Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter

Av: Gry Scholz Nærø, Journalist (NJ)

 

 


Gry Scholz Nærø er journalist i Bergen og medlem av
Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen er tidligere publicert som innsendere i Adressa.no den 01.07.2008.

Den återgis her med forfattarens velvillige tillstand.

 

 

 

Som journalist (NJ) mm, finner jeg det mildt sagt urovekkende og direkte lovstridig at norske myndigheter på alle nivå daglig bryter menneskerettighetene i eget land. I så vel den saken som i en rekke andre. Bare det at norske myndigheter ikke tar konsekvensene av Norges tap i Strasbourg i Hammerns sak og andre saker er i selv sett brudd på EMK. Jfr. Lov om Menneskerettigheter, 1999. Spesielt hensett til EMK, domstolspraksis i Strasbourg (EMD), FNs Barnekonvensjon og den langvarig, omfattende kritikken fra FNs barnekomité.

Tidligere dommer ved Den Europeiske Menneskeretts Domstolen i Strasbourg Gro Hillestad Thune, har i ulike medier gjentatte ganger, over lang tid påpekt de mange, daglige brudd på menneskerettighetene i Norge. Også anno 2008.
Gro Hillestad Thune, med sin unike posisjon og bakgrunn, har lenge vært og er, påfallende alene om å sette fokus på dette. Norske myndigheter, den sittende regjering o.a. synes derimot utelukkende å fokusere på menneskerettsbrudd i alle andre land enn sitt eget.
Det er på høy tid å etterlyse / spørre når Norge har tenkt omsider å følge Lov om Menneskerettigheter (1999) og de plikter som myndighetene der er pålagt? Inkludert rettsapparatet.
Som journalist (NJ) ser jeg det som MIN plikt å fokusere på nettopp dette. Media generelt har i henhold til bl.a. VVP en rett og plikt til å sette kritisk søkelys på Norges mange menneskerettighets brudd i eget land. Spesielt da de så ofte, så totalt urettmessig, rammer de mest forsvarsløse.

Avslutningsvis henstiller jeg derfor på det sterkeste så vel mine pressekolleger og norske myndigheter på alle nivå til å bidra / iverksette straks tiltak for at de mange brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Norge endelig nå tar slutt. Både FN og Strasbourg har lenge gjort mye her, men dessverre uten hell så langt.

 

 

Hillestad Thune: - Norge bryter menneskerettene daglig. Hver eneste dag skjer det en rekke brudd på menneskerettighetene i Norge.

Av Rune Christophersen

En lenge etterlengtet innrømmelse. Fakta tilsier at våre domstoler fortsatt begår feil som setter folks generelle rettssikkerhet i fare. Det begås også ”feil” i retten som klart krenker menneskelige rettigheter og grunnloven.
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ) 

 


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem

av Endre Dingsør, Rune Fardal, Nina Hauge, Einar Nyaas, Marianne Skånland, og Dagny Hysing-Dahl

 

 


De nedenstående debatt-innleggene er publisert her med forfatternes velvillige tillatelse.

 

Endre Dingsørs og Dagny Hysing-Dahls innlegg har tidligere vært trykket i Bergens Tidendes (BTs) papir-utgave i månedsskiftet juni/juli 2003, samt i BTs nettutgave. Marianne Haslev Skånlands innlegg har i litt kortere utgave stått i Bergensavisens (BAs) papirutgave 3. juli 2003. Innleggene fra Rune Fardal, Nina Hauge og Einar Nyaas har vært publisert i BTs nettdebatt, og for noens vedkommende også i F2Fs debattseksjon.

 

 

 

 

***

 

 

 

http://www.bt.no/meninger/debatt/article167405

 

Tragediene i barnevernet

 

Publisert: 28. juni 2003, 06:00

Oppdatert: 27. juni 2003, 19:15

 

Hr. Redaktør

 

 

Barnevernstjenesten i Bergen har i årevis blitt kritisert for sine overgrep mot barn og familier, så vel fysisk som psykisk. Etter Høringen om Barnevernet i Bergen for et par år siden hvor nye tragedier ble rullet opp på løpende bånd - gjorde Bergen kommune kort prosess og avleverte en egenrapport som var latterlig tilrettelagt for arkivering.

 

I ettertid har så langt fra kritikken forstummet, men derimot blitt forsterket med anmeldelser og dannelser av støtteforeninger mot dette barbari av overgripere.

 

Når så byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen nå får fremlagt en uhildet gransking av forholdene fra 1954 til 1980 og blir presentert for resultatene av årelang feilslått barnevernsutøvelse fra langt tid tilbake samt de menneskelige ofrene for overgrepene - så feller hun sine tårer for åpen scene.

 

Hva med de menneskelige ofrene fra dagens tragedier i barnevernet? Skal byrådslederen vente i over 20 år på resultatene - før hun atter kan få gråte?

 

Nei, kjære byrådsleder! Du burde gråte nå for hva som skjer innen Barnevernstjenesten hver eneste dag i din kjære by - så slipper du å bli beskyldt for å felle krokodilletårer.

 

ENDRE DINGSØR,

 

HJELLESTAD

 

 

***

 

 

http://www.bt.no/meninger/diskusjon/index.jhtml?forumAction=postShow&forumID=1030&postingID=167371&start=1

 

Barnevernet!

27.06.03 Rune Fardal

 

Saa kommer det en rapport som bekrefter det mange har vist i aarevis og som fremdeles er hoyaktuelt. barnevernets evne til aa ta seg av de svakeste er mildt sagt kritikkverdig.Det er en skam.

 

 

Vi begynner aa se at dette ikke bare gjelder de barna som blir tatt haand om, men ogsa i de tilfeller der barnevernet kobles inn i ulike saker. Det er med stor forstaaelse at barnevernet tyr til taushetsplikten naar de stadig utsettes for kritikk. De kan umulig forsvare seg i aapen diskusjon! Derimot har jeg ingen forstaaelse for at ansvarlige myndigheter ikke griper inn ovenfor barnevernet, men bare lar det hele skure videre.

 

Det sviket vi tidligere har sett mot barna eksisterer i dag ogsaa. Om enn i det skjulte. Stadig faar vi hoere om episoder der barnevernet er innvolvert. Den ene rapporten etter den andre kritiserer barnevernet uten at noen griper inn.

 

Det er derfor litt komisk om ikke tragisk nar byradslederen graater sine krokodilletaarer i media. Dette er kjente trekk ved barnevernet, det er resultatet av en holdning der ekspertveldet ikke kan ta feil! Dette viser med all tydelighet at det gjoer de og det til gangs.

 

Det blir ingen bedring for barnevernsbarn foer noen ansvarlige tar et oppgjoer med de holdninger vi ser utkrystalisere seg i barnevernet og blandt deres ansatte.

 

Beklager at norske bokstaver mangler, men tastaturene her i Bangkok mangler 3 bokstaver!

 

 

***

 

 

Barne vern?

28.06.03 Nina Hauge

 

 

Rapporten er ikke på noen måte overraskende. Dette har vi visst om i alle år. Det som er overraskende er at rapporten ikke hemmeligholdes, taushetsbelegges. Når det gjelder barnevern så er nettopp det tendensen. De gjemmer seg bak en misforstått, men beskyttende(!), taushetsplikt hver gang media avdekker kritikkverdige forhold. Og den ene norske hvermannsen nikker til den andre "det ligger nok noe mer bak som vi ikke får vite pga. barnevernets taushetsplikt".

 

Sannheten er at det begås overgrep mot foreldre og barn i regi av barnevernet hver eneste dag i Norge. Barnevernet trenger inn i hjemmene til folk på en hensynsløs og fiendtlig måte. De krenker foreldrenes integritet, de pålegger hjelpetiltak som foreldrene ikke vil ha og som barna ikke tjener noe på.

 

Videre kan de kreve å overta omsorgen for barn på meget tynt grunnlag. Den som tror at terskelen for omsorgsovertakelse er høy, får tro om igjen! Barnet blir så plassert i barne- eller ungdomshjem, eller i fosterhjem.

 

Og som vi nå er blitt offentlig klar over, så stopper ikke familiens lidelser her. Foreldrene sørger, mens barna må lide overlast på nevnte steder.

 

På denne måten produseres skadete mennesker. Mennesker som sosialarbeiderne kan arbeide med også i fremtiden. Omsorgsovertakelse genererer arbeid for barnevernet og sosialetaten for fremtiden. Sosialarbeideren gjør seg nødvendig!

 

Når skal folket si at "nok er nok!"?

 

Husk; det kan være deg de oppsøker i morgen...

 

 

***

 

 

 

Moderne kvakksalvere

29.06.03 Einar Nyaas

 

 

Summen av problemer er konstant. I mangel av krig, empidemier, sult og andre nasjonale problemer oppkonstrueres det nye problemstillinger av en yrkesgruppe som desperat forsøker å vise at de har sin berettigelse. Man har visstnok ingen vitenskapelig begrunnelse for sine "vurderinger", men det hindrer ikke landets massive styrke av -loger, -nomer og -goger å utføre sine ugjerninger mot barn og familieinstitusjonen. Det er jo helt klart likehetstrekk mellom middelalderens inkvisisjon og dagens rabiate psyko-synsere. De baserer begge sitt "fag" på en komplett mangel på fakta og vitenskap. Når man kombinerer denne yrkesgruppen med omnipotente dommerfullmektiger som ikke har noen innsikt i familieliv og barn generelt, blir katastrofen komplett.

 

 

Bergens-rapportens 337 sider gir ikke Barnevernet noe særlig styrket tillit (heldigvis), og det er ikke bare på tide å avskaffe hele institusjonen men også å få de ansvarlige straffet for sine avskyelige handlinger.

 

Ta gjerne en titt på disse sidene:

 

www.krisesenter.org

www.barnasrett.no

www.nkmr.org

www.texfiles.tk

www.likestilling.com

 

 

***

 

 

 

Og hvor er media?

30.06.03 Rune Fardal

 

Naa som nok en negativ rapport om barnevernet er kommet er det paafallende hvor stille det er fra media med virkelig aa gaa i dybden.

 

 

BT vet vel som oss som kjenner barnevernets moerke sider at begynner de foerst aa grave saa finner de at det er systemet som svikter og da med domstoler og fagfolk i spissen. Det blir kanskje ikke saa lett aa skrive om, sa da lar man saken forbli i taushet.

 

Dette kan ikke betegnes som annet enn feigt og et utrolig svik mot dem som trenger beskyttelse mest, nemlig de svakeste av vaare barn.

 

Men det er selvfoelgelig tryggere og selger mer aa skrive om BRANN og andre uvesentligheter i norsk samfunnsliv.

 

 

***

 

 

 

Media

01.07.03 Einar Nyaas

 

Ja visst. Norsk media er blant verdens minst nyanserte i demokratiske land. Det har vært foretatt systematiske studier av våre mediers evne til balanserte fremstillinger av politiske problemstillinger. Studien har vist at liberalt tilpassede spørsmålsstillinger har en klar tendens til å bli foretrukket fremfor korrigerende problemstillinger (S. Skirbekk og O. Aagedal (1973) – Meninger i NRK. En studie i idépolitisk balanse). Denne holdningen i mediene er derfor naturlig nok sterkt medvirkende til at kritiske utspill mot de strømlinjeformede oppfatninger ikke vektlegges i samme grad. Mediene er politikerenes lakeier, det er mange eksempler på dette gjennom norsk historie. Det er karakteristisk for norsk presse å bruke journalistisk argumentasjon for å hindre uønsket informasjon å komme folk for øre. Direkte misvisende informasjon i media sammen med kontrollerte "lekkasjer" er en kjent og effektiv herskteknikk.

 

 

Om norges udifferensierte presse kan man lese mer i boken "Pressens frivillige slaveri" av Per Olav Reinton.

 

 

***

 

 

 

Barnehjem før og nå

Marianne Skånland

 

*

 

Ikke før er rapporten om Bergens barnehjem i 1954-1980 kommet, så begynner hvitvaskingen.

 

Anne-Grete Strøm-Erichsen er sjokkert og sier gråtende at vi må sørge for at det aldri skjer igjen. Hvor er dokumentasjonen for at dagens forhold er vesentlig anderledes? Selv har hun vel nærmest gjort en langvarig innsats for å hindre at en slik granskning kom i gang.

 

En journalist hevder i BT at det er himmel og hav til forskjell mellom da og nå. Hvor vet han det fra?

 

En nåværende bestyrer viser på tv frem barnehjemmet i ferd med å nymales, som om bygningens standard er garanti for at barn har det utmerket. Han forsikrer at forholdene er helt anderledes nå enn før. Hvor er dokumentasjonen? Han mener det er fullt betryggende at han har sagt til barna at de skal melde fra til ham hvis det er noe de er misfornøyd med eller finner urettferdig. – Intervjuet tier om hva han foretar seg hvis barna sier at de vil hjem, de barna som tvangsfjernes fra sine foreldre og lengter seg syke etter dem.

Spør han dem noen gang hva de vil?

Slåss han for at de skal få komme hjem?

Vitner han sant i rettssaker hvor foreldre og barn fortvilet forsøker å gjenforenes? Eller gjør han som de ansatte ved Bønesskogen barnehjem, som hevdet at Adele Johansens sønn Ernst Christer var så lykkelig hos dem og at de var så glad i ham at de ikke kunne unnvære ham? (Han hadde da vært tvangsplasert der noen få måneder. I den tiden prøvet personalet å bestikke ham med penger og utstyr for å få ham til å gå på skolen. Til sammen gikk han på skolen 4 dager under barnehjems-oppholdet. Når han bodde hos sin mor gikk han på skolen på normal vis. – Han rømte til skogs. Han oppsøkte narkomane uteliggere i Nygårdsparken. Personalet visste ikke hvor han var og gjorde intet forsøk på å finne ham. Han flyktet til sin mor; DA var de interessert i å ettersøke ham.)

 

Flere nærliggende ting bør holdes opp mot påstandene om at forholdene på barnehjem idag er fullt i orden:

1) Høyres og andres aktivitet for å få stoppet den åpne barneverns-høringen for et par år siden (lyktes ikke),

2) deres strev med ihvertfall å få lagt til ro i en skuff referatet fra høringen, og å få det ordrette lydbånd-opptaket kokt ned til et forkortet, offisielt referat som gir en nærmest foraktfull fremstilling av ofrene (lyktes),

3) deres motstand mot at ofrene som vitnet under høringen om hva de hadde vært og stadig var utsatt for fra barnevernet, fikk hjelp til å komme fri fra barnevernets fortsatte forfølgelser (lyktes),

3) kommunale aktørers motstand mot ofrenes forsøk på å få det frem, det som den nye rapporten viser (har heldigvis ikke lykkes),

4) de jevnlige avis-historiene om forholdene på Ungplan og lignende steder.

 

Barneverns-dokumenter er fulle av skjønnmalende, uetterrettelige påstander fra det offentliges side. De går glatt igjennom i rettsapparatet. Mange dommer i barneverns-relaterte saker er formulert på en måte som må betegnes som "snedig" – de gjør det umulig å få pressen til å våkne, eller for ofrene å komme frem med et erstatningssøksmål.

 

En del av oss har forsøkt over flere år å varsle Bergens politikere om slike forhold, med høyst konkrete opplysninger om det offentliges overgrep. Det gjelder slett ikke saker som skriver seg fra før 1980.

 

Bare FrP har vist seg lydhøre overfor ofrene. Når det gjelder resten, har det vært som å rope i ørkenen.

 

 

***

 

 

Barnevernet under lupen!

 

Dagny Hysing-Dahl

 

 

 

I dagens kronikk (27 06 03) går Asbjørn Kristoffersen til rette med barnevernets inkompetanse og politikernes svik. Kronikken er klargjørende og bør leses av alle som opprøres over at voksne i tillitsstillinger misbruker sin makt og sviker barn som de har påtatt seg ansvaret for.

 

A.K.skriver: "sviket held fram så lenge barn blir behandla som klientar", og videre: "minst like viktig er det at ikke barnevernsbarna blir svikta også i vår tid." (min fremheving)

 

 

Når oppgjøret skal tas med barnevernets og politikernes svik , misbruk og feilvurderinger, er det viktig å presisere at barnevernsbarna inkluderer barn fra alle barnevernets ansvarsområder, ikke bare fra institusjonene. Men når A.K. hevder at : "der er et hav av skilnad mellom tilhøva for ein generasjon sidan og for dagens tilbud" er dette for meg uforståelig. Jeg har fulgt utviklingen i barnevernet i to generasjoner og har problemer med å se at den radikale holdningsendring som er en forutsetning for et slikt " hav av skilnad", virkelig har funnet sted..

 

Det økende antall barnevernsofre utenfor institusjon er et resultat av dagens barnevernstilbud og gir grunnlag for granskning av det totale barnevern helt frem til i dag.

 

Viser til Barnevernshøringen i Bergen 2-11-00 hvor politikerne fikk et krast innblikk i en lite rosverdig virkelighet. At der fra politisk hold ble gjort forsøk på å stoppe høringen, røper en ansvarsløshet helt i overensstemmelse med A.K.s karakteristikk av svikets vesen, en demonstrasjon av den samme holdningsløshet som muliggjorde tredve års ustraffet grov barnemishandling. Å sende barn som "pakkepost uten verd" fra fosterhjem til fosterhjem som ikke alltid er godkjente og ofte er uten tilsyn, er også barnemishandling. Slik fratas barn trygghet, selvrespekt og integritet, en forbrytelse i seg selv. Høringen viste at dette er praksis!

 

Til tross for at vi nå vet at politikerne vet,  har der hittil - bortsett fra FrP og RV - ikke vært politisk vilje til å påta seg det ansvar de har forpliktet seg til å bære. Når nu endelig politikerne - etter sterkt press - reagerer, får vi håpe at det også betyr en varig holdningsendring og en full opprenskning i og oppgjør med barnevernets metoder slik de praktiseres i dag.

 

 

A.Ks kloke forslag om å la SOS barnebyer erstatte barnevernet bør politikerne ta på alvor. Det er en god løsning på et tilgrodd og uverdig makt /prestisjeproblem. Vi trenger ny tenkning, nye verdier og nye holdninger med respekt for barns menneskeverd - ikke nye lover og paragrafer !

 

 

***

 

 

 

Lenker til:

 

 

Bergens barnehjem slaktes i granskingsrapport: Et granskingsutvalg konkluderer med at det ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen har skjedd alvorlig omsorgssvikt og seksuelle og fysiske overgrep i perioden 1954 til 1980.

Artikkelsamling

 

Granskningen av Barnehjemmet Morgensol - Åge Hageviks brev til Justisminister
Av Åge Hagevik

 

Kommuneadvokaten sjokkerer
av Åge Hagevik

 

UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN
En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

Barneverns-bedriften Ungplan
Artikler fra Bergensavisen og Bergens Tidende

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö
Artiklar från Smålands-Tidningen och Vetlanda-Posten

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten

Barnehjemmet Morgensol i Bergen
Artikler fra Bergens Tidende

 

Skärp kontrollen av barnhem
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda

 

Barne vern?

av Marianne Haslev Skånland

 

Fosterbarns rättslöshet

av Brita Sundberg Weitman

 

Barnfängelser? I Sverige?
av Siv Westerberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Nødvendigheten av hjemmeskole
By Tristana Moore, översättning: Rune L. Hansen

 


Rune L. Hansen och hans fru, undervisade familjens barn hemma till dess att "barnevernet" i Vindafjord kommune tvångsomhändertog deras barn och placerade ut dem i olika fosterhem. Sedan dess har familjen fört en seg kamp mot myndigheterna som har ödelagt deras familj.

Den här artikeln är översättningen av Tristana Moore's artikel "Give Me Your Tired, Your Poor, Your Huddled Masses Yearning to Homeschoo. Why this family got political asylum"
 (Gi meg dine slitne, dine fattige, dine forvirrede masser Lengtende til hjemmeskole. Hvorfor denne familie fikk politisk asyl )

Artikeln återges här med översättarens benägna tillstånd.

 

FAMILIEN ROMEIKE ER IKKE DINE typiske asyl-søkere. De kom ikke til USA for å unnslippe krig eller despotisme i sitt hjemland. Nei, disse musikk-lærere forlot Tyskland fordi de ikke likte hva deres barn ble lært i den offentlige skolen - og fordi hjemmeskole er ulovlig der.
(Se billeder på en familie i Tennessee, som hjemmeskoler deres barn)

Nektet å hente barn med tvang

 

Det är med stor glädje och tillfredsställelse som NKMR noterar att polismannen i fråga vägrade hämta barnen med tvång, trots att det fanns ett hämtningsbeslut utfärdat av en domstol. Alltför ofta medverkar polisen till kränkande och skadliga hämtningar av barn där socialtjänstens eller barnevernets personal har beordrat hämtning och bortföring av barnen. Barnen som polishämtas från sina föräldrar - eller tillbaka till fosterhem varifrån de har flytt - blir traumatiserade och uppvisar en klar negativ hållning till samhällets institutioner.

 

NKMR publicerar artikeln nedan trots att den rör en vårdnadstvist (barnefordeling) och inte ett tvångsomhändertagandefall. Polisen hedras. Han tog sitt ansvar.

Webmaster.

 

 

 

 

 

 

 

Nektet å hente barn med tvang

Av Anne Kristin Hjukse

Like før jul 1996 fikk namsmann Thorleif Marken i Haram en rettslig kjennelse i hånda: To jenter skulle overføres fra far til mor, men de ville ikke. - Å ta jentene med tvang og makt syntes jeg var å gå for langt slik situasjonen var, forteller han.

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Nasjonal gransking av forholdene for barnehjemsbarn etter krigen

En serie artiklar publicerade i Smaalenenes Avis den 30 april - 1 maj 2004

 

 

1) Barnehjemsbarn krever millioner i erstatning
Etter at Bergen kommune nylig lovet erstatning til tidligere barnehjemsbarn, har Stiftelsen Rettferd for taperne opplevd en eksplosjon av henvendelser. Foreningen varsler at flere vil kreve millionerstatning. Taperforeningen har fått en økning i antall
Smaalenene - 1. mai 2004

 

 

2) Barnehjemsgransking til Stortinget
Arbeiderpartiet og SV krever at det settes i gang en nasjonal gransking av hva som foregikk på barnehjemmene på 1950- og 1960-tallet. Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ågot Valle (SV), mener det er nødvendig å videre med saken
Smaalenene - 1. mai 2004

 

3) Varsler ny barnehjemsgranskning
Barne- og familieminister Laila Dåvøy varsler en nasjonal gjennomgang av forholdene for barnehjemsbarn etter krigen. Målet er å avdekke omfanget av seksuelle, psykiske og fysiske overgrep mot barnehjemsbarn. "Jeg syns det er viktig at vi finner
Smaalenene - 1. mai 2004

 

 

4) Barnehjem er en magnet for pedofile
506 tidligere barnehjemsbarn har nå kontaktet Stiftelsen Rettferd for taperne siden begynnelsen av september. "Barnehjemmene er en magnet for pedofile mennesker", sier generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen. Flest henvendelser har kommet fra
http://www.smaalenene.no/Innenriks/article802443.ece
Smaalenene - 1. mai 2004

 

 

5) "Jeg ble misbrukt"
Gutter og jenter fra barnehjem i Oslo ble plassert på bonde- gårder i Østfold på 1950- og 60-tallet. Mange gikk for lut og kaldt vann, og noen ble seksuelt misbrukt. De som led overlast går nå sammen i en selvhjelpsgruppe i fylket. Avsløringen av
Smaalenene - 30. april 2004

 

 

Barnehjemmet Morgensol i Bergen. Artikler fra Bergens Tidende

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad ...

 

 

Skandalen på barnhem i Wales
Av Kerstin Lindman-Strafford

 

 

Fosterbarn, pengar och pedofiler
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Valerie Kubens er journalist i avisen Fædrelandsvennen (web-adresse http://fedrelandsvennen.no), som utgis i Kristiansand, Norge. Artikkelen ble publisert i Fædrelandsvennen i januar 1996. Den gjengis her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 • Valerie Kubens:

   

  Når mennesket blir rovdyr

   

     • Hekseprosesser er ikke bare dyster historie.
      De foregår også i dag, f.eks. med et norsk
      lokalsamfunn som ramme for begivenhetene.

       

Inntil jeg leste Ulf Hammerns egen beretning om Bjugn-saken i boka "Annerledesbygda Bjugn", forsto jeg lite av hvordan det tyske folk kunne tillate utryddelse av seks millioner jøder. Nå forstår jeg det.

Nå skjønner jeg også bedre hvilke mekanismer som må ha virket da samfunnets topper og klokeste hoder fikk folkets velsignelse til å brenne levende kvinner på bål som hekser i middelalderen.

Hammern har vist hvilke mekanismer som kan vekkes til live i en flokk mennesker, enten de kaller seg akademikere, kristne eller dannede.

Når en gruppe mennesker, eksempelvis arbeidskolleger, rotter seg sammen, baktaler og flirer, beredes grunnen: Det skapes allmenn aksept for å se ned på en person, for å trakassere vedkommende, om så skal være, vekk fra jobben, bort fra nærmiljøet.

Det starter i det små. Så baller det på seg. Så går prosessen av seg selv og blir uhåndterlig. Ingen har kontrollen og "alle" er del av den felles mentaliteten som sier "drep, drep!". Så "dreper" vi. Og mener vi har rett til det, fordi vi er så mange som mener det samme.

Hvis ingen griper inn og ber folk sanse seg, kan utviklingen gå av skaftet. Hvis i tillegg utfordringen er skremmende ny, har irrasjonelle følelser lett for å få fotfeste, og ellers vettuge folk kan miste hodet.

Vi har lett for å male fanden på veggen stilt overfor nye ting vi ikke vet hvordan vi skal håndtere og som truer vår etablerte tenkemåte; det være seg den nye gen-teknologien, såkalt "satanisme" eller seksuelt misbruk.

 

Da Bjugn-saken startet i 1992, var det første gang i Norgeshistorien at noen var siktet for masse-overgrep av seksuell karakter mot barn. Vi hadde ikke erfaring i å håndtere problematikken; hverken politiet, fagfolkene og aller minst bygdefolket og vanlige avislesere. Folk ble grepet av det Hammern kaller "moralsk panikk".

Og vi så fanden på høylys dag. Måpende leste vi beskyldningene i alle landets aviser. Troen på ordtaket "Ingen røyk uten ild" sitter dypt i oss, men kunne Hammern virkelig ha skapt et helvete på jord i denne barnehagen i Bjugn? lurte vi, med solid tiltro til såvel trauste etterforskere som fagfolk. Da endatil seks nye personer, inklusiv lensmannen, ble siktet i saken, ble det hele totalt uvirkelig.

Dette var trolig også den utløsende årsaken til at Ulf Hammern ble frikjent, mener han selv. Massearrestasjonene synliggjorde hysteriet og overreaksjonen.

I ettertid vil Bjugn-saken bli husket som vår tids hekseprosess og Ulf Hammern som en moderne martyr, skriver den kjente psykolog og sosialantropolog, Jan Brøgger, i forordet til boka. Han kan komme til å få rett.

I så fall har det norske rettsvesenet, psykologene, legene og ikke minst bygdefolket mye å be Hammern, samt hans kone og barn, om unnskyldning for.

 

Hammern selv mener Bjugn-saken ikke kunne ha skjedd noe annet sted enn i den satte Bjugn-bygda. Der tror jeg han tar feil. Mistenksomheten og massehysteriet har nok like god grobunn i en sørlandsbygd med sans for karismatikk og fundamentalisme som blant trauste trøndere.

De eneste miljøene som kan motvirke slikt er de som fremelsker selvstendig, kritisk tenkning, mot og romslighet. Og det skal sterk rygg, svært sterk, til å motstå presset fra "mobben" om enighet.

Det har flere fått merke i Bjugn. Foreldre og andre som opponerte mot det gjengse synet av Hammern som overgriper, ble frosset ut, stemplet, arrestert og åpent anklaget i media for delaktighet i seksuelle overgrep. Siden har anklagene vist seg å ha vært fullstendig ubegrunnet. Men ingen har fått noen unnskyldning for det.

Poenget er at slik gruppe-oppførsel setter vanlig høflighet og dannelse ut av spill. Og når folk først har inntatt et standpunkt, og forfektet det med intensitet, er få store nok til å innrømme at de kan ha tatt feil. Da går det ofte prestisje i saken, og vi biter oss fast i vår feiltolkning, enda vi kanskje fornemmer at den ikke holder. Så lenge vi er på samme side som flertallet.

Ulf Hammern var lett å ta. Han var i utgangspunktet "outsideren". Ikke hadde han utdanning, ikke tilhørte han det nye samfunnssjiktet av frisinnede liberalere. "En enkel mann av folket, som hverken røykte, drakk eller bedrev hor", slik han selv sier. Han tilhørte ikke det gode selskap. Den første sønnen gav han sågar det proletære navnet Ronny! For Hammern ser saken sin i lys av en slags klassemotsetning. Han var ikke som "dem"; de som hadde makten til å definere hva som gikk an.

 

Motviljen mot Hammern startet alt før han ble tilsatt. Styreren i barnehagen ville ikke ha ham der. Hun ble ikke mildere stemt overfor Hammern da mor til hennes eget barnebarn fattet mistanke om at ungen hadde opplevet overgrep av sin egen far. Denne mistanken var det som satte hele Bjugn-saken i gang. I følge Hammern, var denne mistanken så grusom for bestemoren/styreren, at hun lette etter andre forklaringer. Og gjorde Hammern til syndebukk. Først ble han anklaget for å ha blottet seg for dette barnet. Deretter for å ha hatt samleie med det. Så med en haug unger til. Så blir en rekke andre voksne mistenkt for å ha deltatt, og ei jente som leverer en fantasifull historie om sex med sauer og andre ville greier. Da den endelige tiltalen ble tatt ut, var hverken den utløsende saken eller jenta med fantasihistoriene med i sakene Hammern ble anklaget for. Selve utgangspunktet for beskyldningene mot ham, og de andre arresterte, var det altså ikke nok hold i. Likevel ble det hostet opp nye anklager.

Ingen har sett noe; ingen har hørt eller merket noe. Likevel ble Hammern anklaget, for "alle" trodde han hadde gjort noe. "Alle" barna i Bjugn ble spurt ut av bekymrede foreldre. Flere av dem ga svar som foreldrene tolket i verste mening.

En politimann allierte seg med anklagerne blant Bjugn-folket og drev privat "etterforskning" mot Hammern. Han stilte ledende spørsmål og fikk svar som man roper i skogen. Også psykologer og politi-utspørrerne stilte ledende spørsmål som presset barna til å gi ønskede svar. Flere er siden trukket tilbake av barna selv. Leger ga motstridende vurderinger av funn i barnas underliv. Dertil hadde enda en mor i Bjugn-barnehagen mistanke om at hennes barn var utsatt for incest fra sin far. Men diskusjonen dreide seg utelukkende om Hammern.

Riksadvokaten har siden på det sterkeste kritisert den manglende objektiviteten ved etterforskningen. Sannsynligvis vil Bjugn-saken i ettertiden framstå som Norges største etterforskningsmessige fadese, der arbeidet ikke ble styrt av profesjonalitet, men av forutinntatte holdninger forankret i den utbredte mobbe-kulturen som først og fremst ønsket "drap", ikke sannhet og rettferdighet.

 

Så ble Hammern frikjent på alle punkter. Juryen fant det ikke bevist at Hammern hadde begått noen av de handlingene han ble beskyldt for. Ikke én. Men renvasket blir han ikke, ettersom han ikke kan bevise sin uskyld.

Derfor bringer han nå saken inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg. Han kan ikke leve med dette stemplet. Hammern vil renvaskes og få kjent alle anklager mot seg døde og maktesløse. For et mot denne mannen har!

Men vi andre blir sittende igjen med skammen.

 

Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott

Hemligheter och Minnen

Psykologer medverkar i moderna häxprocesser

Usakkyndige psykologer

Lærer psyko-fantastene noe?

Dr Mengele i norska hem

 

Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till Huvudsidan

 Når media løper barnevernets ærend
Av Marianne Haslev Skånland, professor 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Hun har i flere år vært engasjert i spørsmål vedrørende menneskerettigheter og profesjonsutøvelse innen barnevernet og tilknyttede profesjoner. Hun er tidligere styremedlem i NKMR og er aktiv i NKMR's arbeid.

 

Innlegget er også publisert på Samfunnsmagasinet och Barnasrett.no.

 

 

 
 

Det ropes om politi og rasles med sablene

Nå i februar 2004 fattet radiokanalen P4 stor interesse for å beskytte folk med tilknytning til barnevernets virksomhet fra konkret eksponering av hva deres aktiviteter i realiteten går ut på, samt skremme mennesker som har vært utsatt for samme type behandling hos barnevernet fra å få kontakt med hverandre. I fortsetningen går delvis feilaktive pressemeldinger og forskruete referater, avisartikler landet rundt, en del debatter i radio, og uttalelser fra ymse hold, mest ut på å hindre at mennesker som har vært rammet av barnevernets pågang, får frem hvordan de blir behandlet og slutter seg sammen for å verge seg og advare andre.

Det er da svært så hysterisk våre media gjentar og gjentar barnevernets og øvrige myndigheters egne myter om sin virksomhet? Hvis barnevernet var så storartet som de alle sammen sier, så hadde de kanskje ikke så mye å frykte ved at noen skriver offentlig at "disse personene kan vi ikke anbefale"? Hvis det er så at barnevernet i de aller fleste saker hjelper familier, med full respekt og pietet for familiens selvbestemmelses-rett og syn, hvorfor er det da så farlig å ta frem i lyset og rydde opp i de saker hvor det ikke er slik?

Vinklingen på uttalelsene de siste par dagene er stort sett til kjedsommelighet den samme, nærmest identisk med myndighetenes offentlige ideologi og propaganda om barnevernet som engler.


Merkverdige argumenter

Hele argumentasjonen innenfor feltet barnevern er besynderlig, helt ulik hva den er på andre samfunnsområder. Og denne propagandaen pøses ut over godtfolk, godt backet opp av de fleste media-aktører - de som skal vokte vår ytringsfrihet, vår rettssikkerhet og andre aspekter av samfunnets sunnhet. Det fins gode unntak, det skal jeg komme tilbake til mot slutten. Men hovedbildet er meget spesielt sammenlignet med hvordan andre områder av samfunnslivet blir analysert og behandlet.

Hva er så spesielt med dekningen av feltet barnevern at det må betegnes som besynderlig? La oss se på en sammenligning.


Forbruker-saker

Jeg sitter og ser på våre tv-kanalers forbruker-programmer. Der tar tv opp enkelt-sak etter enkelt-sak. De intervjuer forbrukeren som mener seg dårlig behandlet og går nøye inn i enhver detalj av dokumentasjon som finnes. De går detaljert inn i hvordan saken har begynt og hvordan den har utviklet seg. De oppsøker firmaet, forteller seerne hvor firmaet holder til, hva det heter, hva firmaets innehavere/sjefer heter. De oppsøker disse forretnings-drivende, stiller dem spørsmål etter spørsmål. De driver på uke etter uke, år etter år. Og det gir resultater.

Svært ofte prøver firmaene å vri seg unna sitt ansvar, men det fins også eksempler på forretningsdrivende som forstår at de må legge om, og som sier: "Ja, vi innser at vi har behandlet kunden galt, og vi ønsker nå å rette på det på en måte som er akseptabel for kunden."

Enda flere saker går til våre offentlig finansierte Forbrukerråd, som igjen behandler enkelt-saker, som finner ut om flere enkelt-saker dreier seg om samme firma eller er parallelle, og som klarer å assistere mange forbrukere som er utsatt for utilbørlig behandling. Til dels går Forbrukerrådet til aksjon mot firmaer som bruker ulovlige metoder. Forbrukerrådet sparer derved de enkelte forbrukerne for den store belastningen med å måtte gå til sak selv og føle seg alene i ørkenen mot et mektig firma med ressurser og makt.

TV-programmene bringer også jevnlig Forbrukerrådet inn i programmene, og ber dem om uttalelser i sakene programmet tar opp. Program-staben filmer alt dette og bringer det frem på skjermen. Hvorfor?

Jeg tror alle uten videre forstår to ting:

1) Dette dreier seg om forretnings-drivende som ikke har vært villige til å gi kunden hans rettigheter, trass i at kunden har strevet iherdig med å komme frem til en ordning, ofte over måneder om ikke år. Offentliggjøringen av sakene, hvor man går både store linjer og detaljer etter i sømmene, må til for å få disse forretnings-drivende til å oppføre seg bedre. Det er sjelden at forbedring kommer fordi personenes sjel blir forvandlet. Det skjer vel snarere fordi de blir redde for hvilken effekt eksponeringen av deres oppførsel har for deres anseelse og deres fortsatte virksomhet i potensielle nye kunders øyne.

Det er heller ikke særlig tvil blant publikum om at vi er berettiget til å få slik informasjon om konkrete firmaer og konkrete produkter, og til å advare andre mot firmaer og produkter som har vist seg utilfredsstillende, ikke blir rettet på, og unndrar seg innsyn.

Det skulle bare mangle.

2) Resultatet er at forretningslivet som helhet blir sunnere. Nettopp gjennom at de som driver med snusk eller svindel blir tatt ved vingebenet i full offentlighet, får vi beskyttelse mot mafia-tilstander og kan føle oss rimelig trygge på at ikke hele forretningsstanden er råtten.

Vi oppfatter også at det offentlige (Forbrukerrådet) støtter oss og hjelper oss mot de uhederlige, ikke minst ved å få sakene frem i lyset, og også dette styrker samfunns-moralen og vår trygghet mot å komme i hendene på overgripere.

At vi uten den slags tiltak ville oppleve omfattende utilbørlig forretnings-drift, er sikkert; det ligger i sakens natur. Selger og kjøper har forskjellige interesser, ståsted og oppfatninger - slik er realitetene. Derfor er det uunnværlig at vi har rett og mulighet til å få sakene frem så alle kan bli oppmerksom på dem.


Barneverns-saker

Her foregår det meste stikk motsatt. Saks-beskrivelsene fra myndighetene og myndighets-entusiastenes side begynner alltid midt på treet. Med det mener jeg at man lurer seg til å presentere saken slik at alt mulig ved myndighetenes versjon skal taes for gitt.

I realiteten er imidlertid det meste galt. Jeg skal gi noen få eksempler; listen over urimeligheter og selvmotsigelser kunne forlenges nærmest i det uendelige.

*

Barnevernet forlanger for det første ubegrenset tillit til at deres versjon av sakene er sann. Blir de bedt om dokumentasjon, henviser de til taushets-plikt, til sin faglighet, sin interesse for barns beste, sin offentlige godkjenning, sin erfaring, osv osv. De vil altså ha fribillett til å bli trodd.

Samtidig sier altså barnevernet at de tilstreber åpenhet om sitt arbeide. Men straks det blir gjort offentlig hva konkrete barneverns-ofre i konkrete saker er blitt utsatt for fra konkrete barnevernere tilknyttet konkrete kontorer, så nekter de samme barnevernere enten å uttale seg, eller de skriker opp og føler seg krenket, og ymse sjefer buldrer som om det betyr landets kollaps. (Vel, faktisk: det er slett ikke umulig at hele barneverns-konstruksjonen ville falle sammen hvis det virkelig kommer frem hvordan de agerer og hvilket nonsens deres "faglige kompetanse" består i. Men landet ville jo få det bedre.)

Er det krenkende å ta dem på ordet om åpenhet og beskrive offentlig hvordan de har arbeidet? Eller er det bare de som skal bestemme hva som skal være åpent?

*

For det andre forlanger barnevernet at vi ikke skal bry oss om enkeltsaker hvor der er begått feil mot familier, og at vi skal være med på at slike saker hverken bør rettes på, føre til erstatning for de skadelidte, eller føre til konsekvenser for skadevolderne. Vi skal visst også ukritisk godta at det dreier seg om uheldige, klossete feil, aldri om vedvarende målrettede aksjoner på tvers av alle opplysninger som legges frem om at barnevernet er ute på ville veier i hva de tror og mener om familien. Godtar vi ikke barnevernets syn på dette, bedømmes vi som kverulanter som blåser opp og overdriver og ikke skjønner at alle mennesker er feilbarlige.

Før vi godtar denne "analysen" av oss og våre motiver, bør vi huske forbruker-sakene. Når ble det redelig fremgangsmåte å nekte å gå nøye igjennom klagesaker og rette på overtramp og overgrep? Regimer hvor makt-utøverne trekker på skuldrene av sine feil, er velkjente; de går under navn vi nødig vil ha som merkelapp på vårt eget land, men som dessverre passer nettopp her.

*

For det tredje forlanger barnevernet at vi skal være med på at sakene hvor barnevernet forårsaker katastrofer for familier, skal veies mot de gode sakene, hvor familiene er fornøyd.

Dette ville være et fornuftig resonnement hvis man overveiet hvorvidt en etat var liv laga under forutsetning av at katastrofe-sakene ble ordnet opp med på normal vis og lignende stoppet for fremtiden. I tilfellet barnevernet har man imidlertid ingen planer om å stoppe feilene, ikke engang sette seg inn i hvor skrekkelige de er for dem feilene begås mot.

*

For det fjerde forlanges det at vi skal godta at barnevernets tiltak er et selvsagt gode for barn.

Det er aldeles unødvendig å gjøre utredninger av foreldre og barn for å fordele barnehageplasser eller økonomisk støtte; det kan en hvilken som helst administrerende funksjonær gjøre. Psykolog-spekulasjoner har ingen basis og er verre enn nytteløse, de er villedende.

Barnevernets såkalte hjelp er forøvrig ganske triviell. De fleste barnefamilier som trenger hjelp, trenger økonomisk assistanse eller vanlige, hjelpsomme venner som ikke har makt over dem. Barnevernet er ikke hjelpsomt.

Når det gjelder barnevernets såkalte rednings-virksomhet, dvs fjerning av barn fra foreldrene og plassering i fosterhjem, institusjoner og beredskapshjem, er dokumentasjonen av skadevirkningene av dette overveldende, og den er ensartet så å si verden rundt. Barnevernet har full mulighet til å sette seg inn i denne reelle forsknings-litteraturen, men hittil har knapt en eneste av dem ønsket det.

*

For det femte hevder barnevernet at de baserer sine tiltak på forskning om hva som er bra for barn, hvordan det går for barn hvis barnevernet aksjonerer eller ikke gjør det, og hva forskjellige problemer skyldes.

Dette er imidlertid pretensjoner som ikke beror på fakta. Barnevernet har ingen som helst basis for å kunne forutsi hvordan det vil gå med enkelt-individer, og de teorier de bygger på, gjør deres vurderinger ytterligere virkelighetsfjerne. Den eneste prognose som er verdt papiret den skrives på, er at sannsynligheten for at det går dårlig for et barn, øker til omtrent det dobbelte hvis barnet tas fra sin familie, selv hvis familien er dårlig sosialt og økonomisk stillet og består av medlemmer som er både slik og sånn, og uansett om en fosterfamilie er aldri så meget bedre og bedre stillet. Dokumentasjonen er meget grundig.

Dette vil barnevernet ikke ta inn over seg. Isteden brukes mye tid på å hindre at de fosterbarn som er ulykkelige og lengter vilt etter sine kjære (og av dem er det mange), flykter eller blir fri, og på å hindre at de unndrar seg hjernevask og kan fortelle fritt om hvordan de lider som fosterbarn.

*

Og alt dette sprøytet fra barnevernet & co går altså i folk! Hellige enfold.Åpenhet?

Barnevernets åpenhet består i at de gjentar slike påstander som nevnt ovenfor om egen fortreffelighet igjen og igjen, sier at i de fleste saker samarbeider de tett med foreldrene, og at i noen saker er det dessverre ikke nok med hjelpetiltak i hjemmet, at det ikke er de som bestemmer men fylkesnevndene, at det er de som ivaretar barnets beste.

Det er ikke uventet at både barnevernet og ymse kommuneadvokater nå prøver å gå hardt på med trusler om tiltale og fengselsstraff, for å få lagt munnkurv på effektiv informasjon til barnevernsofre og mulige fremtidige ofre. Vi må ifølge myndighetene gjerne synse vagt om barnevernet, men når det viser seg at vi vet noe, må det ikke komme ut. Hvis myndighetene virkelig lykkes i å få i stand slike rettssak mot barnevernsofrene og de som prøver å hjelpe dem, trenges kanskje snart ingen ytterligere bevis på det barnevernsofrene har sagt hele tiden: det er som en heksejakt, som Stasi, som handelen med negerslavenes barn. Saktens har kommuneadvokatene tenkt å drive rettssaker av den typen vi husker så godt fra Sovjetunionen, mot opposisjonelle og kristne og hvem som helst som kritiserte systemet?

At våre journalister og redaktører i nesten samlet tropp ukritisk støtter myndighetenes linje, er vanskeligere å forstå. Hvorfor skriker de ikke opp? Hvorfor dokumenterer de ikke slike saker hver dag, og selvfølgelig på samme systematiske og åpne måte som forbruker-saker blir behandlet?

På et seminar i regi av barnevernet & co ble det holdt foredrag hvor foredragsholdere åpenlyst latterliggjorde Svanhild Jensen. Ja hva med Svanhild Jensen, som man altså føler seg berettiget til å stemple som idiot (hun er helt normal, men hvis hun ikke var det, hva så?) og dertil forakte? Hvor er rapportene fra pressen?

Hva med moren A som ble truet av barnevernet med at hvis hun prøvet å være en venn og hjelper for moren B, som var fratatt sitt barn av barnevernet, da ville A's barn også bli tatt?

Hva med saken der besteforeldre fortvilet forsøker å få sitt barnebarn ut av barnevernets makt og få det hjem til seg? De opplever isteden at de blir svertet av barnevernet på alle mulige måter, og at barnevernet går til ytterligere forferdeligheter overfor familien. På et tidspunkt anfører barnevernet som argument for at de mangler omsorgsevne at de har forsøkt å mobilisere politikere og fylkesmannen i sin sak. Den journalist som endelig lager en kort artikkel om saken, faller familien fullstendig i ryggen ved å avslutte med "Barnevernet overtok omsorgen for barnet etter morens død". Nei, det gjorde de ikke. De tok barnet fra moren mens hun levet. Hun orket da ikke mere, og begikk selvmord fordi barnevernet hadde tatt barnet. Det er lett å forstå at barnevernet ikke ønsker at dette skal komme frem. Det er ikke lett å tilgi journalisten som hjelper barnevernet og skader familien på denne måten.

Hva med en ung mor som i en etappe av sin kamp for sine barn nærmest ble truet av en dommer med at hvis hun fortsatte å forsøke å gjøre sin sak kjent, skulle han sørge for at hun fikk 3 års fengsel?

Hva med en familie i Sogn og Fjordane? Deres gutt ble tatt av barnevernet fordi han ble mobbet på skolen (!). Da han og foreldrene endelig fikk kjempet seg til en gjenforening, prøvet barnevernet seg med at de bare ville godta det hvis familien lovet å ikke gå ut offentlig med saken. Hvorfor gjør ikke en sånn sak varig inntrykk på hele Norges journalist-stand?

Hva med en sak hvor et barn vantrives i barnehagen og ikke vil være der, hvor barnehagen reagerer med å melde foreldrene til barnevernet, som så kommer på inspeksjon i hjemmet og skriver negativt i sin rapport om hjemmets standard, og dertil utspør foreldrene om deres seksualliv?

*

Om jeg kan dokumentere mine påstander, for eksempel med bevis fra enkeltsaker? Ja da, det er ikke dokumentasjon som mangler, det er media som ikke vil ha den, bringe den videre og aksjonere kraftig på basis av den.

Men egentlig skulle det heller ikke være sånne som meg som skulle måtte beskjeftige meg med det. Det er alle de som regner seg som skarpskodde detektiver, altså undersøkende journalister, som skulle granske barnevernet, iherdig og til bunns, uten forut inntatt forakt for barnevernets ofre. De skulle gå ut og finne sakene, og behandle menneskene som er rammet på en slik måte at de skjønner at journalisten er å stole på. Da kommer som regel fakta og overveldende dokumentasjon.

Men å nei, jeg glemte det: Konkrete, dokumenterbare fakta om overgrep fra myndighetenes side må jo ikke komme frem. - Det er så man blir temmelig sikker på hva som ville skjedd hvis jøder i tyske konsentrasjons-leirer i 1938 hadde lykkes i å sende sine beretninger til norske journalister: Ingen ting.

*

En gang iblant kommer det gode reportasjer, og man treffer på en journalist eller redaktør som er verdt sitt salt og som skjønner at i hans virke er det nødvendig med moralsk mot. Et slikt tilfelle fra Sverige (som er akkurat som Norge på området barnevern) finner vi i Göteborgs Tidningen (referanse nedenfor). Et annet i Bergensavisens reportasje om en familie på Vestlandet som er blitt forfulgt av barnevernet i 10 år, uten den minste grunn. Der har vi også å gjøre med to redaktører (hhv Fredriksson og Bergo) som har sett seg arge på hvordan barnevernet har fått pressefaglige utvalg til å bruke et vær-varsom-prinsipp til å gå myndighetenes ærend og gi avisene påpakning, i saker hvor barna og deres familier nettopp trygges gjennom offentlighet. De har ikke gitt seg, men fortsatt å rapportere. Vi får håpe de to avisene ikke gir seg senere heller men helst går til sak mot sine stater (som burde ha hindret disse sensur-forsøkene) for krenkelse av ytringsfriheten.Hva er ytrings-friheten til for?

Ytrings-friheten er ikke viktig i konfliktfrie saker. Den er heller ikke til for journalisters og redaktørers egen skyld. Den er enkelt-menneskers rettighet å bruke til å forsvare seg, først og fremst mot overgrep fra egen statsmakt.

Media har ytrings-friheten betrodd på våre vegne for å gå i bresjen for slike enkeltmennesker som myndighetene skader.Noen relevante artikler:

Barnevernet, pressen och yttrandefriheten
Leder i Bergensavisen och beslut i Pressens Faglige Utvalg


Feilen med Götene-saken
Av Jimmy Fredriksson


Götenefallet - Vi gjorde inget fel
Av Tomas Svedberg


Götenefallet - Vi gjorde inget fel (forts)
Av Tomas Svedberg


Åpen mail til Adresseavisen

Av Ole Texmo

 

2 av 3 barn tas ut av sit hjem uten at de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd - en debatt om politi og presse som sporet av
Av Marianne Haslev Skånland

 
Barnevern, barnepsykiatri og medieoppslag
Av Lise Henriksen

 
Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
Av Marianne Haslev Skånland

 
Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Av Åge Simonsen

 
Kritisk utredningsmetodik
Av Bo Edvardsson
(bok-tips)

 
Och fjällen föll från mina ögon
Av Agneta Pleijel

 
To artikler om tvangsfjernelser
Af Rune Engelbreth Larsen

 
Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Av Mona Lygre 

 
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
Av Marianne Haslev Skånland

 
Barnevernets livsløgn
Av Sverre Kvilhaug

 
Barnevernets saksbehandling
Av Åge Simonsen

 
Håpløst om barnevernet
Av Beate Torgersen

 
Barnevernet og rettsikkerhet
Av Ole Simonsen

 
Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten
Av Lennart Sjöberg

 
Barnmålen blir sken rättegångar
Ska jurister som är kritiska mot myndigheterna åläggas yrkesförbud?
Av Siv Westerberg

 
Doktor Mengele i Norska hem?
Av Marianne Haslev Skånland

 
Avstraffelse av mennesker som hjelper tvangsfjernede barn
Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

Når fagfolk svikter

Av Ole Texmo, free-lance skribent

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

Kronikken er tidligere publisert i den riksdekkende norske avisen Nationen riksdekkende norsk avis 19.01.2001

Artikkelen - kronikken  - er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

NKMR:S KOMMENTAR
Artikeln beskriver spelet kring vårdnadstvister men gäller i lika hög grad vid tvister mellan staten och föräldrarna i tvångsomhändertagandefall.

 

 

 

 

Det ropes på flere fagfolk til å løse konflikter, men kan man egentlig stole på at fagfolkene besitter den påståtte kompetanse ?

 

I en offentlig utredning om barnefordelingssaker (NOU 1998:17) sies det: Men det finnes i dag ikke metoder som kan skille mellom de foreldre som vil komme til å samarbeide på tross av at de selv mener det motsatte, og de som vil fortsette sine konflikter .

Sitatet er hentet fra avsnittet Delt avgjørelsesmyndighet  i utredningens kapittel om Utvalgets syn på om domstolene skal kunne pålegge fast bosted.  En av de sentrale problemstillinger er Samarbeide, men utvalget bestående av 7 jurister og 2 psykologer går ikke inn på grunnbetingelsene for samarbeide, like lite som problemstillingen mht grenseoppgangen mellom Makt og Omsorg gåes opp. Sistnevnte sondring er relevant for det rettslige skille mellom utvidet samvær og såkalt delt bosted. Selv finner jeg uttrykket bosted lite meningsbærende, særlig i forhold til en mulig lovlogisk avledning fra det overordnede begrep Foreldreansvar.

 

Metodisk svikt

En viktig diskurs dreier seg om retten skal ha adgang til å dømme mot den ene av partene erklærte motvilje. Mitt hovedanliggende i denne kronikk er imidlertid et fokus på den faglig-akademiske svikt såvel i det foreliggende utredningsarbeid som innefor den del av Akademia hvor jurister og psykologer befinner seg. At man ikke har evnet eller villet utarbeide metoder som nettopp kan skille melom velvilje og vrangvilje beror på en unnfallenhet som har konsekvenser for tilliten til fagfolk, både politikere og lekfolks tillit til hvordan såkalt ekspertise påberopes av rettsapparat og andre myndighetsnivåer. Den metodiske svikt hos jurister og psykologer skyldes flere forhold. Grunnleggende er svikten basert på disse profesjoners tiltro til egen dømmekraft, intuisjon og påstått erfaring. Mangel på  etterprøving av domstolenes praksis er et stort svik overfor det store antall av mer og mindre uskyldige ofre for fagfolkenes herjinger. Barnefordelingssaker er intet nytt fenomen. Man har i flere tiår hatt anledning til å etablere vitenskapelig forankrede profesjoner.

 

Ekspertenes demokratur

Barnefordelingsprosessutvalgets (BFPU) sammensetning har en forhistorie. Da Sakkyndighetsutvalget (NOU 1995:23) ble nedsatt bestod utvalget av kun psykologer og psykiatere, alle med bakgrunn som sakkyndige. Dommerforeningen ville ikke ha med utvalget å bestille grunnet den ensidige sammensetning. I sin høringsuttalelse furtet Justisdepartementet over at jurister ikke var representert, noe man kan ha en viss forståelse for. Ideellt sett burde utvalget bestått av både sakkyndige og jurister, også representanter for brukergrupper som f.eks Foreningen 2 Foreldre og Aleneforelderforeningen burde fått sine plasser. Et stikkord i den sammenheng er størrelsen Kompetanse. Utover skillet mellom realkompetanse og formalkompetanse kan man tenke seg at også brukerkompetanse har sin berettigelse. Oppnevnelse av offentlige utvalg er delvis et spill hvor profesjonsinteresser går foran mulighetene for å sette sammen et faglig-akademisk oppdatert utvalg hvor sentrale diskurser som forholdet mellom kunnskap og myter blir drøftet.

 

Utredningskompetanse

Sakkyndighetsutvalget fikk sitt mandat som foreskrev sentrale oppgaver. Helt eksplisitt ble det bedt om redegjørelse for størrelser som kvalitetssikring og rolleutforming samt relevant teori og empiri, herunder metode. Det er ingen overdrivelse å hevde at utvalget unnlot å besvare mandatets ekspliserte oppgaver. Lite eller ingenting av relevant teori innenfor psykologifaget ble drøftet. Noenlunde alment kjente skoledannelser som psykodynamisk og kognitivpsykologiske retninger nevnes ikke, langt mindre retninger som tilknytningsteori, systemisk teori, eller den i saker med påstander om seksuelle overgrep meget relevante disiplin vitnepsykologi, med vektlegging på utsagnsanalyser av påstanders oppkomstbetingelser. De to eneste bøker om sakkyndighet utgitt i Norge (pr 1995) er utelatt. Heller ikke norske bøker om mekling finnes i litteraturlisten, tiltross for at utvalget gikk inn for en utvidet sakkyndigrolle hvor mekling inngår. De sakkyndige  var mer opptatt av å berede grunnen for utvidede markedsandeler enn å belegge sine kunnskaper. Det påståes at sakkyndige er meget etterspurt, en påstand som står og faller på om sakkyndige kan vise til annet enn sine selvforsikringer. Dommerne ville som nevnt ikke ha med utvalget å bestille. Den angivelige etterspørsel kan således ikke stamme fra domstolenes uttrykte ønske om mer sakkyndighet.

 

 

" mer av samma felet "

Ettersom der ikke finnes differensiert familierettsstatistikk er det umulig å vite om antall barnefordelingssaker har økt, minket eller holdt seg konstant siden innføringen av obligatorisk mekling pr 1.1.1993. Man kan således ikke vite om det i forebyggende retning har hjulpet å la flere psykologer tre inn på arenaen slik at barn, foreldre og Samfunnet slipper belastningen med rettssak om barnefordeling. Der finnes et enormt stort materiale det har vært mulig å forske på. En type saker det kunne vært interessant å vite noe om er endringssakene, i BFPUs tallmateriale anslått til ca 30 %, ikke minst med tanke på å teste hvordan mer og mindre erklært samarbeidsevne og -vilje har virket. Dette er saker som kommer tilbake til rettsapparatet etter at minst en av partene ikke har fulgt opp de avgjørelser første rettsrunde har bestemt. Ved sammensetningen av BFPU posisjonerte juristene seg slik at også Systemet fikk sine representanter. Når det hevdes at man ingen metoder har til å skille mellom de som reellt sett kan samarbeide, og de som ikke evner eller vil, er denne påstand forsåvidt riktig, men aktualiserer på samme tid om det har noen hensikt å gi psykologer utvidete fullmakter som sakkyndige all den tid man ikke har noe å vise til. Dertil kommer at psykologer har en lei tendens til å betrakte friske mennesker som om de var syke. Disse fagfolkene opplæres til å tro på Eneforelderdogmet og at fedre er annenrangs foreldre.

 

Kunnskap eller myter ?

Den amerikanske psykologiprofessor Robin Dawes ga i 1994 ut boken House of Cards; Psychology and Psychotherapy Built on Myth . Dawes stilte opp flere teser som han etterprøvde ved gjennomgang av  empiriske undersøkelser om bl.a psykologers dømmekraft. 3 av funnene er spesielt interessante:1. Profesjonelle klinikere har ikke spesielle forutsetninger for å forstå og forutsi enkeltindividers atferd. 2. Profesjonelle klinikere lærer ikke av sin kliniske erfaring. 3. Lisensiering som psykolog beskytter ikke offentligheten, kun profesjonen selv.

Norske jurister og psykologer er lite interesserte i å bygge opp fagmiljøer som baserer seg på empirisk materiale heller enn synsing.

Man lærer ikke av erfaring, men fortsetter slik den svenske psykologen Bo Edvardsson i sin utmerkede bok Kritisk utredningsmetodik"(1996), beskriver organisasjonspsykosenes vekstvilkår i det kliniske idioti:

"mer av samma felet"

 

 

Status Quo i norsk barnerett

 

Forskning, sunn fornuft og samarbeide

 

Andra artiklar av Ole Texmo

En barnefars møte med "psykologisk kompetanse"

 

FOBIK - historien

 

Hvilken rettsstat ?

”Overgrepshysteriet”

Tillbaka till Artikelindex

 

Myndighederne ved ikke...

Af Kirsten Skovbo

 

  

 

Kirsten Skovbo är flitig debattör på Borgerdebat.dk. Inlägget är tidigare publicerat på angivna debattforum den 27 april 2003 som svar till "Myndighederne ved ikke...Arbejdspladser fremfor børn", insänt av Frede J den 27 april 2003.

Inlägget är saxat från Borgerdebat.dk och återges här med författarens och debattredaktionens benägna tillstånd.

 


 

Re: Myndighederne ved ikke...Arbejdspladser fremfor børn

I dagens radioavis udaler socialministeren, man i tvangsfjernelsesssager allerede har gjort nogle særdeles gode iagttagelser og erfaringer omkring det at inddrage slægten i anbringelser. At undersøgelser om børn der anbringes hos en moster, tante, onkel, mormor, eller måske endda en god nabo, skulle have fået et helt anderledes godt og særdeles posivtivt resultat.

Dette lyder besnærende og umådelig dejligt, men sig mig, hvilke familier er de heldige "vindere"i dette super lotterispil??? Hvorfor får vi ikke at vide hvor, hvad, hvem dette "påståede forsøg" har foregået???

Hvis denne påstand er sand, virker det totalt ambivalent, at samme minister fortsætter med at tale om, at der alligevel stadigvæk skal forskes i alle de andre børnegrupper, der fortsat (uvist af hvilken grund) skal forblive udeanbragte. Forskning om hvordan disse børn udvikler sig, når de om mange år er blevet voksne er fuldstændig uhørt, fordi DER ALLEREDE har været NOK forskning på dette område.

Når socialforskningsinstituttet forskning år efter år længe har udtalt, at undersøgeler tydeligt har vist, at der forefindes langt større dårlig trivsel i form af større dødelighed, større arbejdsløshed, større mistrivsel, m.m. hos udeanbragte børn, der anbringes på fremmede institutioner og plejefamilier istedet for som påstået anbringes hos sit eget biologiske netværk, (eller gode nabo). således at barnet NETOP ikke mister hverken sin nære slægt eller sine små venner.

ALT ANDET er totalt gak, og hvordan ministeren kan få os overbevist om at fortsat superdyre og livslange undersøgelser skulle være nødvendige, når hun samtidig bedyrer, at de "andre" undersøgelser om at lade barnet følge slægten, så åbenlyst er meget meget meget bedre.

Hvornår holder vore politikere op med at lege "tampen brænder". Det beviser blot (igen), at vi stadigvæk har ret i, at det er arbejdspladser førend børns tarv, der sættes i højsædet i Danmark, der konstant befinder sig øverst på tvangsfjernelsernes top ti hitliste både på verdensplan og i norden!

Føj hvor skulle Danmark skamme sig!!

Kirsten
En gang bedstemor - altid bedstemor

 

 

Blod är tjockare än vatten. Av Hans Hjortsjö

 

Barn foreldres eiendom. Av Tore Langbach

 

Omhändertagande och mänskliga rättigheter. Av J. P. Roos

 

Familjens och de anhörigas roll större i Europa. Av Henrik Stenbäck

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Mormor frifunnet for kidnapping
Av Roy Hilmar Svendsen


Artiklen är tidigare publicerad i Bergens Tidende den 22. mai 2003. Den har numera försvunnit såväl från BT:s hemsida som från Internet Archive.
Artikeln publiceras här eftersom den är  viktig för NKMR:s läsare.


 

 

Mormoren som var tiltalt for å kidnappet sitt eget barnebarn, ble i går frifunnet av Gulating lagmannsrett, til tross for at det var flertall for domfellelse.

Da BT var i kontakt med mormoren i går kveld, hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne.

- Jeg er så lettet og så glad. Alt jeg har gjort, har jeg gjort til barnets beste. Det har jeg nå endelig fått medhold i. Da jeg fikk frifinnelsen satte jeg meg rett ned og gråt, sier den 52 år gamle kvinnen til BT.

For halvannet år siden ble både hun og sønnen dømt til 60 dagers betinget fengsel for kidnapping av den da åtte år gamle gutten. «Knuts» biologiske far ble dømt for medvirkning, men nå er også han frifunnet.

Påtalemyndigheten har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke frifinnelsen til høyesterett.

- Jeg skal vurdere dommen og så sende min innstilling til statsadvokaten. Retten vil få svar innen 14 dager, sier aktor, politiadvokat Einar Råen til BT.

 

Gikk i dekning
Fem år er gått siden mormoren sist så barnebarnet sitt. Hun aner ingenting om hvordan den nå 13 år gamle gutten har det.

- Alt sammen har vært forferdelig tøft, både fysisk og psykisk. Men nå går tankene mine først og fremst til gutten, sier mormoren.

Det første halvåret etter fødselen bodde han hos sine foreldre, men ble overlatt til sin mormor da moren fikk rusproblemer.

Nesten åtte år senere var moren blitt rusfri og ville ha «Knut» tilbake. Men mormoren nektet, fordi hun fryktet at datteren ville begynne på stoff igjen og forsømme barnet. Da Fylkesnemnda vedtok at åtteåringen ikke skulle plasseres i fosterhjem hos sin mormor, valgte hun og onkelen å ta med seg «Knut» og gå i dekning.

I tre måneder var de på flukt, før politiet og barnevernet til slutt fant dem i gamle Hordvik bedehus.

 

Delt lagmannsrett
Dette mente både påtalemyndigheten og Bergen tingrett var regelrett kidnapping, mens mormoren og onkelen hele tiden har hevdet at de handlet til barnets beste.

Skyldspørsmålet voldte også lagmannsretten betydelig hodebry, som måtte avsi dom med dissens. Fire av de syv dommerne gikk inn for å dømme mormoren og onkelen for kidnapping, mens de øvrige tre alle kom til at de tiltalte ikke har gjort noe straffbart. Mindretallets konklusjon var at det var mormoren som hadde den daglige omsorg for «Knut» også etter Fylkesnemndas vedtak.

Dermed var det ikke kvalifisert flertall (fem av syv) for å dømme, og alle de tiltalte måtte frifinnes.

 

- Legg saken død nå
Mormorens forsvarer, advokat Odd A. Drevland, gleder seg spesielt over at to av rettens tre fagdommere gikk inn for frifinnelsen.

- Det er svært positivt at vi har overvekt fra den juridiske siden. Nå håper jeg bare at påtalemyndigheten lar saken ligge død. Selv om det kunne vært interessant å få prøvd en slik sak for høyesterett, er jeg redd for hvor mye flere slike påkjenninger kan koste familien, sier Drevland.

Den voldsomme konflikten rundt «Knut» har splittet familien fullstendig. De siste årene har det vært null kontakt mellom «Knut» og familien han bodde hos til han fylte åtte år. Julegavene de sender til ham, kommer i retur.

- Nå må det gjøres noen grep slik at barnet igjen får kontakt med sin mormor og sin onkel, sier advokat Bjørn Meltzer, forsvarer for «Knuts» onkel.

 

Vurderer søksmål
Advokat Drevland forteller at frifinnelsen ikke får noen konsekvenser for spørsmålet om den daglige omsorgen for barnet. Men frifinnelsen kan likevel få etterspill

- Nå er det på tide å vurdere hva vi må gjøre overfor politiet. De har latt seg rive med i et spill uten å gjøre noen seriøs vurdering. Dette er en sak som aldri burde havnet i retten.

- Betyr dette at det nå kommer et søksmål for uberettiget straffeforfølgning?

- Det får vi vurdere etter vi har lest dommen grundig, sier Drevland.Mormor frifunnet for kidnapping
Av Roy Hilmar Svendsen


Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till NKMR:s Entrésida

 

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

En kortere versjon har tidligere vært publisert i Bergensavisen (BA) den 4. juni 2002. Artikkelen er også tidligere vært publisert i Rettsnorge.no.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

  
I saken om mishandling av en rekke barnehjemsbarn (Morgensol-saken) tilbyr Bergen kommune nå ofrene erstatning, men hevder fortsatt å være uten ansvar fordi sakene påstås foreldet.

Hensikten med å ha en lov om foreldelse er å gjøre det mulig endelig en gang å legge konflikter bak seg. Mener jeg f.eks at du urettmessig har satt opp din hytte på min side av grensen, så må jeg gå på med sak innen rimelig tid. Jeg bør ikke kunne holde trussel om rettssak over ditt hode i tiår og dermed gjøre det umulig for deg å disponere fornuftig over din eiendom. Et tilsvarende hensyn tilsier at det offentlige ikke bør kunne vente i mange år etter at de vet at du har kjørt med promille, for så å reise straffesak mot deg på det tidspunkt de finner for godt. I transaksjoner mellom det offentlige og den enkelte hvor resultatene er irreversible, for eksempel ved ekspropriasjon av grunn til å legge motorvei, må det selvsagt settes en frist for å opponere - du kan ikke sitte stille og se på at veien bygges, for så å forlange veien fjernet etter at den er anlagt. Men det er helt klart for de fleste av oss at situasjonen er fullstendig anderledes i den type saker det her er tale om.

Behov for å få avsluttet det gamle og gå videre med sitt nåtidige liv er det enkelt-mennesker som har. For "det offentlige" er det ingen særskilt belastning å måtte svare for sin fortid; det offentlige er kun en administrasjon som skal tjene borgerne. Fellesskapet som det offentlige representerer, er heller ingen sart forsamling som skades av anstendighetskrav fra den enkelte borger. Da er det verre for de individer som lider vanskjebne under kollektivets overgrep, å møte fellesskapets likegyldighet.

I saker av typen Morgensol, hvor det offentlige ulovlig har påført mennesker lidelse, er det ingen grunn til at det offentlige skal kunne påberope seg noen foreldelsesfrist i det hele tatt. At det går år før et offer klarer å reise seg etter mishandling og kreve sine rettigheter, er normalt, især når det var som barn man opplevet mishandlingen. At det også tar årevis å få vekket medmennesker slik at man får nødvendig moralsk og praktisk støtte til å kunne gå makten imot, er en almen erfaring og en som de fleste bør kunne forstå.

Meg bekjent har det offentlige tidligere hevdet å ha vært tilbakeholdende med å påberope seg foreldelse. Det trenger ikke skyldes høy etikk men kan ganske enkelt henge sammen med at det offentlige ikke er vant til å måtte svare for sitt vanstyre. Forgangne generasjoner har resignert og funnet seg i det utrolige fra samfunnets side.

Det er godt å se at dette er i ferd med å endre seg. Riktignok er kampen fortsatt tung. Når f.eks dyslektikere endelig begynner å stevne stat og kommune for mislykket skolegang, har det lett for å henge igjen hos samfunnet en moraliserende holdning: Den som klager på fellesskapet, ansees som en ublu kverulant. Det tas for gitt at samfunnet alltid har handlet både med de beste hensikter og med ukritisabel ekspertise. Hvis et offer antyder at samme type mishandling fortsatt foregår også nå, med stadig nye ofre, og at han går til sak også for å få til en oppvåkning og en endring, må han regne med bastant avvisning. Det offentlige har det med å bagatellisere og ufarliggjøre sine handlinger, og det må erfaringsmessig gå minst 30-50 år før de er blitt tilstrekkelig fjerne for dagens myndigheter til at disse ikke føler seg personlig berørt. Den barnehjemsgranskning som Bergen kommune har satt i gang, ser ut til å følge dette mønsteret. Spesielt påfallende er det at man ikke gransker dagens forhold på barnehjem hvor barn holdes tvangsmessig plassert.

Loven skal tjene alminnelige menneskers liv. Da foreldelsesloven kom i 1979, avløste den en gammel, uklar lov som ikke ga grunnlag for noen entydig praksis. Jeg har hørt rykter om at det under lovdebatten i Stortinget kom innvendinger nettopp fordi loven inneholdt nye uklarheter som åpnet for at stat og kommune kunne begynne å påberope seg foreldelse i stor stil. Det er det som dessverre er blitt utviklingen.

Bergen kommune bør unngå å bruke noe som kan tolkes som prokurator-knep, selv om loven gjør det mulig å drive på. Dertil inneholder lovens §9 (krav på skadeserstatning) et unntak fra foreldelsesfrist som bør komme til anvendelse her, et unntak som gjør det offentliges påberopelse av foreldelse ytterligere tvilsom, og som offentlige aktører med ansvar for vårt sosialvesen burde konfronteres med i sin praksis også i dag: Foreldelsesfristen gjelder ikke ved personskade, dersom "den ansvarlige, eller noen denne hefter for, før opphøret av det skadegjørende forhold kjente eller burde kjenne til at dette kunne medføre fare for liv eller alvorlig helseskade."

Av Frankrikes nye straffelov fremgår at menneskerettighets-brudd som omfatter tortur og umenneskelige handlinger, ikke kan foreldes.Det bør være kjent fra før at menneskerettighets-krenkelser begått under 2. verdenskrig ikke ansees å kunne foreldes. Hvorfor mishandlede barn på Laksevåg skal stilles dårligere, trenger vi åpenbart kommuneadvokater for å forstå.

 

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten

Barnehjemmet Morgensol i Bergen
Artikler fra Bergens Tidende


Granskningen av Barnehjemmet Morgensol - Åge Hageviks brev til Justisminister
Av Åge Hagevik


Barnfängelser? I Sverige?
av Siv Westerberg


Kommunen stäms på en miljon
Av Robert Owen

 

30 år efter omhändertagandet krävs kommunen på skadestånd

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Misbruk av "barnets beste"

Av Borghild Berning

 

 

 

 

 


Borghild Berning fra Haugesund er leder for "Aksjonsgruppen Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre". Hun er en energisk forkjemper for familiers rettigheter i politiske sammenhenger og i media.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Haugesunds Avis, seksjonen "Samfunn og debatt", den 27. juni 2003.

Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

Tilgangen på og bruk av fag og profesjoner, enkeltvis og sammen, burde være et gode og til hjelp for de mange mennesker som trenger det.

 

Men dessverre, sånn er det ikke alltid. Et tenkt gode kan misforståes og misbrukes til de grader, og bli til et onde, som rammer mennesker hardt.

 

Vi opplever ofte at det normative begrepet "barnets beste" rammer brukerne og spesielt de mange hjelpeløse barna.

 

 

Lider

 

Aksjonsgruppen "Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre" får daglig inn rapport fra mennesker som er i sin ytterste nød, er fortvilet og lider under bruken av begrepet "barnets beste".

 

Misbruken av "barnets beste" fører til frustrasjon og bedrøvelse, og mange gir opp, de når ikke frem i vanlig saksgang i bruk av lover og rettigheter.

 

En del mennesker blir så hardt og vondt rammet av systemet, at de tar både sitt og andres liv.

 

Begrepet "barnets beste" brukes i saksbehandlingen, og brukes da også til å dømme barn og foreldre og familie bort fra hverandre, enda dette er grunnleggende verdier som skal følge og styrke barnet gjennom saksgangen.

 

I mange urettferdige utredninger slås det fast av sakkyndig, at deres vurdering er det absolutte, og det eneste riktige, og at "dette ene" er best for barnet.

 

Rettsapparatet følger opp, og barnet står hjelpeløst tilbake. Biologisk tilknytning og naturlover dømmes ut av drift, og barn, foreldre og familie kjenner seg ikke igjen i saksslutningen.

 

Mange snakker om problemet, men få har ressurser nok til å angripe dette onde. Det store komplekset av utredninger, avgjørelser, kjennelser og dommer, som dekker seg bak sakkyndiges utsagn "barnets beste", er på mange måter ødeleggende.

 

Bruken av sakkyndige er en tvilsom affære i rettsvesenet. FNs Barnekonvensjon om barns rettigheter ble ratifisert av Norge i 1991, og er ennå ikke kommet inn i det norske lovverket, men rettighetene har forrang i tvist med norsk lovgivning. I konvensjonen fokuseres det sterkt på barnas rettigheter, og departement og Storting arbeider nå med å få barnets rettigheter på plass i lovverket.

 

Barnets rettigheter må inn i lovverket som retningsgivende for barnets beste, også til bruk for de sakkyndige.

 

I høringen på Stortinget for en tid siden om barns rettigheter, ble sakkyndige personer hudflettet av de mange som stod frem som sannhetsvitner og fortalte om hvordan sakkyndige hadde ødelagt livet deres.

 

Begrepet "barnets beste" er for sakkyndige alfa og omega, og slår i hjel lov og rett.

 

Sakkyndige bruker "barnets beste" på en spesiell måte, alt etter hva de til enhver tid finner nødvendig for å oppnå gehør, og for å understreke betydningen av det de mener, skriver og sier.

 

 

Det absolutte

 

De slår på den måten fast at det de står for, er det absolutte riktige, det de sier er barnets beste.

 

Heldigvis er ikke alle utsagn fra psykologer og sakkyndige nedbrytende, men Aksjonsgruppen krever at når verdenssamfunnet har fastsatt barnets rettigheter, så må også rettighetene etterleves.

 

Når sakkyndige bruker "barnets beste" så må dette konkretiseres, det må sies noe om hva dette beste er, hvilken betydning det har for barnet.

 

Er tiltak til barnets beste må det defineres videre hva dette innebærer for barnets rettigheter i følge barnets lov og rett.

 

Vi opplever at dommerne legger seg flate for sakkyndige, og følger opp i rettssystemet med avgjørelser som viderefører det normative begrepet "barnets beste", uten å spesifisere, og uten å bruke barnets rettigheter og de grunnleggende verdier for barnet.

 

Brukere reagerer ut fra naturlige biologiske forhold, men når ikke frem i barnefordelings- og barnevernssaker. De blir dypt skuffet over de sosiologisk luftige argumentene som legges frem av saksbehandlere. Loven kommer ikke til sin rett, det er de sakkyndige som rår.

 

Vi opplevert ofte at de sakkyndige sier at nå har barnet vært så lenge hos den ene forelderen, eller i omsorgshjemmet, at nå må dette forholdet bare fortsette. Er dette †il barnets beste?

 

De verdier og den nærhet barnet har til sin biologiske mor og far, og familie på begge sider, blir ikke tatt hensyn til i utredninger. Barn vokser opp uten å kjenne sin virkelige familie.

 

Jeg har lest rapporter der den sakkyndige stiller foreldre og familier opp mot hverandre, det søkes etter en "frisk" og en "syk" familie.

 

En må vel si at det finnes både "gode" og "dårlige" psykologer, men det som er så skremmende, er at dommeren legger seg flat for sakkyndige, uten selv å vurdere.

 

 

Begrave

 

For å få bort dette ondet, mener Aksjonsgruppen at det aller beste er å begrave sakkyndiges begrep "barnets beste".

 

Sakkyndiges arbeidsprosesser må lovreguleres med straffeparagrafer, ansvarlighet må håndheves i rettsprosessen. FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter skal nå inn i Tvisteloven og Barneloven.

 

Barnets rettigheter, biologisk forankring og menneskelige verdier må bli allmenngyldige og til bruk i rettsvesenet. Uttrykket "barnets beste" må ikke brukes uten at dette utsagnet er forankret i barnets rettigheter.

 

Psykologers synsing og tro må det bli slutt på. Det skader rettssikkerheten.

 

 

Barnets bästa ...
Av Margareta Palm & Margit Eliasson


Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002
 
Barnevernet i Norge - Befringutvalget.
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste
Av Sverre Kvilhaug

 
At Skille Træet fra Roden
Af Ivan C. Gerling

 
Vad innebär umgängessabotage för de barn som hindras träffa sin far?
Av Per Mindus

 

"Barn får lida för socialtjänstens okänslighet"
Av Anita Ankarcrona

 
Vad är släktingplacering? Debattinlägg på Join-Hands.com
Av "Doug"


Søskendegensyn efter 2½ år
Artikel i DR Regioner

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Mere om fremmedgørelses syndromet

Forældrefremmedgørelse udøves også af myndigheder, psykologer, advokater o.a. (25-11-2001)

Af Erling Fundal

 

 

 

 


Erling Fundal är Næstformand i den danska Foreningen Far. Artikeln, som är en presentation av föreningen konferens 25-11-2001, var tidigare publicerad på föreningens hemsida.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 


I Foreningen Far har vi i forbindelse med planlægning af en konference om forældre -fremmedgørelse mest tænkt på forældre som udøvende. Det er mest fordi, den amerikanske psykolog Richard A. Gardener har sporet os ind på den vej. Men ved nærmere eftertanke har jeg fundet, at mange andre personer udøver forældrefremmedgørelse i forbindelse med samværsafgørelser, tvangsfjernelser m.v. Der er mange eksempler fra den daglige rådgivning i Foreningen Far.

Det er fx lykkedes moderen at forhindre samvær mellem far og barn det sidste 1½ år. Fra statsamtets afgørelse lyder det fx således: "Da faderen ikke har haft samvær med barnet det sidste 1½ år, må barnet antages at opfatte ham som en fremmed, og statsamtet har derfor besluttet, at samværet skal foregå overvåget".

Det kunne også være psykologen, der har skrevet det samme i forbindelse med en børnesagkyndig rådgivning, og som derefter gengives i statsamtets afgørelse.

Hvis man nu sammenligner med den situation, at barnet skal starte i institution, så er der ingen forældre eller myndighed, der tvivler på, at det nok skal lykkes at få barnet til at vænne sig til de mange fremmede mennesker på dette sted - også selv om barnet i begyndelsen græder hver dag, når det skal afleveres. Barnet afleveres senere i sit liv til flere andre fremmede (lærere, fridtispædagoger o.m.a).

Før i tiden var det ikke sjældent, at sømænd rejste oversøisk 1½-2 år, for derefter at være hjemme i en længere periode. Når de kom hjem til deres børn, var der ingen, der betragtede dem som fremmede, og sømandsbørnene kunne lige som alle andre børn præcist aflæse, at det var deres far, der kom hjem, og de græd ikke.

Advokater skriver såmænd det samme i deres sprog, når deres (kvindelige) klienter henvender sig til dem, for at få hindret samvær mellem børn og far. Eventuelt smører de lidt mere på med oplysninger om vold, umådeholdent alkoholforbrug og andet.

Fædre af fremmed herkomst eller en anden religion bliver udsat for en endnu kraftigere fremmedgørelse, der for øvrigt af dem opleves som skjult racisme. Jeg kender et tilfælde, hvor faderen af pædagoger på Glostrup Observationshjem blev beskrevet som havende vanskeligheder med at indse sit 1 års barns behov, fordi han talte til det på sit eget modersmål, der ikke var dansk.

Ved samfundets anbringelse af børnene uden for deres hjem, bliver virkeligheden for forældrene for det meste, at de kun får et meget begrænset samvær med deres børn, fx 2 timer hver 4 uge, i heldige fald 2 timer om ugen. De bliver fremmedgjort. Begrundelsen for det begrænsede samvær er for det meste, at børnene er under behandling, hvor forældrene, hvis der er for meget samvær, forstyrrer forløbet. Det gælder også i de fleste tilfælde, når børnene bliver anbragt hos plejefamilier.

Før i tiden holdt man forældrene væk fra børnehospitalerne, når børnene blev indlagt, med det resultat, at alt for mange børn fik traumer og udviklede adskillelsesangst. Disse begrænsninger i forældrenes omsorg for deres børn er heldigvis væk på dette område, men altså ikke når børnene fjernes eller for samværsforældre.

Velfungerende bedsteforældre kan opleve at sagsbehandlerne fremmedgør dem overfor deres børnebørn, der er anbragt uden for forældrenes hjem, dvs forbyder dem eller hindrer dem i at få kontakt med dem på plejestedet, eller fx lade dem få dem med på ferie.

Jeg har selvfølgelig lige så lidt som andre rådgivere i Foreningen Far kunnet lade være med at spekulere på grunden til denne adfærd hos myndigheder, advokater psykologer og mødre/fædre. Umiddelbart synes der ikke at være nogen bag ved liggende enkel forklaring, men jeg begynder at ane et bagved liggende fælles mønster.

Mødres/fædres adfærd synes ret så indlysende at stamme fra et ønske om i en tilstand af uforsonlighed at ville fjerne den anden forældre fra den fremtidige tilværelse. Værre er det at forstå adfærden hos myndigheder og faglige personer. Hos nogle, fx ved statsamterne, ser det ud til at være en ubevidst støtte til den, "der menes at eje børnene", en slags misforstået loyalitet overfor den fremmedgørende forældre, blandet med en afsmitning fra egne holdninger og fornemmelser som privatperson i samme situation. Hvis der er tale om tvangsfjernelse eller anbringelser, har disse personer (alle puslepeuterne) nu som superforældre overtaget børnene, har fået et "ejendomsforhold til dem", og er derfor flyttet ind i samme psykiske tilstand som den uforsonlige forældre = fremmedgørende adfærd.

Hvis man skal tale om, hvad der er værst for børnene, er det nok, når puslepeuterne fremmedgør forældrene, fordi børnene derved helt eller næsten helt mister kærligheden i deres liv og kun har kontakt til ofte hyppigt skiftende behandlere. Hvis det lykkes for den ene forældre at fremmedgøre den anden, kan barnet trods alt stadigvæk have tilknytning til een kærlig forældre, selvom der også her er tale om, at psykiske traumer som følge af fremmedgørelsen er reglen snarere end undtagelsen.

Der foregår således mangeartede fremmedgørende adfærd eller tiltag overfor forældre, der af den ene eller anden grund er kommet i søgelyset hos myndighedspersoner og/eller forældre. Afmagtsfølelsen overfor myndigheder og mødre er ofte motivet til at søge råd i Foreningen Far. Foreningen Far læner sig op ad FN-konventionerne om menneskerettigheder, der lægger vægt på at støtte familiens ansvar for børnene. Vi kan godt af og til føle, at vi er meget alene om dette forsvar. Men der er heldigvis enkelte andre organisationer her i landet og i udlandet, vi har fælles fodslag med. Også Nordisk Komité Menneskerettigheder (NKMR) arbejder med samme formål.


Foreningen Far kan med mange medlemmer bedre gå imod overgrebene på familiernes primære ansvar for børnene.

 

 

 

Forældrefremmedgørelse ved samlivsbrud set fra advokatens synsvinkel

Af Lone Refshammer 

 

Foreningen Far

 

Tillbaka till Artiklar

 

Mer om barnevernet

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är tidigare publicerad i Gjengangeren den 17 juli 2004.

 

 

 

 

 

Gjengangeren har mycket förtjänstfullt publicerat ett antal kritiska inlägg mot barnevernet i allmänhet och Horten barnevern i synnerhet. Bland dessa inlägg vill jag nämna inläggen gjorda av professor Marianne Haslev Skånland och Tone Rove. Barnevernet har inget med värn/skydd av barn att göra, utan numera måste barn värnas från barnevernet.

 

Som privatpraktiserande jurist i åtskilliga tvångsomhändertagande mål och som ordf. i NKMR, som ju är en nordisk människorättskommitté med nära samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland, har jag kunnat observera hur svensk socialtjänst och grannländernas barnevern ödelägger barns och deras föräldrars och släktingars liv. T ex har NKMR haft nära insyn i bl. a Adele Johansen-saken, Svanhild Jensen-saken och Anita Lundli-saken, så jag kan tillbakavisa barnevernspedagogens floskler om "samarbeid med foreldre/ungdom" och om "samtykke".

 

Beträffande "samarbete" kan jag upplysa Gjengangerens läsare om att Hans Corell, fd rättschefen på Utrikesdepartementet och Sveriges advokat i Europadomstolen hotade jur. kand., medicine licentiat Siv Westerberg med yrkesförbud eftersom hon "underblåste" motsättningarna mellan familjen Olsson och socialtjänsten. Corell ville att hon skulle ha uppmanat dem att samarbeta med myndigheterna i stället för att kräva respekt för sina mänskliga rättigheter. Siv Westerberg har därefter vunnit ytterligare åtta mål mot Sverige i Europakommissionen och Europadomstolen.

 

Samarbetar socialtjänsten/barnevernet med barnen och deras föräldrar? Svaret är nej!

 

I socionomernas ideologi finns bl. a begrepp som "barnets bästa", för vilket de har tillskansat sig tolkningsföreträde framför föräldrarna och släktingarna, "sjuklig symbios" som är deras föraktfulla nedvärdering av förälderns kärlek till sitt barn, och "psykologiska föräldrar" som är den beteckning som de ger de vuxna som de själva tvingar barnet att ty sig till. I sin utbildning, som stadfästs av ideologin, har socionomerna inte fått lära sig att barnen bäst tillgodogör sig hjälpen där de etiska banden finns, dvs i sina egna familjer. Så, i stället för att ge barnen och deras familjer det stöd som de sociala myndigheterna anser att barnen behöver - vilket förnämligast skulle ske genom att ge föräldrarna de nödvändiga medlen för att hjälpa dem att hålla sina familjer intakta - tvångsomhändertar socialen barnen och placerar dem bland vilt främmande människor och ofta i undermåliga fosterhem, långt från deras nära och kära.

 

Pengarullningen i barnomhändertagandeindustrin är svindlande. I Sverige kostar tvångsomhändertagandena och fosterhemsplaceringarna över fyra miljarder kronor per år. I ett fall placerade Nybro kommun en förståndshandikappade ynglingen i fosterhem i Sävsjö till en kostnad av 10 000 kr/dygn dvs 3,65 miljoner kronor/år - för att vårda ett barn. Nyligen fick jag kännedom om ett fall i Bräcke där ett barn är placerat på en institution till en kostnad av 10 400 kr/dygn. Och så talas det om "barnets bästa" men det är snarare "fosterföräldrarnas bästa" som är viktigast i denna handel med andras barn.

 

Andra otäcka inslag som jag har bevittnat är att socialtjänsten/barnevernet hotar föräldrar som öppet kritiserat deras behandling av de drabbade barnfamiljerna antingen med tvångsomhändertagande av deras barn eller genom att öppna utredningar om dem och utsätta dem för trakasserier. Så använder socialtjänsten i Sverige skattebetalarnas medel och jag har kommit att förstå att det inte är någon skillnad i Norge.

 

 

 

 

Mer om barnevernet
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Apropos barnevern
En serie artiklar och inlägg i Gjengångaren i anledning av problemen i Horten barnevern

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

Menneskerettighetene ved norske domstoler

Av Anders Ryssdal

 

 

Norge er bundet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (EMD). Konvensjonen pålegger Norge å medvirke til å fremme de felleseuropeiske verdier EMK beskytter. Spørsmålet her er hvordan beskyttelsen er gjennomført i norsk rett.

 

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i Aftenposten Kronikk 2001-06-28.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Hvordan har forholdet utviklet seg mellom norsk lovgivning og norske domstoler på den ene side og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg? Advokat dr. juris Anders Ryssdal, som representerte Bergens Tidende i den sak hvor en norsk høyesterettsdom fra 1994 ble satt til side i fjor, vurderer situasjonen i dagens kronikk.

 

Tilslutning til internasjonale konvensjoner og oppfølging av vedtak fra ansvarlige institusjoner er utøvelse av statsmyndighet på høyeste nivå. Etter Grunnloven ligger denne myndighet hos Stortinget. I dag er det utenkelig for et europeisk demokrati ikke å være tilsluttet EMK. Konvensjonsstatene må også arbeide aktivt for å implementere EMK i nasjonal rett. Norge har vært folkerettslig bundet siden 1953, men konvensjonen er først gjort til norsk lov i 1999. I gjennomføringsloven fastslås at norsk rett skal vike ved konflikt med EMK.


Selv om EMKs formelle forrang er klar, ser vi at gjennomføringen av EMK i det praktiske rettsliv kan støte på problemer. Norske dommere tar normalt ikke utgangspunkt i EMK når de tar stilling til en sak. EMK-rettslige argumenter tones tvert om ofte ned dersom tradisjonell norsk rett er utfordret. EMKs gjennomslagskraft kan svekkes av de tolkningsteknikker som her anvendes. Spørsmålet er om den linje som hittil har vært fulgt i viktige avgjørelser, er en fremtidsrettet måte å møte den nye tids utfordringer på.

 

I 1994 oppstilte Høyesterett et lite realistisk krav om "klarhet" før EMK, og dommer fra EMD, kan korrigere norsk rett.

Klarhetsprinsippet ble oppstilt i en kjennelse der Høyesterett tillot omfattende bruk av forklaringer opptatt av Prisdirektoratet under trussel om straff som bevis i en senere straffesak. At slik omfattende bruk ville være i strid med selvinkrimineringsforbudet (EMK art. 6), var det gode holdepunkter for. Likevel kom Høyesterett til at norske regler måtte gå foran EMK så lenge det ikke var absolutt klart hvordan art 6. skulle anvendes. Senere kom EMD til motsatt resultat i lignende saker om selvinkriminering fra andre land. Erfaringene med klarhetsprinsippet var altså fra første stund ikke vellykkede. Likevel ble prinsippet lenge fastholdt av Høyesterett.

 

I 2000 avsa Høyesterett en ny viktig avgjørelse i plenum. Høyesterett fant at behandlingstiden i en sak om tilleggsskatt (jf. EMK art. 6) hadde vært for lang, men ikke at bruk av både straff og tilleggsskatt krenket forbudet mot dobbelt forfølgning (Protokoll 7 art. 4). I sine generelle merknader forsøker Høyesterett å nedtone klarhetsprinsippet. For praktiske formål lever prinsippet likevel videre: Høyesterett uttalte nemlig klar motstand mot at norske domstoler selv skulle gå i spissen for å bygge ut norske borgeres rettsvern etter EMK. Passiv tilpasning var å foretrekke, fordi en såkalt dynamisk fortolkning kunne frata staten rettslige styringsinstrumenter.


Det er flere problemer ved Høyesteretts tilnærming her: For det første kan det ikke forventes at det skal foreligge en fullt ut dekkende tidligere dom fra EMD når en ny sak om EMK kommer for norske domstoler. Tvert om vil EMDs dommer (bortsett fra de få saker som gjelder Norge) knytte seg til sosiale forhold og rettsregler fra andre land. Det er alltid mulig å "distinguish the case" slik at EMK taper fordi de dommer som påberopes, ikke er "sammenlignbare".

 

For det andre unnlot Høyesterett å problematisere sin drøftelse av dobbeltstraff i forhold til de verdier EMK skal ivareta. I plenumsdommen ble derimot betydningen av norske verdioppfatninger sterkt fremhevet. Det er vanskelig å forstå Høyesteretts bemerkninger på dette punkt dersom man ser hen til EMKs fortale, som fremhever det felleseuropeiske verdigrunnlag og siktemål med konvensjonen. En felleseuropeisk verdiforankret tolkningsstil er også ubetinget nødvendig dersom norske domstoler skal overkomme de vanskeligheter et "klarhetskrav" alltid vil skape.

 

Et tredje problem er at domstolene, selv når det foreligger et brudd på EMK, ikke lar dette få særlige konsekvenser. I en ny dom fra 2001 ble Justisdepartementet i Høyesterett dømt for å ha innhentet personopplysninger i strid med norsk lov og forbudet mot krenkelse av privatlivets fred i EMK art. 8. Likevel ble det ansett lovlig å bruke opplysningene i en ansettelsessak. Saksøker ble heller ikke tilkjent oppreisning (kun beskjedne saksomkostninger).

 

Svekket gjennomføring av EMK i nasjonale domstoler kan gi klare skadevirkninger.

 

Den alvorligste innvending er at en "vente og se"-holdning vil medføre at norske borgere ikke i tide får tilgang til sine rettigheter på den måte Stortinget har forutsatt.

 

Videre vil en sendrektig tilpasningslinje føre til at borgerne ser seg nødt til å bringe saker inn for internasjonale domstoler for å ivareta sine menneskerettigheter. Dersom borgeren vinner frem, har norske domstoler begått folkerettsbrudd.

 

Endelig fører motvillighet til at man går glipp av viktig felleseuropeisk inspirasjon til utviklingen av norsk rett:

 

EMDs praksis reflekterer et rikere erfaringstilfang enn noen nasjonal praksis. EMDs jurisdiksjon favner i dag 800 millioner mennesker. EMD er også påpasselig med å forankre sine dommer i de verdier EMK skal fremme. Klagesaker som er fremført til EMD fra et stort og heterogent rettssamfunn, speiler en bredere virkelighet, og vil raskere rette søkelyset mot nye behov, enn de saker som bare norske domstoler har til bedømmelse.

 

Som eksempler på norske tolkningsresultater som speilte et smalt nasjonalt informasjonsgrunnlag som tiden var inne til å legge til side, kan nevnes de tre ytringsfrihetssakene (art. 10) fra 1999 og 2000. Norske domstoler dømte de private parter etter gjeldende norsk injurielovgivning. I Strasbourg ble resultatet i alle saker at den norske stat tapte. Enkelte har senere vært opptatt av å forsvare Høyesterett og de tradisjonelle norske rettsoppfatninger som ble satt til side. Dette blir klare feilspor. Spørsmålet er heller om EMDs dommer er bedre tilpasset vår tid, slik at vi har fått verdifulle tilskudd til norsk rett. Alle tre saker angikk informasjonsprosesser av grunnleggende betydning for et demokratisk samfunns virkemåte.

 

Den første dom knyttet seg til avisomtale av en rapport om selfangstmetoder utarbeidet for departementet. Dokumentet var unntatt offentlighet, men kom likevel en journalist i hende. Rapporten inneholdt kritisk omtale av selfangstmetoder, og en rekke selfangere ble tilkjent erstatning og oppreisning for gjengivelsen av rapporten i Bladet Tromsø. I Strasbourg ble EMK anvendt for å verne offentlighetens interesse i å få kjennskap til rapporten.

 

Neste sak gjaldt debatten mellom bl.a. medlemmer av Norsk Politiforbund og professor Bratholm om forekomsten av politivold. Diskusjonen var meget opphetet. Høyesterett fant at enkeltutsagn var så krenkende overfor professor Bratholm at han ble tilkjent oppreisning fra polititjenestemennene. EMD la derimot til grunn at den som deltar i en offentlig diskusjon, må finne seg i at ikke alle kan beherske den samme presise uttrykksform. EMD la større vekt på å verne deltagelsen i debatten om politivold.

 

Det synes lite tvilsomt at EMD la til grunn den mest realistiske virkelighetsoppfatning. Det er få lesere eller TV-seere som i ettertid kan gjengi enkeltutsagn i en løpende debatt. De inntrykk som fester seg, er adskillig mer grovsorterte, og avleirer seg i helhetsoppfatninger som dannes gjennom flere innlegg. Enkeltstående språklige overtramp må forstås mot denne bakgrunn og aksepteres.


Den siste dom gjaldt Bergens Tidendes kritiske omtale av en plastisk kirurg. Dekningen var basert på konkrete innspill fra et stort antall misfornøyde pasienter om sterkt sviktende pasientoppfølging. Da saken kom for Høyesterett, ble saken avgjort ut fra om det var noe å bebreide kirurgen i snever medisinsk faglig forstand. Dette hadde ikke vært temaet for avisomtalen. Det ville dessuten hemme en vital offentlig diskusjon dersom deltagerne måtte holde seg pinlig nøyaktig til yrkesfaglige karakteristikker for å unngå å bli injuriedømt. Også her virket Høyesteretts resultat foreldet i et moderne informasjonssamfunn. EMDs resultat - at kritisk omtale var legitimt - ga publikum bedre tilgang til viktig forbrukerinformasjon samt mulighet til å forebygge helseskader.

 

Internasjonale domstoler kan aldri alene sikre gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. For å hindre unødvendige klagesaker mot Norge, og for å gi EMK den av Stortinget tiltenkte plass om rettighetsstandard og inspirasjon, må norske domstoler legge større vekt på de verdier EMK skal fremme. Formålsbestemt tolkning er en anerkjent teknikk ellers, men anvendes så å si ikke ved motstrid mellom norsk rett og EMK. Her må praksis legges om.

 

En sterkere forankring i verdier vil for det første skape bedre nasjonale avgjørelser og øke respekten for dem ute. Det gjelder også avgjørelser der EMK-rettslig argumentasjon ikke vinner frem, eller der flere konkurrerende rettigheter står mot hverandre. En naken nasjonal forrangslinje vil derimot møte liten forståelse blant dommere fra andre rettskulturer, som ut fra egne erfaringer vet hva de grunnleggende menneskerettigheter virkelig er verd. For det andre vil antatte konflikter mellom EMK og norsk rett ofte bortfalle. Norske myndigheter har normalt ikke ment å bruke styrings- og sanksjonsmidler som står i et anstrengt forhold til menneskerettighetene.

Dersom norske domstoler i stedet glir inn i en praksis der menneskerettighetene blir kraftløse, annenrangs argumenter, er dette ikke bare et juridisk, men også et politisk problem.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Medienes rolle i straffesaker

Av Tor Langbach, byrettsdommer, Trondheim

 

I kjølvannet av vårens store rettssaker har vi fått en diskusjon om domstolenes uavhengighet. Det eneste de kan gjøre, er å vise i praksis - og i medienes søkelys - at de er objektive.

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i Aftenposten Kronikk 2001-06-28.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Diskusjonen om medienes rolle i store straffesaker er blitt reist før, under og etter Orderud- og Baneheia-sakene. At politi og påtalemyndighet bør ha et strammere regime med hensyn til informasjonsflyten, og at forsvareres taushetsplikt med videre bør utredes, reiser særlige spørsmål som jeg skal la ligge her. Det er imidlertid gjort et poeng av faren for at retten kan la seg påvirke av medienes dekning. Det er dessuten fremhevet som negativt at alvorlige straffesaker gjøres til underholdning og "folkeforlystelse". Dette bør ifølge enkelte lede til inngrep i forhold til mediene. Dette er to klare blindspor i en ellers viktig debatt.

 

Ofte reises spørsmålet om det er slik at dommere lar seg påvirke av medienes omtale.

 

Det er et relevant spørsmål, og det må være et helt riktig utgangspunkt å mene at dommere kan bli påvirket av medieomtalen av en sak. Selv om dommere bevisst forsøker å holde ute de inntrykk man har fått via medier, er det alltid en fare for ubevisst påvirkning. Det er ikke lett å vite hva som egentlig skaper de synspunkter og holdninger man har. At retten i samsvar med straffeprosesslovens paragraf 305 bare skal bygge på de bevis som er ført under hovedforhandlingen, er naturligvis ingen reell mental sperre i forhold til ubevisst påvirkning av andre forhold. Fagdommere er ikke ufeilbarlige i forhold til slikt, men faren for påvirkning er rimeligvis klart større når det gjelder legdommere.

 

 

Motforestillinger
Det er likevel nødvendig å bringe inn tre motforestillinger.

 

Den ene er det helt spesielle ved å være i dommerrollen i en hovedforhandling. Å sitte der, vitende om at man har ansvaret for å treffe en avgjørelse i en svært alvorlig sak, skaper en helt annen holdning til hva som skjer enn om man følger saken i andre roller. Det som skjer i retten, er noe dommerne skal forholde seg til for å avgjøre saken, og ikke for å produsere salgbare medieoppslag eller skrive en leseverdig kommentarspalte. Dette gir en helt annen ramme for å ta inn over seg det som foregår under hovedforhandlingen.

 

Den andre er forskjellen i "kvalitet" på opplevelsen av hva som skjer. Retten ser og hører de mennesker saken gjelder i virkelighetens verden, på en måte som er særdeles mer konkret enn de sjablonpregede bilder mediene har skapt av de samme personene. Opplevelsen av forklaringer og andre bevis er av en helt annen karakter enn det å lese om saken i en avis eller se den dekket på TV. Hva aviser måtte skrive om tiltaltes og vitners troverdighet, blir derfor heller irrelevant for rettens arbeid.

 

Den tredje motforestillingen burde gi seg selv: Faren for at dommere blir påvirket, er en risiko vi alle må leve med. En slik fare kan i et demokratisk samfunn ikke gi grunnlag for å legge begrensninger på mediers virksomhet. Noen begrensninger bør diskuteres nærmere, men ut fra andre begrunnelser. De begrensinger som kan være aktuelle, vil være uten praktisk betydning i forhold til påvirkningsfaren.

 

 

Omtalen i mediene
At enkelte straffesaker vekker stor interesse blant folk, er helt naturlig. At mediene bruker store ressurser og mye plass og tid til å dekke slike saker, er forståelig. At dette ikke bare har utspring i et behov for å oppfylle en samfunnsmessig informasjonsplikt, men naturligvis også styres av klare markedsmekanismer, kan det vanskelig gjøres noe med. Og det er heller ikke ønskelig, hvis vi vil ha en fri presse. Det domstolene kan gjøre for at tilliten til vår objektivitet ikke svekkes, er å vise i praksis - og i medienes skarpe søkelys - at vi er objektive. Troen på objektive domstoler styrkes ikke ved å begrense omtalen av hva vi gjør.

 

Orderud-sakens ni uker ville uten medienes massive tilstedeværelse vært en mindre personlig belastning, også for de profesjonelle deltagere. Men vi kan ikke velge når mediene skal se på hva vi driver med. Mye kan også sies om kvaliteten på medienes dekning og på "eksperters" kommentarer. Men dommere kan like lite som andre velge sine kritikere. Og disse kritikerne må naturligvis få ytre seg om det domstolene gjør, både mens vi gjør det og etterpå, uten å skulle avvente en fremtidig endelig dom i saken.

 

 

En fordel
For domstolenes del burde en mer fyldig dekning av det vi driver med, være en fordel. Det avsies mange straffedommer hvor det i straffeskjerpende retning legges vekt på almenpreventive hensyn, uten at vi gjør noe for at den almenheten vi gjerne vil påvirke, blir kjent med dommen. Domstolene har på den annen side stort sett gått fri for kritisk journalistikk, selv om vi beveger oss i et minefelt av problemstillinger knyttet til verdier, holdninger og arbeidsmetoder. Skal det være rom for den kritiske journalistikken, må den ukritiske følge med på kjøpet. I det hele må dommere og rettsapparat regne med en mer nærgående og pågående presse. Men det vil stille andre krav til oss enn tidligere - krav vi må ha et aktivt og positivt forhold til.Dommervett

 

NKMR:s SÖK-tjänst och yttrandefriheten

 

Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

Mannsforakt eller menneskerett

Av Margrethe Skeie

 

 

 

Margrethe Skeie er Leder i Bergen for "Aksjonsgruppen barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre".

 

Artikkelen har tidligere vært trykket som leserinnlegg i Tidsskriftet 2 Foreldre, Nr. 2 - juli 2003. Tidsskriftet utgis av "Foreningen 2 Foreldre". Den publiseres her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

 

Det ble merkelig stille i Norge tirsdag den 11. februar 2003. Denne dagen da den norske statsmakten var oppe til doms foran Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Domstolen gjorde det klart at den norske Staten klart hadde krenket Ulf Hammerns rettigheter som menneske da Norges Høyesterett hadde avsagt en dom for at man kunne fortsette å betrakte Ulf Hammern som en seksualforbryter – uten hensyn til at anklagene mot ham ikke kunne bevises.

 

Denne vinterdagen gjorde Menneskerettighetsdomstolen det klart at også en norsk mann – til og med en fra Trøndelag – skulle ha de samme rettigheter som andre mennesker. Tidligere hadde både den islandske og den sveitsiske statsmakten vært innklaget for Menneskerettighetsdomstolen i tilsvarende saker. Disse lands regjeringer hadde ikke våget å prosedere sakene for Domstolen. Det var for opplagt at Staten ville komme til å tape. Men i den norske statsmakten var motet så mye større og forstanden så mye svakere. Nasjonen hadde i tillegg en Justisminister som vant seg sine beste venner ved å slutte opp om kvinnebevegelsens mistenkeliggjøring av menn.

 

Denne dagen var det mange menn som sendte sine tanker til det som hadde skjedd under Bjugn-saken. Ulf Hammern var blitt mistenkt for å ha begått seksuelle overgrep mot 36 barn. De som kjente ham i hjembygda hadde ristet på hodet. De visste at Hammern var en mann med et godt og åpent forhold til alle barn. Han var også en god far.

 

Men det var andre personer som så det nyttige i å ødelegge Ulf Hammern. Feminister som bygger sin samfunnsmakt på mannsforakt. De så den klare gevinsten i å antyde at de fleste menn hart et suspekt forhold til barn. Det var da selvsagt at Ulf Hammern ikke var noe unntak.

 

Andre krefter så også muligheten til å skaffe seg egne gevinster gjennom saken. Barneombudet våket over sin plass på mediehimmelen. Det var da en selvsagt ting at barnas talsmann – den permitterte TV-komikeren – holdt et folkemøte der han fortalte det han visste om saken. Han visste riktignok ikke noe. Det gjorde seg da likevel bra når han repeterte den feministiske mannsforakt.

 

Det var selvsagt journalister på pletten og gav fyldige referater av disse kloke ord. Annet har da ikke slike åndshøvdinger å gjøre. De som har trådd sine politiske barnesko i AKP(m-l), men senere har funnet at proletariatets sanne interesser hovedsaklig består i at de selv får heve milliongasjer. Den gode dømmekraften hos proletariatets talsmenn vek ikke fra dem i denne skjebnestunden.

 

Også lensmannsførstebetjenten i bygda så sine gode muligheter. Hans sjef ville drive kritisk etterforskning da anmeldelsen mot Hammern kom. Men var det plass for slikt når bevisene var så opplagte? Skulle lensmannsførstebetjentens egen karriere gå fremover, var nok det eneste riktige å få plassert både Ulf Hammern og hans hustru i varetekt. Det var en selvsagt ting for forhørsretten å slutte seg til en slik begjæring. Retten var særskilt besatt med en kvinnelig dommer med de sikre menneskekunnskapene som alltid har særmerket spesialutnevnte kvinner. Det var ikke en 50-årig mannsgris – disse som vidsynte kvinner gang på gang hadde tatt til orde mot. I varetekt med både Ulf og kona! Man kunne da ikke lukke øynene for de klare spor av en pedofil gruppe.

 

Etterforskningen gikk dessverre ikke helt som forventet. Den kloke Statsadvokaten, Jan Dahle, ble nødt til å gjøre seg taktiske overlegninger slik han også hadde vært nødt til det i en annen straffesak – den mot Atle Joar Hage. Mot ham hadde man riktignok ikke hatt selv det minste snev av bevis for noe straffbart forhold. Hva kunne man da annet enn å glede seg over at Atle Joar Hage i hvert falle hadde hatt ansvarsfølelse nok til å henge seg før justismordet kunne avdekkes? Man hadde fått drevet ham fra forstanden. Det var slikt som varmet hjertet på en pliktoppfyllende statsadvokat.

 

Påtalemyndighetens bevisbyrde ble jo ofte drevet aldeles for langt i kampen mot seksualforbryterne. Nå ville Statsadvokaten så gjerne greie å gjøre det godt igjen. Derfor frafalt man tiltalen mot alle Ulf Hammerns medsammensvorne. Ja, selv om bevisene mot dem var overveldende. Man måtte ha en jevnbyrdig kamp. Hva var da mer rimelig enn at en mann alene ble satt til å svare for alle de overgrepene som bygdas menn og kvinner hadde begått mot barna? I påtalemyndigheten var takt og tone noe man hadde gjort til et varemerke. Det sa seg selv at man ikke kunne skremme en hel bygd med å fortelle sannheten om alle de pedofile gruppene som var i bygda.

 

Man måtte også endre tiltalen slik at det var noen helt andre barn enn de som mistanken opprinnelig var knyttet til, man nå ville føre bevis for at Ulf Hammern hadde forgrepet seg på. Rettssøkende virksomhet kunne være så mangfoldig i et bygdesamfunn som var plaget av en pedofil luring.

 

Da Statsadvokaten hadde sagt sitt siste ord ved prosedyrens slutt, var det førstelagmannens tur til å tale. Den briljante juristen, Hans Flock, gav en både klok og gjennomtenkt rettsbelæring til juryen. Slik hadde andre måttet gjøre det da man dømte Atle Joar Hage fra livet. Man måtte ikke la seg lure av at Ulf Hammern knapt hadde vært alene med barna. Og enda mindre vekt kunne det ha at det ikke var noen som kunne fortelle om at Ulf Hammern hadde deltatt i noen mistenkelige episoder. Det selv om veggene i barnehagen var tynne som papp. For en pedofil luring er det da ikke noen hindring at man må bryte naturlover når barna skal skjendes. Da førstelagmannen til slutt senket røsten, visste alle at han hadde gjort det som sto i hans makt for å få hjulpet Ulf Hammern den samme veien som Atle Hage.

 

Kunne en slik førstelagmann være eslet for å sitte andre steder enn i Høyesterett? Men så kom altså likevel juryen tilbake og svarte nei på skyldspørsmålet. Da var det ikke annet å gjøre enn å la Høyesterett rope det ut for all verden: Ulf Hammern er da likevel skyldig – han kunne jo ikke bevise sin egen uskyld! Hva annet var mer rimelig enn å pålegge en slik mann å føre bevisene for sin egen uskyld? Det skulle da være den letteste sak å gjøre etter at påtalemyndigheten gjennom flere år hadde forvrengt og forkludret ethvert tenkelig bevis. Det var da også selvsagt at han selv måtte bære kostnadene ved sin bevisførsel. Styrkeforholdet ble ikke annet enn jevnbyrdig når man påla en barnehageassistent å bevise sannheten i et saksforhold der Statsmakten først hadde brukt sine samlete økonomiske ressurser på å forvrenge den. I hvert fall kunne man håpe på at Ulf Hammern ville vise denne samme taktfølelsen som Atle Joar Hage hadde vist. Å henge seg i stedet for å plage statsmakten med sin misnøye.

 

Derfor ble tirsdag den 11. februar 2003 en slik viktig dag for alle rettskafne menn – og særlig de av dem som ikke sitter i Påtalemyndigheten eller i Høyesterett. Med ett var det klart – det mange så lett glemmer: Rettferd er ikke noe man får – det er noe man vinner i kamp. I en annen skjebnetime for landet var det Inger Hagerup som hadde gjort dette klart:

 

De brente våre gårder.

De drepte våre menn.

La våre hjerter hamre

det om og om igjen.

 

La våre hjerter hugge

med harde, vonde slag:

De brente våre gårder.

De gjorde det i dag.

 

De brente våre gårder.

De drepte våre menn.

Bak hver som gikk i døden,

står tusener igjen.

 

Står tusen andre samlet

i steil og naken tross.

Å, døde kamerater,

de kuer aldri oss.

 

 

 

**

 

Lenker til:

 

CHAMBER JUDGMENTS IN THE CASES OF O, HAMMERN, RINGVOLD AND Y v. NORWAY

Press release issued by the Registrar

 

Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge

av Knut Ahnlund

 

Usakkyndige psykologer

av Knut Grepstad

 

Til minne om Atle Joar Hage

 

Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott

av Knut Ahnlund

 

"Vadstrupgård-sagen" - Skandalen Cavlingkomiteen: Insinuationer

af Leif Blædel

 

Rigmor Perssons brev till Justitiedepartementet: Hur många fäder skall offras på ”incesthysterins altare” innan rättsväsendet ingriper?

Av Rigmor Persson

 

"Häxprocesser mot män!"

Av Pelle Svensson 

 

Når mennesket blir rovdyr

av Valerie Kubens

 

Familjen Lindelöf mot Sverige - Admissibility Decision

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Manglende hjelp og utmattende ”undersøkelser”

Av Nina Elin Hauge

 

 


Nina Elin Hauge er bestemor og kontaktperson for Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.

En kortere versjon av artikkelen ble opprinnelig publisert som innlegg på debatt-siden til Foreningen 2 Foreldre.

Den er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

Som kontaktperson for Gruppen til Familiens Selvstendige Rett kommer jeg i kontakt med en rekke ulykkelige mennesker som er totalt utslitte av barnevernets interesse for deres familie. Felles for disse er at det var foreldrene selv som kontaktet etaten i en periode da familien slet f.eks. økonomisk eller helsemessig. Foreldrene forventet å få hjelp i den akutte situasjonen familien befant seg i, slik at de på en enda bedre måte kunne ta vare på barna sine.

 

Akutt hjelp viste seg imidlertid å være langt utenfor deres rekkevidde. Derimot opplevde foreldrene omfattende "undersøkelse" rundt deres måte å gi barna omsorg på. En slik "undersøkelse" oppleves truende, krenkende, ydmykende og slitsom. Foreldre opplever at barnas skole og barnehage blir kontaktet av barneverntjenesten, og lærere blir forespurt om barnas fungering og foreldrenes evne til å gi barna tilfredsstillende omsorg. Mens barnevernet ”undersøker” kan familiens situasjon bli forverret uten at noen hjelp blir gitt – ofte som en direkte følge av selve ”undersøkelsen” og de belastninger dette er for foreldrene.

 

La meg komme med et par eksempler:

 

Østfold 1: en 2-barns mor med samboer kontaktet meg og fortalte om et aggressivt barnevern som stadig besøkte familien – også uanmeldt. Hun fortalte at hun kontaktet barneverntjenesten da hun levde sammen med barnas far. Han var arbeidsledig, og familien hadde i en periode ikke fast sted å bo. De fikk verken økonomisk eller annen hjelp, men beskjed om snarest å finne akseptabelt bosted – ellers ville barna bli tatt fra dem. Det lyktes dem å ordne med dette. Barneverntjenesten fortsatte imidlertid å ”følge dem opp” for eksempel med pålegg om å ha barna i barnehage. Senere var hun blitt alene, og levde nå sammen med en annen mann.

 

Deres økonomiske situasjon var tilfredsstillende; kvinnen hadde selv en distriktslederstilling. Barnevernets stadige interesse slet imidlertid fryktelig på henne. Deres hjemmebesøk og trusler om ”nemnda” gjorde at hun sov dårlig. Hun var så sliten at hun valgte å bli sykemeldt. ”Det er klart det er krevende å være i full jobb ved siden av det å være småbarnsmor” sa hun ”men det er barnevernet som virkelig sliter meg ut”. Sist jeg hørte fra henne fortalte hun at barneverntjenesten hadde utsatt videre ”undersøkelse” til høsten.

 

Østfold 2: mor med ett barn ringer meg. Hun er åpenbart sliten og ulykkelig, og forteller denne historien: Da hun var svært syk og innlagt på sykehus overlot hun barnet sitt til sin søster. Hun skulle gjennomgå en større operasjon, og ville bli helt frisk etter en tid. Hennes kontakt med barnet i denne tiden var nær og god. Hennes søster ble imidlertid også akutt syk, og de var tvunget til å søke hjelp hos det lokale barnevernet. Barnet ble flyttet i fosterhjem.

 

Da kvinnen var frisk igjen ønsket hun barnet sitt tilbakeført, men ble avvist av barneverntjenesten, som mente at barnet hadde det best i fosterhjemmet. Barneverntjenesten ønsket nå å ”undersøke” henne og utrede hennes omsorgsevne, for så å fremme sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda. Kvinnen var nå svært ulykkelig, og barnevernet fant henne å være for ”nervøs” til å ha omsorgen for barnet sitt. Kvinnen fikk ikke tilbud om noen form for hjelp. Jeg vet ikke hvordan deres situasjon er i dag. 

 

 

Henvendelser til barneverntjenesten gir ofte ingen hjelp. Noen familier får vedtak om ulike hjelpetiltak. Disse kan bestå av tvang til å holde små barn i barnehage (selv om dette er imot foreldrenes oppfatning eller at barna mistrives der), pålegg om å konsultere psykolog – utvalgt av barnevernet selv – som skal skrive rapport til barnevernet, eller ”helgeavlastning” (også om foreldrene ikke har tillit til weekend-familien). Hjemmehjelp og husmorvikar, som kanskje var familiens eneste behov, er aldri en del av hjelpetiltaket(!). For svært mange familier ender henvendelsen til barnevernet langt mer alvorlig: barna blir tatt fra dem med tvang - ofte uten at reell hjelp er forsøkt gitt. Hvem som rammes slik synes å være ganske tilfeldig.

 

Alle kan forestille seg hvilken sorg det er for foreldre å bli fratatt det kjæreste de har - barna. Man vet også mye om hvilket traume det er for barna å bli fratatt sine foreldre, og hvilke dramatiske konsekvenser det kan få for dem. Likevel får barnevernet lov til å fortsette sin aktivitet med å splitte familier, de får lov til å påføre barn og foreldre slike sorger og skader. Og de vil fortsette med det helt til folket selv, og deres politiske representanter, sier STOPP!.


Til mennesker som vurderer å kontakte barnevernet sier jeg "tør du ta sjansen?" og til dem som forteller om gode erfaringer med barnevernet sier jeg "fortsett med å være takknemlig, for foreldre er fratatt barn på svært magert grunnlag!".
 

Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Av Mona Lygre

 
Bättre stöd till familjer i kris
Av Gitti Takolander

 
Trenger barnevernet en havari-kommisjon?
Av Harry Ulich

 
Skydda oss från Socialen och deras telefonkonsulter
Av Ulla Wall

 
Lagar och domstolsbeslut inget för socialsekreterare
Av Sven-Erik Berg


Väldigt viktigt att skydda barn från omhändertagande
Av Susanna Svensson

 
Borgervern mot barnevernet
Nyhetsnotis i Norsk Telegrambyrå (NTB)

 
Et "kriserammet" barnevern bør nedlegges
Av Marianne Haslev Skånland

 
Handel med børn
Av Jens Erik Olsen

 
Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona

 
Rapport fra 1. Maj mødet i Tangkrogen Århus
Af Kirsten Skovbo

 
Barnevernets metoder
Av Åge Simonsen

 
Barnevernet i Norge - Befringutvalget. Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste
Av Sverre Kvilhaug

 
 

Tillbaka till Artiklar

 

 


 

 

Lukker Laila Dåvøy øynene fullstendig?
Av Rune Nilsson, redaktør


 

 

Rune Nilsson er redaktør av nettstedet www.barnasrett.no

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergensavisen (BA) søndag 23. november  2003, med "Tror hun Alvheim er av samme kaliber som hun selv?" som kraftig uthevet sitat.

Artikkelen er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 


 I BA den 16.11. er Laila Dåvøy forskrekket over hva John Alvheim kan fortelle om virkeligheten i barnevernets aksjoner mot familier.

Hvorfor er hun det? Har hun ikke lest Dokument 8:17 fra 1995-96: "Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise" og stortingsdebatten om dette forslaget? Har hun ikke hørt Alvheim rope varsko de siste 10 årene, blant annet i Stortingets spørretime?

Dåvøy mener at Alvheim baserer seg på "et ukjent antall henvendelser med diffust innhold han selv skal ha fått".  "... skal ha fått" ? Hun betviler altså at Alvheim har fått henvendelser og har gått inn i de alvorlige sakene, med overgrep fra barnevernet som slike sakers dokumenter igjen og igjen beskriver?

Da bør  vi  huske at hun selv stadig  får henvendelser fra fortvilete familier, brev som hun alltid avviser med begrunnelsen "vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn i enkeltsaker". Tror hun Alvheim er av samme kaliber som hun selv? Saksinnholdet i disse brevene er langt fra diffust, det vet jeg av egen kjennskap. Men ettersom Dåvøy ikke setter seg inn i sakene (men allikevel bedyrer i radio at de kommer fra foreldre som ikke forstår noe som helst), så er vel sakene uinteressante for henne  -  også når hun får barnevernet til å telle opp alle foreldre som sier seg fornøyd, f.eks fordi de har fått gratis barnehageplass, eller fordi de ikke tør annet. Svanhild-dommen gjør det jo, endelig, klart at det er farlig å erklære seg uenig med barnevernet hvis de har ens barn i kikkerten.

Laila Dåvøy resonnerer altså slik: Vi skal ikke bry oss om saker hvor det kan være begått justismord,  for det er så mange andre saker som er ok. De påståtte justismordene er derfor diffuse.

Barneministrene de siste 15 årene, og deres departement, som er fullt av barnevernere, har vært temmelig skadelige for en del tusen barn og deres familier. Inntil nå har Svarstad Haugland vel vært den verste, og Dåvøy følger opp.

*

 


Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet

Av JOHN ALVHEIM

 

Alvheim undergraver barnevernet  

Av Laila Dåvøy

 

Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem
Av Endre Dingsør, Rune Fardal, Nina Hauge, Einar Nyaas, Marianne Skånland, og Dagny Hysing-Dahl

 

Manglende hjelp og utmattende "undersøkelser"

Av Nina Elin Hauge

 

Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett

Av Mona Lygre

 

Kjære Frank Aarebrot, barne-profesjonene ljuger

Av Marianne Haslev Skånland

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Litt mer om økonomi i barnevern
Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

 
Marianne Haslev Skånland, fd v. ordf. i NKMR, er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

Artikkelen er tidligere publisert i
Gjengangeren "Leserbrev" den 26.07.2004.

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 


Det å sette inn mere penger til hjelp i en sektor gir ikke automatisk bedret velferd. Det gjør det bare hvis bedømmelsen av behovet for hjelp er riktig, og typen av hjelp som finansieres er effektiv.
Det finnes en rekke studier som dokumenterer relativt klart at dette ofte ikke er tilfelle innen barnevern og annet sosialt arbeid. Grunnen er at man har basert seg på forfeilet ideologi istedenfor på reell kunnskap.
Tre eksempler:


1. "Sosialomsorgens brustne illusjoner" av Jon Knut Berg fra 1991 (i boken "Velferdskommunen" redigert av professor i historie Anne-Hilde Nagel), tar for seg utviklingen i Oslo på 1960-tallet som kom som resultat av et nytt syn og ny lovgivning vedrørende sosialhjelp. Nå skulle ikke lenger sosialarbeiderne sitte og dele ut penger, de skulle "behandle" klientene.
Det gikk særdeles dårlig. Klientene var normalt hverken sosialt syke eller avvikere. De trengte derfor ingen "behandling". Sosio-tenkningens sykeliggjøring og omtolkning av deres problemer var gal. Dermed økte klientifiseringen istedenfor å avta, dokumentmengden ble formidabel og utgiftene steg til himmels. Berg skriver (side 148): "Sosialomsorgens hovedidé, det å gi sosial behandling, ble vanskelig. For hvordan drive med omfattende terapi med så mange klienter? Og hvordan gi sosial behandling til folk som bare hadde for lite penger, uten at de hadde de forventede tilpasningsproblemene?"


2. Socialstyrelsen i Sverige utgav i 1995 rapporten "Sammanbrott i familjehem" ("familjehem" betyr fosterhjem) (SoS-rapport 1995:9). Brita Sundberg Weitman, tidligere lagmann ved Solna Tingsrätt i Stockholm, skrev om denne studien samt en annen i samme gate (se Fosterbarns rättslöshet) (oversettelsene er mine, MHS):
"I Svenska Dagbladet den 23 mars 1995 leser vi at Socialstyrelsen har latt forskeren Håkan Jönson ved Socialhögskolan i Lund granske 189 plasseringer av barn i fosterhjem. Resultatet, ifølge Svenska Dagbladet: Nesten halvparten av alle fosterhjemsplasseringer avbrytes før planlagt. Enten greier ikke fosterhjemmet barnet eller så rømmer barnet, ofte hjem til sine biologiske foreldre. Det mangler ofte en plan for barnets omsorg.
En del av barna i fosterhjem utsettes for seksuelle overgrep der. En delrapport (en annen rapport) har gransket 86 politianmeldelser. Syv av ti anmeldelser gjaldt fosterfaren. For øvrig var anmeldelsene rettet mot fostersøsken, fosterforeldrenes barn eller andre barn i fosterhjemmet. I annenhvert tilfelle besluttet imidlertid statsadvokaten å nedlegge etterforskningen. Det berodde som regel på at lovbrudd ikke kunne bevises. Tiltale ble det i 32 saker. Av dem ble det fellende dom i 30."
Jönson skriver selv i siste avsnitt: "Alle som profesjonelt arbeider med fosterhjemsplasseringer vet at sammenbrudd er vanlige. Allikevel betraktes de som uhell i arbeidet. Fosterhjemsplasseringer behandles generelt som "idealalternativ" til barnets utilfredsstillende hjem- og livssituasjon. - Den viktige konklusjonen i denne rapporten er at en fosterhjemsplassering må betraktes som et tiltak som med stor sannsynlighet kommer til å bryte sammen. - Det kan jo tenkes at plasseringer av tenåringer må slutte i sammenbrudd, at det ligger i tenåringens utvikling å bryte opp. Det kan også tenkes at et sammenbrudd faktisk er å ha mislykkes alvorlig og at tiltaket som helhet skader mer enn det hjelper."


3. I 1996 kom boken "Fosterbarn som vuxna" av Bo Vinnerljung. I tillegg til å ha utført egne søskenstudier (i familier hvor noen søsken er i fosterhjem mens andre bor hjemme) har han gjennomgått nærmest rubb og rake av daværende undersøkelser i Skandinavia og mere til. På side 78 skriver han: "Alle studier viser likeartede eller dårligere resultater for fosterbarna når de sammenlignes med hjemmeboende barn fra risikogrupper eller lignende. Som sammenfatning: Noen variasjoner finns men ingen [studier] har funnet at fosterbarna har klart seg bedre."

Den som har skrevet mest og best om Vinnerljungs avhandling her til lands, er advokat Sverre Kvilhaug i Lindås, se f.eks "Barnevernet i Norge - Befringutvalget. Internasjonalbarnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste".

Både Vinnerljung og Jönson arbeider selv innen eller med tilknytning til sosialvesenet. Vinnerljung har i annen sammenheng uttalt større forhåpninger om at nå går vel alt så mye bedre og at hans egen forskning kan tolkes anderledes. Dette har forårsaket noe av et vepsebol (se To artikler om fosterhjemsplassering og særlig om Vinnerljungs forskning). Noe monopol på tolkningen av forskningsdata har imidlertid ikke forskere, heller ikke på sine egne. De to undersøkelsene er godt gjennomført; både Jönson og Vinnerljung oppfyller et krav i all vitenskap: De skiller klart mellom sin undersøkelse og tolkning av resultatene.


 

Litt mer om økonomi i barnevern

Av Marianne Haslev Skånland

 

Barnevernets bedømmelser

Av Marianne Haslev Skånland

 

Apropos barnevern

En serie artiklar och inlägg i Gjengångaren i anledning av problemen i Horten barnevern

 

Tillbaka Artiklar

 

 

 

Flere artikler …

 1. Landsomfattende_kamp_mot_barnevernet
 2. Lærer psyko-fantastene noe?
 3. Interpellasjon
 4. Kvinne tiltalt for vold mot barnevernet
 5. Kvalitetsvurdering av barnevernsansatte
 6. Laila Dåvøy vil gi alle kurs i barneoppdragelse
 7. Kunnskapen om barnevernet
 8. Kun et sygt samfund
 9. Krigen mot barnevernet
 10. Krenkelser av menneskerettigheter i Norge
 11. Kommentar: Med armen i vepsebolet
 12. Kjaere Frank Aarebrot, barne-profesjonene ljuger
 13. Killi-saken - Barnevernet i Alta hentet brått fire søsken
 14. Kai Henning Jakobsen sak - Offer for en av Norges aller verste barnevernssaker
 15. Jeg ble ruinert i fosterhjemmet
 16. Jonas-saken
 17. Intelligens og nytteverdi
 18. Hvordan man blir møtt av "barnevernets" øverste myndighet "ansatt" av staten Norge
 19. Hvor går vårt rettsvesen?
 20. Hvilken rettsstat ?
 21. Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn
 22. Hvad er familiesammenføring for noget?
 23. Hva er galt med barnevernet?
 24. Hva er barnevernets hjelpetiltak verdt?
 25. Hva er "barnets beste" ?
 26. Horten barnevern
 27. Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003
 28. Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
 29. Har vi sluttet å tenke selv?
 30. Håpløst om barnevernet
 31. Gutten som hadde 1.200 off. ”foreldre!” Et eksempel til etterfølgelse?
 32. Gufs fra fortiden
 33. Godkjenning for å få barn
 34. Gjenganger i Gjengareren
 35. Gjelder barneloven også for barnevernet?
 36. Garnes saken: Barnehjems skandalen i Norge
 37. Fyra artikler fra Bergensavisen
 38. Fylkesnemda: en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol
 39. Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble, samt om en forsker som er sjokkert
 40. Foreldreansvaret som forsvant
 41. Foreldrefiendtliggjøringssyndromet - PAS
 42. Foreldre er Guds gave til barna
 43. Forakt for familiene
 44. FOBIKs uredeligheter
 45. FOBIK-Historien
 46. FNs barnekonvensjon - Nytt intresse?
 47. Flyktningefamilie til sak mot barnevernet
 48. Flere børn fjernes med tvang
 49. Fejrer 8-års fødselsdag på flugt for politi og myndigheder
 50. Fedres_omsorg
 51. Farsøs kommundirektør fyres efter tvangsfjernelsessag
 52. Far tiltalt_mor_og_barnevernet_slipper_unna
 53. Familievold - et unyansert begrep
 54. Familiens Børneråd(Forældrenes Børnekommission
 55. Familierne til anbragte børn
 56. Faller tvangsfjernede born til ro?
 57. Kjenner-familien: Etter ti års kamp mot barnevernet er marerittet over
 58. Ett tvangsfjernet barn berättar
 59. Et redningsarbeide i den kristne kjaerlighets tjeneste
 60. Pressemelding - Et ødeleggende barnevern
 61. ET "KRISERAMMET" BARNEVERN
 62. Er kommunen min mor?
 63. Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettstridig?
 64. En sosialarbeider søler med tid
 65. En rettstat verdig
 66. En norsk pikes brev til sin pappa
 67. En forældres fremmedgørelse af den anden forældre
 68. En Barnefars møte med psykologisk kompetanse
 69. Driver barnevernet interneringsleire?
 70. Doktor_mengele_i_norska_hem_av_marianne_haslev_skanland
 71. Diplom Årets navn 2004
 72. Døde av overdose på barnevernsinstitusjon
 73. Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse
 74. Barnevernet tvangsfjernet samisk barn
 75. De ledende sporgsmål
 76. Datatilsynet avviser barnevernet
 77. Dagens praksis ved utnevnelse av sakkyndige i barnevernssaker endres
 78. DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET
 79. Da BRIS upphävde foreldreretten - Hvilke intentioner lå bag
 80. Chokerende læsning
 81. Borgervern mot barnevernet
 82. Blindhet om barnevernets realiteter
 83. Bidrar Biskop Staalseth med løgn?
 84. Bindal saken - familie vant mot barnevernet
 85. Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
 86. Bedsteforældre må ikke adoptera barnebarn
 87. Barnevernskritikerne viser vei
 88. Barneverns-ungdom er mer aggressive og voldelige
 89. Barnevernsjente (17) døde
 90. Barnevernsbarn_far_problem
 91. Barnevernsbarn får problemer
 92. Barnevernsband herjer Sørlandet
 93. Barnevernsansatte mishandlet og tapet fast - Tre barn og foreldrene forsvant med maskerte menn.
 94. Barnevern-saken i Alta
 95. Barnevernets saksbehandling
 96. Barnevernets vernløse barn
 97. Barnevernets_offer
 98. BARNEVERNETS METODER
 99. Barnevernets bedømmelser
 100. Barnevernets livsløgn
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter