Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN.

Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn.

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

 

 

Marianne Skånland er professor i Bergen och fd v. ordf. i NKMR.

Dette innlegget ble lagt inn på Drammens Tidende DT. no's nett-debatt som leserinlegg den 24 August 2004. Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse. De kommenterte innleggen gjengis nedan.

 
 

 

De som eventuelt ser dette innlegget, bør utvilsomt kopiere det med én gang, før det forsvinner. Forøvrig skal jeg sørge for å få lagt det ut på et sensurfritt nettforum eller to.

Jo, det er ingen tvil om at mitt innlegg er blitt fjernet av en eller annen i DT. Jeg har selv ringt dem opp for å få en forklaring, men uten å få snakke med noen. I redaksjonen gav man nærmest uttrykk for at man ikke visste hva DTs nett-debatt var og slett ikke hadde kjennskap til at det befant seg noen moderator der. Jeg ser at man også fjerner en god del andre innlegg og merker dem som "slettet". For alt jeg vet, kan disse ha inneholdt bannord og trusler, hva vet jeg? Men min egen beskjedne erfaring med nett-debatten på DT bringer heller tankene i retning av at man lar folk uttale seg med ufarlig synsing om klippfisk og kanin, men hvis noen forsøker å komme med virkelige opplysninger om farlige utviklinger som våre myndigheter trer ned over hodet på oss, da skal det bort.

Også et innlegg jeg skrev i en annen tråd samme kveld ble slettet uten spor! Dette var bare et moro-innlegg i en vasete tråd hvor folk anbefalte hverandre å søke jobb som "online psykologer" for hverandre, og hvor jeg skrev noe sånt som at nei, jobber hvor man kan utfolde sitt tulliball er fullt besatt med fagutdannete folk fra høyskoler og universiteter, så der er det knapt plass til sunn fornuft, ikke engang til folkelig ufornuft. – Hvordan dette nokså harmløse tøyset kan utfordre noen er ubegripelig for meg, men det kan jo ikke unnlate å gi meg vann på mølla når jeg (og tallrike andre faktisk) prøver å vekke folk til å forstå at vi lenge har gått på den veien, skritt for skritt, som fører inn i et fullstendig diktatur.

Jeg skriver under mitt rette navn, så det må rimeligvis være nettopp navnet som har fått en moderator på tuppa. Jeg visste ikke at jeg var så berømt. Men Drammens Tidende får lete i sin stab etter folk utdannet innen sosialsektoren. Det er vel kjent at avis-redaksjoner ansetter tett med journalister utdannet som soionomer, barnevernspedagoger, kanskje pyskelusker også?, til å skrive om "samfunnsstoff". Og at disse titusener er blitt aldeles opphisset over at det er et halvt dusin av oss som taler Roma midt imot og ikke holder kjeft om hva deres fremstilling av velferd virkelig dekker over, det er jo oppmuntrende for oss. Hehe, utrolig hvor lite som skal til for å gjøre dem opphisset, alle disse som messer om hvor storartet barnevernet er og at nå skal det bli enda mere storartet omfattende. Hvis virksomheten virkelig er så bra, ville man neppe ha noe å frykte fra vår bruk av ytringsfriheten. Men alle fremstøtene for å sette munnkurv på oss (der er knapt en eneste av oss som ikke har opplevet dem) taler jo igjen sitt tydelige språk om det som vi som driver opplysningsarbeid om sosialsektoren og spesielt barnevernet vet fra før: Den vanlige presse vil ikke støtte de forfulgte familiene, pressen vil være populære hos myndighetene og er direkte redd for represalier. Hvis en journalist en gang iblant skriver en realistisk artikkel om barnevernets overgrep, blir vedkommende flyttet til en annen by og satt til å skrive om strikkeoppskrifter (joda, jeg har opptil flere konkrete eksempler).

Det er derfor internet er sånn en velsignelse. Og vi er langt fra avhengige av disse debattsidene besteborgerlige aviser driver. Vi lager våre egne nettsteder. Bare søk på nettet, for eksempel på våre navn. Ikke så rart kanskje, at Pressens Faglige Utvalg og andre presse-sammenstimlinger prøver å sensurere også nettet? Men de vil aldri lykkes. De kan tromme sammen så mange møter de vil hvor de gjør botsøvelser og sier at de ikke skulle skrevet om Svanhild Jensen-saken. De av oss som kjenner saken, og alle de andre sakene som er akkurat likedan, vet at de tvert imot skulle gå inn i det reelle innholdet av alle sakene, ikke hele tiden bevege seg lettvint på overflaten og tro at det ikke er mulig å finne ut hva som er sant når det kommer motstridende opplysninger.

Forøvrig var det jeg som for noen år siden tok kontakt med DT om Thomas Quick-saken vedrørende Therese Johannessen og satte DT i forbindelse med Astrid Holgerson i Stockholm (topp-klasse vitnespsykolog som har vært sakkyndig i over 250 saker, blant annet Palme-saken). Hun fikk utmerket frem i DT at alle drapssakene mot Quick er oppspinn. (Nå langt om lenge begynner også tidligere Quick-dommer å bli presentert som gale i Sverige.) DT var visst den gangen glad for å kunne intervjue henne, de brakte flere store oppslag. INNTIL da Drammens-politiet visst fikk gjennomslag i redaksjonen. Da kom det først en opplysning om at Lasse Quigstad hadde skrevet brev til Drammenspolitiet og rost dem for å være Norges beste politi, og dernest kom det en sint leder som sa at i og med dommen VISSTE vi nå hva som var skjedd og nå skulle alle kritiske røster forstumme.

Denne gangen skriver jeg dette innlegget inn på et eget manus som jeg lagrer selv. Jeg gjorde ikke det med mitt fjernede lille innlegg forleden; det var da så ubetydelig. Men jeg husker at det inneholdt et par punkter:

1. Otto har rett, og alle som i likhet med ham har rett om barnevernets overgrep blir jevnlig betegnet som uvitende, "barnefaglig" inkompetente, useriøse, paranoide, forstyrret i en eller annen forstand. Otto bør derfor ikke være lei seg men bare føle seg beæret over å bli stemplet av denne Måltrosten.

2. Nei, sammenligninger med DDR og Sovjet er ikke søkte og de kommer ikke fra folk som intet vet. Jeg har hørt dem i over 10 år, fra barnevernets ofre, og det er de selv som spontant kommer med slike sammenligninger når de opplever hvordan barnevernet i virkeligheten handler overfor dem og deres barn.

En detalj til: Til vedkommende som finner noe mystisk ved at stortings-representantens identitet er skjult: Det er regelmessig BARNEVERNET som skjuler ofrenes identitet. De truer familien til taushet. Jeg har ikke trufffet et eneste barnevernsoffer som ikke har opplevet at ALT de gjør og sier forsøkes brukt mot dem. Blant annet heter det, hvis de går ut i aviser eller på annen måte gjør sin sak kjent, at de "setter sine egne behov foran barnets", at de "ikke forstår barnets behov", at det er så "sensitivt" for barnet at saken blir kjent - også når det gjelder helt små barn. Nei, for en 3 måneder gammel baby er det ikke negativt at dets foreldre gjør alt de kan for å beholde barnet eller få det tilbake. Barn i fosterhjem blir regelmessig hjernevasket til å forakte og hate sine foreldre, det er så. Men de fleste av dem er mest ulykkelige fordi de blir ledet til å tro at foreldrene ikke har brydd seg nok om dem til å gjøre alt for å ha dem hos seg. Barna vet ikke hvor urimelige eller umulige de er, de tingene barnevernet hevder foreldrene må gjøre for å være "gode foreldre". Men når barna en gang blir store, har man ihvertfall muligheten til å vise det alle saksdokumenter og oppslag som viser hvordan man som forelder er blitt hindret av barnevernet fra å gi sine barn den selvsagte rett til å være sammen. Jeg har sett flere eksempler på hvordan det hjelper tidligere fosterbarn å få se hvordan foreldrene er blitt mishandlet og skadet men aldri er holdt opp å elske sine barn.

Tilbake til mitt spørsmål i overskriften: Sensur tjener undertrykkende makthavere, og det er den meget effektiv til. Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 sikrer oss nettopp ytringsfrihet overfor egen stats myndigheter, og praktiseringen av artikkel 10 ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er blitt ganske bra. Det foreligger blant annet 3 avslørende dommer mot Norge for krenking av ytringsfriheten. Norske jurister og myndigheter forstår stort sett ikke bæret av dette og gidder ikke å orientere seg. Det samme gjelder den vanlige presse! Det får bli opp til godtfolk selv å sørge for det.

Marianne Haslev Skånland

 

 

 

Omsorg om sin avkomma

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Omsorg om sin avkomma

Av Ruby Harrold-Claesson

 

TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN
Av Livingstone

 

Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN

Av Linn Kristin Haavaldsen

 

Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN.

Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn.

Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 •   

 

 • Dette debatt-innlegget har tidligere vært publisert på Borgerdebat (www.borgerdebat.dk) og på Kafka-debat (www.kafka.dk), begge steder den 20.03.01.

  Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

  • Hvad er familiesammenføring for noget?

   Indsendt af Anna Jensen 20.3.01 09:51:

   Jer er dykket ned i min stak af gamle breve, som jeg har sendt til Folketinget, fordi jeg stadig mener, de herrer/damer ikke er kommet et skridt videre i deres sjoflen af menneskerettighederne. Hermed et brev helt tilbage til 1990, hvor jeg skrev til Arne Melchior:

   Hr. Arne Melchior

   Jeg takker for modtagelsen af deres brev af 8-8-90. Jeg finder dog ikke Deres brev tilfredsstillende. De taler om familiesammenføring som om det er en ganske selvfølgelig ting. Jeg citerer Deres brev: "Familiesammenføringsreglerne tillader kun egne børn under 18 år og forældr over 60 år at komme hertil" og "der skal gælde samme lov for den indfødte som for den fremmede, som bor i landet":

   Tanken er smuk, men den efterleves ikke i Danmark. Der er i øjeblikket 18.000 børn tvangsanbragt (over det dobbelte nu) uden for deres eget hjem. Har De fulgt den debat, der har været i uge- og dagpressen om de fuldstændig meningsløse og vanvittige tvangsanbringelser der sker hver dag? Hvor er familiesammenføringen, når det gælder danske børn der uretmæsssigt tvangsfjernes fra deres hjem og familier? Hvor er bedsteforældrene henne i denne sammenhæng, har de og børnene ikke ret til familiesammenføring, og hvad har disse gjort, siden de skal skilles og ikke ses mere?

   De skriver i dres brev: "Man kan ikke have forskellige regler for grupper af anden hudfarve, tro, nationalitet, etc." Og De efterlyser et eksempel på, at dette ikke gælder for danskerne, og postulerer at et sådant eksempel ikke findes.

   Jeg kan give Dem mange eksempler. Et forældrepar får tvangsfjernet deres tre børn, som bliver anbragt tre forskellige steder i Danmark. Forældrene sultestrejker i telt foran Gentofte rådhus.

   To børn tvangsfjernes fra en mor, som alle ellers har sagt god for. Børnene anbringes på et psykiatrisk hospital 6 måneder i fuld isolation, selvom de aldrig før har været psykiatriske patienter, der har haft problemer af nogen art.

   To andre børn, som p. g. a. moderens kræftsygdom har boet igennem mange år og gået i skole fra deres bedsteforældre, tvangsfjernes pludseligt fra disse kærlige og nære familierelationer. Bedsteforældrene får nu ikke mere lov til at se dem på den døgninstitution, de brutalt er anbragt på.

   En gammel bedstefar, som ligeledes havde en kræftsyg datter, fik ikke engang lov til at sende sit 12 årige barnebarn pakker eller ringe til hende, efter datteren døde, og plejefamilien tog over.

   Hr. Melchior! I alle disse tilfælde, som er dokumenterede og har været fremme i pressen, er børnene og deres familier blevet gidsler, og her er så sandelig ikke tale om nogen form for familiesammenføring, snarere det stik modsatte.

   Med venlig hilsen

   Anna Jensen

   Foreningen Danmarks Børn

    

   Anförande av riksdagsmannen Thomas Julin

   En 13-årig piges oppfatelse av sin egen tvangsfjernelse

   Tonjes brev til barnevernet

   Frans Lovasz berättelse

   En bön för Sofia och hennes son

   Fosterbarn och deras syskon

   Psykiska övergrepp när barnen rätt skulle tas tillvara

   Tillbaka till Artikelindex

    

    

    

HVA ER GALT MED NORSK BARNEVERN?
 

Flere er delaktig i legalisert handel med barn i Norge. Vår serie i 10 deler gir deg god innsikt i forhold du ikke trodde kunne skje.

Familier har gått i oppløsning. Barn og unge er blitt ødelagt for livet. Barn og foreldre er blitt tvunget til p flykte fra sitt hjemland. På flere kirkegårder rundt omkring i Norge ligger ofre etter barnevernets hensynsløse herjninger. Disse må stoppas nå!

Serien er skrevet av frilansskribenten Ole Texmo for Samfunnsmagasinet, sfm.no, 17.11.2007 - -.INDEKS: HVA ER GALT MED NORSK BARNEVERN?
Innledning av frilansjournalist Jan Hansen

En serie i 10 deler av frilansskribent Ole Texmo som kaster lys over flere uakseptable forhold. Den gir samtidig leserne en innsikt i hvordan samfunnets ansvarlige legitimerer barnehandel i regi av barnevernet. Også om dem som tjener seg rik på slik virksomhet.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 17.11.2007

 

 

Del 1 - Hva er galt med barnevernet? Innledning: Inngrep og overgrep
Av Ole Texmo

Barnevernsaker kalles i media ofte de vanskeligste sakene å dekke. Hvorfor, er ikke alltid like klart. Kanskje handler det om mangel på kunnskap om barnevernets virksomhet. Men viktigst handler det om et system som beskytter sin virksomhet ved å skyve angivelig hensyn til barna og taushetsplikten foran seg for å dekke over egne feilvurderinger. Derfor kan det være vanskelig å nå inn til kjernen av hva en del saker handler om, hva jeg kaller forholdet mellom makt og omsorg. Et barnevern basert på grunnleggende omsorg og respekt for den biologiske kjernefamilien som samfunnets viktigste byggestein er noe annet og mer akseptabelt enn det vi har nå: et barnevern hvor makt, myndighet og prestisje går foran reelle omsorgshensyn.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 18.11.2007

 

 

Del 2 - Det biologiske prinsipp barnevernets største hatobjekt
Av Ole Texmo

Retten til familieliv skal være beskyttet gjennom den Europeiske Menneskerettskonvensjons (EMK) artikkel 8 som også ivaretar retten til privatliv. Det er i særlig grad beskyttelse mot faren for offentlige inngrep og overgrep som berettiger denne bestemmelsen. Privatlivets fred og respekten for familiebånd mellom foreldre og barn er ingen selvfølge. I bunn og grunn er det fornuftig og logisk følgeriktig at respekten for familien som samfunnets grunnleggende enhet og byggestein har sentral plass i lovgivningen som regulerer forholdet mellom familien og det offentlige. Men som vi skal se er ikke norsk lov uttrykkelig på dette punkt, og toneangivende fagfolks holdninger viser også et helt annet menneskesyn.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 26.11.2007

 


Del 3 - Mellom barnevernlov, barnelov og straffelov

Av Ole Texmo

La oss starte med et eksempel tatt ikke helt ut av luften: Mor og far får samlivsproblemer, tidsklemme, krangling og gjensidige beskyldninger om sjalusi og utroskap: de vanlige greiene. Konfliktnivået er såkalt høyt, men det er i utgangspunktet ingen egentlig vold eller omsorgssvikt å snakke om. Et turbulent samliv med brudd som resultat for to personer som ikke finner ut hvorfor og hvordan de ikke passer sammen. Barna er uskyldige tredjeparter som i utgangspunktet ikke diskriminerer mellom foreldrene. I vårt eksempel er foreldrene ikke mer uforlikte enn at de burde kunne bli enige om en tillempet likedelt omsorgsordning.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 02.12.2007

 


Del 4 - Bruk av sakkyndige
Av Ole Texmo

Norges offentlige utredning (NOU) 2006:9 har tittelen: Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker. Rapporter er ikke det eneste sakkyndige produserer, men det er rapportene (også kalt erklæringer eller utredninger) man kan etterprøve, både mot sakens relevante fakta, og mot metodekrav. Med en ny NOU og oppmerksomhet rundt bruken av sakkyndige skulle man tro at saker og ting kom på begrep. Men allerede innledningsvis i NOUen viser svakhetene seg, bl.a. ved at behovet for sakkyndige ikke kan dokumenteres. Ulike roller og vilkår for oppnevnelse knyttes ikke til hvordan påstått kunnskapsbehov og rettssikkerhetskrav eventuelt henger sammen.
Samfunnsmagasinet, sfm.no
- 10.12.2007

 

 

Del 5 - Enkeltsakskunnskap

Av Ole Texmo

Hvor ofte har vi ikke hørt og lest myndigheter og politikere si: ”vi kan ikke gå inn i enkeltsaker”. Som om hensikten var å kreve at myndigheter og personer uten formell kompetanse og partsstatus skulle gripe direkte inn. Politikere og byråkrater som velger denne avvergestrategien signaliserer i realiteten at de ikke vil vite om visse saker. Dermed unngår de også å skaffe seg kunnskaper om hvordan systemet fungerer for foreldre og barn. I krav og forventninger om engasjement ligger også muligheten for at myndigheter og politikere som gir lovene kan lære av erfaring. Samtidig ser vi at politikere stadig vekk griper inn overfor rett og forvaltning når det passer deres populistiske hensikter. Konsekvente har de aldri vært.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 16.12.2007

 

 

 

Del 6 - Juss og psykologi en livsfaflig kombinasjon

Av Ole Texmo

De fagene som har størst innflytelse og betydning for barnevernets virksomhet er Juss og Psykologi. Dette gjelder på alle nivåer – i teori og praksis. Det er juristene som lager lovene; det er deres tenkning som i hovedsak gjennomsyrer retts- og forvaltningspraksis, som danner mønster for forståelse og regulering av konflikter. Jussen har som fag betraktet sine klare begrensninger, noe juristenes egne organer delvis vedkjenner seg. Derfor anliter de seg på psykologer. Som om denne profesjonen besitter den nødvendige menneskekunnskap som skal til for å fatte forsvarlige beslutninger samt følge opp og undersøke hvordan praksis virker. Å fraskrive seg ansvar er en viktig del av den juridiske ekspertise.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 07.01.2008
Del 7 - Hva skjedde med barna?
Av Ole Texmo

Det er flere grunner til at familier kommer i kontakt med barnevernet. Grovt kan man skille mellom tilfeller hvor familier selv tar kontakt og tilfeller hvor barnevernet, oftest på grunnlag av bekymringsmeldinger formidlet anonymt eller via angiversamfunnet som har utviklet seg, bestemmer seg for å se nærmere på forholdene i hjemmet. For alle typer tilfeller kan man spørre seg: Fikk barna hjelp? Enkelte nyanseringer er imidlertid på sin plass, bl.a. om det var reelt behov for barnevernets assistanse og inngrep. Sier man i utgangspunktet at familien selv er den nærmeste til å vurdere behov for hjelp fra fagfolk, kan vi ta for oss slike eksempler først. Dette gjelder f.eks. de såkalte ”syndrombarna”.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 14.01.2008

 

 

Del 8 - Fylkesnemnd, rett og rettssikkerhet

Av Ole Texmo

En bærende ide i denne artikkelserien er at problemene barnevernets virksomhet fører med seg ikke nødvendigvis skyldes udugelige foreldre, men heller kan identifiseres som produkter av barnevernets egen sviktende kompetanse, vurderingsevne og holdninger. Manglende respekt for den biologiske kjernefamilie gjenfinnes på alle plan, likeledes mangelfull evne og vilje til å dokumentere hvordan og hvorfor barnevernets prioriteringer er til barnets beste. Mediene er systemvennlige og stiller ikke spørsmål ved rett og forvaltningspraksis, langt mindre systembetingelser som saksadgang og prøvelsesrett. Det mangler metodisk etterprøvbar kunnskap. Ankemulighetene i rettsapparatet er begrenset i nyrevidert lov.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 21.01.2008
Del 9 - Media og motmakt når angiversamfunnet slår tilbake
Av Ole Texmo

NRKs helsemagasin PULS sendes mandager i beste sendetid. 21.01.08 kom følgende intro fra programleder Helene Sandvig til et innslag om barnevernets tilkortkommenhet: ”Barnevernet er en etat som har fått mye kjeft. I kveld skal vi fortelle en annen historie. Den skal handle om barn som trenger hjelp fra barnevernet, men som ikke får det”. Enkelt språk; enkel kjensgjerning. Men stemmer denne fremstillingen med virkeligheten? Stemmer fremstillingen med omfang, vinkling og fokus på barnevernets virksomhet fra medias side? Fra NRK, den mektigste aktøren med de mest virkningsfulle virkemidler til rådighet, spres det prime time en type usannhet medias egen ensidighet er den første til å dokumentere.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 04.02.2008Del 10 - Norge og folkeretten
 Av Ole Texmo

Norge har ratifisert flere internasjonale konvensjoner og senere gjort dem til norsk lov gjennom såkalte inkorporasjoner. Dermed er Norge forpliktet av både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og FNs konvensjon om barnets rettigheter som gjennom vedtak av 1999 og 2003 har rang av overordnet lovgivning. Men i hvilken grad blir de folkerettslige prinsippene Norge later til å ville ha som sine egne lovregler bindende i praksis? Hvilken funksjon har de og hvordan blir de etterlevd? Er konvensjonene mer enn bare fine ord på et papir, forfattet av jurister som er eksperter på ansvarsunndragelse, vedtatt av politikere som vet hva som tar seg pent ut?
Samfunnsmagasinet, sfm.no
- 11.02.2008
 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan


Hva er barnevernets hjelpetiltak verdt?

Av Nina Elin Hauge, mormor

 

 

 

 


Nina Elin Hauge är v. ordf. i NKMR och styrelsemedlem i Barnas Rett.

Artikeln är också publicerad på Barnasrett.no den 3 oktober. 2004.

 

 

 

  

Moss 3. oktober 2004.

Når er hjelpetiltak på sin plass? Og – har barnevernet egentlig hjelpetiltak som kan være til nytte for dem som trenger støtte? Følgende sak må forstås som en fallitterklæring for et land med et velutbygd sosialsystem.

 

På St. Olav Hospital 1. oktober 2004

Uke 40 utløp med en grotesk omsorgsovertakelse. Den nyfødte gutten ble revet bort fra sine foreldre, fra det eneste som kunne skape følelse av trygghet i en fremmed verden. Allerede mens mor og barn befant seg på fødestuen aksjonerte barnevernet. Mens politiet holdt vakt, for å forhindre mulige protester. Tilbake på fødestuen lå en sønderknust nybakt mor og gråt.

 

Det hele utspant seg på St. Olav Hospital i Trondheim fredag 1. oktober. Da familiens venn og støtte ankom sykehuset, ble han nektet adgang til fødestuen av bryske politimenn. Ivrige barnvernsarbeidere hadde imidlertid full adgang. Det var ingenting som tydet på at sykehuset vernet og verget mor og barn mot vilkårlig innblanding og andre illgjerninger.

 

Familien var tilhørende Midtre-Gauldal kommune, en kommune som hadde initiert aksjonen mot familien. En kommune som ikke så seg i stand til å hjelpe en ressurssvak mor med sitt første barn. En kommune som ikke var villig til å se de ressursene som foreldrene sammen var i besittelse av, deres kjærlighet og vilje til å ta vare på en etterlengtet liten gutt.

 

Barnevernets propaganda

Barnevernet elsker å fortelle om de fantastiske hjelpetiltakene de rår over: mødrehjem, avlastningshjem, barnehage osv. Dette er gjerne tiltak som fjerner barnet fra sitt naturlige hjem store deler av tiden, og man kan selvfølgelig spørre seg hvorvidt dette er hensiktsmessig. Er barnevernets intensjon noe annet enn å yte virksom hjelp? Forbedres barns omsorgssituasjon seg vesentlig ved slike tiltak? For flere ”frivillige” hjelpetiltak kan det synes som om kontroll og overvåking er barnevernets største intensjon. Kan det være at ”barnets beste” er vikarierende motiver for å føre kontroll med folk?

 

Når skal hjelpetiltak brukes?

Når friske foreldre mottar avlastning til sine barn betalt av barnevernet, og når foreldre med normalinntekt får dekket barnehageutgifter av barnevernet, ja, da kan man undre seg over ressursbruken og hva som kan være myndighetenes bakenforliggende motivasjon.

 

For de fleste av oss virker det naturlig at en ressurssvak mor som føder sitt lille barn får nyte godt av samfunnets hjelpetjeneste. Kvinnen som ble mor sist fredag får imidlertid ikke anledning til å prøve seg som mor. Hun får ikke lov til å amme sitt nyfødte barn. Barnevernet er ikke villig til å hjelpe foreldrene og barnet, i den grad de trenger hjelp, slik at de kan få være sammen under trygge og gode forhold.

 

Dette er brudd på Europakonvensjonens artikkel 12: enhver voksen har rett til å gifte seg og til å stifte familie. Myndighetene er ikke gitt anledning til å gripe inn og ta barn fra foreldre, med mindre barnet er blitt utsatt for overgrep og grov mishandling. Den nyfødte gutten som ble revet bort fra sin mor sist fredag har selvfølgelig ikke blitt utsatt verken for vold eller vanskjøtsel.

 

Hvis man mener at et foreldrepar mangler de nødvendige ressurser til å ta seg av et barn, ja, da er staten forpliktet til å tre støttende til. Det er imidlertid ikke det de gjør i denne saken. 

 

Hva er hjelpetiltakene verdt?

Å rive et barn vekk fra sin mor umiddelbart etter at det er født må sees på som intet mindre enn en fallitterklæring for en sosialstat. Det signaliserer at man virkelig ikke har noe som helst å bidra med som kan gi barnet både trygghet, morskjærlighet og morens livsnødvendig melk.

 

Barnevernloven kapittel 4 om særlige tiltak vektlegger at man, ved bruk av bestemmelsene i dette kapittelet, skal legge avgjørende vekt på å finne de tiltakene som kan være til det beste for barnet. Til det beste for det enkelt barn i sin unike situasjon. Ingen vil vel benekte at det for et nyfødt barn er av største viktighet å få amme sin mor. Hvordan kan da barnevernet forsvare å frarøve et barn en slik nødvendighet? Hvilken lovhjemmel gir dem anledning til å påføre et nyfødt barn et slikt tap, et slikt traume?

 

Det er betimelig å spørre om heller ikke barnevernet tror at deres hjelpetiltak er til nytte for dem som de mener trenger støtte med foreldreoppgavene?

 

Overgrep

Statlig mishandling, overgrep og forfølgelse er dekkende begreper for barnevernets aksjon mot den lille familien sist fredag. Praksisen som har fått lov til å utvikle seg i de nordiske landene strider mot de humanistiske verdiene som vektlegges i lovgivning, FNs verdenserklæring og Europakonvensjonen. Praksisen viser imidlertid tilbake til en ideologi som verken respekterer familiebånd eller den enkelte families selvstendige rett til selv å definere og velge sin måte å leve på.

 

Hva har den nybakte moren på St. Olav Hospital gjort seg skyldig i som skal straffes så hardt? Hun har jo ikke engang fått lov til å bevise at hun er en god nok mor for sitt barn. Å aksjonere som barnevernet her har gjort, å dømme en liten familie til å leve atskilt uten ”lov og dom” strider dertil mot Europakonvensjonen artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang.     

 

Avslørende

Slik barnevernstjenesten har håndtert denne saken avslører de sin inkompetanse og hjelpeløshet. Det er ren og skjær propaganda de bedriver når de skryter av sine storartede tiltak. Når deres ”faglighet” og dyrt kjøpte tiltak blir etterspurt, så faller de sammen og smuldrer bort. Virkelig hjelpende tiltak fins ikke, og de som kunne dra nytte av hjelp blir utsatt for grov mishandling.

 

Det er en politisk oppgave å se til at overgrepene stanser. Alle barnevernets tiltak og metoder må granskes!
At barnevernet har misbrukt sin makt og umiddelbart må fratas slike muligheter er blitt overtydelig - for alle som vil se. 

 

 

 

 

Bestialske metoder mot borgere i Midtre-Gauldal kommune
Av Noralf Aunan

 

De feige system-profitørene
Av Marianne Skånland

 

Barnevernskritikerne viser vei
Av Nina Elin Hauge

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Hva er "barnets beste" ?  

 

av Ole Texmo, frilancer

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

Kronikken skal publiseres i magasinet Sax og den er også blivet sendt til Verdens Gang.

Artikkelen - kronikken  - er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

Uttrykket "barnets beste" brukes i flere sammenhenger uten nærmere presisering, verken som begrep, norm eller prinsipp. Når utsagn om "barnets beste" brukes, har man ikke sjelden å gjøre med Ideologi: som falsk bevissthet.

 

"Barnets beste" som rettslig standard

I juridisk forstand er "barnets beste" en rettslig standard, åpen og gjenstand for tilfeldig (dommer) skjønn. Uttrykket er sentralt både i Barnevernloven hvor det betegner en minstestandard for omsorg, mens uttrykket i Barnelovsammenheng betyr alt og ingenting. I Barneloven forekommer uttrykksmåten i en kontekst hvor bruken er knyttet til avgjørelsen, jf Bl §§ 34, 3.ledd og 44,3.ledd  hvor det heter: " Avgjerda skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet"

I Barnevernsaker er foreldres motpart det offentlige med sin psykoekspertise og forvaltningsjuss. I Barnelovsaker er foreldrene motparter, barna uskyldige tredjeparter uten ansvar for konflikten.

 

Systemhensyn

Men det er ikke riktig å kun klandre foreldrene som spilles ut mot hverandre av et logisk inkonsistent lovverk med ditto systemkodeks. Barneloven er kilde til konflikt delvis grunnet mangelen på presisjon i formuleringen av det overordnende hensyn som balanserer forholdet mellom barnets og foreldrenes interesser. Man har ikke lykkes med å skape en normerende lov og rettspraksis som forebygger konflikt. Barnelovutvalgets (BU) utredning (NOU 1977:35) var radikal i sin likestillingstanke, men evnet heller ikke mer:

 

" Etter utvalgets mening bør det ikke sies noe nærmere i loven om hva som er best for barnet. Hvert enkelt tilfelle må avgjøres konkret og etter en helhetsvurdering. Generelle regler på dette punkt kunne ved ukritisk anvendelse lett føre til avgjørelser i strid med det enkelte barns beste" 

 

Mulighet for overgrep i lovens navn legitimeres ved at man unnlater å fortelle hvilket menneske- og kunnskapssyn som ligger i bunnen av lovgivningen. Er det eneforelderdogmet som gjelder; at barn har kun en "psykologisk forelder"; at dette i regelen er mor, men at det ikke trenger være biologisk mor (eller far) ?

 

Form og innhold

BU valgte å ikke innholdsbestemme "barnets beste" under henvisning til faren for misbruk. Uttrykket benyttes som om innholdet var kjent og anerkjent som konsensus i fagmiljøer. Føringer legges på utvalgsarbeide, domstolsbehandling og familiepolitiske prioriteringer uten at man ønsker å si hva som er "barnets beste", eller hva "barnets beste" er. Innholdsløsheten glir ofte over i rendyrket formalisme og et juristeri som i beste fall virker absurd, i værste fall menneskefiendtlig. Når BU ikke ville oppstille (G)enerelle regler  (...) , kan forbeholdet tilsynelatende virke fornuftig. Men har man skapt levelige tilstander ved ikke å oppstille noe som helst normerende ? At "barnets beste" blir gjenstand for misbruk tør være hevet over tvil. Juristene er de store synderne. Politikere henger seg på uten tanke på om det de sier henger på greip. Ukritisk bruk fører til selvreferanser, slik en tidligere statsråd demonstrerte: " Je trur dæ som e bæst for onga e bæst for onga je, dæ e dæ je trur ".  (se Sax 1/2000)

 

"Barnets beste" som falsk bevissthet

En rettslig standard kan fungere som legitimering av systemhensyn når påberopelse skjer uten annen kvalifisering enn henvisning til hjemmel ( Bl. §§ 34 og 44 om Foreldreansvar og Samvær). Misbruket BU ville forhindre ved ikke å innholdsbestemme "barnets beste", forebygges neppe ved omforening og forskyvning, med eller uten lovlogisk forankring, jf ny terminologi "bosted" til fortrengsel for "omsorg"  Når myndigheter på ulike nivåer ikke har villet bestemme "barnets beste" har man egentlig ingenting å forholde seg til. Mistanken om ideologi vekkes. Standarden egner seg ypperlig som tilrettelegger av mulighet for misbruk, nettopp ved at systemhensyn, skjult morspresumpsjon eller statsfeminisme usynliggjøres. Man kan også dekke over at det sjelden kvalifiseres at (H)vert enkelt tilfelle må avgjøres konkret og etter en helhetsvurdering.  Inntrykk skapes at det enkelte barn i den enkelte sak tilgodesees, men i den konkrete avgjørelse henvises det oftest til en floskellignende størrelse.

 

Dømmekraften

Skal man unngå ukritisk bruk må man anvende en dømmekraft hvor tankens bevegelser reflekterer forholdet mellom det enkelte og det almene; mellom det kjente og det ukjente. Spørsmålet er "hva er hva?", dvs hva er det kjente respektive det ukjente i forhold til det enkelte og det almene. Antar man at "barnets beste" er ukjent unngår man tilsynelatende å risikere noe, men man har heller ingen garanti for at man gjør det riktige, dvs det som er best for det enkelte barn. Antar man at det er kjent behøver man ikke dømme deretter da man uansett må kvalifisere det enkelte i forhold til det almene. Ved kritisk bruk kan hensyn til det enkelte barn i den enkelte sak ivaretaes uansett om det konkrete tilfelle ved juridisk-rettslig subsumsjon innordnes en regel, gitt at lovverket hjemler hoved- og unntaksregler, med tilhørende vilkårsbestemmelser.

 

"Back to Basic"

Fjern "barnets beste" slik at grunnleggende barnerettslige interesser må uttrykkes konkret, f.eks som: 1. Retten til sin egen historie. 2. Retten til å kunne opprettholde likeverdig og kontinuerlig kontakt med begge biologiske foreldre. 3. Retten til å bli tatt på alvor når avgjørelser på foreldrekonfliktnivå som angår barna skal taes. Samtidig avklares hvilket utgangspunkt som muliggjør en vettug grenseoppgang mellom barnets og foreldrenes interesser.

 

 

 

Barnets beste eller verste? Av Sverre Kvilhaug

 

Barnevernet og "barnets beste". Av Sverre Kvilhaug

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003

Av Majken Frost, Teol. Cand.

 

   

 

Majken Frost är Teol. Cand. Hon är andra vice ordf. i NKMR.

Rapporten är skriven för publicering på NKMR:s hemsida.

 

 

Onsdag d. 22. januar 2003 afholdtes på Christiansborg i København høring om tvangsadoptioner.

Bag indkaldelsen til høringen stod Folketingets par. 71-tilsyn, Retsudvalg og Socialudvalg.

Inviterede var en del folketingsmedlemer samt repræsentanter for de fleste danske institutioner og organisationer vedr. børns vilkår.

Tilstede ved høringen var Majken Frost, NKMR – til høringen dog inviteret i sin egenskab af medlem af ”Familiens Børneråd”.

 

Baggrunden for høringen var, at Folketingets Retsudvalg forbereder drøftelse i foråret af adgang til bortadoption uden forældresamtykke af børn af f.eks. forældre med svært misbrug eller af forældre i andre situationer, som gør det umuligt for dem af tage vare om deres børn.

 

Høringspanelet bestod af Dorrit Sylvest Nielsen (Civildirektoratet), Lise Gundersby (Det norske Barne- og Familiedepartement), Mette Hartlev (Kbhvns. Universitet), Eva Caspersen (Aalborg kommune), Charlotte Guldberg (Skodsborg Observations- og behandlingshjem) og Peter Grevsen (Børnesagens Fællesråd). 

 

I debatten efter panelets orienterende indlæg manede både DSN og MH til besindighed med hensyn til lempelse i loven, der i dag ikke hjemler mulighed for tvangsbortadoptioner, som dog i 4 tilfælde indenfor de sidste 10 år har fundet sted efter særlig dispensation. Tvangsadoption ville dels stride mod grunlovssikrede rettigheder og dels volde svære både juridiske og personlige problemer for de involverede.

LG redegjorde i sit panelindlæg for tvangsadoptioner i Norge, som if. børneloven af l953 og senere børnelove er mulige – og som har fundet sted i Norge (4 i 1994, 16 i 1996 og 15 i 2002).

EC støttede i både panelindlæg og i debatten en udvidet adgang til tvangsadoption, - der blev altfor ofte focuseret på forældrenes rettigheder i stedet for barnets tarv.

CG fastholdt i både panelindlæg og i debatten, at det er uhyre væsentligt at fastholde og udbygge kontakt mellem et anbragt barn og dets forældre, - og anså en udvidet opbygning af små børnehjem for en god løsning på det problem, som har rejst spørgsmålet om tv.adopterioner: plejefamiliers ønske om at adoptere plejebørnene og den usikkerhed, de har med hensyn til barnets forbliven i plejefamilien.

PG fremhævede, at den biol. familie var barnets sted, og at dette skulle fastholdes i lovgivningen.

 

Blandt de inviterede støttede ganske mange folketingsmedlemmer en udvidet mulighed for tv.adoption. Af  hensyn til ”barnets tarv”. (MH gjorde hertil opmærksom på begrebets elasticitet).

Der var dog også i salen foruroligelse over en lovfæstet mulighed for tvangsadoption.

Majken Frost gjorde opmærksom på adfærdsvidenskabernes stadig større indflydelse i de sociale forvaltningers afgørelser og på, at tv.adoptioner var og er en yndet foranstaltning i totalitære stater og nævnede de mange forsøg på genforening af børn og forældre i bl.a. det tidligere DDR. MF nævnede sine erfaringer som bisidder for tvangsfjernelsestruede forældre og den uhyggelige magtforskel mellem forældre og det offentlige -  og sine erfaringer som kirkebogsførende præst, hos hvem mange voksne adopterede henvender sig for at finde frem til forældrene.

Ligeså anførte MF den næsten indbyggede konflikt mellem plejefamilier og forældre til et anbragt barn. Hun støttede CG tanke om små børnehjem, når en situation er så umulig, at en anbringelse må finde sted – ligeså dennes fremhævelse af vigtigheden af den stadige kontakt med forældrene.

 

Der er endnu ingen dato for Retsudvalgets drøftelse af tvangsadopteringer.

MF vil søge foretræde for retsudvalget for uddybelse af afvisningen af lempelse i den nuværende lovgivning.

 

 

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern

Av Marianne Haslev Skånland, Bergen

desember 2000

 

* * *

Etikk i yrkesutøvelsen er viktig i enhver profesjon, faktisk en del av selve det å utføre profesjonelt arbeid. Hvilke etiske mål synes folk som arbeider i sosialsektoren at deres profesjon skal ha?

Først noen eksempler:

1. Norge

En middelaldrende dame, som hadde oppdratt sine egne barn og delvis sine barnebarn, som var lærer av yrke, og med verdifull erfaring fra flere yrkesområder og livsområder, søkte en stilling i barnevernet. Under stillings-intervjuet var det særlig ett spørsmål sosialsjefen var interessert i å få svar på: Ville hun være "lojal mot systemet"?

Søkeren var meget forbauset, og da hun forsto at sosialkontoret for alvor mente at det var etaten selv og ikke klientene som hadde krav på lojalitet, trakk hun sin søknad tilbake.

2. Norge

En psykolog, hvis arbeid ligger delvis i å utdanne sosialarbeidere, er blant de ytterst få som forsøker å åpne sine studenters øyne for hvordan realitetene oppleves av mennesker som utsettes for forskjellig slags "hjelp" fra vår velferdsstat. Hun legger frem detaljert dokumentasjon om konkrete saker der norske myndigheter påfører familier svære prøvelser, foretar gale vurderinger og utøver makt-overgrep, og viser hvilke resultater dette har for barna og deres foreldre.

Utdannings-institusjonen hvor denne psykologen arbeider har sagt til henne at siden hun ikke er lojal mot deres system, ønsker de å bli kvitt henne. De kommer sannsynligvis til å lykkes.

3. England

Sosialarbeiderne i Liverpool-området gikk ut i streik for å få høyere lønn. Da de senere kom tilbake på jobb, hadde befolkningen de skulle tjene oppdaget at man alt i alt hadde hatt det bedre uten sosialarbeiderne. Folk som trengte hjelp hadde hjulpet hverandre, og hadde funnet at slik gjensidig, beskjeden hjelp og støtte hadde gitt mer lykke og tilfredshet enn mistenksomhet, dirigering og overvåking.

4. England

En mor med fire barn ble brått enke mens barna ennå var svært små. Fordi familiens økonomi var vanskelig, måtte hun be om økonomisk assistanse fra sosialvesenet. Hun ble sjokkert over sosialarbeidernes holdning til henne og hennes familie. Sosialarbeider-sektoren trengte åpenbart personale med en helt annen tenkemåte, og hun bestemte seg til at når barna ble eldre, ville hun selv bli sosialarbeider.

Dette gjennomførte hun, og ble ansatt i en bydel i London. Der ble hun satt på en sak hvor et ungt ektepar, som hadde en baby, var så å si uten inntekter og hadde store vanskeligheter med å klare daglige gjøremål så som å koke mat og vaske babyens klær, siden strømmen ofte ble kuttet når de ikke kunne betale elektrisitets-regningen.

Da vår sosialarbeider begynte å skaffe seg oversikt over ekteparets problemer, oppdaget hun at både mann og kone i praksis var nærmest analfabeter. (I enhver befolkning er det en rekke individer som, uansett hva de får av undervisning, ikke klarer å lære å lese og skrive såpass bra som man trenger å kunne i vårt komplekse samfunn. Dette er vanligvis en funksjonsfeil som skyldes tilstander / defekter i hjernen. Det har ingen direkte korrelasjon med generell intelligens.) Ekteparet hadde derfor ikke klart å ordne opp med utfylling av forskjellige skjemaer for å kunne få en sosialstøtte som de egentlig var klart berettiget til. Vår sosialarbeider hjalp dem gjennom prosedyren og fikk systemet til å fungere regulært for dem. Hun hjalp dem også med å få etterbetalt mer enn tusen pund som de allerede skulle ha fått utbetalt.

Med alt i god funksjon rapporterte vår sosialarbeider tilbake til sitt kontor, med oversikt over hva hun hadde gjort som hadde gitt tilfredsstillende resultat i saken. Men hennes overordnede og hennes kolleger var negative. Hennes måte å arbeide med problemer på var ikke den riktige i sosialt arbeid, fikk hun høre. Hun skulle ha fjernet barnet fra foreldrene fordi de ikke tok seg tilfredsstillende av barnet.

5. Norge

Politiske ledere i et fylke tillyste et åpent diskusjons-møte om den måten barnevernet i fylket utførte sitt arbeid på. Et stort antall mennesker møtte frem; mange av dem fortalte om sine egne saker hvor barnevernet hadde forfulgt dem og deres barn, løyet om dem og til dem, og skilt barna fra foreldrene.

Lederen for fylkesbarnevernet reiste seg. Han sa at politikerne skulle holde seg unna saksområdet. Han selv hadde tatt mer enn 60 barn fra foreldrene; det var det barnevernet var til for, sa han; han aktet å fortsette med det og ville ikke finne seg i innblanding, kontroll eller spørsmål.

* * *

Sosialt arbeid er ensartet verden rundt

Likheten mellom de engelske og de norske episodene jeg har beskrevet ovenfor, er ikke tilfeldig. Slike historier er til kjedsommelighet like i andre land også (jf for eksempel saker beskrevet på mange av nett-stedene som er henvist til på seksjonen "Länkar" på NKMR's internett-side). Utøvere av sosialt arbeid i de fleste land er blitt opplært i samme filosofi av samme slags personer, personer som har lest de samme bøkene og artiklene (noen av dem har jeg lest, og må si at de er ganske gjennomførte i sin mangel på forstand og forståelse). Disse folkene er stadig på jakt etter studier og forslag fra utlandet, og de bryr seg sjelden med å bore under overflaten i noe som helst som lanseres av sosialvesenet i et annet land og som hevdes å gi totalt ny innsikt og løse alle problemer. Vanligvis er det ikke egentlig noe særlig nytt ved det sosialetats-guruer skriver eller refererer til; de er svært så selektive i sitt valg av skriverier og programmer: de velger slikt som skal bekrefte det de allerede tror - eller ønsker å tro. De gjør med andre ord akkurat det man ikke må gjøre hvis man vil drive akseptabelt forskningsarbeid. Ikke desto mindre hevder de at de baserer sin praksis på forskning, eller til og med at de utfører forskning selv.

Troen til disse folkene i sosialsektoren er basert på løse ideer av forskjellig slag, noen av dem et par hundre år gamle, noen fra middelalderen; noen går tilbake to tusen år eller mer, til hjelpeløse spekulasjoner som det på den tiden ikke var mulig å følge opp med skikkelige undersøkelser, fordi man manglet metoder som er nødvendige for å gjennomføre undersøkelser som leder til holdbare resultater, og fordi man likeledes manglet nødvendig basiskunnskap i anatomi, fysiologi, sykdom, og disiplinen statistikk.

Av og til finner man at sosialsektoren siterer, eller til og med hevder å følge anvisningene til, folk som peker ut metoder som virkelig er anderledes. Et eksempel er New Zealanderen Murray Ryburn. Det han skriver, er relativt kritisk til den måten sosialarbeidere gjør barnets familie til fiender på. Han anbefaler å sette familien tilbake i en posisjon der det er familien selv som har myndighet til å bestemme hva som skal foretas med et barn som det er reelle problemer med, og å backe opp familien i deres omsorgs-utøvelse. (En lengre artikkel av Ryburn finnes på norsk i boken Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier fra 1996, redigert av Mona Sandbæk & Gunnar Tveiten; Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0290-2.) Ryburn blir berømmet som ideal av mange i det norske sosialvesenet og han står på pensumlister i sosialfag-utdannelse, men i praksis finner sosialarbeidere alltid ut at Ryburns ideer ikke passer i den saken de arbeider med akkurat nå.

Et tv-program for noen måneder siden viste en annen variant - også velkjent: Sosialvesenet i Agder roste en "ny" amerikansk metode for å "behandle" vanskelige tenåringer. Vi så sosialarbeiderne kjøre rundt på jakt etter tenåringer på vidvanke, mens de fra bilen ringte sine kolleger i Amerika på mobil-telefonene sine, for å be om råd og sjekke med amerikanerne at de fulgte den storartede metoden. Det er vel unødvendig å si at metoden besto i å snakke med kreti og pleti om hvor viktig det var å være oppmerksom på ....., å støtte ...., å gjøre en grundig studie av ..., - - - jeg klarte ikke å finne noe nytt; jeg klarte faktisk ikke å oppdage noe spesielt innhold i denne metoden i det hele tatt. Men neste år, fikk vi vite, skal visst sosialarbeidere fra alle deler av Norge til Amerika for å lære den nye metoden.

Hva skjer med en sosialarbeider som føler et dilemma?

Det er naturlig at mennesker som arbeider i sosialsektoren sjelden blir alarmert over hva de selv gjør. De fleste av oss har et positivt syn på eller positiv forventning til et yrke når vi går inn i det, ellers ville vi ikke ha valgt det yrket. Vi går også stort sett ut fra at våre egne handlinger er gode og berettigede, for vi har jo så gode hensikter. Ettersom vi vokser inn i arbeidet vårt, får vi en liste av våre tidligere aktiviteter og handlemåter på vårt rulleblad, en liste som det blir vanskeligere å bryte med jo lenger den har vokst. Hvis vi skulle begynne å behandle saker på en fullstendig annen måte, ville det være det samme som å innrømme at det har vært noe galt i alt vi har gjort tidligere.

La oss ta en sosialarbeider som virkelig er motivert av idealisme og har et oppriktig ønske om å gjøre godt for andre. Hvis denne sosialarbeideren, etter mange år der han har deltatt i barne-deportasjoner, innser at slike deportasjoner ikke redder barn men isteden sender dem ut i en ørken av fare og fortvilelse, da innrømmer han samtidig at hans motiv - å gi hjelp - ikke har ført til noe godt i praksis; isteden har han gjort utilgivelig skade og hans visjon av seg selv som en hjelpende engel er falsk inntil det tragiske.

Denne typen sosialarbeider som virkelig våkner opp, er nesten ikke-eksisterende i virkelighetens verden. Reelt sensitive og tenksomme mennesker reagerer vanligvis lenge før de har pådratt seg en uutholdelig byrde av skadelige handlinger som de har tatt del i. Mange skyr unna den typen jobb meget hurtig. (Gjennomtrekken av sosialarbeidere i barnevernet er enorm.) Noen av dem nekter å utføre skadelige ordrer, og får da ofte sparken eller blir tvunget til å si opp. Eller de trekker seg ut av barneverns-profesjonene stille og rolig, for å slippe negative sanksjoner fra sosialvesenet som tidligere arbeidsgiver når de søker annet arbeid. Type 2 - de som er mindre våkne - begraver sin samvittighet, fortsetter, og beholder jobben, mens de gradvis legger igjen på lønnsomhetens alter den følsomheten de opprinnelig hadde. Den tredje typen sosialarbeidere er slike som ikke har hatt andre motiver enn maktlyst og kikker-nysgjerrighet for sitt yrkesvalg. Det er ikke lystelig å tenke seg hvorledes deres sinn kan se ut.

Derfor er sosialarbeid - slik som det i alminnelighet utføres i våre samfunn i dag - en synkemyr. "Systemet" vedlikeholder seg selv, fordi fornuftige mennesker som virkelig kunne utføre arbeid som gir "sosial velferd til barnets beste", slik dette begrepet er ment å være, - slike fornuftige mennesker flykter fra profesjoner og yrker som driver på som våre nåværende sosialetater regelmessig gjør. Folk som er tilfredse med den nåværende tilstand, fortsetter, og gjør seg selv døve, blinde og immune overfor all den informasjon som reell vitenskap kan vise om det uholdbare i deres oppfatninger og om de virkelige resultater av deres handlinger.

Hvorfor handler sosialarbeidere som de gjør?

Noen av oss har sett på nært hold hvordan hele familier ødelegges av fryktelige handlinger utført av folk som representerer deres velferdsstater og deres samfunn - med andre ord deres medborgere - i det som hevdes å være rettsstater med ytringsfrihet. For oss er det nesten ikke til å tro at sosialetatene kan unngå å se realitetene. Hvordan er det mulig?

Faglitteraturen i emnet sosialt arbeid er meget opptatt av sosialarbeiderne selv. Sosialarbeidere læres systematisk opp i å betrakte seg selv som plettfrie og sine motiver som hevet over kritikk. Lærebøkene inneholder endeløse diskusjoner og innskudd om hvordan de må lære å takle sin egen smerte når de tar barn fra foreldre eller utfører noe annet brutalt mot klienter. Når de har gjennomgått sin utdannelse, er sosialarbeiderne trenet i å betrakte seg selv som heltemodige martyrer som tar på seg den tunge byrde det er å handle til barnets beste.

Det er sjelden jeg går inn på en vurdering av hva slags motiver sosialarbeidere virkelig har eller på hva slags mekanismer som har fått enkelt-individene i slike profesjoner til å male seg inn i et hjørne sånn som de har gjort. Min umiddelbare reaksjon er at spørsmålet om hvordan sosialarbeidere tenker og føler, er irrelevant - det brennende spørsmål er jo å vekke almenheten til å få innsikt i hvordan sosialetaten utøver en fryktelig makt over sine ofre og er den langt viktigste årsak til deres livslange tragedier. Det er ofrene, og hvordan de skal få hjelp, som skal være vårt anliggende; vi skal ikke tillate sosialarbeidernes situasjon å komme i fokus for oppmerksomheten.

Men jeg er allikevel kommet til å tenke i noe andre baner om dette. Det er to grunner til det:

For det første: De fleste som kommer i kontakt med sosialvesenet kan ikke forstå det de opplever i hendene på disse folkene. Man venter hjelp, og får skade. Det virker utrolig, og mange fortsetter å tro at det må være en misforståelse og at alt vil bli rettet på hvis man bare redegjør enda grundigere for alle forhold og detaljer i sitt liv og sine problemer og behov. For at mennesker skal forstå hva sosialvesenet virkelig driver med, og beskytte seg bedre mot det, kan det være nødvendig (dessverre) at vi setter oss enda bedre inn i den tankegang og de mekanismer som styrer sosialarbeid og sosialarbeidere, og nødvendig at vi sprer informasjon om dette mer aktivt.

For det andre: Bare gjennom at vi undersøker hele sosialarbeids-systemet så grundig vi kan, har vi mulighet for å se likhetstrekk med andre fenomener i fortid eller nåtid. Dette gir igjen mulighet for øket forståelse av hva det er vi står overfor, og mulighet for å være forberedt på hva som kan hende i fremtiden.

Blant de mest interessante bøker å lese fra denne synsvinkelen er Zygmunt Bauman's Modernity and the Holocaust fra 1989 (norsk utgave: Moderniteten og holocaust, 1997; Oslo: Vidarforlagets Kulturbibliotek, ISBN 82-90016-82-4). Bauman er en britisk sosiolog av jødisk avstamning, opprinnelig fra Polen. Han kom til Storbritannia før krigen, men er naturligvis særdeles velorientert om jøde-utryddelsen. Hans oppfatning av årsakene til utryddelsen er en annen enn den de fleste har. Han hevder at den ikke var et utslag av opphisset, aggressivt hat eller anti-semittisme alene. Heller ikke var jøde-utryddelsen et brudd med moderne sivilisasjon. Tvert imot, Bauman hevder at jøde-utryddelsen var moderne sivilisasjons ektefødte barn - en naturlig konsekvens av hva moderne siviliserte stater er. To karakteristiske trekk er viktige i denne sammenhengen: Det ene er utviklingen av en avansert teknisk-industriell sektor, som gjør det mulig for myndigheter å "ekspedere" folk i utrolig stor skala. Det andre er de moderne, siviliserte staters enorme og stadig voksende byråkrati. Dette åpner døren for: sterkt å begrense hva hver enkelt ansatt gjør og dermed mørklegge hva den totale aktiviteten består i og resulterer i, pulverisering av ansvaret hos hver enkelt ansatt, å skape avstand mellom de fleste ansatte og deres ofre, og å skape lojalitet mot den mektige arbeidsgiveren som står som garantist for både jobben og samvittigheten.

Hvis Bauman har rett, var jøde-utryddelsen ikke en enestående, ufattelig masse-galskap. Tvert imot var den produktet av krefter og motiver som fremdeles er til stede og som er forbundet med selve livet i moderne samfunn. Er det slik, så kan sånne katastrofer ventes å inntreffe igjen fra tid til annen. De vil sannsynligvis anta noe forskjellige former, være av varierende omfang, og være rettet mot skiftende grupper i befolkningen, men man må regne med at de underliggende krefter fortsatt virker og alltid driver byråkratiet til å søke seg mot hendige mål.

For omtrent 10 år siden sa psykiateren Reidar Larsen til Adele Johansen, som han forsøkte å hjelpe da det norske barnevernet hadde bortført hennes barn: "Dette som vi ser i dag, det er bare begynnelsen. Det kommer til å vokse og bli mye, mye verre."


Må barna vernes mot barnevernet?

Ressurskrisen" i barnevernet

Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet

Omhändertagande och mänskliga rättigheter

Arbetar socionomerna som kvacksalvare?

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

Socialtjänsten skapar sina egna offer

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

 

 

Har vi sluttet å tenke selv?

Av Rune Fardal, Leder, Landsforeningen for Psykopat Ofre

 

 

 

 


Rune Fardal er leder i Landsforeningen for Psykopat Ofre.


Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

"Er det en slik verden vi vil ha?" spør Eva Joly i sin bok, med referanse til farene ved enkeltes aksept av storkorrupsjonen. I Vg 13.7.04 skriver Hans Kringstad om fedre og mødre som mottar millioner i oppreisning etter falske incest-anklager fra den andre forelder. I det svenske tidskriftet Ord og Bild 4-5, 2002, skriver sosiologen Ingrid Sahlin om psykopatibegrepets "rennesanse", der hun på en forutinntatt og ensidig måte kritiserer begrepet sønder og sammen!

 

Hva har så disse tilsynelatende fundamentalt ulike sakene til felles?

 

Ingen av disse sakene hadde blitt så alvorlige hadde det ikke vært for menneskets iboende maktbegjær og ønske om å berike seg på bekostning av andre. Slike tendenser vinner frem fordi mennesker slutter å tenke selv.

 

Korrupsjon er bare mulig om noen lar seg korrumpere. Falske incestpåstander er bare mulig om de såkalte fagfolk svikter. Traumene hos psykopatenes ofre blir forverret fordi såkalte fagfolk mangler essensiell kunnskap om psykopatisk adferd. Det blir ikke bedre når begrepet prøves ufarliggjort ved å endre nomenklaturen! Som om virkeligheten endres av den grunn!

 

Se på de falske incestpåstandenes ofre. Som oftest fedre, men også en del mødre. En skilsmisse er en realitet, en mor fremsetter som maktmiddel at far har forgrepet seg sexuelt på barna. Far havner i fengsel. Straff som fortjent tenker  forståsegpåere, case closed! Påstanden er like vanskelig å motbevise som å stanse et jordskjelv. Omtrent det samme skjer om man bringer psykopatbegrepet på banen i en eller annen sammenheng. Det meste synes avgjort. Realitetene forsvinner, forutinntatthetens subjektivitet tar over!  Tabuer snakker man ikke om, og den som prøver å forsvare seg synker automatisk ned i en umulig hengemyr av fordømmende forutinntatthet.

 

Men så kommer tvilen, barnet beskriver ingen overgrep og det ene justismordet etter det andre avsløres. Ikke av politi eller rettsystem, men av en pensjonert lagdommer!  Noen av historiens verste justismord avsløres av idealister og klarsynte. Folk som evner å tenke selv og som ikke lar seg dulle inn i enkelte "fagfolks" ofte forutinntatte, bedrevitende og sterkt subjektive påstander. Årsaker som i seg selv avslører deres uvitenhet!  I saker som dette er psykologer og barnevernsansatte yrkesgrupper som ofte går igjen. Tilsynelatende uttaler de seg ut i fra sin faglige tittel.  Allikevel skjer justismord i stadig stigende grad. Å få frem divergerende syn på denne "fagekspertisen" synes nesten uoverkommelig. En fagperson har utalt seg, saueflokken slutter å tenke selv. En far i over nevnte VG artikkel brukte 14 år! - 14 - år tok det å få frem sannheten. Andre fedre får ikke frem sannheten før etter sine selvmord, og noen får den aldri frem.

 

Sterke krefter i vårt samfunn vil ikke ha frem sannheten, den er truende, avslørende, og farlig for de som ikke evner å tenke selv, men som har latt seg lede av gruppetenkningen.

 

Man sitter igjen med en vond smak i munnen! De som fremsetter usanne påstander må for å nå frem bli trodd av fagfolk. De må bli trodd av dommere. De må bli trodd av barnevernet. Enkelte synes å ha enerett på den objektive sannhet! Nesten som i en vakumstrøm blir deres påstander sugd opp av enkelte fagfolk som har sluttet å tenke selv. Påstandene passer inn i forutinntatte menneskers syn på motparten ! Det professor Frode Thuen beskriver som gruppetenkningen har tatt over! Man slipper å tenke selv.

 

En mor påstår til sin psykiater gjennom mange år at far er psykopat, etter at far tok ut skilsmisse. Stakkars mor, forlatt og et offer! Hun får umiddelbart sympati. Ingen tenker selv, kan det være hevn, er det et innspill i en maktkamp? Akkurat som psykopaten får sympati og blir sett på som et offer for den aggressive motpart (det virkelige offer)! Psykiateren slutter å tenke, faller i psykopatens klassiske felle eller sin egen forutinntatte holdning eller mangler kunnskap og lar seg bruke i et sykt spill  som ender med at barna mister kontakt med fedre. Resultatet er det samme. Rettsystemet med sine dommere følger opp og dømmer fedre bort fra sine barna. Nok et justismord! Psykopaten vant, barna tapte og fedre går til grunne! Nøyaktig samme  handling som incestdømte fedre eller mødre urettmessig opplever.

 

Tragediene blir et faktum når sannheten avsløres, om den avsløres!  Løgnene kommer for en dag, og igjen er enkelte fagfolk inne, men nå på den annen side! Avisene skriver om saken, folk gremmes og så på nytt, case closed! Spørsmålet om hvordan slik kunne skje, forblir ubesvart, de som burde, har slutet å tenke selv.

 

Igjen på "slagmarken" ligger ekspertveldets ødelagte ofre, mennesker som ble ofre for fagfolk som slutter å tenke selv!  Ingen stilles til ansvar, selv om loven holder sakkyndige personlig ansvarlige for sine vurderinger!  Så kan "dansen" starte på nytt ved neste usanne påstand fra en syk person som aldri burde hatt noe med barn å gjøre i det hele tatt!

 

Blir løgneren straffet? Får barna sin normale forelder tilbake? Blir noen stilt til ansvar? Sier dommeren unnskyld? Den opprinnelige psykopaten, den udugelige fagpersonen, det udugelige barnevernet….?

 

Dessverre, men her stanser virkelighetens verden. Ingen behøver ta ansvar, så når nestemann finner det for gått, blir en ny far plutselig incestforbryter! Stort nærmere den perfekte forbrytelse kan man ikke komme, og i noen tilfeller det perfekte mord. Alle vet hvem den skyldige er, men ingen gjør noe!  Risikofritt!

 

Får konsekvenser må vite, for fagfolk og barnevern! Kanskje det er på tide samfunnet tar et oppgjør med enkelte fagfolk og bedrevitere som synes fanget av gruppetenkning! En tilstand der man slutter å tenke selv og lar seg lede av forutinntatte holdninger. Vi kunne risikere å skille oss ut i massene, noe janteloven ikke tillater!

 

Der det syke individ vinner, taper alle andre, spesielt barna!

 

 

Uskyldig incest dømte har fått 41 millioner
Av Hans Kringstad

 

Avdød fikk 3,5 mill. etter justismord

Av Hans Kringstad

 

Mener egen dom var justismord
Av Jørgen Tangnes

 

Till Minne av Stefan Holmlin

 

Making a parent dangerous. Pas in Sweden and Norway
Av Lena Hellblom Sjögren

 

Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott
Av Knut Ahnlund

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Håpløst om barnevernet
Av Beate Torgersen, fortvilet bestemor

Innlegget ble trykket i Bergensavisen (BA) søndag 23. november 2003.

Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

I BA 19. november leste jeg et innlegg som Vigdis Foss har skrevet. Hun går til angrep på Marianne Haslev Skånland.

Mener Foss at barnevernet bare skal få dure i vei akkurat som de vil?

Jeg har et barnebarn som er plassert borte fra familien sin. Vi som besteforeldre har jo ingen ting vi skulle ha sagt.

At barnevernet lyver er noe jeg kan skrive under på. Det er mange som ikke skulle ha jobbet der. Selv vet jeg om personer som har brutt taushetsplikten.

Er tiltak i hjemmet det samme som å sende mor og barn på mødrehjem?

Kritikken mot barnevernet går på enkeltpersoner og ikke hele etaten. Først og fremst må barnevernet lære seg å holde lover og regler. De må også  bli flinkere til å følge opp der de skal, og ikke minst høre på hva slektninger har å si.

*


Trenger barnevernet en havari-kommisjon?
Av Harry Ulich

 

Hvad er familiesammenføring for noget?
Af Anna Jensen

 

De har fyldt os med løgn - Vred mor til 14-årige Niels på flugt
Nyhetsartikel i Ekstrabladet

 

Kvacksalveri och missbruk av lag
Av Bo Ammer

 
Tillbaka till Artiklar

 

 

Gutten som hadde 1.200 off. ”foreldre!” Et eksempel til etterfølgelse?

Av Gry Scholz Nærø

 


Gry Scholz Nærø är som bekant NKMR:s norska vice ordf. Hon är journalist i Bergen och medlem av Norsk Journalistlag (NJ), fil. dr i statsvetenskap (Statsviter, PhD). Hon är också "Menneskerettsforkjemper i eget land".

Gry Scholz Nærø är också författare av ett pågående bokprojekt med arbetitel:

”RETTSLØS - DEN STORE MENNESKERETTSBLØFFEN” -

"NO RULE OF LAW – THE IMMENSE NORWEGIAN HUMAN RIGHTS DECEPTION"

Artikeln är tidigare publicerad på Facebook den 3 maj 2011. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 


Et lite innblikk i et barnevernbarns brutale virkelighet. Gutten som hadde 1.200 offentlige ”foreldre” - Et eksempel til etterfølgelse? Et tidligere barnevernsbarn forteller:


"Du vet jeg vokste opp med 1.200 forskjellige "foreldre par" på fire forskjellige barnehjem….

Både mamma og pappa orket til slutt ikke mer og møtte en tidlig død fordi jeg aldri fikk komme hjem igjen slik jeg så inderlig ønsket...

 

Storesøsteren min plasserte de på alskens andre barnhjem. Vi fikk aldri være sammen mer slik vi begge ønsket....!

Til slutt ble jeg bare helt tom inni meg .... Jeg er fortsatt i det vakuumet. Tom!

 

Ingen har noen gang hjulpet meg. De hørte ikke på meg. Brydde seg ikke. Ikke før, ikke nå. ALDRI. INGEN av alle de 1.200 ”foreldrene” mine….

Syns du ikke det er godt gjort at så mange ”foreldre” bare driter i ungen ”sin” på den måten? Tenk hvis mamma og pappa hadde fått lov å være foreldrene mine slik JEG ville…. For hvem ønsker seg vel 1.200 ”offentlige foreldre” som ikke bryr seg,  når du har to ordentlige, snille foreldre som VIRKELIG bryr seg og er glad i deg?!"

 

***

Denne gutten er i dag ensom, isolert, uten familie o.a. støttende nettverk, bruker ulike former for narko, er småkriminell, går ut og inn av fengselet.... Han har prøvd å begå selvmord i form av overdose flere ganger. Det er svært vanlig at såkalte ”overdosedødsfall” i realiteten er selvmord / forsøk på selvmord, rapporterer både denne gutten og samtlige andre i tilsvarende situasjon….

 

Barnevernet tok begge hans egne barn v/ fødselen.

Begrunnelse: Han hadde vokst opp under off. omsorg, og hadde derfor ikke omsorgsevne. Dette er en "klassiker" - en gjenganger i de fleste bv-sakene nå som før. Både mine bv- kilder -  inkl dem som har jobbet for etaten, men ikke orket mer og advokater rapporterer entydig, sammenfallende at dette er en vanlig, utbredt, rutinemessig praksis....

 

Sett med etatens egne subjektive øyne sørger de jo selv for at denne lukkete, mektige millardindustrien vil vokse jevnt og trutt til himmels og vel så det til slutt. Etaten selv reproduserer jo stadig nye kull med stadig flere nye klienter - i generasjon etter generasjon...... Hvor skal det ende?

 

Men fikk "vår" gutt i det minste en sjanse til sammen med barnas mor i vise hvorvidt barnevernets påstander medførte riktighet?

Nei, som vanlig praksis er - ALDRI! Familien fikk bare en time eller to sammen på føden, og så hverandre aldri igjen…. Barna ble tvangsadoptert hver for seg.

 

For før denne familien fikk en sjanse til å være en familiei god tid før fødselen - hadde myndighetene for lengst ordnet med ett sett adoptivforeldre til hvert av barna.

 

Informerte de foreldrene om denne prosessen?

Nei, først ved en ”glipp” / tilfeldighet noen år senere fikk de vite den brutale sannheten. Begge ble enda mer knust…. Samme dag prøvde de begge å begå selvmord i form av en overdose heroin, men ble reddet i siste liten….

 

Ja, de 1.200 offentlige ”foreldrene” til dette tidl. barnevernsbarnet og resten av systemet har jammet fulgt ham opp på en "forbilledlig god måte" kan man trygt konkludere.... !

 

Bøyer meg i støvet for det offentliges "barmhjertige" omsorg for barn i alle aldre - nå som før.... Som på Bastøy, som i Gerd Benneches bøker, Jens Bjørneboes bøker osv....

Hva er endret? INTET - bare at antallet som rammes har eksplodert siden den gang.....

 

Ville det ikke være på høy tid å omsider begynne å LÆRE av historiens mange tapte og ødelagte liv? I stedet for å fortsette på den samme destruktive karusellen?


Staten er en dårlig mor
Av Gry Scholz Nærø, Kronikk, Bergens Tidende, bt.no - 05.jul.2010

 

Barneombudets rapport: Maktesløst tilsyn. Tilsyns- og klagesystemet i barnevernet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Gufs fra fortiden
Av Aage Georg Sivertsen, Cand. Philol. historiker og forfatter

 

 

 

Aage Georg Sivertsen er Cand. Philol historiker, forfatter og journalist. Han har skrevet en rekke historiske bøker om Kristiansund, Bergen, Henry Rinnan, Vidkun Quisling, Utryddelssen av taterne i Norge og NRKs fremstilling av annen verdenskrig. Han har ellers vært freelance journalist for Dokument 2 og NRK.

Han jobber for tiden med doktorgraden.

Artikkelen var publisert i VG 07.09.2003

Inlägget publiceras här med författarens välvilliga tillstånd.

 

8.september vil en av Norges mest omdiskuterte barnevernsaker igjen komme opp i retten. Da fortsetter Svanhild Jensens kamp for å få tilbake sine to barn som er plassert i fosterhjem. Folk flest antar at en IQ-test ikke kan være er hovedårsaken til at Svanhild nektes omsorgen sine to barn. Det trodde heller ikke jeg, men jeg tok feil.

Bruken av IQ-tester var svært vanlig for noen tiår tilbake den gangen man skulle vurdere om norske tatere hadde høy nok IQ for å lov til å få barn eller til å beholde dem. Hvis ikke IQ'en var høy nok, ble de sterilisert. IQ-testene inneholdt utfordringer som å sette sammen figurer, løse matematiske oppgaver og å forklare ord og uttrykk. Tester som er svært lik testene som Svanhild har vært igjennom. Testene sier ingenting om de egenskapene som taterfolket var best til. De var utrolig flinke innenfor musikk og sang, de var dyktige håndverkere og fremfor alt hadde de omsorg for hverandre. Den norske stat ønsket ikke å vite om det. Derfor kom politiet og hentet barna.

Denne gangen er det Svanhild Jensen som er i søkelyset. Hun er ikke tater, men er likevel utsatt for en hekseprosess av den norske stat. Den korte historiske bakgrunnen for at barnevernet kom inn i bildet, er at Svanhild selv kontaktet dem fordi hun hadde problemer med samboeren og at hun måtte ha bistand. Barnevernet konkluderte med at barna måtte tvangsflyttes - i fosterhjem. I frykt for at Svanhild ville forskanse seg i kirken, kom to politimenn og hentet barna - uten at Svanhild var klar over det.

I rettssaken måtte barnevernet ha dokumentasjon og argumentasjon som holdt vann. Psykologene Trond Bruun-Hanssen og Trond Skjæveland jobbet uavhengig
av hverandre, men fokuserte sitt arbeid om Svanhild Jensens teoretiske og matematiske evner. Ikke nok med at det ble foretatt en IQ-test. Nei, da Skjæveland fikk se Svanhilds karakterer fra ungdomsskolen, satte han i gang en undersøkelse for å finne ut om karakterene til Svanhild var riktige(!).
Hun hadde 3 NG og resten G. For å understereke at Svanhild ikke kunne ha fortjent disse karakterene påpeker psykolog Skjæveland, i en rapport som ble brukt som grunnlagsmateriale i retten, at noen av karakterene var for snilt idømt. Han henviser blant annet til en lærer som i dag er forbauset over at han kunne gi henne G i naturfag. Psykologen har også intervjuet norsklæreren som sier at Svanhild var mellom NG og G, men fikk G pga positiv innsats og holdning. Lærerne er i ettertid fortvilte og sier bestemt at de er feilt gjengitt.


Som utenforstående sier jeg: Hva i huleste har dette med Svanhilds kvalifikasjoner for å beholde sine to barn? Om hun får G eller NG i de teoretiske fagene på ungdomsskolen, kan da ikke fortelle om hun er i stand til å ta hånd om sine barn?


Da Svanhild gjennomførte den første IQ-testen var hun gravid i 5.måned, følte seg utilpass og hadde ikke god kjemi med psykolog Brun-Hanssen, som satt med sin stoppeklokke. Hun fikk derfor et resultat på 53 poeng, som er godt under det som er regnet som normalt. Svanhilds advokat sørget for at hun fikk gjennomgå en ny test under andre forhold, og ved en annen psykolog ble resultatet langt bedre. Hun scoret 95 poeng, hvilket er helt akseptert og normalt. (Det var samme type test som ble gjennomgått, en WAIS- test.) Dette forteller selvsagt noe om at resultatet for slike tester kan variere sterkt under påvirkning av omstendighetene. Men det aller viktigste, uavhengig av poengskalaen; hva forteller resultatet av en IQ-test i forhold til om Svanhild kan ha omsorg for sine barn? Etter mitt skjønn, ingenting.

Hva er det dere holder på med kjære psykologer? Skal vi unnskylde dere med å si at dere er lært opp til å tro at denne arbeidsmetode er riktig? Er psykologifaget virkelig så misforstått i grunnvollene? Bruun-Hanssens bruk av IQ-test og Skjævelands merkverdige kommentarer til Svanhilds ungdomsskolekarakterer virker, i all beskjedenhet, helt hinsides.

Jeg utfordrer derfor Bruun-Hansen og Skjæveland til en test:
Hvis Svanhild ikke greier å regne ut 18x 6, hvis hun ikke vet at Kabul er hovedstaden i Afghanistan, hvis hun ikke greier å skille mellom noen geometriske figurer - sier det noe om Svanhild er skikket til å ha omsorgen for sine barn? Hvis dere svarer ja på det spørsmålet, så er det ille. Neste spørsmål: Hvis Svanhild har NG i matte og en dårlig G både i naturfag, norsk og kristendom, kan det fortelle oss noe om Svanhilds evne til å ha omsorg for sine barn? Hvis dere også svarer ja på dette, så er det meste av håp ute.


Uavhengig hva psykologene svarer, bør Norsk psykologforening undersøke denne saken, komme med en beklagelse overfor både Svanhild og det norske
rettsvesen. Helsedirektoratet bør også vurdere om Bruun-Hanssen og Skjæveland skal få beholde sine lisenser. Det må finnes en grense for hvor dum og uansvarlig en psykolog kan være. For dette må man få kalle dumskap.
Dommeren i den kommende ankesaken bør gjøre seg kjent med psykologenes analytiske evner og metodebruk, før han tar stilling til et av de mest dramatiske avgjørelsene som en mor noen gang kan bli utsatt for: å bli fratatt barna.


Min oppgave er ikke å vurdere om det er grunnlag for at Svanhild skal få ha omsorgen for sine to barn. Jeg registrerer likevel at det er et lokalsamfunn som er sjokkert over fremgangsmetodene i denne saken, og jeg finner det underlig at ikke Svanhilds nettverk, med foreldre og nære slektninger ikke blir foretrukket fremfor et fosterhjem som er 40 mil fra Svanhilds bosted. Det er meningen at Svanhild skal få treffe sine to gullklumper fire ganger i året. Foreldre, besteforeldre, onkler, tanter etc skrev 8.mai i år, et meget krast brev til Kvænangen kommune, der de ikke forstår hvorfor de ikke er godkjente som avlastningshjelp eller som fosterforeldre. Her har advokat Ulf Hansen i kommunen også noe å svare for når han skriver at Svanhild har "et svakt og usikkert nettverk utenom foreldrene".


Undertegnede kjenner verken forholdene i Svanhilds familie eller noen personer i Kvænangen kommune, men en fremtredende person, fra lokalmiljøet, som vil være anonym, sier at "Hvis ikke Svanhilds nettverk er godkjent som avlastning eller fosterforeldre, så bør heller ingen andre bli godkjent."
For alle mødre (og fedre) som har barn, og er usikker på sin IQ, og som har karakterer rundt Svanhilds nivå fra ungdomskolen eller dårligere, må passe seg. Passe seg for å ta kontakt med barnevernet for å få hjelp hvis det oppstår problemer.

 

 

 Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?

Av Marianne Haslev Skånland

 

Svanhild-saken - För dum för att ha barn

En serie artiklar i norska aviser

 

Anita-saken er grotesk

En serie artiklar om ett tvångsomhändertagandefall publicerade i Avisa Nordland an.no den 28 februari - 10 mars 2003

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Godkjenning for å få barn ?
Av Marianne Haslev Skånland, professor, Bergen

 

 

 

 

 

 


 Marianne Haslev Skånland är professor vid Universitetet i Bergen. Hon är fd v. ordf. i NKMR. Det här inlägget är saxat från Borgerdebat.dk. Det har förgreningar i de sedan den 15 februari 2004 pågående debatterna
Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse och Et begyndendevanvid afslører sig selv


Inlägget
postades på Borgerdebat.dk den 17 februari 2004. Det återges här med författarens och redaktörens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 


Kjære Svend, glemmer du ikke to overordentlig viktige ting her? :

1. Det er faktisk en definert menneskerett å få barn ved natur-metoden. Menneskerettighetene gjelder nettopp uavhengig av hva den enkelte stat og dens borgere måtte finne på å mene at den har lyst til å kreve. Artikkel 6: Man har rett til rettferdig rettergang, SELV hvis man er en forbryter som ingen liker. Artikkel 3: Man har rett til ikke å underkastes tortur eller annen nedverdigende og fornedrende behandling, SELV hvis man selv er ufyselig og asosial. Artikkel 12: Man har rett til å få barn uten at sosialarbeidere og psykologer skal vurdere om de liker det.

 

Hvis vi ikke holder fast på dette, får vi alle uten tvil igjen den slags helvete de familier hvis barn er tvangsfjernet allerede har. Det får faktisk ikke hjelpe om det er aldri så byrdefullt for samfunnet å hjelpe barn hvis foreldre ikke kan sørge godt for dem. Alternativet, det vil si at samfunnet skal avgjøre hvem som skal ha adgang til å få barn, er langt verre. En "lovfestet rettighet" er nettopp en bastion man trenger når det ikke ellers er selvsagt å oppnå dens gjenstand, ikke bare når alle er enige om at det er rimelig at man skal få gjenstanden.

 

Retten til å stifte familie - få barn - er nettopp noe som er viktig for å verge oss mot slike vanvittige trusler som denne Juul. Hvordan tror du det går hvis han og hans likesinnede får makt til å bestemme hvem som skal ha "lov" til å søke kjærlighet og livslykke? Og ikke mindre viktig, nei MERE: Hvordan tror du oppvoksende barn får det i et samfunn hvor sånne galninger skal avgjøre om de var verdige til å bli født eller om de heller burde vært ufødte? Du tror vel ikke veien fra tvangssterilisering til utrydding av de "mindreverdige" barn er lang?

 

2. Du vet da like godt som jeg at mengder av barn tvangsfjernes fra gode foreldre på basis av løgn, falske diagnoser, og også uvidenhet (gale forestillinger om hva som skader barn, om at foreldrene feiler ditt og datt (f.eks Münchhausen by proxy), osv osv).

 

Jeg har selv vært i berøring med saker hvor myndighetene forfølger familier, tar det ene barnet etter det andre fra dem, UAKTET at familien er helt almindelig, god og kjærlig. Myndighetene bruker jo det faktum at de har beslaglagt ett barn, som begrunnelse for å ta også det neste. De bruker også det faktum at en person har vært tatt av barnevernet og satt i fosterhjem, som begrunnelse for at han/hun selv som voksen ikke er noen egnet "omsorgsperson", og kommer derfor settende og tar også disses barn. Dette er til og med en rådende ideologi akkurat nå: De propaganderer mere og mere for at barn mekanisk fører videre "omsorgssvikt" til egne barn. Propagandaen og den deterministiske tankegang er forlengst like skrekkelig som nazistenes propaganda mot jødene, den er bare ikke satt ut i livet i like stort omfang og ikke like synlig brutalt - ennå.

Marianne

 

 

 

Skal foreldre vurderes?

Av Marianne Haslev Skånland

 

Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse

Af Tommy Jensen

 

Den politiska ideologin bakom tvångsvård

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Borgerdebat

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Gjenganger i Gjengangeren
Av Jan Hansen, Frilansjournalist (NJ)

 

 

Jan Hansen, är ansvarig utgivare för Internettidningen Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han är också frilansjournalist och medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Inlägget är skrivet som ett inlägg i tidningen Gjengangeren. Det återges här med författarens välvillige tillstånd.

 

 

 Olav Sannes Vika, FO leder i Vestfold, hadde et innlegg i Gjengangeren under overskriften ”Barnas behov må styre barnevernet”. Innlegget ser undertegnede på som en gjenganger. En gjenganger som ytterligere bekrefter mine påstander om at barnevernets representanter, fortsatt har problemer med å innrømme åpenbare feil og mangler. Jeg kan uttale meg om dette grunnet mange og varierte erfaringer med etaten. Mine erfaringer kan tilskrives både egenopplevelser og lang yrkespraksis relatert til variert offentlig tjeneste. Jeg skal ikke begi meg inn i ordvekslingen mellom hhv adv. Kristin Hovden, Horten Kommune og Olav Sannes Vika. Min hensikt er derimot å få belyst forhold i etaten generelt, forhold som det må ryddes opp i engang for alle.

Det er helt på sin plass å reise fortsatt tvil om barnevernets ofte selvpåståtte dyktighet og troverdighet. Erfaringer fra ganske mange barnevernsaker over flere tiår, har vist at mange innen etaten, og på alle nivåer, har klare forelderfiendtlige holdninger. Og helt uavhengig av alder og kjønn. Slike ansatte ødelegger for øvrige ansatte med helt andre oppfatninger om hvordan barnevernsarbeid bør utføres i praksis. Min hensikt er ikke å generalisere. Barnevernet og dets brukere, er bl.a. ikke tjent med at det står forbrytere på etatens lønningsliste. Flere ansatte innen barnevernet våger derimot ikke å varsle om alvorlige lovbrudd. Som frilansjournalist kan jeg heller ikke avsløre deres identiteter grunnet kildevernet. Kritikken mot barnevernet er dog både legitim og dokumenterbar.

Den sentrale FO lederen, Randi Reese, ble på sensommeren 2005, oppfordret til å ta et møte med både innsender og ofre grunnet kriminalitet som fortsatt begås av etatens ansatte. Iht. Alminnelig Borgerlig Straffelovs § 148, er det en alvorlig forbrytelse å nedtegne usanne beskyldninger og påstander om noen i et offentlig dokument som skal tjene som  bevis. Slike nedtegninger har rammet ganske mange som har hatt kontakt med etaten. Også helt fremmede mennesker som ansatte og medhjelpere på utsiden, ikke engang har møtt. Etatens kjøp av slike tjenester, har foregått både pr. telefon og telefaks på tvers av fylkes- og kommunegrenser over hele landet. Barnevernet har bevisst benyttet slik dokumentasjon som bevis overfor både fylkesutvalg, politi og domstoler.

Kriminelle handlinger fra etatens side, får derimot sjelden eller aldri konsekvenser i ettertid. Ikke engang når slike kan dokumenters. Ei heller leder slik aktivitet til offentlig påtale og straffeforfølgelse. Om andre i det sivile derimot begår likelydende handlinger, og spesielt dersom det rammer det offentlige selv, eksempelvis skatte- eller trygdeetaten, så er veien til politi, påtalemyndighet og domstol meget kort. Det er derfor sterkt beklagelig at FO leder Randi Reese til dags dato, ikke har villet møte verken undertegnede eller ofre for å bli konfrontert med mengder av bevis som foreligger. FO lederen har heller ikke funnet det bryet verd å kommentere, ei heller tilbakevise mine eller andres påstander om kriminalitet i regi av barnevernet.

På Internett finner vi i dag flere nettverk som belyser problemer omkring barnvernets arbeidsmetoder. Personene bak disse nettverkene har lang erfaring, tung og tverrfaglig ekspertise bak seg på flere områder. Deres intensjon er ikke å få barnevernet nedlagt, men endret til det bedre. I stedet for å kritisere menneskene bak nettstedene, så burde barnevernet og FO være takknemlig. I denne forbindelse utfordrer jeg så vel FO som leder i Vestfold, Olav Sannes Vika, til å delta i en åpen debatt. I løpet av våren 2006 planlegges det et seminar der ansatte i barnevernet, presse og andre interesserte, er velkommen til å delta. Friske debatter og meningsutvekslinger på saklig nivå, kan flere enn bare ansatte i barnevernet være tjent med. I håp om positiv respons. Redaksjonen har min private adresse. 


Barnas behov må styre barnevernet
Av Olav Sannes


Tillbaka till Artiklar

 

 

Gjelder barneloven også for barnevernet?
Av Manfred Kumschlies

 


Manfred Kumschlies er styremedlem i Demokratene i Sør – Trøndelag.

Artikkelen er tidligere publisert 27.5.2010 som indlegg i Samfunnsmagasinet.no. Det återgis her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 


”Barnelovens § 30 tredje ledd er endret og lyder nå slik: (nytt i kursiv): Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Statsråden i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) skrev i denne anledning: – Jeg er glad for at all tvil en gang for alle er ryddet bort. Alle former for vold rettet mot barn – selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen – er totalt uakseptabelt i dette landet.
Denne loven blir også et redskap for barnevernet, ettersom loven forbyr alt som kan skade eller true barnet fysisk og psykisk vil det kunne åpne for mange flere omsorgsovetakelser.

Barnevernet har lenge praktisert fri oppdragelse, hvor barn kan bli tatt grunnet foreldrenes fravær og så siden bli opplært til rusmisbruk, narkotika og kriminalitet under barnevernets “svevende” omsorg. Barn i barnevernets omsorg finnes også i andre enden av skalaen, barn som skader seg eller får psykiske problemer fordi de har det så dårlig, føler seg forbigått, glemt og neglisjert av barnevernets ansatte. I tillegg har barnevernet flere institusjoner hvor barn regelrett låses inne, barnevernsinstitusjoner har sluser hvor barna blir ransaket, avkledd, avkrevd urinprøver og satt på “venteceller”. Det siste er at regjeringen nå bygger barnefengsler i Norge, steder hvor barn skal låses inne. Ett av disse barnefengslene er plassert i Bergen Landsfengsel (Breistein).

Det store spørsmålet nå er om loven som nå er vedtatt får konsekvenser for barnevernet, vil barnevernet bli tiltalt for eksempelvis å flytte barn rundt mellom drøssevis av institusjoner og fosterforeldre (psykisk mishandling), tvang som holding og legg barn i bakken med makt (fysisk mishandling) eller neglisjering av barns behov (psykisk mishandling). Hva med innelåsing av barn (barnefengsler), fra barnets synspunkt er nok oppfattet som hensynsløs eller skremmende adferd.
Vi tror den nye loven vil bli et middel for barnevernet (staten) til å få fatt i flere barn, men tviler sterkt på om barnevernet (staten) selv vil overholde loven.
For øvrig har Justisdepartementet lovet en ny lov om meldeplikt som krever at avvergelsesplikten klargjøres, slik at alle vil få en plikt til å kontakte politiet og melde fra om en fremtidig eller pågående kriminell handling, taushetsplikten vil da komme i andre rekke. Den som melder fra har ikke behov for pålitelig kunnskap om overgrepet og behøver ikke være sikker på at lovbruddet skal skje. Justisministeren sa dette:

- Vi vil for det første slakke noe på kravet til hvor sikkert du skal vite noe før du melder. Vi sier at det holder at man ser det som sannsynlig at overgrep vil skje. Vi vil også peke på et medvirkningsansvar – og det gjelder særlig for organisasjoner, strukturer og kirkesamfunn – at det også er straffbart når man ikke avverger fremtidige handlinger.

- Å holde kjeft når du vet om noe som kan komme til å skje, det er ikke bare etisk uforsvarlig, men straffbart, gjentok justisministeren.
Dermed vil barnevernets ansatte, naboer til barnevernets institusjoner, lærere, barnehageansatte samt barnets familie og venner få en lovpålagt plikt til å melde fra dersom de mistenker at barnet vil/kan bli utsatt for ting som kan skade barnets psykiske eller fysiske helse i barnevernets omsorg. Den som melder fra behøver ikke ha reell kunnskap om saken, bare tror eller mener at barnet kan skades.

Begge lovendringene vil lette meldeplikten og straffemuligheten for barn i barnevernets omsorg, men det vil nok ende med flere barn til barnevernet, et barnevern som allerede i dag er til større fysisk og psykisk skade og helsefare for barna. Men samfunnet har også ett annet dilemma, en del barn og unge trenger korreks for å kunne lære å skille mellom rett og galt, en del ungdommer har kommet på feilt spor med lange rulleblad med kriminelle handling som overfall, trusler, ran, innbrudd, tyveri, narkotikasalg og -bruk. Hvordan kan foreldrene/samfunnet hjelpe disse uten å bryte loven?” 

Hjelpeapparatet som ikke vil forebygge!

Av Manfred Kumschlies, Samfunnsmagasinet, sfm.no - 7.5.2010

 

Barnevern skal hjelpe ikke ødelege

Av Manfred Kumschlies

Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem
Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artiklar

 
 

Garnes saken: Barnehjems skandalen i Norge
NÅR SANNHETEN BLIR FOR TØFF
En serie artiklar av frilansjournalisten Jan Hansen, samtliga publicerade i Samfunnsmagasinet, sfm.no 21.11.2008 - 05.12.2008
En seri
 
Bakgrunnshistorie.
Selve starten på tragedien som våren 1957 skulle ramme meg som 9 åring, skriver seg tilbake fra tiden før 2. verdenskrig brøt ut for alvor. Krigen var naturlig nok en grusom tragedie for alle som ble rammet.
Del 01 av 12. sfm.no - 21.11.2008


Barnevernets midlertidige "hjelp"
På oppfordring fra sin yngre bror, kontaktet mor barnevernet i Bergen Kommune og ba om assistanse inntil hun selv var frisk nok til å klare å ta seg av både barn og hjem. Fire måneder ble til et nærmere 5 års sammenhengende helvete og mareritt.

Del 02 av 12. 21.11.2008I helvetes forgård
Hele verden hadde rast sammen på et lite øyeblikk. Ikke engang de voksne tok hensyn til hvordan jeg hadde det inni meg selv akkurat der og da. Jeg ble så full av sorg og savn etter at mor hadde dratt. Jeg reagerte ikke på noe som helst. 
Del 03 av 12. 24.11.2008

 

Dagliglivet i en barnefangeleir.
Alt gikk etter faste regler og til et fastsatt tidsskjema på Bergens Guttehjem. Vi levde jo delvis i ruinene og sporene etter nazistene som herjet på det samme området fra 1940 til 1945. Straffen for å ikke følge timeplanen, kunne også bli den at du ble låst inne på rommet på ubestemt tid. Da var det heller ikke så viktig verken med mat eller "skolegang".
Del 04 av 12. 24.11.2008


Visste om manglende tilsyn i 1957
Politi og andre myndigheter visste også om en hendelse som skjedde en lørdag formiddag på våren 1962.  Jeg fikk et nøkkeknippe rett i hode.
Del 05 av 12. 26.11.2008


Barnevernet løy om "ettervern"
Da jeg ba om fakta og mine papirer allerede på høsten 1962, ble jeg i stedet truet av en hysterisk barnevernsinspektør med plassering på et beryktet skolehjem dersom jeg ikke sluttet å plage dem.
Del 06 av 12. 26.11.2008


Rystende avsløringer i nyere tid.
I slutten på 1996 begynte den egentlige snøballen å rulle for fullt når det gjaldt selve avsløringen av barnehjemskandalen. Jeg mottok aller først en del papirer fra Bergen kommune - endelig. Jeg trodde ikke mine egne øyner da jeg begynte å bla igjennom dokumentene. De avslørte forhold som jeg ikke ante var mulig for en offentlig etat å stå bak. Kommunen fjernet også alle tenkelige papirer om helse.
Del 07 av 12. 28.11.2008


Høyretopper underslo fakta
Den 11. september 2001, skrev foreningen SFMB et brev til Bergen kommune og ba om å få i stand en dialog. Vi hadde selvsagt som mål å oppnå en eller annen form for erstatning for lidelsene vil over mange år, var blitt påført hver og en især.
Del 08 av 12. 28.11.2008


Advokatsvik, skandalerettssaker og politisk hevn.
Æ liker ikke å tape på foreldelse, sa advokaten og stakk fra sine klienter 10 dager før en rettssak for barnehjemsofre skulle begynne.
Del 09 av 12. sfm.no - 01.12.2008


Svikerne og skandalesaken i Strasbourg
Det gjensto bare en - eneste mulighet. Håpet om full rettferdighet og en seier lå i selveste Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, (ECHR). Min generelle tillit til norske domstoler, flere advokater og deres ”meritter” både i og utenfor domstolene, ble kraftig svekket etter anken og kjennelsen fra Høyesteretts Kjæremålsutvalg.
Del 10 av 12. 01.12.2008"Fakta" skulle dokumenteres med falske skoleprotokoller.
Da det ble kjent for de fleste i Bergen kommune at rettssaker ville bli reist, har noen vært svært aktive på området med å fjerne ubehagelige bevis som kunne brukes mot kommunen. Men det skjedde noe mer som ikke var ment skulle se dagens lys.
Del 11 av 12.  05.12.2008


De hovedskyldige, de medskyldige og medansvarlige, og de som strakk ut en hånd.
Jeg har kommet til siste del i serien, "Når sannheten blir for tøff". I denne delen opplyses det om hvem jeg personlig holder som hovedansvarlige, medskyldige og medansvarlige, også grunnet svik, rettsovergrep, komplott og fullbyrdet justismord.
Del 12 av 12.  05.12.2008
 

 

 

Tillbaka till ArtiklarT

Fylkesnemda: en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol
Av Kristin Brataas, Menneskerettighetsforkjemper

 


Kristin Brataas er en menneskerettighetsforkjemper. Hun ble mishandlet grovt under barnevernets omsorg og offer for offentlig maktmisbruk i voksen alder.

Hun har også utdannelse innen musikk med tilleggsvalgfag i psykologi og idrett.


Artikkelen återgis med forfatterens tiladelse.

 

 

 

Fylkesnemda for sosiale saker er en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol, om den kan kalles det.

 

I fylkesnemda sitter det blant annet to såkalte sakkyndige meddommere som arbeider på begge sider av bordet, som betalt dommer i nemda og som betalt sakkyndig av barnevernet på den andre siden. Disse rir på to hester,  likeså er det ikke et så ukjent fenomen at fylkesnemda også kalles for barnevernets egen domstol. Denne domstolen løper barnevernets ærend og barn tas på løgn i dokumentform, løgner som er skrevet av barnevernet og deres medsammensvorne.

 

Dommere i tingrettene og lagmansretter osv livnærer seg på denne formen for maktovergrep, var det ikke for barnevernets eksistens og stadige maktovergrep mot foreldre og barn så ville både ansatte i barnevernet, psykologer, dommere, fosterforeldre, barnehjemsinst osv vært arbeidsledige.

 

Dette er statlig legalisert barnekidnapping der foreldre fungerer som barnevernets oppdrettsnæring, barn omplasseres for vanskjøtsel i barnevernets regi, dette er også våre foregående og nåværende stortingspolitikere delaktige, maktmisbruk og overgrep mot barn og foreldre. Dette er så absolutt en form for ”folkemord” som begås mot barn og deres biologiske foreldre. Dette er landsforræderi mot sivilbefolkningen.

 

Så lenge barnevernet eksisterer så vil det hele tiden foregå maktmisbruk, maktovergrep osv.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

To artikler om fosterhjemsplassering og særlig om Vinnerljungs forskning

Av Sverre Kvilhaug

 

 

 

 • NKMR bringer nedenfor to artikler av advokat Sverre Kvilhaug. De har begge vært sendt som innlegg til bladet Fosterhjemskontakt.

  Den første artikkelen: "Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble, samt om en forsker som er sjokkert", ble publisert i Fosterhjemskontakt 4-2001. I samme nummer brakte bladet et intervju med Bo Vinnerljung, som arbeider for Socialstyrelsen i Sverige, og som i intervjuet uttrykte meninger som til dels avviker fra det som kommer frem i hans egen avhandling.

  Den andre artikkelen, "Om fosterhjemsplassering, Vinnerljungs bortforklaringer og barnevernets og fosterhjemsforeningens livsløgn" ble likeledes sendt til Fosterhjemskontakt. Det er per i dag uvisst om bladet tar den inn.

  Begge artikler er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
   

 

 

 


 • Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble, samt om en forsker som er sjokkert


  Jeg ser i Fosterhjemskontakt nr. 1/2001 at Kari Killén er sjokkert når hun tenker på at hun selv var med og plasserte barn i fosterhjem for 30 år siden uten at fosterhjemmet fikk vite bakgrunnen til barna. Hun burde heller la seg sjokkere av at så mange barn i det hele tatt ble, og fortsatt blir, plassert i fosterhjem når prognosene for langtidsplassering i fosterhjem er så dårlige som de er. Jeg er rimelig overvbevist om at Kari Killén ikke er ukjent med Bo Vinnerljungs avhandling, presentert i boken: Fosterbarn som vuxna (omtalt i bladet nr. 2/1998). Dermed vet hun også at Vinnerljung i avhandlingen gjennomgikk den internasjonale barnevernforskningen om hvordan det går med barn i fosterhjem, samt gjennomførte egne søskenundersøkelser i samme øyemed. Videre vet hun rimeligvis også at disse forskningsresultatene viser at det (på gruppenivå) ikke er noen gevinst ved å langtidsplassere barn i fosterhjem - det går enten like bra med dem som hvis de hadde blitt værende i hjemmet, eller så går det gårligere ved fosterhjemsplassering. Ingen undersøkelser viser at det går bedre med fosterbarna enn om de hadde blitt boende hjemme (se boken side 78). Noen år tidligere fant for øvrig Michael Bohman, også svensk forsker, ut det samme ut fra longitudinelle undersøkelser, og han fant til og med at dobbelt så mange fosterbarnsgutter ble kriminelle og rusmisbrukere som de sammenlignende risikobarna som vokste opp hjemme.

  Hvorfor sjokkerer ikke dette Kari Killén? Hvorfor fører det ikke til at hun gjør en innsats for å få den nevnte forskningen kjent og tatt hensyn til? Hvorfor tar hun ikke et oppgjør med det forholdet at barnevernet og fylkesnemndene mange steder i landet har en altfor lav terskel for omsorgsovertakelser, og at terskelen for tilbakeføring er for høy? Nettopp hun er i posisjon til å gjøre det. De som ikke tror at terskelen for omsorgsovertakelser er for lav, vet enten svært lite om praksis i fylkesnemndene eller vurderer terskelhøyden ut fra den feilaktige oppfatningen at fosterhjemsplassering er et bra tiltak for barn.

  Hadde det bare vært Kari Killén som forholdt seg taus, hadde det ikke vært så farlig. Det katastrofale for relativt vanlige barn og familier som utsettes for omsorgsovertakelse, og det er mange, er at det er så å si ingen i det etablerte barnevernsystemet på alle nivåer som er interessert i de nevnte forskningsresultatene. Heller ikke noen av fosterforeldrene som leste artikkelen i bladet, tok opp hansken.


  Sverre Kvilhaug
  advokat


  ----------------Om fosterhjemsplassering, Vinnerljungs bortforklaringer og barnevernets og fosterhjemsforeningens livsløgn


For meg er det underlig å se at Vinnerljung etter å ha levert en avhandling som meget grundig bekreftet det to andre svenske forskere, Bohman og Sigvardsson, fant noen år tidligere på grunnlag av longitudinelle undersøkelser av fosterbarn, "hjemmebarn" i risikosonen og adoptivbarn samt "vanlige" skoleelever i samme klasse, nemlig at det på gruppenivå ikke er noen gevinst i å plassere barn i langvarige fosterhjem, nå synes å bruke mye tid på å bortforklare eller svekke sin egen avhandling. Det tjener han til liten ære.

I Fosterhjemskontakt nr. 4/2001 uttaler Bo Vinnerljung i følge intervjueren for så vidt at jeg har rett i at både Vinnerljungs egne undersøkelser og andre undersøkelser gir fosterbarn relativt dårlige prognoser. Men de bortforklaringer Vinnerljung så kommer med, holder ikke vann. At "slike funn er tidsavhengige" er en vanlig bortforklaring når man ikke liker resultatet - det sier man også om Bohmans undersøkelser. At terskelen for intervensjon angivelig var mye lavere den gang enn i dag, er en annen feilaktig bortforklaring. Vinnerljung synes for øvrig å ha glemt at hans avhandling ikke bare omfattet hans egen søskenundersøkelse, men også hele den internasjonale barnevernforskningen om hvordan det går med fosterbarn, og dreide seg om mange års forskningsresultater. At de økonomiske mulighetene angivelig var ganske gode for enslige forsørgere på denne tiden, dvs. i Sverige under søskenundersøkelsen, kan nok være riktig, men hva så? Mange av de enslige mødrene var for øvrig særdeles unge - det er i motsetning til de økonomiske mulighetene nevnt i avhandlingen.

Den mest originale innvendingen er at det i følge Vinnerljung den gang (altså under hans søskenundersøkelse) var uvanlig med narkomane forsørgere. Jeg vet ikke hva Vinnerljung mener at det beviser. Jeg har for min del aldri tatt til orde for at narkomane foreldre skal få ta hånd om sine barn selv. Det var heller ikke for fosterbarn så lett å komme bort i stoffproblemer som i dag - men det nevner ikke Vinnerljung. Vi kan fremdeles slå fast at forskningen viser at barn av ikke-narkomane foreldre klarer seg minst like bra som deres søsken som er fosterbarn og som andre fosterbarn, og det er det som er mitt hovedpoeng, hvilket betyr at terskelen for omsorgsovertakelse bør settes så høyt at relativt "vanlige" foreldre ikke rammes. Forskningen er helt relevant for den problemstillingen.

La meg vise til hvordan Vinnerljung selv omtalte gruppen fosterbarn og fosterhjemsomsorgen i forbindelse med hans søskenundersøkelser på side 155:

"Det är "effekterna" av en mycket stabil fosterhemsvård som undersöks. Av de 107 fosterbarnen kom 77 (72%) at vara kvar oavbrutet under hela uppväxten i samma fosterhem."

"Sammanfattningsvis representerar undersökningsgruppen fosterbarnsvård med närmast ideala förutsättningar, enligt de värderingar som rådde på 60- og 70-talen: låg alder vid placeringen, långvariga placeringar, få omplaceringar eller hemtagningar og mycket begränsade kontakter barn/ursprungsföräldrar."

De innvendinger Vinnerljung kommer med til mine synspunkter, er følgelig ikke holdbare, og man må virkelig forundres over hvor det er blitt av forskeren Vinnerljung i dagens debatt. Vinnerljung undersøkte den i barnevernets egne øyne ideelle fosterhjemsomsorgen og fant likevel at de hjemmeboende søsknene klarte seg minst like bra eller bedre. Jeg minner om at Vinnerljung i sin avhandling også tok med bla.a. resultatene fra Bohman og Sigvardssons forskning som viste at mer enn dobbelt så mange tidligere fosterbarn som "hjemmebarn i risikogruppen" (de siste kom på linje med sine medelever) som unge voksne ble registrert for alkoholmisbruk og kriminalitet, hvis resultater langt på vei samsvarer med Bonnier & Kälvestens rapport (1990), se boken side 66-67. Vinnerljung konkluderte på side 78 med at alle de undersøkelsene om hvordan det går med fosterbarn, som han gjennomgikk, viste "likartade eller sämre (les: dårligere) resultat för fosterbarnen när de jämførs med hemmaboende barn från riskgrupper eller liknande."


På side 90 skrev han dette om de andre forskningsresultatene:

"Sammantaget ger översikten stöd åt Richard Barts konstaterande att vuxna fosterbarn "inte er en gynnad (les: ikke er en tilfredsstillende) grupp". F d (les: tidligere) fosterbarn, i studierna som refererats, är på gruppnivå oftast inte bättre lottade eller bättre presterande vuxna än grupper från svaga, eller till och med utsatta uppväxtförhållanden"

At situasjonen når barnevernet griper inn i dag er langt verre enn den var da Vinnerljung foretok sin søskenundersøkelse, er synsing og spekulasjoner fra hans side og har ingenting med hans forskningsresultater å gjøre. At det i motsetning til på 60-tallet kanskje er mange narkomane som blir fratatt omsorgen for sine barn i dag (selv om jeg selv ser lite av den typen saker, samtidig som de fleste vet at mange slike foreldre i motsetning til mange mer alminnelige foreldre fremdeles har barna hos seg), er muligens riktig, men det er under enhver omstendighet både min og andre (om ikke alle) advokaters erfaring at barnevernet har en forkjærlighet for saker som dreier seg om forholdsvis normale forhold uten narkotikaproblematikk, men der omsorgen angivelig ikke er god nok, og fylkesnemndene følger som regel med på ferden uten store motforestillinger.

Når Vinnerljung i intervjuet spør om vi overhodet kan akseptere at barn blir mishandlet eller forsømt av narkomane foreldre, har jeg aldri uttalt at jeg mener at vi kan det, og det vet selvsagt også Vinnerljung hvis han har tatt seg bryet med å lese hva jeg har skrevet. Jeg snakker hovedsakelig om terskelhøyden for omsorgsovertakelse - at den er altfor lav. Mange foreldre ville bli skikkelig skremt hvis de visste hvor lav terskelen kan være i dag. Fordi barnevernet samtidig er "nærsynt", kan barnevernet samtidig overse svært mye alvorlig barnemishandling - noe som lurer mange til å tro at terskelen for inngripen er høy. Vinnerljung tror åpenbart at terskelen er høy i dag, men da er han dessverre feilinformert. Vinnerljungs forskning viser at den bør være atskillig høyere enn i dag fordi det ikke er noe bedre for barn å komme i fosterhjem når de ikke blir mishandlet eller har narkomane foreldre, men har foreldre som strever på som best de kan.

Det Vinnerljung nevner i intervjuet om at poenget er at det ikke er nok med vanlige hjem for barn med uvanlige behov, er både provoserende og selvsagt ikke noe holdbart argument for fosterhjemsplassering. Kan man gi et barn i fosterfamilie god oppfølging, som han nevner, kan man også gi barn som bor hos foreldrene eller slekten god oppfølging. Som Vinnerljung selv uttaler i boken på side 246, er det "problematisk at identifiera vad som trovärdig kan antas förbättra de långsiktiga resultaten" ved langvarig fosterhjemsplassering.

Når Vinnerljung i intervjuet sier at vi per i dag ikke har noe bedre alternativ enn fosterhjem, kan det nok være riktig i en del spesielle tilfeller. Men i ganske mange tilfeller der barn i dag blir fjernet fra familien for å bli plassert i langvarig fosterhjem hos fremmede, med vanligvis ekstremt dårlig kontakt med familien (andre foreldre enn fosterforeldre ville ha vært rimelig sjokkert over hvor ekstremt lite samvær barnevernet og fylkesnemndene mener det skal være etter en omsorgsovertakelse) er foreldrene, med eller uten hjelpetiltak, i stand til å gi barnet en minst like god oppvekst som barnet på kort og lang sikt totalt sett får ved fosterhjemsplassering, ganske enkelt fordi terskelen for omsorgsovertakelser er for lav. I ganske mange andre tilfeller der terskelen i utgangspunktet kanskje er høy nok isolert sett, vil barnets øvrige slekt kunne gi barnet en god oppvekst, slik at barnet kan bli i familien/slekten, men da må barnevernet tenke og arbeide på en helt annen måte enn det som skjer i dag. Vinnerljung var selv inne på dette i boken på side 247, og jeg synes nok det er noe påfallende at han synes å ha glemt det nå.

På bakgrunn av ovenstående stiller jeg meg noe tvilende til opplysningene i intervjuet om at det er mine synspunkter Vinnerljung har kommentert på utallige møter her i landet. Det er dessverre en velkjent taktikk at man later som om man kommenterer andres synspunkter, gir den andre delvis medhold, men går så over til å snakke om noe helt annet og later samtidig som om man fremdeles kommenterer andres synspunkter. Dersom Vinnerljung står fast ved at jeg trekker for vidtrekkende konklusjoner, må han ha atskillig mer å fare med enn det som kommer fram i intervjuet, men det har han selvsagt ikke. Da måtte han gå i mot sin egne forskning.

Og dermed forstummer vel debatten før den er kommet i gang - hvis da redaksjonen i det hele tatt finner å ville spandere spalteplass på dette innlegget, til tross for at det jo dreier seg om det faglige grunnlaget for det foreningens medlemmer er involvert i. Den såkalte livsløgnen hegner de fleste foreninger om, hver på sitt område - det er en av grunnene til at menneskeheten skrider så langsomt fremad, som dikteren sier.


Knarvik, 23. mai 2001

Sverre Kvilhaug
advokat

 

Fosterbarn och deras syskon - Artikel i BRÅ-tidningen Apropå 3/1997

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?

Varför dog Daniel, 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning

Dagens fostermödrar är moderna änglamakerskor av Siv Westerberg

Tonjes brev til barnevernet

Frans Lovasz' beretning

Fosterbarns rättslöshet

Barn i familjehem omplaceras ofta

Barn i familjehem får sällan hjälp

Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige. Föredrag av Siv Westerberg vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000.

Angreppen på Familjen

Lagstiftarens intentioner vid LVU

Kvacksalveri och missbruk av lag

 

 Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Foreldreansvaret som forsvant

Av Ole Texmo, free-lance barnelovaktivist og skribent

 

 

 

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

 

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

Webmasters anmärkning
Vid fall av tvångsomhändertagande av barn saknar den ogifta fadern rätt till umgänge med sitt omhändertagna barn - om han inte står formellt antecknad som far.
Fallet
Paulsen-Medalen & Svensson mot Sverige i Europadomstolen handlade bl. a om ett sådant fall. Sveriges advokat gjorde gällande att fadern kunde begära ett överklagbart beslut och överklaga.
Vid återkomsten till Sverige följde fadern advokatens råd. Han har nu uttömt samtliga rättsinstanserna som har upplyst honom att han saknar talerätt. Det skall bli intressant att se om han på nytt får prövningstillstånd i Europadomstolen.

 

 

 

 

 

 

I VGs oppslag 10.09.02 (s26-27) Glemt å krysse av ?  gjøres det et poeng av at ugifte fedre som ikke krysser av i rubrikken for felles foreldreansvar, risikerer å stå uten rettigheter. Ved lesningen av VGs oppslag, kan man forledes til å tro at skriver ugift far under er alt iorden. VG fortjener refs, da man uten nevneverdige anstrengelser kunne ha sjekket om ugift far automatisk får del i foreldreansvaret i kraft av sin signatur. Vinner VG pris for denne "hjelperdeg"-journalistikken, bør alle ugifte fedre som forgjeves har søkt om del i foreldreansvaret saksøke avisen.

 

Glemsel eller forsømmelse ?

Dette er bl.a historien om kildekritikken som forsvant. I de radikale 70-årene ble det fremmet forslag om at det gamle og utdaterte begrepet "foreldremyndighet" skulle erstattes med et nytt: "foreldreansvar". I arbeidet med "den nye barneloven" som trådte ikraft 1982, ville man skape en i lovteknisk forstand "harmoni" mellom tidligere lover som diskriminerte barn født i og utenfor ekteskap (fra 1956), samt fremme likestilling mellom samlevende foreldre uansett sivilstatus. 25 år etter at Barnelovutvalget la frem sin utredning (NOU 1977:35) med forslag om automatisk felles foreldreansvar, er fremdeles situasjonen at ugift mor i regelen har foreldreansvar alene. Det er ikke riktig, slik VGs oppslag gir inntrykk av, at det ble fremmet forslag om felles foreldreansvar også for ugifte ved "justeringen" i 1998. Å hevde at "Forslaget ble nedstemt"  er i beste fall misvisende. Der ble aldri fremmet noe forslag. Statsfeministene i Barne - og familiedepartementet (BFD) har bukten og begge endene; politikerne er likegyldige; journalistene har glemt sitt fag.

 

Morens vetorett

Svaret på spørsmålet VGs journalist Mona Langset kunne stilt BFD, gitt at hun som forfatter av Samboerboken  ikke visste, er enkelt: Hvis ikke morens underskrift er med på skjemaet, hjelper det ikke om ugift far har vært aldri så våken etter først å ha krysset av for erkjennelse av farskapet. Som barnelovaktivist har jeg en viss fartstid og har vært tilstede med spørsmål når BFDs statsråder på pressekonferanser har lagt frem høringsnotater, familiepolitiske veivalg, lovforslag mv. En gang stilte jeg daværende statsråd Brustad spørsmål om nærværende tema, et retorisk spørsmål riktignok, men dog. Strengt tatt visste jeg svaret, men ønsket en viss oppmerksomhet rundt problemstillingen, formulert slik: Hvis en ugift far krysser av i ruten for felles foreldreansvar og signerer, får han da invilget foreldreansvar selv om moren ikke skriver under ? 

 

Forenkling eller tildekking ?

Som nevnt visste jeg svaret, men var primært interessert i å få rede hvordan Brustad taklet spørsmålsstillingen, samt opplyse den tilstedeværende forsamlig av journalister om morens vetorett. Brustad svarte ikke, selv etter flere oppfordringer. Hun hadde før man slapp til med spørsmål brukt en time på skryt av skjemaforenklingen. Før hadde man to skjemaer, ett for erkjennelse av farskap og ett for foreldreansvar. Under Brustads regime hadde man samlet i ett skjema de underskriftene man tidligere måtte bruke to skjemaer på, et imponerende stykke arbeide. Det er uklart om skjemaforenklingen har hatt noen effekt, gitt at det er ønskelig at flere ugifte fedre har del i foreldreansvaret. Jordmødre har ingen informasjonsplikt overfor fedre, skriver VG. Hva med journalister, politikere og juristers ansvar for intellektuell redelighet ?

 

 

Ansvar, plikt og rett

 

Foreldreansvaret består av en pliktdel og en rettighetsdel. Motivet for å forandre begrepet for 25 år siden (det ble lagt betydelige føringer i mandatet for Barnelovutvalget allerede i 1975) var å skape en mer positivt normert forståelse av komplementaritet og balansen mellom plikt og rett. VGs oppsalg er misvisende forsåvidt som foreldreansvaret også rommer en omsorgsplikt, ikke kun rettigheter slik man kan få inntrykk av. Omsorgsplikten og bestemmelsesretten skal ideelt sett utfylle hverandre, til barnets beste må man formode, nettopp ved at jevnbyrdigheten eller likeverdet mellom foreldrene, uansett samlivsstatus, kan forebygge konflikt og fremme samarbeide. Selv om felles ansvar for begge foreldre ennå ikke er vedtatt i et land som kaller seg opplyst og demokratisk og påberoper seg rettsstaten, ligger denne forståelsen i forarbeidene som tilgjengelig tankegods, for de som måtte være interessert.

 

Lovens ånd

 

Som man forstår, har jeg ikke overdreven tillit til åndsevnene hos journalister, politikere og jurister. Selv foreldre med del i foreldreansvaret og dermed det formelle i orden, kan gå på kraftige smeller. Det hevdes stundom at lov og rett er kjønnsnøytral og at det skal mye til for å miste foreldreansvaret. Fra en dom i Oslo byrett (sak nr 94-04121 A/56) hitsettes et par sekvenser (mine understrekninger).

 

Det må legges til grunn at begge parter har tatt del i den daglige omsorg for sønnen før bruddet . A ( faren - red.anm) har anført at han har tatt del i mer enn halvparten. Det er et moment, men i dette tilfellet er det ikke avgjørende. Retten har kommet til at B ( moren - red.anm) må tilkjennes den daglige omsorg fordi det antas å være best for barnet.

 

Premisser for sin slutning utover disse linjer presterer dommen strengt tatt ikke. Ypper en lekmann seg med betraktninger om medbestemmelse og påpeking av motpartens hindring av pliktmessig lovforankret omsorgsutøvelse, vil juristeriet ikke sjelden forsvare selvtekter og falske anklager, samt projisere egen kunnskapsløshet over på den tapende part:

 

Når det gjelder spørsmålet om partene skal ha delt foreldremyndighet, har retten kommet til at B  må ha foreldremyndigheten alene. ( ...) A har en uriktig oppfatning av hva delt foreldremyndighet innebærer idet han har antatt at han kan legge seg opp i barnehageplassering av sønnen.

 

 

 

Andra artiklar av Ole Texmo

 

Barnebortføring som Systemfeil

 

Rettslig interesse. Av Ole Texmo

 

Hvilken rettsstat ? Av Ole Texmo

 

Far tiltalt - mor og barnevernet slipper unna. Av Herman J Berge

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Flere artikler …

 1. Foreldrefiendtliggjøringssyndromet - PAS
 2. Foreldre er Guds gave til barna
 3. Forakt for familiene
 4. FOBIKs uredeligheter
 5. FOBIK-Historien
 6. FNs barnekonvensjon - Nytt intresse?
 7. Flyktningefamilie til sak mot barnevernet
 8. Flere børn fjernes med tvang
 9. Fejrer 8-års fødselsdag på flugt for politi og myndigheder
 10. Fedres_omsorg
 11. Farsøs kommundirektør fyres efter tvangsfjernelsessag
 12. Far tiltalt_mor_og_barnevernet_slipper_unna
 13. Familievold - et unyansert begrep
 14. Familiens Børneråd(Forældrenes Børnekommission
 15. Familierne til anbragte børn
 16. Faller tvangsfjernede born til ro?
 17. Kjenner-familien: Etter ti års kamp mot barnevernet er marerittet over
 18. Ett tvangsfjernet barn berättar
 19. Et redningsarbeide i den kristne kjaerlighets tjeneste
 20. Pressemelding - Et ødeleggende barnevern
 21. ET "KRISERAMMET" BARNEVERN
 22. Er kommunen min mor?
 23. Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettstridig?
 24. En sosialarbeider søler med tid
 25. En rettstat verdig
 26. En norsk pikes brev til sin pappa
 27. En forældres fremmedgørelse af den anden forældre
 28. En Barnefars møte med psykologisk kompetanse
 29. Driver barnevernet interneringsleire?
 30. Doktor_mengele_i_norska_hem_av_marianne_haslev_skanland
 31. Diplom Årets navn 2004
 32. Døde av overdose på barnevernsinstitusjon
 33. Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse
 34. Barnevernet tvangsfjernet samisk barn
 35. De ledende sporgsmål
 36. Datatilsynet avviser barnevernet
 37. Dagens praksis ved utnevnelse av sakkyndige i barnevernssaker endres
 38. DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET
 39. Da BRIS upphävde foreldreretten - Hvilke intentioner lå bag
 40. Chokerende læsning
 41. Borgervern mot barnevernet
 42. Blindhet om barnevernets realiteter
 43. Bidrar Biskop Staalseth med løgn?
 44. Bindal saken - familie vant mot barnevernet
 45. Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
 46. Bedsteforældre må ikke adoptera barnebarn
 47. Barnevernskritikerne viser vei
 48. Barneverns-ungdom er mer aggressive og voldelige
 49. Barnevernsjente (17) døde
 50. Barnevernsbarn_far_problem
 51. Barnevernsbarn får problemer
 52. Barnevernsband herjer Sørlandet
 53. Barnevernsansatte mishandlet og tapet fast - Tre barn og foreldrene forsvant med maskerte menn.
 54. Barnevern-saken i Alta
 55. Barnevernets saksbehandling
 56. Barnevernets vernløse barn
 57. Barnevernets_offer
 58. BARNEVERNETS METODER
 59. Barnevernets bedømmelser
 60. Barnevernets livsløgn
 61. Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet
 62. Barnevernet, pressen och yttrandefriheten
 63. Barnevernet og rettsikkerhet
 64. Barnevernet og menneskerettighetene
 65. Barnevernet og biologi
 66. Barnevernet i Norge - BEFRINGUTVALGET
 67. Barneverntjenesten i Kristiansund politianmeldt for tjenesteforsømmelse
 68. Barnevernet i Drammen utsätter spanienbarnen för tortyr!
 69. Barnevernet i hardt vær
 70. Barnevern skal hjelpe ikke ødelege
 71. Barnevernet är det största hotet mot barnevernet
 72. Barnevern og sakkyndighet
 73. Barnevern på en ny måte
 74. Barnevern og rettsstat
 75. Barnevern og barnets beste
 76. Barnevern og omsorgsovertakelse
 77. Barnevern, media og åpenhet
 78. Barnevern i Rissa
 79. Barnevern er hverken vern av barn eller foreldre
 80. Barnevern, en etat vi helst ikke skulle hatt behov for!
 81. Barnevern barnas vern?
 82. Hensynet til barnets beste i barnevernsaker. Forskningsbasert kunnskap
 83. Barnerov og mere til - i Norge
 84. Barnelov og familiepolitikk
 85. Barnehjemsrapport - Bergens barnehjem slaktes i granskningsrapport
 86. Barnehjemmet Waisenhuset
 87. Barnehjemsbarn krever millioner i erstatning
 88. Barnehjemmet Morgensol i Bergen. Artikler fra Bergens Tidende
 89. Barnehjem og spesialskoler under lupen
 90. Barnehjemsbarn i Oslo og Akershus har meldt fra om overgrep på institusjoner fra 1950 til 1980
 91. Barne vern?
 92. Barnebortføring som systemfeil
 93. Barndom i fosterhjem i egen slekt
 94. Barn - foreldres eiendom !
 95. Barn, barnevern og foreldre
 96. Baerum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten
 97. Avstraffelse av mennesker som hjelper tvangsfjernede barn
 98. Avdekkningsparolen - en fare for liv, helse og rettssikkerhet
 99. Atskillelse barn og foreldre - det fortidde traume?
 100. At Skille Træet fra Roden
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter