kompetanse har ført til at Fremskrittspartiet har satt ham inn som klientutvalgs-medlem, gjør ham ikke nødvendigvis til "partifelle" med fordekte motiver, slik som Oddmar Iversen av en eller annen grunn ønsker at vi skal oppfatte det.

Det må være et blindspor å splitte "barnevern" og "foreldrevern" til to adskilte og uforenlige begreper, selv om den korporative stat betrakter barna som sine. Vanlige folk ønsker et barnevern istedenfor et "barnefjern". Primært vil vi at barnets biologiske og naturlige nettverk skal hjelpes til å ta forsvarlig omsorg, før barnet med bruk av enorme økonomiske ressurser overføres til fremmede med tvang.

Det er på dette punkt vår forvaltning har fått en klar internasjonal advarsel. Som vi må påse at ingen ignorerer.

Konklusjon:

Vi må bli spart for at debatten blir kneblet med påstander som "Dette er et enkeltstående tilfelle som ikke kan diskuteres. I de fleste saker gjør jo Barnevernet en god jobb." Barnevernsmyndighetene må i likhet med Luftfartsverket få nedsatt en nøytral "havarikommisjon" som tar katastrofene på alvor, selv om de fleste "landinger" - i luftfarten, da - er vellykket.

 

Barnevernet og rettssikkerhet

Barnevernets metoder

Tillbaka till Artikelindex

 

 

Tranbjerg-sagen - dens såkaldte afslutning.

Af Majken Frost, teol. cand.

 

 

 

 


Majken Frost är teol. cand och präst i Horsens, Danmark. Hon är andra vice ordförande i NKMR. Majken Frost är en av grundarna av "Forældres Børnekommission", 1976. Hon är också medutgivare av tidskriften "Tidehverv" sedan 1994. Hon har publicerat många artiklar i dagspress och tidskrifter.

Artikeln är uppföljaren till Tranbjerg-sagen som publicerades i Tidehverv nr 7 - 76. årgang - September 2002. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Som det fremgår af artiklen om ”Tranbjergsagen”, gik forældrene med deres fire børn under jorden i april 2002, da de fornemmede, at de ikke ville få børnene hjem. Og Landsrettens afgørelse et par måneder senere gik dem da også imod.

 

Familien holdt sig skjult indtil foråret 2003. I mellemtiden havde Børn- og Ungeudvalget i Århus kommune fået ny formand, og man besluttede her at lade sagen falde. Familien kunne vende hjem – og deres fire børn, hvis ve og vel man mente forældrene ikke kunne varetage, viste sig under opholdet i skjul at have trivedes fortræffeligt.

 

Men lægerne på Skejby sygehus, hvis diagnose af moderen som lidende af Münchhausen by Proxy syndromet havde været årsagen til tvangsfjernelsen, fastholder denne diagnose. Så nu er familiens i den paradoksale situation, at de lever med en diagnose, som if. lægerne påstår moderen som farlig for børnene, samtidig med at kommunens sag imod dem er frafaldet.

 

Familien har søgt Sundhedsstyrelsen om omstødelse af diagnosen, - og faderen er i færd med at skrive en bog om hele sagsforløbet. Familien har i dag et godt samarbejde med kommunen.

 

 

Tranbjerg-sagen
Af Majken Frost

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

                                  

                                                                          

 

Tranbjerg-sagen.

Af Majken Frost, teol. cand.

 

 

 


Majken Frost är teol. cand och präst i Horsens, Danmark. Hon är andra vice ordförande i NKMR. Majken Frost är en av grundarna av "Forældres Børnekommission", 1976. Hon är också medutgivare av tidskriften "Tidehverv" sedan 1994. Hon har publicerat många artiklar i dagspress och tidskrifter.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidehverv nr 7 - 76. årgang - September 2002. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

D. l. juni i år (2002) deltog jeg i et årsmøde i Gøteborg, afholdt af “Nordisk komite for menneskelige rettigheder”. Komiteens navn fortjener en forklaring, i og med at det ikke, som man kunne tro, er betegnelsen for en flok mennesker i et ideologisk felttog. Tværtimod dækker navnet over nogle (fortrinsvis svenske) borgeres oprør mod de senere årtiers uhyggelige tvangsfjernelser af børn fra hjemmet, som jo også norske og danske familier kender til.

 

Vi var en del, der for 20 år siden som medlemmer af “Forældrenes Børnekommsison” fik indblik i denne lidet pyntelige side af den moderne velfærdsstats velsignelser, og situationen har med Karen Jespersens servicelov af l998 kun ændret sig til det værre. I 200l anbragtes mindreårige børn årligt udenfor hjemmet uden forældrenes samtykke, og adgangen for socialforvaltninger til at gribe til fjernelse er blevet langt lempeligere end i den tidligere bistandslov.

 

Således mødte i juni 2001 et opbud på ti politifolk og socialarbejdere op hos en familie i Tranbjerg og fjernede uden varsel familiens 4 mindreårige børn. Begrundelse var, at personalet på Skejby sygehus´ børneafdeling, hvor de to ældste børn havde været indlag, havde mistanke om at moderen led af Münchhausen by Proxy syndromet (MbP), dvs. at hun bevidst skadede børnene for selv at komme i centrum. Jeg skal vende tilbage til denne danske sag, blot her nævne, at MbP syndromet er en knap 25 år gammel diagnose, der stadig er yderst omstridt blandt læger og og andre fagfolk. (I den internationale oversigt over mentale lidelser optræder MbP fortsat kun i et appendiks til oversigten, og i England godtages MbP-diagnosen ganske enkelt ikke uden videooptagelser eller andet konkret som bevismateriale).

 

Men netop MbP-diagnosen og konsekvenserne af påstande om den var temaet på Gøteborgmødet. De svenske eksempler, der blev fremlagt af jurister, læger og forældre eller bisiddere, var dybt rystende. Overlæge Stig Cronberg, Malmø, der bl.a. er forfatter til de svenske medicinstuderendes lærebog i blodforgiftninger, sammenlignede i sit indlæg den stadig hyppigere påstand om MbP med tidligere tiders hekseprocesser - den diagnosticerede er under alle omstændigheder skyldig, fordi alt, hvad hun forsvarer sig med, kan tolkes som et led i sygdommen. (Cronberg var selv blevet opsøgt af et forældrepar, hvis spædbarn efter en, if. Cronberg, uforsvarlig sygehusbehandling for blodforgiftning var endt som svært hjerneskadet. Men forløbet blev af sygehuset forklaret ved, at moderen led af MbP og selv havde sprøjtet bakterier ind i barnet. Barnet anbragtes på et hjem for handicappede, og et barn, som fødtes året efter, blev fjernet to dage efter fødslen). 

 

Jo, beretningerne var mange og velunderbyggede og alle af samme rystende karakter.

 

Og jeg vil kort blive i Sverige, hvor en lærers, en pædagogs eller psykologs påstand eller blot mistanke om incest eller MbP (der synes at være afløseren af incest som modefænomen blandt behandlere) omgående medfører fjernelse af barnet (eller alle børn) fra familien. Det sker som nævnt også herhjemme, men den arrogance og indbyrdes lydhørhed hos de offentlige instanser, som de svenske beretninger - undertiden uafvidende - afslørede, forekom trods alt en dansk tilhører overvældende.

 

Som herhjemme kan svenske forældre kræve en tvangsfjernelse for en domstol, men bortset fra at der kan gå op til 2 år efter fjernelsen, før en domstoldsbehandling firnder sted, er det et spørgsmål, om dette - den uvildige afvejen af påstande og beviser i bundethed til loven – med rette kan kaldes det lys for enden af tunnelen, som et forældrepar må knytte deres håb til i et land med en socialdemokratiseret offentlighed og et tyrannisk behandlervæsen.

 

Eller anderledes udtrykt:  Kan Sverige, trods sine udartninger, gøre krav på at kaldes en retsstat?

 

Svaret nærmer sig hos svenske kritikere et nej.

    

Det er bekendt, at de svenske medier i årevis har afvist at lægge spalter til en indvandrerdebat, men mindre bekendt er det nok, at det samme gælder en omtale af tvangsfjernelsessager. Argumentet er, if. advokat Lennart Hane, at det vil skabe uro og utryghed overfor institutioner og embedsværk, og at dette ikke tjener barnets tarv. Og her er vi, anfører dommer ved den skånske landsret, Krister Thelin, ved den tragiske kærne i det moderne Sverige. Troen på og kravet om troen på den gode stat, som blev det sejrrige resultat af Olof Palmes relativt kortvarige regeringsperiode.

 

For palmeismen har sat sig igennem ikke blot i den offentlige debat og dens selvcensur, men også i selve retsforståelsen og den dermed konkrete retspraksis, og palmeismen er derfor den dag i dag Sveriges virkelige problem. I Krister Thelins nyligt udkomne bog “Sverige som rättsstat” (AB Timbro, 200l) tager forfatteren både mediemagtens spil og retsproblemet op og gør opmærksom på, hvorledes Olof Palme reelt erklærede krig mod den “borgerlige” stat og dens embedsinstitutioner.

 

Thelin anfører, hvorledes Olof Palme i en tale i 1975 i Rigsdagen slog fast, at de borgerlige partier ønskede at give domstolene en politisk rolle. Og Palme fortsatte: “Vi vill inte, att domare og ämbedsmän skall vare förmyndare för folkets valda representanater. Folket har rätt til at besluta i eget hus.... Det finns gammalmodig folklig tradition på det området, som är mycket stärk”. Hvad Palme hermed sagde var jo, at de folkevalgte er hævet over loven, og hvad han glemte at gøre opmærksom på ved sin omtale af folket og dets tradition var, at folket for ham var det socialdemokratiske folk, hvad der var ensbetydende med ham selv som inkarnationen af folket og dets tradition.

 

Og Palmeismen blev en succes. Politikere og medier såvel som jurister (dommere, anklagere og advokatetablisementet) tilpassede sig det påbudte rollespil. En uvildig dømmende instans anså´s for politisk ukorrekt. Medierne blev magtens servile tjenere og indtog pladsen som den tredie statsmagt.

 

Krister Thelin, som har en mangeårig dommertjeneste bag sig, fastslår nøgternt, at “ju mer politisk laddad en fråga er, desto större är risken at de högsta domstolarna inte utmanar den politiske makten”. Og da den politiske magt, palmeismens, familieforståelse er dybt influeret af ikke mindst adfærdsvidenskabens fremmarch og af ægteparret Myrdals kyniske opdragelsestanker, og da de største dommerkarrierer i stor udstrækning går gennem det regerende partis magtcentrum, regeringskancelliet, - og da samtidig det juridiske fakultet (if. advokat Thorsten Sennton i tidskriftet DSM, 2002, nr. l)  ser det som sin opgave at oplære studeterne i, at den “svenska rättsordningen är oklanderlig och väl fungerande”, må læseren konkludere, at lyset, som forældre til tvangfjernede børn anede i en domstolsbehandling, er et fata morgana. Og at benævnelsen af Sverige som en retsstat er en løgn.

 

Så stærke ord bruger de svenske kritikere ikke, selvom deres redegørelser i sig selv indebærer konklusionen. Og det er for så vidt tankevækkende, at både Thelin og Sennton er enige om at se Sveriges tilslutning til EU som frelsen for en  ”betænkelig” national retsudvikling og –forståelse og ser en udbygget implementering af EU-love i svensk lovgivning som noget, der bør arbejdes for. Det rejser for mig at se det spørgsmål, om ikke den svenske tragedie bunder sig i noget langt dybere end palmeismen. 

 

Jeg nævnede, at Gøteborgmødets beretninger efterlod en dansk tilhører med en gysen, men har vi i grunden så meget at lade nabolandet høre?

 

D. 12. juli i år stadfæstede Vestre Landsret tvangsfjernelsen af de fire Tranbjergbørn. Børnene skulle forblive fjernede fra hjemmet et år, i løbet af hvilket forældrene skulle gennemgå en forældre-egnetheds-test. I april havde Århus børn- og ungeudvalg ganske vist underkendt Skejby sygehus´ diagnose af moderen som lidende af MbP-syndromet (hvad også familiens læge og en privat opsøgt psykolog og en ligeledes privat opsøgt psykiater blankt havde afvist) og B og U-udvalget havde besluttet hjemgivelse foreløbig af de to mindste børn.

 

En spciallægeerklæring fra Skejby sygehus havde kort forinden fremsat en langt bredere definition end oprindeligt af MbP-syndromet, og Skejby sygehus´ børneafdeling ændrede sin oprindelige mistanke til nu sikkerhed på diagnosen. Derefter tog Den sociale Ankestyrelse på eget initiativ sagen op og omstødte B- og Uudvalgets hjemgivelsesbeslutning med påstand om omsorgssvigt. Det var forældrenes sagførers anke af denne Ankestyrelsens omstødelse af Århus kommunes beslutning, som Vestre Landsret afviste ved at stadfæste fjernelsen af børnene.

 

Hvad drejer denne sag sig dybest set om? Jeg har gennemlæst alle sagens akter og journaler, og først og fremmest handler den om det faktum, at en familie uvist af hvilken grund får tre børn med medfødte tarmlidelser, der har bevirket uendeligt lange hospitalsindlæggelser med pinefulde behandlinger af de to ældste børn. Men også om hospitalspersonalets stadig tydeligere frustration over de velbegavede og dybt bekymrede forældres spørgsmålstegn ved dele af behandlingen, som lægerne ikke selv har været for sikre på.

 

Men dybest set handler sagen om adfærdsvidenskabens magt og retssystemets følgagtighed overfor denne magt. Og i den forstand er sagen ikke enestående.

 

I sagen foreligger to psykologerklæringer på forældrene, indhentet af Århus kommune, som er et studie i, ja religiøst vanvid. At faderen nægter at deltage i en test, hvori han skulle studere nogle tegninger, og at han nægter at diskutere ægteskabelige problemer med psykologen og udviser stor loyalitet med sin hustru har gjort psykologen dybt betænkelig og medfører udsagn om hans fremtid som far, der er en ren dommedagsprofeti. Og om moderen blev der en måned efter, at man havde fjernet hendes børn, bl.a. fremsat den dybsindige udtalelse, at ”selvom hun ikke fremtrådte psykotisk i klinisk forstand, kunne der være tale om psykotiske træk i personligheden som en del af en alvorlig personlighedsforstyrrelse, som inkluderede antisociale træk”!

 

Desuden havde hun ”vanskeligheder ved præcisering af lokaliteter, når det drejede sig om hendes eget indre univers … og hendes fremstilling af sygdomsemner var ikke ledsaget af naturlige følelser af empati og udtryk for bekymringer i forhold til børnene”.

 

Disse sidelange erklæringer fylder en stor del af Ankestyrelsens og kammeradvokatens sagsfremstilling for landsretten, der for sin dom ”efter bevisførelse lægger til grund, at sagsøgerne (forældrene) ikke i tilstrækkelig grad har forståelse for børnenes helbreds- og trivselsmæssige situation eller nogen forståelse for baggrunden for tvangsfjernelsen”.

 

Forældrene er fortsat under jorden, nu også eftersøgt af det tyske politi. Sagen forsøges anket til højesteret, og i sidste instans til menneskerettighedsdomstolen i Strassburg.

 

Hekseproccesser kaldte Stig Cronberg MbP-sagerne. Er vi ved at være i samme situation som Sverige, hvor den menige borger må sætte al sin lid til en europæisk domstol?  For kan Danmark kaldes en retsstat? Det er det spørgsmål, som Tranbjergsagen rejser.

 

 

Tranbjerg-sagen - dens såkaldte afslutning.

Af Majken Frost

 

Münchhausen by Proxy - Gal mor eller gal diagnose? 
Af Sören Friis Smith

 

Münchhausen by Proxy i Danmark - En serie artiklar i Ekstra Bladet och Århus Stiftstidende
Af Karsten Gøttler (EB) och Karsten Bjørno (ÅS)

 

Ett fall av sepsis - barnmisshandel eller naturlig sjukdom? Hur dömer läsaren?
Av Stig Cronberg

 

Farliggörande av föräldrar
Föredrag av Lena Hellblom Sjögren

 

Bara ett glas mjölk
Av Ulla Wall Johansen

 

 

Sverige som rättsstat
Av Elise Claesson

 

 

Sverige - en rättsstat?
Av Bertel Nathhorst

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 • Tørke etter kritiske oppslag

   Av Eirik Damsgaard, Bergen

    

 

Artikkelen har vært trykket i Bergens Tidende den 17 april 2001. Den gjengis her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 • Oppdragstørke i Hordaland har ført til at åtte Ungplanansatte permitteres i nabofylket Rogaland.

  De fire barnevernsplassene for ungdom fra Hordaland er ikke fylt opp.

  - Etter negativt fokus på organisasjonen, har vi opplevd at fylkesnemnder har vært kritiske til oss, spesielt i Hordaland. Jeg kan ikke utelukke at det har påvirket oppdragene våre, sier daglig leder Eyvind Elgesem i Ungplan.

  Hordaland fylke har tidligere hatt 38 ungdommer plassert i Ungplans tiltak. Antallet er nå nede i 31.

  Samtidig har rekken av kritiske oppslag vært lang og pinefull for den private bedriften.

  * En undersøkelse blant eks-ansatte rettet i fjor drepende skyts mot driften i Rogaland.

  * Under en barnevernshøring i Bergen i fjor høst stod en gutt frem og fortalte om streng disiplin og regelrette avstraffelser.

  * Moren til to jenter fra Bergen som ble plassert i Egersund, hevdet i 1999 at de tok skade av Ungplan-oppholdet. Ungplan anmeldte seinere moren for drapstrusler.

  * Ungplan i Arendal ble i 1999 politietterforsket fordi lederne lærte en 14 år gammel gutt å skyte med salong-gevær. Gutten skal ha skutt en miljøarbeider i ryggen.

   

Tillbaka till Barneverns-bedriften Ungplan

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

To møter med norsk barnevern

Av Åse Hellenes Rødøy

 

 

 

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Fosna-folket den 30. oktober 2003, og i Vårt Land, se nedan.
Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 


Barnevern er igjen satt på dagsorden gjennom et Brennpunkt-program. Det er omtrent et år siden nå at jeg møtte barnevernet i to forskjellige sammenhenger. Det var så sterke opplevelser at det har tatt tid å bearbeide dem, men tida er inne til å fortelle om det. Det første møtet var på et kurs med representanter for familieenheten ved Namdal Sykehus. De presenterte holdninger og synspunkter på barnevern i familier med psykisk sykdom.

Jeg merket meg følgende: - Det hendte ytterst sjelden (om det i det hele tatt forekom) at det ble nødvendig med omsorgsovertakelse i deres arbeid. - De to mest livgivende blikk i verden er blikket mellom mor og barn eller mellom far og barn i stellesituasjonen og blikket mellom to elskende. Derfor er det et stort forandringspotensiale i svangerskapstida og ved et barns ankomst. - Når det gjelder et barns utviklingspotensiale, viser forskning at 50% er genetisk betinga, 10% er betinga av det felles liv i familien og 40% er betinga av hva øvrig nettverk/samfunnet bidrar til.

Ut ifra dette hadde de til grunnholdning å ta vare på barnet i familien og styrke den ved å lete etter foreldrenes ressurser og glede seg over de små skritt til forbedring. Dernest arbeidet de med å styrke familiens nettverk slik at familien kunne ha den nødvendige støtten rundt oppdragelsesoppgaven.

Ei stund etter dette, ble jeg for første gang innkalt til en sak i fylkesnemnda. Det ble en rystende opplevelse. Jeg møtte et barnevern og et saksbehandlingsapparat med helt andre grunnholdninger enn jeg hadde hørt om på kurset. Siden jeg var nykomling og uerfaren, fikk jeg litt "skolering", orientering om barnevernsloven og taushetsplikten. Paragraf 4-1 om særlige tiltak og hensynet til barnets beste, ble framheva som den viktigste ledetråd når vi skulle vurdere saken. Formålsparagrafen ble ikke nevnt.

Så starta gjennomgåelsen av saken. Det tegnet seg snart et bilde av en småbarns-familie som jeg kjente med veldig igjen i og jeg tenkte med meg sjøl at det kunne like gjerne vært meg som hadde sitti der om jeg hadde hatt uflaks og fått besøk etter ei dårlig natt. De hadde riktignok en vanskeligere bakgrunn enn jeg hadde, men etter det jeg hadde hørt på kurset, så var det håp for alle, om en bare ble møtt på rette måten.

Enten vitnene var kalt inn av anklageren eller forsvareren, oppfattet jeg at de snakket positivt om foreldrenes muligheter til å ta vare på barna med støtte fra nettverk og barnehage. Så i første pause, da nemnda skulle møtes på bakrommet, var jeg overbevist om at dette var en grei sak der omsorgsovertakelse ikke kunne komme på tale. Der tok jeg grundig feil. Innstillingen til de rutinerte fagpersonene og medlemmene av nemnda forøvrig sjokkerte meg. De mente at barna måtte beskyttes mot sine egne foreldre og gikk fra første stund inn for full omsorgsovertakelse.

Under den videre presentasjonen av saken fikk jeg et klart bilde av et barnevern som hadde forbrutt seg mot barnevernsloven på punkt etter punkt i sin framgangsmåte mot familien over flere år. I mine øyne burde barnevernsfolka vært satt på tiltalebenken, og det sa jeg fra om. Til en viss grad sa de andre medlemmene seg enig i det, men det hadde ikke vi noen rett til å uttale oss om. Vi skulle bare svare på spørsmålet om vilkåret for omsorgsovertakelse var til stede.

Hva kunne jeg gjøre? Skulle jeg bryte taushetsplikten og gå ut med mine sjokkerende oppdagelser? Jeg fikk tak i straffeloven og fant ut hvilke konsekvenser det i så fall ville få for meg. Jeg sa også fra til de andre i nemnda hvordan jeg opplevde sakens utvikling. To ganger tok lederen meg med på enerom og formante meg til å ikke bryte taushetsplikten og være med til saken var ferdig. Jeg skulle få skrive dissensen i vedtaket sjøl.

Etter to dagers saksbehandling fikk vi reise hjem og så skulle vi samles til vedtaksmøte ei ukes tid etter. Jeg brukte tida til å lese lovbøker og snakke med fagfolk som jeg hadde tiltro til for å finne en utvei for familien. Brøt jeg taushetsplikten når jeg snakket i runde vendinger om det jeg hadde hørt? Hvem skal taushetsplikten beskytte? undret jeg. Jeg syntes tydelig at loven sa at det var dem som saken gjaldt, men her var det jo det elendige arbeidet til barnevernsfolk og fagfolk som ble skjermet av taushetsplikten.

Hva ble enden på saken? Alle tre barna ble tatt fra foreldrene like før jul i fjor. De ble skilt fra hverandre og satt i to forskjellige fosterhjem. Faren ville gi dem julegaver, men ble nekta av barnevernet. Foreldrene fikk minimal samværsrett.

Nå spør jeg: - Er det riktig å tenke til de grader på "barnas beste" at det er helt i orden at de voksne går til grunne? - Hvem gransker barnevernets arbeid og passer på at de arbeider etter hovedintensjonen i loven? Den sier at formålet med loven er å sikre at barn og unge som som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. -Hva kreves det av personlige egenskaper for en som skal hjelpe folk i vanskeligheter? Må en ikke ha evnen til å møte folk med en positiv og støttende grunnholdning som ikke gjør det ydmykende for folk å ta imot ei utstrakt hand? -Hvor stor makt har egentlig lederen av barnevernet i en kommune dersom det ikke er valgt ei barnevernsnemnd? Tenk om en person i en slik stilling er psykopat? Eller tenk om en slik person har personlig uvilje mot noen som trenger hjelp? Eller kanskje det er et dypt ulykkelig menneske som sjøl er blitt tråkka på gjennom livet og derfor har behov for å vise makt? I følge §2-1, er det ikke nødvendig for kommunen å ha et folkevalgt organ til å delta i slike saker, og da har barnevernets administrasjon uinnskrenket makt. Det var tilfelle i den saken jeg deltok i.

Dersom noen som leser dette er i en slik posisjon at de har mulighet til å granske slike forhold som jeg har beskrevet, vil jeg på det sterkeste oppmuntre til det: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg stiller også gjerne opp med flere innspill.


Åse Hellenes Rødøy 7742 Yttervåg

 


To møter med norsk barnevern
Av Åse Hellenes Rødøy

 

Till tolkningen av barnets bästa
Av Tryggve Emstedt

 
Angreppen på Familjen
Av Lennart Hane

 
Barnevernets livsløgn
Av Sverre Kvilhaug, advokat

 
- De snakker ALDRI sant!
Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.
Av Per Rødahl

 
Flere barnevernsbarn krever erstatning
Av Bente Bakken

 
Fallet Frank i Lerum - För barnens bästa?
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar
 

To artikler om tvangsfjernelser
af Rune Engelbreth Larsen 

Rune Engelberth Larsen er medstifter og formann i det danske Minoritetspartiet, se http://www.minoritetspartiet.dk/kontakt/hoved.htm og http://www.faklen.dk .  På Minoritetspartiet finnes følgende opplysninger om ham:
*
Rune Engelbreth Larsen (formand)
Rune Engelbreth Larsen er født i 1967 i København, opvokset i Bramming, blev cand.mag. i idéhistorie ved Aarhus Universitet i 1998. Har blandt andet arbejdet på børnehjem og fabrik, skrevet bøgerne Forsvar for verden (1994), Det nye højre i Danmark (2001) og er bl.a. medforfatter til antologien Oprør fra bredden (2002). Redaktør af tidsskriftet Faklen (1996-2001) og formand for Borgerlønsbevægelsen. Medstifter af Minoritetspartiet.

Rune Engelbreth Larsen, Rundhøj Allé 59, st.tv., 8270 Højbjerg, tlf.: 28337819, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: www.humanisme.dk
*

Se også forfatterens eget nettsted
http://www.humanisme.dk, i seksjonen for artikler (klikk øverst) fra 1999

 

 

 

Vilkårlige tvangsfjernelser
af Rune Engelbreth Larsen

Tvangsfjernelser ude af proportioner
af Rune Engelbreth Larsen


.

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

To artikler om den fortsatte overgreps-galskapen.
Fra Aftenposten.no

 

 

 

Når sannheten er feil
Av Sveinung Berg Bentzrød
Ullevål sykehus

De ble dømt som overgripere, men frifinnes i tur og orden. Kanskje må hundre menn frifinnes. Hva skal vi tro neste gang vi hører om incest?
 
 

 


Dagens dommeravhør
Av Sveinung Berg Bentzrød


 

 

Sakkyndige i barnevernets tjeneste forpurrer rettferdig rettergang
Av Herman J Berge

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Fratatt barnet etter å ha kjeftet på pleierne
to_artikler_om_tvangsfjernelse_av_sjukt_barnMaktkamp mellom hjelpere og brukere i hjemmet
To artikler om tvangsjernelse av syk barn publiserte i Verdens Gang (VG) den 25. januar 2005

 

 

Fratatt barnet etter å ha kjeftet på pleierne
to_artikler_om_tvangsfjernelse_av_sjukt_barnMaktkamp mellom hjelpere og brukere i hjemmet
Av Hans Kringstad gg Fredrik Solstad

TRONDHEIM (VG) Mor (32) skal ha brukt så grov kjeft på pleierne at barnevernet i all hast tok den kronisk syke datteren hennes.

 

 

 

Ønsker debatt om hva pleierne skal tåle
Av Hans Kringstad

TRONDHEIM (VG) Barnevernsleder Solrun Valen i Trondheim ønsker en debatt om hva hjelpere i folks hjem skal tåle.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

TO ARTIKKLER OM EKSPERTVELDET

Artikklerne er publiserte i Bergens Tidende, bt.no i den 12 sep. 2004

 

 

 

Ekspertveldet!
Av Einar Hålien

Det finnes en ekspert for enhver anledning. Men i norsk presse brukes forskningsresultater og såkalte eksperter for tilfeldig, og for ukritisk. Mann i hvit frakk er ikke synonymt med udiskutable fakta.
Ekspertveldet!
Av Rune Fardal

Vi sier livet er hva vi gjør det til, og det gjelder fagfolk også. At de for ofte tar feil bevitner det ras av justismord vi ser avslørt i media den senere tid. barnevernets negative fasade skyldes i stor grad "eksperter" som tar feil, på skråsikkert grunnlag!

 

 

 

 

 

Kan vi stole på fagfolk
Av Ole Texmo

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Til sak mot nettside

 

Datatilsynet i Norge har vägrat att ingripa mot hemsidorna som publicerar utvärderingar av anställda inom barnevernet, domstolarna samt advokater och deras experter. Påtalemyndigheten (åklagarmyndigheten) har tidigare lagt ned förundersökningen av barnevernets polisanmälan mot hemsidorna med hänvisning till yttrandefriheten. Likväl vill de anställda inom barnevernet gå till domstol för att få en sakprövning. Samtidigt kräver de att barne- og familieminister Laila Dåvøy skall ingripa.

 

NKMR välkomnar ett ingripande från barne- og familieministerns, Laila Dåvøy, sida. Ingripandet torde i första hand riktas mot de anställda inom barnevernet som utsätter barn och deras föräldrar för olika rättsövergrepp och kränkning av deras mänskliga rättigheter som garanteras i den Universella Deklarationen av de mänskliga rättigheterna, Europa Konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt FN:s Barnkonvention.

 

 

 

 

Til sak mot nettside

Av: Henrik Vogt

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Flere artikler …

 1. Til barnas og samfunnets verste
 2. Til en mor og en far. Bedsteforældre og de danske kommuner
 3. Tar ikke Horten kommune effektivt tak i barnevernet?
 4. Takk til barnevernet
 5. Sygdom eller variationer af det normale ?
 6. Sveio saken. Norsk barnevern forfølger familie
 7. Svanhild_saken
 8. Strid om barnevernet
 9. STORE MOR SER DEG
 10. Stjålet barndom II
 11. Stemorsaken. Om å møte sin psykolog
 12. Stemorsaken. Rettens tjenere - eller domstolenes?
 13. Stemorsaken. Forsvaren som gråt
 14. Stemorsaken. Straffesaken mot stemoren som falt oven en liten pike
 15. Stavanger - Tyrkia-saken
 16. Stavanger saken - Barnevernet jakter baby
 17. Stavanger - India-saken
 18. Status Quo i norsk barnerett
 19. Statistikk og barnevern
 20. Staten er en dårlig mor
 21. Stakkars barn! Vi får de barn vi fortjener, men har de gjort for å fortjene Barneombudet?
 22. Spørgsmål i Folketinget - Tvangsfjernelse af børn
 23. Socialfostran. Bli kriminell - få alt opp i hendene?
 24. Snart orden på barnevernet i Bodø kommune?
 25. Slapp_de_tvangsfjernede_barnen_loss_det_ar_jul_norge_2005
 26. SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ER JUL !
 27. SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL!
 28. Skylten_jante_har_aterigen_tants
 29. Skole og oppdragelse
 30. Skal foreldre og andre slektinger "vurderes" som om de søger jobb?
 31. Skadelig barne"vern" i Sverige og Norge
 32. Sjokktall om vold i skolen
 33. Sex-krigens tragedie
 34. Seksuelle overgrep - tverretatlig samarbeid
 35. Sandvika drosjemordet
 36. Samrøre - hattebytte - rettssikkerhet
 37. Samfundets stedbørn
 38. Sakkyndighet i barnevernsaker
 39. Røvika lærte meg narko og krim
 40. Ringerike-saken - Somaliska flyktingars baby tvangsfjernet av barnevernet i Ringerike
 41. Rettsoppnevnte sakkyndige?
 42. Rettslig interesse
 43. Reisebrev fra Sverige
 44. Re: Anbringelser skader børn
 45. PSYKOPATI - En undervurdert diagnose
 46. Psykologers tillit ved nullpunktet
 47. Psykolog Knut Rønbeck,sakkyndigheten og rettssikkerheten
 48. Psykolog må betale sex-ofre 7,5 mill
 49. Psykolog: Dårlige mødre skal steriliseres
 50. Om psykisk tortur og umenneskelig behandling i et norsk fengsel julen 2010
 51. Psykiater varetektsfengslet. Underslag av penger til "flerkulturelle barneverns-barn"
 52. Randi Rise i Fellesorganisasjonen provoserer barnehjems- og barnvernsofre.
 53. Professor som pryler barnevernet
 54. Polsk jente fritatt fra norsk barnevern
 55. Politiske holdningen til barnevern og rettslige forhold
 56. Perspektiver på barneloven
 57. Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten
 58. Overgrep i fosterhjem i Askim
 59. Otte årig forsøgt selvmord p.g.a. tvangsfjernelse
 60. Østfold - På barneverntoppen
 61. Ordblinde er jaget vildt
 62. Opråb fra maskinrummet !
 63. Hvor var professor Thuen ? Om professoral omnipotens og "the parental Alienation Syndrome" - PAS
 64. Om foreldrevern og barnevern
 65. Om et fosterbarn i en adventstid. En sann historie
 66. Ødelägger barnevernet oss?
 67. Endnu et overgreb på barnefamilie: Et nyfødt barn tvangsfjernet
 68. Ny lov om Statens ansvar i "barnevernssaker"
 69. NY FAMILIE PÅ FLUKT FRA BARNEVERNET,
 70. Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
 71. Norske barn lite lykkelige
 72. Norsk psykolog fratatt lisens
 73. Norsk retts-apparat og presse - eksemplifisert gjennom Herman Berges artikkel om Riis-saken
 74. Norsk presse skjuler statlig folkemord
 75. Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn
 76. Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse
 77. Norges nya barneministers uppgång och fall
 78. Norges Barnombudsman bekymrad för norska barn i Spanien
 79. Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia
 80. Norge får ny Barne- og likestillingsminister
 81. Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter
 82. Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem
 83. Nødvendigheten av hjemmeskole
 84. Nektet å hente barn med tvang
 85. Nasjonal gransking av barnehjem
 86. Når mennesket blir rovdyr
 87. Når media løper barnevernets ærend
 88. Når fagfolk svikter
 89. Myndighederne ved ikke
 90. Mormor frifunnet for kidnapping
 91. Misbruk av "foreldelse"
 92. Misbruk av "barnets beste"
 93. Mere om fremmedgørelses syndromet
 94. Mer om barnevernet
 95. Menneskerettighetene ved norske domstoler
 96. Medienes rolle i straffesaker
 97. Mannsforakt eller menneskerett
 98. Manglende hjelp og utmattende "undersøkelser"
 99. Lukker Laila Davøy øyene fullstendig?
 100. Litt mer om økonomi i barnevern
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter