• Ordblinde er jaget vildt

  Indsendt af Kirsten Skovbo

   

    

 

 • Artikkelen har tidligere vært publisert på Borgerdebat.dk, den 25 juni 2001.
  Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 • Forleden blev jeg ringet op af formanden(kvinden) for Ordblindeforeningen, der talte længe og dybt engageret om nogle mennesker hun havde lært at kende i sin forening. Et ægtepar der stod lige overfor at få deres eneste kære lille barn tvangsfjernet.

  Hun var dybt rystet på sine foreningsmedlemmers vegne. Kommunen var ude med kniven efter et ægtepars barn, og de sendte hele tiden papirer til dem, som de jo af gode grunde (er ordblinde) ikke formår at læse eller i det mindste forstå den fulde ordlyd af. (Det er næsten det samme dilemma flygtninge, som også får deres børn tvangsfjernet, er ude i.) De får ej heller deres tvangsfjernelsespapirer oversat, så heller ikke de aner et kuk af hvad der i det hele taget foregår.

  Det er derfor alt alt alt for nemt at fratage sådanne "handicappede" personers afkom. De skù skamme sig, skù de. Altså systemet. Det er ikke en værdig facon, og stik imod menneskerettigheder samt FNs Børnekonvention.

  Kommunen vender alting på hovedet for sådanne mennesker, og for øvrigt overfor alle os andre også. Et af mange eksempler:

  Barnets mor siger f. eks. til sagsbehandleren: Nu efter jeg selv har fået et barn, tager det ikke længere så hårdt på mig, at jeg for nylig selv har mistet min mor. Dette tolkes af systemet somom pigen (unaturligt) påtvinges til at opfylde sin mors behov. Og moderen må ikke gå i seng sammen med sit barn om aftenen.

  Halløjsa!!! Hvor mange kærlige mødre har ikke gjort det? Det er jo ikke altid lige nemt at få ungerne til køjs, så omsorgsfulde og (trætte) mødre har igennem alle tider benyttet sig af denne dejlige kontakt med barnet det er at putte med dem under dynen.

  Jeg glemmer ikke hvordan det var at være alene-mor til tre utroligt aktive krudtugler på 1. 4, og 5 år. Pyhaaa hvor var jeg dødtræt efter aftensmaden, hvor der pludselig kom ekstra vitalitet over dem alle tre. Så var gode råd dyre. Jeg forsøgte næsten altid at læse go`nathistorie (eventyr) eller synge sammen med dem. Men ak o ve, inden der var gået ret mange minutter blev min stemme mere og mere svag hvorefter jeg drattede i søvn førend mine børn. Orv hvor kunne de så drøne rundt og lave spilopper. Så derfor indførte jeg nogle vidunderlige traditioner, som de den dag idag husker med stor glæde. Jeg tændte levende lys mange steder i stuen, (i sikre stager højt over barnepilfingre, forståes), så satte jeg klassisk musik på båndafspilleren, lagde bløde puder og dyner rundt på gulvet. Så lå vi der og nød skumringen, musikken og hinanden. Det virkede. Ikke længe efter snorkede de alle tre højlydt og jeg kunne bære dem i deres senge.

  Ordsproget: Nød lærer nøgen kvinde at spinde har jeg altså måttet efterleve i alle de 7 år jeg levede alene med mine tre tøser. Så det med at putte sig med ungerne er i mange tilfælde en nødvendighed, men hvor dejligt er det ikke at indsnuse duften af sin baby, mens man ligger der og hygger sig. Hvis nogen mener det skulle være forkert, ja så skulle de selv prøve det, ellers er der nogle af livets skønne sider de er gået glip af.

  I det hele taget oplevede jeg kun to kategorier af menneskeracen dengang jeg var alenemor med det daglige slid at skulle sende de tre energibundter af sted hver morgen i al slags vejr, selv afsted til skole og mange lektier. Den ene slags mennesker var dem der altid kritiserede uden en eneste gang at række en hjælpende hånd og et forstående hjerte. Den anden slags var dem, der bare smøgede ærmerne op uden at kny. Jeg husker især et kærligt lidt ældre ægtepar, der havde øje for min specielle vanskelige situation. De inviterede os til middagsmad mindst en gang om måneden. Ikke nok med det, de havde altid spændende lege, spil, m. parat til børnene, så mor her kunne få sig et tiltrængt hvil i en god blød sofa med en god bog. Så legede ægteparret skattejagt eller "tampen brænder" rundt i hele lejligheden, hvor de havde gemt ting og sager i skuffer og skabe. Og når det blev sommer hjalp de mig og ungerne med at slå vort store telt op på en campingplads. Jo sådan noget glemmer man aldrig.

  Men tilbage til Ordblindeforeningens formand som hedder Elisabet Nørgård Nielsen. Efter hun havde talt længe og dybt engageret i telefon med mig om disse helt uforståelige tvangsfjernelsesprocedurer, som hun ikke forstod et kuk af, (som vi andre heller ikke gør) fortalte jeg hende, at det var dejligt at lytte til hendes forsøg på at hjælpe andre i nød, og samtidig spurgte jeg om hun mente det var iorden at sætte Ordblindeforeningens adresse her på nettet m. h. t. at folk så kunne skrive artikler og sende til deres medlemsblad, der udkommer 3 gange årligt. Det var Elisabet meget begejstret over, idet vi var enige i, at der tvangsfernes alt for mange børn specielt fra ordblinde. Somom de skulle være dumme eller uegnede som kærlige omsorgsfulde forældre, bare fordi de er født med dette handicap. Den er for langt ude.

  Så hvis nogle vil sende relevante indlæg til deres blad er adressen her: Elisabet Nørgård Nielsen, H. C. Lumbyesvej 85, DK-5270 Odense N. Gerne 2 A 4 sides ark. Deadline er for det næste nummer den 1 august.

   

  Tillbaka till Artiklar

   

   

OPRÅB FRA MASKINRUMMET !
av Ivan C. Gerling

Selv om mange forskere og socialarbejdere langsomt og nødtvungent har indset at der er problemer i den måde vi tvangsfjerner eller ude-anbringer børn, er der stadig alt for mange der nægter at gribe fat om nældens rod.  Man arbejder på at få etableret "bedre samarbejde med familien" eller "forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen" eller "forbedre forhold i plejefamilier og institutioner".  Man viger bort fra at debattere berettigelsen af disse indgreb mod familien og henviser vagt til at der jo altid er sager med grov vold eller sex overgreb, hvor man er nød til at fjerne barnet - og at man da skal gøre hvad man kan for bedre forløb i disse sager.

At arbejde på at forbedre kvaliteten af udeanbringelser og tvangsfjernelser i de få tilfælde, hvor der enten ikke er andre muligheder eller ikke er bedre alternativer - er som at male skibets mastetop mens vandet flyder ind i maskinrummet fra et kæmpe hul i bunden. Det vi først og fremmest har brug for, er at få sat en stopper for alle de ondskabsfulde og uberettigede fjernelser vi gang på gang hører om både her og andre steder på nettet.  Når det er gjort så vil der blive frigjort så mange ressourcer at vi alle sammen kan krave op og male toppen på flagstangen eller pudse flaget.


Må barna vernes mot barnevernet?

 

Tillbaka till Artiklar

 

Hvor var professor Thuen ?

Om professoral omnipotens og "the Parental Alienation Syndrome" (PAS)

 

Av Ole Texmo, free-lancer

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

Artikkelen er et debattinnlegg som er sendt til Dagbladet.

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

Kommentar: Parental Alienation Syndrome, främmandegörande av förälder, foreldrefiendtlighetssyndrom förekommer såväl i skilsmässofall där en förälder utesluter den ena föräldern från sitt barns liv, som i tvångsomhändertagandefall där myndighetspersoner och fosterföräldrar hjärntvättar barnet att tro att dess föräldrar är farliga eller värdelösa. Slutresultatet blir att barnet blir fientligt inställt till sin(a) förälder/föräldrar. Således förefaller det norska begreppet "foreldrefiendtlighetssyndrom" synnerligen lämpligt valt.

 

 

 

I Dagbladets Magasinet 09.11.02 side 53-55  demonstreres en form for omnipotens man kanhende må være psykolog for ikke å oppdage. Gjennomgangsfigur i oppslaget om Foreldrefiendtlighet er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Frode Thuen. Om dette oraklet av en psykologiprofessor heter det: Han har forsket mye på skilsmisser, og er av dem som kan mest om foreldrefiendtlighetssyndrom her i landet (s53). Sannhetsgehalten i utsagnet bestrides herved.

 

Dagbladets journalist og professoren selv bør snarest oppgi referanser til Thuens forskning med relevans for problemstillinger knyttet til barnefordeling generelt og spesielt, i særlig grad samværssabotasje, og til the Parental Alienation Syndrome (PAS) spesielt. "Foreldrefiendtliggjøringssyndrom" er forøvrig mer presist da betegnelsen som prosessbegrep betraktet kommer mer til sin rett. Norske fagfolk er lite interessert i de dynamiske sidene av barnefordelingstvister; Status Quo teller mest. Typisk er Thuens påstand om at "Har syndromet først utviklet seg, er det høyst usikkert om man kan gjøre noe, og hva som er riktig å gjøre" .

 

Den observante leser vil merke seg skillet mellom Skilsmisse og Barnefordeling; det gjør ikke alltid psykologer eller journalister. At Thuen skryter på seg ekspertstatus om et fenomen det ikke er publisert noen norske fagartikler om, er jeg tilbøyelig til å betegne omnipotens. Thuen kjenner slett og rett ingen grenser for hva han kan uttale seg om, men vifter han med sin professortittel, åpner pressen sine spalter for psykologen som er avbildet over en hel side i Magasinet (s54).

 

For de som aldri har møtt Thuen og opplevd hans nedlatenhet overfor klienterfaringer, hans kunnskapsforakt, kynisme for ikke å si opportunisme når han snur kappen etter vinden og fanger opp et fenomen (PAS) som begynner å få brukbar internasjonal oppmerksomhet, kan oppslaget kanhende virke tillitvekkende. De av oss som har fulgt Thuen og hans kolleger på ypperste psykologhold de siste 8-10 årene, i den perioden hvor barnefordeling og andre Barnelovspørsmål har stått på dagsorden omtrent hver dag, er ikke like overbevist om Thuens ekspertise.

 

28.09.02 publiserte Dagbladet Thuens kronikk Barn som hater sin far eller mor. Kronikken er befengt med antagelser som svekker inntrykket av den faglighet Thuen påberoper seg ved å benytte sin tittel. Forklaringen ligger formodentlig på et psykologisk plan. Thuen og hans kolleger har hittil fnyst foraktfullt hver gang oppdaterte foreldre har trukket frem PAS som mulig relevant fenomenbeskrivelse. Heller enn å gi en akademisk og pedagogisk opplysende fremstilling av PAS-dynamikken, kriterier for identifisering av diagnostiske kjennetegn, eller hvordan terapeutiske tiltak kan tilrettelegges, hevder Thuen:

 

Heller ikke forsøk med tradisjonell psykologisk behandling har vist seg å ha særlig effekt. Noen fagfolk har pekt på at det eneste som nytter, er å overføre barnet til den utstøtte forelderen. Dette er sannsynligvis ikke en realistisk løsning når problemene først har fått anledning til å utvikle seg..

 

Ved at Thuen og hans kolleger i årevis lar PAS-tilfeller passere oppstår den umulighetssituasjon systemlojale psykologisk sakkyndige vet at rettsapparatet vil legge til grunn utfra sin prinsippløse oppfatning av Status Quo og legitimering gjennom tvangsfullbyrdelseslovens umulighetskriterium. Et grotesk tilfelle fra Høyesteretts praksis er dommen inntatt i Norsk Rettstidende 1997 side 797. Her ble 8 års samværssabotasje og indusert PAS premiert takket være bestillingsverk utført av systemlojal sakkyndig, spesialist i klinisk psykologi Bjørn Reidar Karlsen. Et av barna som utviklet sykelig hat til den fraværende forelderen ble senere kriminell og rusbelastet og havnet på barnevernsinstitusjon på sperret adresse, noe den utstøtte forelderen (faren) fikk rede på ved en tilfeldighet. Det kgl. norske Høieste Rett er dog vel neppe oppdatert på utviklingen i saken man enstemning avgjorde i favør av den forelderen som var ansvarlig for foreldrefiendtliggjøringen. Etterprøving og oppdatering på klienterfaringer har aldri vært norske fagfolks styrke.

 

18-19.10.02 ble det arrangert en stor internasjonal tverrfaglig konferanse om PAS i Frankfurt < www.pas-konferenz.de >. Kun to norske fagfolk med relativt fersk kjennskap til PAS deltok. Thuen nevner ikke konferansen i sin kronikk og viste seg heller ikke i Frankfurt. Hadde han prioritert å skaffe seg kunnskaper om PAS, kunne han risikert å måtte dementere vesentlige deler av sin kronikk, ikke minst de formidable misforståelser om gjensidig hjernevask han har funnet det oppurtunt å bygge på for å understøtte antagelsen om at "foreldre som ikke kan samarbeide" representerer hovedproblemet.

 

Uten belegg skriver Thuen i kronikken: Heldigvis er det grunn til å tro at tilstanden er relativt sjelden. ( ..) det er trolig svært få foreldre som ønsker at ens barn virkelig skal begynne å hate sin biologiske mor eller far." Det stigmatiserende "foreldre som ikke klarer å samarbeide"-momentet trekkes frem, uten at betingelser for samarbeide nevnes. Strategien er typisk for psykologer som ikke tør si rett ut at de ikke anerkjenner foreldre på likeverdig grunnlag. Slik undergraves en anstendig faglig tilnærming til forståelsen av hvorfor og hvordan konflikter oppstår og samarbeide umuliggjøres.

 

Av gjenkjennbare manifestasjoner nevner Thuen kun 3. Opphavsmannen til betegnelsen PAS, den amerikanske barnepsykiater Richard A. Gardner lister vanligvis opp 8, hvor vektleggingen på barnet og bostedsforelderens refleksive støtte til nedsvertingskampanjen mot den utsøtte fraværende forelderen er sentralt. Thuen viser at han ikke er på høyden akademisk. Forklaringen ligger formodentlig også her på et psykologisk plan: Fagfolkenes ansvarsprojisering er et ikke-tema; kun lekfolk ligger under for forsvarsmekanismer. Opptattheten av å stigmatisere foreldrene "som ikke kan samarbeide" er en måte å dekke over egen kunskapssvikt om barnelovssytemets virkemåte. På ett punkt har imidlertid Thuen rett: forsøk med tradisjonell psykologisk behandling har ikke vist seg å ha særlig effekt. 

 

Konvensjonell terapi er i likhet med konvensjonell eneforeldertekning gått ut på dato. Frankfurt-konferansen var en milepel mht spredning av kunnskap og anerkjennelse av PAS som fenomenbeskrivelse og diagnose. Hvor var professor Thuen ?

 

 

Föräldra Alienations Syndrom: Hur det upptäcks och vad man kan göra åt det. Av J. Michael Bone och Michael R Walsh.

Farlig eller farliggjord mamma? Av Lena Hellblom Sjögren

 

Münchhausen by Proxy - Gal mor eller gal diagnose. Av Sören Friis Smith

Tillbaka till Artiklar

 

Till Artikelarkiv

 

 

 

Om foreldrevern og barnevern

Av Anne Aarskog, Tromsø

 

 

 

 

 

Anne Aarskog er en frittstående forfatter og politiker som har arbeidet med barnevernsspørsmål og narkotikaforebygging i flere år. Hun er nå medlem i Tromsø bystyre for Solidaritets-listen, og sitter i byens oppvekstkomité. Skjønt hun har sin bakgrunn som socialist, har hun vært engasjert av Fremskrittspartiet til å utarbeide et grunnlagsdokument for dem i deres arbeid for å få en bedre barnevernslov. Dette ble høsten 1996 behandlet i Stortinget.

 

Artikkelen er tidligere publisert den 13 desember 2002 som Leserbrev i Nordlys.no.

 

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

 

 

Onsdag 2. oktober har tidligere meddommer i fylkesnemnda for sosiale saker, Roar Holtborg, et meget avslørende innlegg i Nordlys. Her uttrykker han klart hvilke holdninger som kommer til uttrykk i nemnda. Det han derimot ikke kan være klar over, er at disse er i strid med barnevernsloven.

 

Holtborg skriver at barnevernet driver med barnevern, ikke foreldrevern. I henhold til den nye barnevernsloven eksisterer det derimot ikke noe slikt motsetningsforhold. Lovens grunnprinsipp er nemlig at man hjelper barna best ved å hjelpe foreldrene. Dette kommer bl.a. til uttrykk i stortingsmelding nr. 39 (1995-96) om barnevernet ved det biologiske og det mildeste inngreps prinsipp. Som Holtborgs innlegg viser, har barnevernsystemet i Troms og Finnmark ennå ikke akseptert denne tilnærmingsmåten.

 

Offentlige tjenestemenn
Barnevernsarbeidere er offentlige tjenestemenn. De avgjør ikke selv hvordan de skal drive barnevern. Det er det Stortinget som gjør. Det er derfor ikke opp til barnevernsarbeiderne å forstå loven på noen annen måte enn den som følger av loven selv, dens forarbeider, komitéinnstilling, stortingsmeldinger eller andre departementale skriv. Av alle disse rettskildene fremkommer det klart at barnevernet ikke bare bør, men skal hjelpe nettopp foreldrene. Det er plikt, eller med andre ord tjenesteforsømmelse ikke å hjelpe dem.

På samme måte som Holtborg har undertegnede vært meddommer i fylkesnemnda for sosiale saker. I motsetning til Holtborg reagerte derimot undertegnede sterkt på de holdningene som kom til uttrykk i nemnda og den måten saksbehandlingen foregikk på. Av den grunn foretok undertegnede en nærmere undersøkelse av utviklingen innenfor barnevernet i Tromsø sammenliknet med landet for øvrig. Den undersøkelsen viste klart at barnevernet i Tromsø hadde utviklet en lovstridig praksis. I strid med lovens intensjon og i motsetning til resten av landet hadde man en sterk økning i antallet omsorgsovertakelser.

Vil ikke hjelpe foreldre
Noe av grunnen var nettopp at barnevernet, som Holtborg skriver, reagerer for sent med å sette inn tiltak. Grunnen til det er nettopp at barnevernet ikke vil drive det de kaller foreldrevern; de vil ikke hjelpe foreldre. Når nettverket rundt foreldrene er for svakt, skal ikke barna tas under omsorg. Da er det barnevernet som skal fungere som ekstraressurs.
Undersøkelsen til undertegnede ble blant annet oversendt Justisdepartementet. I samråd med departementet ga departementet dommerkollegiet i Troms og Finnmark ekstraopplæring i barnevernslov. Siden Barne- og familiedepartementet ikke som Justisdepartementet ville sette inn tiltak, ble saken dessuten tatt opp i Stortingets spørretime.

Barnevernet liker dårlig at noen titter dem i kortene. Etaten vil helst legge på lokket. Deres syn er som oftest at det er de som er fagfolk, og at vanlige borgere ikke forstår seg på arbeidet deres. Derfor skal de bare holde seg unna. I henhold til barnevernet egner ikke barnevernssaker seg for media.

Stortingets syn
Stortingets syn er derimot et annet. I stortingsmelding nr. 39 (1995-96) heter det på side 17, spalte to: «Det er samtidig viktig å erkjenne at åpenhet og stadig fokusering på barneverntjenestens arbeid er nødvendig for å sikre at barneverntjenesten ikke utvikler en kultur som strider mot de alminnelige borgeres verdi- og rettsoppfatning».

Reaksjonene på Kvænangen-saken er et klart signal om at det innenfor barnevernsystemet i Troms og Finnmark har utviklet seg en kultur som ikke bare er i strid med loven, men dessuten med alminnelige borgeres verdi- og rettsoppfatning. Da er det myndighetene som må endre seg.

 

Om foreldrevern og barnevern

Av Anne Aarskog

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

OM ET FOSTERBARN I EN ADVENTSTID.

EN SANN HISTORIE OM ET FOSTERBARN I EN ADVENTS-OG JULETID....
Av Gry Scholz Nærø, Norges representant og nestleder i NKMR

 


Gry Scholz Nærø er Norges representant og nestleder i NKMR.

Artiklen är skriven för NKMR:s hemsida.

 


Det er med tårer og dyp smerte jeg, med mammaens tillatelse, og som representant for NKMR videreformidler noe av hvordan et fosterbarn har det i en advents- og juletid også i år.

I følge SSB var ca "44 200 barn og unge under tiltak frå barnevernet i løpet av 2008. Det er 3,6 prosent fleire enn året før.... Det var i alt vel 11 760 nye barn i barnevernet i 2008....Av dei fire største byane er det Bergen som har flest barn med tiltak i høve til barnebefolkninga, " (SSB 1. september 2009).
Norge har den tvilsomme ære av å ligge på verdenstoppen i plasseringer utenfor hjemmet. (Kilde: FN)


EN "JULEHISTORIE" OM BARNETRO, ENGLER, AFTENBØNN, JESUS ETC
”Mamma jeg får ikke lov å be aftenbønnen min mer. Du vet xx og xx (navnet på fosterforeldrene) liker ikke at jeg tror på Jesus. Ikke får jeg ha det fine englebildet fra deg over sengen mer heller. Det er ingen vits å bry seg om Jesus og engler og bønner mer, xx (navnet på fostermor) blir bare så sint,” fortalte gutten trist og resignert før jul i fjor.

Dette barnet (11 år) hadde funnet trøst nettopp i sine bønner og i det gamle englebildet han hadde over sengen sin lenge, lenge. Det var ett av de gamle der en engel med langt lyst hår (som sin mamma) passer på en liten lyshåret gutt (som sønnen også er) som plukker blomster til mamma på kanten av et stup. Gutten på bildet hadde englevakt, noe mammaen ønsket og selvsagt fortsatt ønsker hennes gutt generelt skulle / skal ha i en vanskelig tid i fosterhjem. Til jul og bursdager pleide han å få sølv- eller gullkors som halssmykker av både mamma og andre i biologisk familie. De måtte gi ham det flere ganger pga smykkene alltid ble borte, og fordi han var så glad i det lille sølv/gullkorset og var tilsvarende lei seg da de forsvant.
”Å huff, han er bare så rotete og mister alt” sa fosterforeldrene. Den lille gutten kunne fortelle en helt annen historie, lenge etterpå. Han fikk ikke lov å bære sitt kors av fosterforeldrene….

Til advent ga mamma ham også adventskalendre med bl.a. engler, til jul fikk han alltid englefigurer, ikke nisser, pga det var englene han ønsket seg og brydde seg om. Senere viste seg at alt dette ble beslaglagt av fosterhjemmet med barnevernets velsignelse. (Det gjaldt og gjelder for øvrig fortsatt alle gaver, alle foto og all post i sin alminnelighet. Ingenting skulle og skal minne ham om hans biologiske familie, var og er det brutale budskapet barnet og familien fikk, med fostermor i spissen, Fosterbarnet kan faktisk i prinsippet sies være tvangsadoptert, men det er en annen del av saken. Men tvangsfjernet fra Jesus, engler, sin barnetro er han i utvilsomt…).

Før mammaen var informert om ovennevnte, var de to (med barnevernets tilsynsfører på slep som alltid) en tur i Rosenkrantz tårnet i Bergen i fjor sommer. Der er det et flere hundre år gammelt kappell med steinalter- intet annet. ”Her kan du be om noe du ønsker og som er viktig for deg,” sa mamma.
Hun ble overrasket over at sønnen straks grav alvorlig falt på kne på steingulvet foran alteret med foldete hender og ba sin bønn i minst fem minutter, hvis ikke mer, helt upåaktet av alle turistene som passerte samtidig. Gutten var fortsatt svært alvorlig da han var ferdig med sin bønn / bønner som åpenbart var av stor betydning for ham. ”Jeg kan ikke fortelle deg hva jeg ba om, sa han, for da går det ikke i oppfyllelse.”


om_et_fosterbarn_i_en_adventstid


Foto av et lite barn som kan symbolisere de mange tusener barnevernsbarn i den advent- og juletiden vi nå går inn i. Gutten på bildet er 1.5 år, og er tillatt brukt av moren da han p.t. ikke lar seg gjenkjenne. Gutten i historien er 11 år og er ikke identisk med denne lille gutten. Av personvernhensyn er det ikke lagt ut foto av barnet i denne "julehistorien".

 

 


Fosterforeldrene er ikke kristne, ikke gutten biologiske familie heller, bortsett fra hans nå avdøde morfar. Men det lille barnet fant trøst, støtte og glede i sin barnetro, noe hans familie selvsagt støttet ham i. En barnetro som så brutalt har så lenge blitt og fortsatt blir nektet ham av fosterhjemmet med barnevernets velsignelse. Også denne advent og jul 2009.

Dette er hvordan minst ett barnvernsbarn har det i Norge i den tiden barn flest gleder seg mest til hele året…. Men denne gutten har for lengst resignert og har ikke en gang en ønskeliste til jul. Ei heller får han treffe sin familie i julehøytiden.


DEN VERSTE ÅRSTIDEN FOR TI-TUSENER AV NORSKE FAMILER
Historien her er fortalt i kortversjon i en årstid som er den verste for alle barnvernsofre. La dette barnet være representativ for de mange titusener som er rammet av det norske barnevernet også i 2009. Det må være lov å håpe det blir det siste.

NB! Gutten på bildet har intet med denne sanne historien å gjøre. Det er kun et symbol på den dype fortvilelsen som preger så mange i denne tiden….
La oss alle huske på disse triste skjebnene og julens reelle budskap fremover enten vi er kristne eller ei…..
For er det slik som dette denne gutten – og andre barn skal måtte tvinges til å tåle og å leve med?…
I Norge?…
I vårt århundre?

(Slike holdninger og handlinger får meg til på et vis å tenke på Charles Dickens ”A Christmas Carol”….men uten den gode avslutningen…)


NORGE BRYTER MENNESKERETTIGHETENE
Denne lille fortellingen avdekker flere brudd på menneskerettighetene: deriblant en rekke artikler i FNs barnekonvensjon, bl.a artikkel 14:
1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.

2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.

3. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.


EMK Artikkel 9. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet,
1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.


FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 18.
1. Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning.

2. Ingen må utsettes for tvang som vil kunne innskrenke hans frihet til å bekjenne seg til eller å anta en religion eller tro etter eget valg.

3. Friheten til å utøve en religion eller tro skal ikke være gjenstand for andre begrensninger enn slike som er foreskrevet i lov og som er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, helse eller moral, eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.

4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

**************

Bergen, første søndag i advent, 29.11.2009

På vegne av et lite barn og hans familie – etter ønske og tillatelse fra familien
Gry Scholz Nærø, Statsviter (PhD) - Journalist (NJ)
Norges representant og nestleder
Nordiske Komiteen for Menneskerettigheter
 

Rebeccas jul. En ond sannsaga för vuxna
Av Ann-Louise Hansson


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMRs Huvudsida

 

 

Ødelegger barnevernet oss?

Av Harry Ulich

 

  

 • Artikkelen har tidligere vært publisert den 17. september 1996 som leserinnlegg i debattspalten i Sydvest Nytt, lokalavis for Fyllingsdalen, som er en bydel i Bergen. Den återges her med forfattarens tilstand.

 •  

   

  Med interesse leste jeg om Liv Gjerlands grusomme skjebne i Sydvest Nytt nr. 32.

  Personlig kan jeg bekrefte at Liv Gjerland beskriver toppen av det isfjell vårt rettsløse samfunn har utviklet i slike saker.

  I Kongens og Statsministerens nyttårstale og i en appell forleden fra Barne- og familieministeren (sammen med kriminalsjef Huuse) blir det appellert til menigmann og "nabokjerringer" om å engasjere seg.

  Undertegnede gjorde alvor av dette da jeg forsøkte å forhindre et offentlig overgrep og justismord mot en mor med cerebral parese. Det fører for langt her å ta opp de utrolige argumenter som ble anført mot henne om uskikkethet til å ha daglig omsorg for sine barn. Men jeg kan fortelle at jeg av denne moren ble bedt om, med fullmakt som vitne (i samsvar med forvaltningsloven) å følge henne til en rettsoppnevnt psykolog.

  I psykologens rapport, som jeg leser etter at moren har tapt saken, er jeg oppført som "mors medspiller". Naboer av moren og faren blir behandlet som en del av morens unøytrale og derfor inhabile nettverk. Dette gjelder også respekterte politikere som engasjerte seg i saken.

  Det verste er tross alt at mine avslørende opplysninger er tildekket med misforståelser som stiller meg i et meget uheldig lys som "medspiller". Opplysninger som ble dokumentert, er ikke nevnt med en stavelse i psykolog-rapporten, eller de har fått en forvrengt, motsatt betydning som ble mer fellende enn oppklarende for moren. En slik rapport burde vel i en rettsstat fått strafferettslige følger for psykologen. Det skjer ikke i Norge; tvert imot kan rapporten endog unntas fra offentlig innsyn.

  Konklusjon:

  Det er min og andres erfaring og inntrykk at barnevernets, rettsvesenets og psykologenes felles opptreden i slike saker er en kopi av middelalderens heksebrenning - hvor barneverns-institusjonen i realiteten er en "barneverns-inkvisisjon", som det ble hevdet av Liv Gjerland. Mennesker med empati og sunn fornuft forlater etaten, og den harde kjerne blir sittende med "makta som rår".

   

  Angreppen på familjen

  Arbetar socionomer som kvacksalvare?

  Barnevernet og rettssikkerhet

  Envis förälder förlorar sitt barn

  Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

  Stämpla inte de utvecklingsstörda

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Enda et overgrep på barnefamilie:
Nyfødt barn tvangsfjernet

Få timer etter at Kirsten Skovbos datter, Christina, hadde født, ble barnet brutalt revet fra foreldrene av politiet.
Kirsten Skovbo fra Århus i Danmark og hennes datter og svigersønn opplevde i går enda et mareritt, da politiet fjernet et nyfødt barn for å bringe det til en institusjon.

 

 


 Artikeln är tidigare publicerad i BorgerDebat.dk den 2 september 2004. Den återges här med författarens och föreståndarens benägna tillstånd.

 

 

nyfodt_barn_tvangsfjernet


Les historien fortalt av Kirsten Skovbo selv:

”Sikke en flot pige
..og sikke en fin hud hun har,” lød den første spontane kommentar fra jordemoder Hjortebjerg, da lille yndige Jeanette lod sig føde på Odense sygehus den 31. august 2004. Og…… ”hvor er du dog hurtigt frisk til at gå rundt", lød det videre til den lykkelige stolte mor efter vel overstået fødsel. Min datter fortalte hende da, at hun også havde levet sundt med de bedste kosttilskud under graviditeten.

Mor og far var ovenud lykkelige, da de ca. 1½ time efter ringede og fortalte mig den glade nyhed. Den lange ventetid var overstået, moderen Christina fik megen ros for at håndtere sin barn, hvor hun, som alle andre babyer, straks blev lagt til at drikke sin første tår, gjorde Christina inderlig godt. For første gang, efter ni ængstende måneder følte det nybagte forældrepar, at de omsider kunne læne sig tilbage i nydelsen af deres barn. Men moderen undrede sig meget over, at de ikke ville lade hende give barnet sit eget medbragte tøj på, men iførte barnet sygehustøj.

Den lille var var meget rolig. Da jeg hørte hendes små klokkeklare veltilfredse knirkelyde første gang i telefonen fløj jeg højt op i luften af bare glæde, og jeg sagde, at jeg ville ankomme til sygehuset med gaver og en stor buket blomster den næste dag. Men det blev aldrig til noget.

For lykken for den lille familie blev kun kort. Sygehuspersonalet stressede dem konstant.  En overjordemoder gik flere gange gik ind i deres værelse og tændte lys, så den lille blev vækket af sin søvn, spurgte hele tiden: ”Har du noget mælk til den lille”! Og ca. kun to timer efter, kort før det trætte par skulle til at lægge sig til at sove med deres bløde varme baby i favnen, blev besked om at de ville få besøg af Assens kommune næste morgen givet!  Man sagde, at de ville komme allerede mellem klokken otte og ti med et tilbud!!!  Parret stivnede.  Hvorfor kunne kommunen ikke lade dem være i fred og ro længere.

KUN CA. TO TIMER EFTER FØDSLEN FIK DE DENNE ANGSTPROVOKERENDE MEDDELELSE!  OG HER VAR DER IKKE TALE OM ET FORÆLDRERPAR, SOM VAR NARKOMANER, MISBRUGERE ELLER PSYKISK SYGE!

Derefter blev den lille baby, kun et halvt døgn gammelt brutalt fjernet, da forældrenes hjem blev stormet af politi og sociale myndigheder, hvor de UDEN nogen som helst FORKLARING bortførte deres lille Jeanette, endnu inden de næsten var nået indenfor deres egen dør i det smukke velholdte hjem i Assens, hvor alt stod vel forberedt til at modtage den lille ny. Med den lille seng og duftende dyne, barnevognen, legetøjet og det hjemmestrikkede babysæt, som naboen havde foræret dem. 

Bortført til en kold institution, hvor hun er ved at græde sig halvt ihjel! Hun savner sin mors bløde krop, brystet at drikke af og sin fars blide stemme.

Brystbetendelse:
Sidst på eftermiddagen ringede jeg til min datter, og hendes mand fortalte da, at hun var lige blevet kørt med Falck og hasteindlagt med høj feber p. g. a. brystbetændelse, fordi hun er blevet afvist om at komme ind på institutionen Sanderumhus for at amme sit spædbarn, som ligger og græder over det dybe savn efter sin mor og efter at få bryst, som det jo gik godt med på sygehuset!!

Christina har jo hele tiden gået i en slags vacum, fordi hende og manden dagligt har forsøgt at ringe til Århus Familecenter Syd for at spørge de to ansvarlige sagsbehandler Tine Mogensen og afdelingsleder Bitten Horwitz om ikke det hele er EN kæmpe stor fejl.  De har både ringet på telefon og mailet til disse to personer i flere dage, UDEN nogensinde at modtage svar.  Og sagsbehandlerens telefonsvarer har i mellemtiden afsløret, at de har siddet og korresponderet flittigt med Assens kommune om det vanvittige overgreb, der helt tydeligt var planlagt længe inden fødslen!!! (Set i bakspejlet hvordan Odense sygehus behandlede ægteparret, har de også været informeret og stået parat til at udføre det "interne samarbejde"!

Jeg har f. eks. forsøgt at ringe til den jordemoder, som fødte med min datter, og som endda har skrevet de fine papirer om både hende og barnet, men har ikke kunnet træffe hende før på mandag.

Det hele har udviklet sig til en stor familietragedie, for barnets fars mor, altså farmor har pådraget sig sådan et chok, at hun konstant kaster op og ikke kan holde maden i sig. Hun var bl. a. en af dem, der overhørte den telefonsamtale mellem sin søn og sagsbehandleren Tine Mogensen, som dengang sagde, at selvfølgelig ville de IKKE bare få fjernet barnet, men blive givet en chance til at vise om de var gode omsorgsfulde forældre!!!

NÅR Christina har gået så længe og IKKE taget: "Stop amning piller" er jo NETOP fordi hun og hendes mand har gået og FORVENTET, at de ville få en opringning af Århus familiekontor, så de kunne få enten en relevant forklaring på fjernelsen, eller få  at vide om de skal indskrives sammen med barnet på en familieafdeling - eller allerhelst at få Jeanette bragt tilbage!

Christina er nu sendt hjem med stærke pennicilinpiller og kan derfor ikke amme sit barn, når hun engang får lov til at se hende. 

 

nyfodt_barn_tvangsfjernet

 

Publicerad på BorgerDebat den 6 september 2004

JEANETTE, enda et eksperiment? 

 

nyfodt_barn_tvangsfjernet

 

Det værste ved det hele, som er dybt dybt traumatisk er, at hendes sundhed nu sættes alvorligt på spil, fordi hun nu er blevet tvunget at befinde sig med megen uro i et meget højt støjniveau, således at dette yderligere gør hende dybt urolig og bange.  Som om det ikke er hårdt nok, at hun skal undvære sin mors milde røst og gode bryst, men hun er også tvunget til at ligge alene i en fremmed seng omgivet af de virkeligt syge skrigebørn, samtidig med at hun blive plejet af mange forskellige personer, deriblandt unge studerende, som man jo kan læse, at stedet tager ind til oplæring!!!

Dvs, at mit barnebarn ígen skal være en forsøgsbaby på en aldeles dårlig institution, ligesom da Carl og Rosa var anbragt på børnehjemmet Chr. den Niende som ligeledes fik konstant skrigende abstinensbabyer indlagt hele tiden.

Det var nok derfor, at Carl ikke blev glad, da jeg forleden fortalte ham i telefonen, at hans mor havde født en lillesøster til ham. Da udbrød Carl: Jeg kan ikke lide babyer - de er klamme! Da jeg spurgte ham hvorfor, lød svaret promte: "Fordi de kravler på mig hele tiden"! Det var jo netop Carls virkelighed, da han ufrivilligt måtte døje under et helt år, hvor han blev totalt svigtet af børnehjemmet Chr. d. Niende. Uden at tage spor henyn til hans behov for alderssvarende udvikling og børnehave, lod de han bare gå og daldre i en utilsvarende spædbørnsgruppe, trods hans fire velfungerende år.

Dette fik katastrofale følger, idet børnehjemmets psykolog og socialrådgiver dermed selv skabte forudsætning for at give ham skudsmålet: Et behandlingskrævende barn, hvilket han aldrig nogensinde har været.  Det betød så, at han blev sendt på et behandlingshjem, istedet for i en god og rolig familiepleje, eller istedet for hjem til mig/os hans nære familie.

Og dette har så igen bevirket, at behandlingshjemmet har sendt Carl til børnepsykiatrisk afdeling for at få ham undersøgt. "Undersøgt for hvad" spurgte jeg vantro Åhavens leder Inger Ladegaard. Svar: "Det var pga. børnehjemmets beskrivelser"!

Ergo, så er der ingen indenfor behandlingsområdet med børn, der tør tænke og handle selvstændigt, når de har med anbragte børn at gøre.  Da jeg netop påpegede, hvor mange af Åhavens pædagoger, samt børnehjemmet Chr. d. Niendes pædagoger, som har lovprist Carls evner og hvor velfungerende han var/er, måtte lederen indrømme at det var rigtigt, at sådan så hun også Carl. Men, hvad så? Ingen gør noget for at rette i hans forvrængede journaler, og - altså må Carl fortsat døje under usande journaler - resten af sit liv.

Mon ikke det er systemets egen dårlige sociale arv, som både han og nu også hans kære lillesøster Jeanette, og også hans anden lillesøster Rosa, konstant bliver udsat for?   Hvordan deres muligheder bliver for selv en dag at skabe en familie, ja det er det store spørgsmålstegn - med så tungt belastende dårlige sagsagter, fremstillet af uduelige og blinde vildledere! Og der er heller ingen retsinstans, som vil gøre noget ved det.

 

Bagsiden af medaljen
Af Kirsten Skovbo

 

 

BorgerDebat


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Ny lov om Statens ansvar i "barnevernssaker"

Av Jorunn Nilsen, Sosionom, Trøgstad.

 

 

 

 

 


Jorunn Nilsen är socionom i Trøgstad, Norge. Hon undertecknar sina artiklar med logon "Sosionom med empatiske evner".

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Staten Norge forsøker å helgardert seg for at foreldre og barn skal få ennå mindre muligheter til å vinne fram i såkalte "oppdiktede""barnevernssaker".

Alle rettsinnstanser i disse "sakene" blir således å betrakte som innhabile.

Fordi domstolene er statelige og betales av staten, tingsretten, lagmannsretten og Høyesterett. Tidligre var Fylkesnemden under Fylkeskommunen men med sekretærfunksjonen i fra Staten.

 

I "barnevernssaker" vil rettsstaten Norge selvfølgelig forsvare staten.

 

Dette må det bli slutt på.

 

Eksempler fra tidligre dommer som da gjelder domsstolenes bedømmelser i saker mot statlige organ som for eks. ved politivold eller drap som utføres av politiet. Her vinner nesten aldri offrene for politivold eller offrenes famile fram, hvorfor? Fordi Statsansatte og domstolene slår ikke hånden av sin arbeidsgiver.

 

Det hjelper lite at Regjeringen vil fremme forslag om at tidligre barnevernsoffre blir tilkjent 300.000 N.kr for et helt ødelagt liv, så lenge Staten Norge fortsetter å skade og torturere barn ved at de i flere  såkalte "barnevernsinstitusjoner" blir sperret inne over flere uker og måneder dersom barna protesterer og prøver å få kontakt med sin biologisk familie enten ved rømningsforsøk eller ved å snakke om hva de blir utsatt for på skolen. Mange av "barnevernsbarna" får ikke engang vanlig skolegang som jo er lovpålagt i Norge.

 

Rettsstaten Norge fungerer ikke i det hele tatt. 

  

Hilsen sosionom

 

 

 

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland

 

RV vil reise lovforslag om a fjerne foreldelsereglerne

 

Barnevern er hverken vern av barn eller foreldre.

Av Jorunn Nilsen

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

NY FAMILIE PÅ FLUKT FRA BARNEVERNET

Av Gry Scholz Nærø

 

 

 


Statsviter (PhD) och Journalist (NJ) Gry Scholz Nærø er Norges representant og nestleder i NKMR
 
 Artikeln är tidigare publiceradFacebook - 2010-02-21

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

Denne uken måtte atter en familie flykte fra det norske barnevernet. Når dette skrives er foreldre og barn trygt i et land uten utleveringsplikt til Norge.
- Fylkesnemda har igjen begått et klart justismord, sier familiens advokat, som tilrådet flukten.
- Atter et justismord er begått av barnevern og fylkesnemd, sier privat parts advokat, som rådet barnefamilien til å flykte fra Norge før det var for sent....

Nordiske Komiteen for Menneskerettigheter (NKMR) - Norge har forøvrig nært samarbeid med denne advokaten, som har spesialisert seg på barnevernsaker, samt løpende kontakt med familien.
Årsaken til denne flukten vil selvsagt bli rappotert til FN, Strasbourg, Human Rights Watch m.fl. I tillegg til den norske barnevernspraksis generelt etc.

Av hensyn til familien / saken kan jeg dessverre ikke legge ut mer informasjon offentlig her på FB. Annet enn at jeg, som representant for NKMR, har løpende kontakt med barn og foreldre samt deres advokat. Samtlige er forøvrig medlem av NKMR.
Hensett til kildevernet som kreves av meg som journalist, kravet til taushetsplikt som følger av mitt tillitsverv i NKMRs styre, kan jeg uansett ikke oppgi hvem familien er. Kun hvem som er deres advokat, men vedkommendes navn oppgir jeg kun privat. Ber om forståelse for dette.

NÅR SKAL FLUKT FRA BARNEVERNET MM OPPHØRE?
Hvor mange flere slike justismord skal skje i et land som påberoper seg å være en demokratisk rettsstat som respekterer menneskerettighetene?
Hvor mange flere barnevernsflyktinger skal skje? Er ikke tiden for lengst overmoden for at barn og foreldre skal måtte slippen å ty til dette? MÅ ikke offentlige myndigheter omsider ta grep for at slike desperate, tragiske, traumatiske handlinger endelig skal opphøre?

Ordningen med fylkesnemder er overmoden for avvikling. Samt at det omsider MÅ skje en grunnleggende systemendring av barnevernet – etatens lovstridige praksis. Begge deler krever en ny barnevernlov, og at Norge omsider reelt respekterer menneskerettighetene i eget land.

STERK ANMODNING OM UAVHENGIG GRANSKNING AV BARNEVERNET
Mange har forsøkt å få til en uavhengig granskning av barnevernet, men uten hell så langt. Skriftlige anmodning på vegne av mange, deriblant Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter – (NKMR), til bl.a tidligere barneminister Anniken Huitfeld (Ap) ble blankt avvist i hennes svarbrev dater 23.12.2008. Hun påstår at alt er såre vel i barnevernet, til tross for en mengde medieoppslag, spesielt i TV2, tilsier det stikk motsatte. Dette ses på som et siste forsøk på å få til en endring av et skakkjørt system som er overmodent for systemendring både på kommunalt – ikke minst – og på statlig nivå. Norge kan ikke lengre være bekjent av å ha denne ”staten i staten” som uten lovhjemmel, og i klar motstrid til Norges menneskerettslige forpliktelser, ”stjeler” barn. At så mange barnefamilier ikke ser annen utvei enn å desperat flykte fra eget land. Som statsviter mm er jeg personlig dypt rystet over det som fortsatt skjer i eget land anno 2010….

- De stjal landet mitt, sa Max Manus da han ble spurt hvorfor han ville gå inn å kjempe i motstandsbevegelsen under Den annen verdenskrig. I dagens Norge kan man dra parallell til at barn stjeles av offentlige myndigheter. Er det akseptabelt?
En opprørt, fortvilet mormor som opplevde 2. verdenskrig sa til meg for lenge siden: "Har Gestapo igjen inntatt Norges offentlige kontor?" Hverken hun eller øvrige familie får treffe barna som er tvangsplassert av barnevernet, fylkesnemda, domstolen. Det bør tilføyes at selv ikke barneverntjenesten noen gang har anført at barna har vært utsatt for noen form for vold, overgrep o.l. Mammaen var kun utsatt for sykdom i en kort periode og det ble aldri satt inn hjelpetiltak i hjemmet slik loven krever etc etc. Dette er ingen såkalt rettsstat verdig, for å si det mildt...
Mye mer kunne selvsagt vært sagt om både denne og tusenvis av andre saker.... Hvor mange flere liv skal gå tapt og / eller bli ødelagt i regi av norsk barneverns lovstridige praksis??!!

SE OGSÅ HVA ADVOKATER M.FL. MENER:
«Manglende rettssikkerhet inviterer til overgrep»
Om barnevern og rettsikkerhet etter gjeldende barnevernlovgivning (bvl. 1992)
Av: Advokat Fridtjof Feydt og advokat Christine Hamborgstrøm:

«RETTSLØSHET for barn og foreldre: «Det er vår erfaring at den manglende rettssikkerhet nærmest inviterer til at det skjer overgrep også etter den nye loven.... Rettssikkerhetsgarantiene er bedre i biltyverisaker enn i barnesaker, mener kronikkforfatterne, og spør blant annet om en grunn kan være at det dreier seg om samfunnets svakeste.»
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990055907&tag=tit&words=rettsl%F8se%3Bbarn%3Bforeldre

Sakkyndige i barnevernssaker
”Advokatene Fridtjof Feydt og Christine Hamborgstrøm tar opp sentrale problemstillinger vedrørende bruk av sakkyndige i barnevernssaker i sin kronikk i Dagbladet sist lørdag.
Psykolog Arild Holth følger i denne artikkelen opp en kronikk om barnevern her i Dagbladet 16.10.1999:
”I dag er det barnevernet som oppnevner de sakkyndige. Dette er en ordning som etter mitt skjønn er uheldig. I barnefordelings- og straffesaker som går for rettsvesenet, er det en selvfølge at de sakkyndige oppnevnes av retten, slik at det ikke skal hefte noen som helst tvil om at de sakkyndige er nøytrale og upartiske i saken. Etter at den nye barnevernsloven kom i 1992, ble det vanlig at barnevernet selv oppnevnte sakkyndige. De sakkyndige blir da partsoppnevnt. Bare unntaksvis hender det at fylkesnemnda selv oppnevner sakkyndige.
• • Siden de sakkyndige oppnevnes og betales av barnevernet, kan det med rette reises tvil om hvorvidt de sakkyndige er upartiske i saken, eller «holder med» barnevernet.
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990057675&tag=item&words=barnevern

Dette skrev Dagbladet i 1999.11 år senere er ingen ting endret annet enn til det verre.

"Advokat slakter barnevernet
- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern.
- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernssaker, som vi gjør over behandlingen sigøynerne i sin tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min. Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker som sliter."
http://www.adressa.no/nyheter/article185127.ece

"Venil Thiis slutter som advokat:
- Jeg har fått nok
En av Trondheims mest profilerte advokater, Venil Katharina Thiis, velger å avslutte sin advokatpraksis. I dette intervjuet tar hun et knallhardt oppgjør med rettsapparat og barnevern.
– Den første saken om omsorgsovertakelse som jeg førte i 1992 etter den gamle loven, vant min klient. Nå i november vant jeg igjen– det var min siste sak. Alle sakene i fylkesnemnda mellom disse sakene har jeg tapt. Ikke én gang har det blitt nei til omsorgsovertakelse."
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ec

Staten eier barna
Kronikk av forfatter Elin Brodin, Aftenposten 28.03.2009
”Strasbourg: Norske barnevernsmyndigheter fikk så ørene flagret. Siden har ingenting skjedd…. Barnevernet hevder ofte at de gjør for lite, ikke for mye. Men her dreier det seg om folk som har mer makt enn de kan forvalte….

Rive over båndene.
En helt normal mor i Bergen hadde en livskrise for noen år siden, og barnevernet skulle midlertidig bidra med støtte. De plasserer den yngste, en gutt, i fosterhjem og neglisjerer familiens ønske om hyppig samvær – og da mor er over krisen, nekter de å sørge for tilbakeføring. I praksis samarbeider nå etaten og fosterforeldrene om å rive over båndene mellom mor og sønn. I likhet med Johansen har denne moren kjempet med nebb og klør mot overmakten. Hun nådde til og med frem i retten – men barnevernet ser suverent bort ifra både dommer i Bergen tingtrett, fylkesnemndvedtak og pålegg fra Fylkesmannen i Hordaland. Hvorfor har de anledning til det?”
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3002799.ece

Store mor ser deg –
Kronikk av forfatter Elin Brodin, BT 25.9.2009
”Så har det skjedd igjen: En families kamp mot barnevernet er over. Det finnes ikke mer håp...

...."NOEN FÅR SELVSAGT hjelp, men det er rent sjansespill. Og slik kan vi ikke ha det. …
Familien jeg nevnte innledningsvis, og spesielt moren, har kjempet i årevis mot falske anklager. Nylig vedtok fylkesnemnda at hun bare får se sønnen to ganger årlig under tilsyn, og at han skal nektes nett-tilgang for å hindre kontakt med slektninger, inkludert sin søster. 12-åringen sitter praktisk talt i fengsel.
Det er også verdt å merke seg at moren ble kritisert for å ha gått til politiet, og for å ha kontaktet den fjerde statsmakt!
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Store-mor-ser-deg-936561.html

Jeg har også opplevd at klienter blir «straffet» av forvaltningen hvis jeg nevner navnet deres i en kronikk - og i neste omgang hører jeg så fra en avisredaksjon at en tekst ikke kan trykkes fordi eksemplene i den er anonymisert ...
Slik blir systemkritikk nærmest umuliggjort..."

 
Gry Scholz Nærø
Admin for :
JA TIL SYSTEMENDRING AV BARNEVERNET gruppe I & II
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1209333760106#!/group.php?gid=271381683378&ref=ts

Ordningen med Fylkesnemnder må avvikles
Rettsikkerhet og menneskerettigheter i barnevernet er et samfunnsansvar
http://apps.facebook.com/causes/269291/57799561?m=e56504ed

Hvor mange flere barnevernflyktninger skal skje i den angivelige demokratiske rettsstaten Norge? Er det ikke for lengst nok nå? Hvorfor bryr ikke de ansvarlige myndigheter seg om det som rammer så alt for mange barnefamilier? Kan vi som borgere akseptere myndighetenes vedvarende, t.o.m eskalerende praksis?Driver barnevernet interneringsleire?
Av Ellinor Nerbø


Barnevernsansatte mishandlet og tapet fast - Tre barn og foreldrene forsvant med maskerte menn

En serie artikkler i norska aviser 13-02-2010 --

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
Av Marianne Haslev Skånland, Bergen


 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

Den här artikeln har skickats till olika dagsaviser, men hittills har ingen velat publicera den.

Artikeln publiceras här med författarens välvilliga tillåtelse.

 

  


Amnesty har nylig hatt jubileum. Da så vi et utmerket tv-intervju med en norsk Amnesty-leder som uttalte at den verste forbryteren mot menneskerettigheter faktisk ikke er internasjonal terrorisme men statene selv. Det har han rett i.

Hva skal så til for å forsvare seg mot egne myndigheters overgrep? Først og fremst offentliggjøring, og det er Amnesty godt posisjonert for å få til. Amnestys avdelinger tar seg ikke av forholdene i eget land. Men har de laget regler for seg selv som hindrer at de informerer avdelinger i naboland, og hjelper dem i etterforskning av sakene? Eller er Amnesty blitt så glad i å sole seg i myndigheters velvilje at de dilter med og synes alt er såre vel her hjemme?

En ny, 300 siders rapport viser omfattende vanskjøtsel og mishandling på barnehjem i Bergen mellom 1954 og 1980.  Jeg kan  fortelle Amnesty at regelrett forbrytersk behandling har  fortsatt uavbrutt også etter 1980, over hele landet.

*

For noen måneder siden var jeg  i fylkesnevnden på Lillehammer som sakkyndig vitne for en gutt, tatt av barnevernet da han var 5 år på uriktige premisser, og så holdt fanget i 11 år trass i at foreldrene forlengst hadde fått oppreisning i retten for de opprinnelige, falske påstandene. Det var med nød og neppe vi fikk gutten fri.

Under fangenskapet, de siste 6 årene på institusjon, har han ikke bare vært frihetsberøvet, men også vært holdt under tvang, observasjon og registrering av en art som er klart ulovlig hvis den anvendes overfor dømte fengselsfanger.

Hans forbrytelse har vært at han ville hjem til sin mor i Hordaland.

Mens han ble holdt på institusjonen, var han naturligvis så ulykkelig at han ikke kunne stille opp med interesse eller konsentrasjon for skolearbeid. "Ekstra" tiltak ble satt inn, uten positive resultater. Allikevel tillater barnevernet seg å ville holde på ham fortsatt for at han skal fullføre ungdomsskolen (hva en slik innholdsløs skolegang skal være godt for i livet videre, tier man om). Barnevernets psykolog går lenger: Han vil overhode ikke at gutten skal slippes løs, og hevder at han må ha barnevernets "faste rammer" (les "tvang") for ikke å bli en garvet kriminell.

Hvis denne påstanden hadde noe for seg som prognose, skulle man tro alle i de politisk korrekte sosial-  og barnefaglige kretser som hevder at menneskers utvikling er et mekanisk produkt av deres miljø, ville skrike opp om HVEM det er som gjennom sin "omsorg" i 11 år har utviklet en hardnet kriminell ungdom uten skole-kunnskaper. Men nei.

Derimot kan jeg fortelle at gutten i de 3 månedene hjemme hos sin egen mor, og med sine søsken (også de berøvet det meste av sin barndom og ungdom av barnevernet) i nabolaget, har forbedret sine skole-karakterer betydelig, som vanlig elev uten ekstra lærer eller voktereav noe slag.

*

Har Amnesty hørt om slike saker?

Og har Amnesty hørt om justisminister Dørum som vil at befolkningen skal overvåkes og avlyttes hvor som helst og over alt - altså slik som det hele tiden skjer med de barn barnevernet har i sin makt - med den begrunnelse at det er verre for oss å bli utsatt for organisert kriminalitet? Hvilken organiserte kriminalitet kan måle seg med den myndighetene bemyndiger barnevernet til å utøve?

Den 10.11.1999 skrev 15-årige svenske Charlott et brev til det norske Amnesty og bad om hjelp ("Charlotts brev till Norska Amnesty - En 15-årig flickas rop på hjälp" av  Charlott Johansson). Hun var, i en av de mange  falske incest-sakene som myndighetene tryller frem, stengt inne på et "hjem" for narkomane og kriminelle tenåringer. Selv er hun ingen av delene. Ville hun bevege seg utenfor huset, måtte en vokter være med og passe på at hun ikke flyktet. Det het seg at sånn måtte det være den første tiden, inntil hun hadde vennet seg til stedet.

Hun fikk selvfølgelig intet svar fra Amnesty i Oslo.

Nylig er jeg blitt informert om et norsk barneverns-barn hvor moren, skjønt med mye strev, har fått det engelske Amnesty til å innse at barnets sak angår dem, og å adoptere ham som samvittighetsfange. Det var da alltids et fremskritt. Kommer noen i den norske avdelingen av Amnesty til å lære noe av saken?

Flere skandinaver som er forfulgt av barnevernet har fortalt om avvisning fra Amnesty. Jeg har merket meg denne Amnestys feighet i barnevernsspørsmål. Når Amnestys bøssebærere ber meg om penger, er mitt svar: Nei, jeg har mer enn nok med å  prøve  å hjelpe norske forfulgte barn som Amnesty ikke vører.**********


Ødelagt på barnehjem
Av: Hanne Christine Borø

 
Dommer - Tvangsfjernelser sker i strid med grundloven
Af Dorrit Saietz

 
Tonjes brev til barnevernet
Av Tonje selv

 
Tortyr utan redskap
Av Gudrun Larsson

 
Gottsundafallet - Varför åtalar inte JO?
Av Brita Sundberg Weitman


GENERALKLAUSULSSTATEN
Advokat Lennart Hanes inlaga till Kammarrätten i Stockholm

 
Kidnappning en tortyr som skapar otrygghet
Barn omhändertas under mycket kränkande och traumatiska förhållanden
Av Ruby Harrold-Claesson


Norsk retts-apparat og presse - eksemplifisert gjennom Herman Berges artikkel om Riis-saken
Av Marianne Haslev Skånland

 
Enskilda svaga mot statens övergrepp
Av Tore Wiwen-Nilsson, Gunnar Strömmer

 

 

Tillbaka till Artiklar

Norske barn lite lykkelige

Av Manfred Kumschlies, Styremedlem fra Demokratene i Sør-Trøndelag

 


 


Manfred Kumschlies, Styremedlem fra Demokratene i Sør-Trøndelag.

Enligt UNICEF-rapporten är Norge det enda OECD land där barnfattigdomen kan beskrivas som mycket låg och fortsätter att sjunka.


Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Norske barn lite lykkelige mangle kanskje Kjærligheten i Samfunnet

Norske barn er lite tilfredse og lykkelige, viser en ny UNICEF-rapport.  

 

Ifølge denne rapporten rangerer barn i Norge seg selv som tredje dårligst vurdert etter tilfredshet. Bare barn i Polen og Portugal kommer dårligere ut.

 

Samtidig blir Norge vurdert som det nest beste landet i OECD materielt sett. Det er ingen direkte sammenheng mellom landets rikdom og barnas velvære. Tsjekkiske barn rangeres for eksempel høyt på trivsel og lavt på velstand. Rapporten viser at barn i Storbritannia og USA, i likhet med Norge, kommer oppsiktsvekkende dårlig ut.

 

Rikdom alene gjør ikke norske barn lykkelige. Det er et stort tankekors at norske barn kommer dårligere ut enn svenske og nederlandske barn på tross av vår suverene velstand og mange velferdsordninger, sier Kjersti Fløgstad som er generalsekretær i UNICEF Norge.

 

Rapporten tar for seg levevilkårene for barn i verdens 21 industriland, og har målt kriterier som blant annet fattigdom, helse, sikkerhet, utdannelse, familieforhold, likestilling og barnas egen oppfatning av hvor bra de har det.

 

Ifølge rapporten er norske barn mindre aktive enn svenske barn. Norske barn er de barna i Europa som liker skolen sin best, men som samtidig rangeres sist i kunnskapsmålinger.

 

Nederland rangeres som det beste landet for barn å vokse opp i.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Norsk psykolog fratatt lisens

Psykolog John Sandstrøm, som er mistenkt for forfalskning av legeattester, er fratatt retten til å praktisere som psykolog.

Han er funnet «uegnet til å utøve yrket som psykolog på en forsvarlig måte». Han er funnet ha solgt uriktige legeerklæringer til kriminelle.

 

 


NKMR:s kommentar:

Det framgår inte huruvida den norska psykologen arbetade med barneverns saker också men missbruk och förfalskningar måste beivras och de ansvariga ställas till svars och avlägsnas så att de inte kan orsaka skador.

Fallet med den avstängda psykologen började redan under 2005. En sammanställning av tidigare artiklar finns i Legeattest-skandalen

 

 

Sandstrøm fratatt lisens som psykolog
Psykolog John Sandstrøm får ikke lenger praktisere som psykolog, melder NRK.

NTB og VG

Helsetilsynet sier i en kortfattet pressemelding at tilbakekallingen av Sandstrøms autorisasjon ikke skyldes påstandene om salg av falske legeerklæringer, men at han er funnet «uegnet til å utøve yrket som psykolog på en forsvarlig måte».

VG 23.08.06

 

 

Offentlig utvalg:

- For dårlig kvalitet på helseerklæringer
Av Jostein Matre

(VG Nett) En arbeidsgruppe som har vurdert bruk av medisinsk sakkyndig helsepersonell i justissektoren, mener nesten halvparten av helseerklæringene som blir utstedt har for dårlig kvalitet.

VG 16.05.06

 

Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Politiet har siktet psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen for korrupsjon etter anklager om at de solgte uriktige legeattester til kriminelle.

NTB og VG

Sandstrøm har så langt nektet å forklare seg for politiet, som nå har begjært ham rettslig avhørt. Det er i denne sammenheng han formelt er blitt siktet. Herlofsen har møtt i et antall avhør, men ble først nylig siktet i saken.

VG 11.05.06

 

 

Forlenger Sandstrøms suspensjon
Av Jorunn Stølan, Camilla Ryste

(VG Nett) Psykolog John Sandstrøm, som er mistenkt for forfalskning av legeattester, er fratatt retten til å praktisere som psykolog i nye seks måneder.

VG 10.05.06

 

Har solgt maks ti benådninger
NTB og VG

Dersom det stemmer at psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm har solgt uriktige legeerklæringer til kriminelle, gjelder det kun i ti benådningssaker siden 1990.
 VG 07.01.06

 

 

Flere kan bli gransket for uriktige legeerklæringer
NTB og VG

Flere leger kan bli gransket etter beskyldninger om å ha utstedt uriktige legeerklæringer. Fylkeslegen i Oslo har mottatt klager på ytterligere tre eller fire leger.

VG 05.01.06

 

 

 

 

Forfalskning, faglig uredelighet

og svindel, i sakkyndige rapporter
Av Rune Fardal

 

Tillbaka till Artiklar

Norsk retts-apparat og presse - eksemplifisert gjennom Herman Berges artikkel om Riis-saken
Presentasjon av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

 

  
Inkompetente og korrupte domstoler? Og hvordan reagerer presse og media?

På NKMR's artikkel-sider kan vi gang på gang lese om hvordan slektninger til barn som angripes av barnevernet, kjemper i retts-apparatet, og ikke minst om hvordan de offentlige aktører fungerer i slike konflikter - de offentlige tjenestemenn som er satt til å tjene borgerne i vår "retts-stat".

På nettstedet
http://www.rettsnorge.no har webmaster, juristen Herman Berge, nettopp lagt ut en lang artikkel: "Staten er lut lei av Amelia og Einar Riis og betaler ut kr 55 mill. i erstatning" om hvor lite åpent og redelig vårt norske retts-apparat og pressens dekning av det har vært også innen et annet område, nemlig i en økonomisk sak hvor en familie har vært hindret i å oppnå rettferdighet i over 20 år. Selv om denne er av en helt annen art enn barnesakene, er saksgangen av stor interesse for alle slags saker, og anbefales for alle NKMR's våkne og samfunns-interesserte lesere.

Noe Berge ikke nevner i sin behandling av pressens ynkelige rolle, er at pressefolk nok, i tillegg til sin stats-adlydende reaksjon, har et motiv som heter gul misunnelse. De misunner mennesker som skal "få" 55 millione, og tillater seg å betrakte dem som retthaveriske kverulanter når de ikke er "fornøyd", uaktet at de færreste at systemets egne folk (som pressen gjerne vil omgås og være tjommi med) ville si seg særlig fornøyd ved å bli fratatt det som i dag ville vært 1.400.000.000 og så bli tilbudt å få igjen 55.000.000. Ja hva ville vel Røkke si hvis man tok fra ham om det så var bare et par hundre millioner og så tilbød ham 55 millioner i erstatning?

De samme domstoler og advokater som tar del i slike saker som Riis-saken, er det som feier over private parter i barne-saker også. Mange av dem forakter tydeligvis foreldres følelser, foreldre som er fortvilet fordi de ikke får se sine barn vokse opp og gi dem en klem og et godnatt-kyss. De fleste pressefolk tillater seg i min erfaring det samme.

Bergen, juli 2003
Marianne Haslev Skånland
medlem av NKMR
-------------    


Staten er lut lei av Amelia og Einar Riis og betaler ut kr 55 mill. i erstatning
Av Herman Berge

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Till Artikelarkiv
 

NORSK PRESSE SKJULER STATLIG FOLKEMORD

Av Mona Lygre, leder, Gruppen til Familiens Selvstendige Rett

 

 

 


Mona Lygre er leder i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.  Dette er et leserinnlegg om Dagbladets serie om barnevernet. Innlegget er tidligere publisert i Samfunnsmagasinet.no den 4 februar 2004.

Leserinnlegget gjengis her med skribentens velvillige tiladelse.

 

 

 

For tiden kjører Dagbladet en tilsynelatende autentisk "serie" vedr. vårt nye statlige barnevern, men det er lite troverdighet å spore i denne serien, siden dens initiativtakere ikke lar opposisjonen få slippe til i media med sine kommentarer.


Deltagere i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett arbeider for å få til en forandring på regelverket i barnevernet og i løpet av 1 1/2 år har vi blitt 363 reg. medlemmer ekskl. deres pårørende. Disse tallene taler for seg selv. Siden Dagbladet kommer med slike oppløftende gode nyheter om at barnevernet nå skal bli så mye bedre, så kan vi vel bare legge ned våre iherdige virksomhet? Nei det gjør vi ikke, for denne gladmeldingen var også en god nyhet for 10 år siden. I "Dokument nr. 8:17, (1995-96) Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tiliten til barnevernet i tillitskrise" leser man følgende :"Til gjennomføring av programmet gikk staten i en 3-års periode inn med 500 millioner kroner pr. år i øremerkede midler". Det var altså meningen at pengene skulle brukes til å bedre kompetansen i hjelpeapparatet. Men slik gikk det ikke : "I strid med departementets råd ble mesteparten av midlene brukt til å opprette nye stillinger i kommunene og fylkeskommunene."

 

Vi sender metervis av leserinnlegg til avisene om den urettferdige og rettstridige behandlingen som landets borgere blir utsatt for av barnevernet, men vi blir alltid refusert. Det samme skjer ved personlig henvendelse. Våre anstrengelser for å bli hørt og få lagt frem vårt budskap blir dysset ned av media og dette i sterk disharmoni med f.eks. Dagbladets leder på side 2: "Uavhengig og riksdekkende organ for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende". I sin bok "Ondskapens Filosofi" skriver Lars Fr. H. Svendsen følgende : "Tilskuere er forpliktet til å gripe inn. Denne forpliktelsen er nødvendigvis ikke juridisk, men i hvertfall moralsk. Hvis man har muligheten til å gripe inn, men unnlater å gjøre det, er man moralsk medskyldig. Hensynet til egen bekvemmelighet, ikke sikkerhet, men bekvemmelighet - har en tendens til å overskygge hensynet til andres velferd og eksistens overhodet. Unnlatelsessyndene er ikke de verste, men de mest utbredte syndene".

 

Og jeg anklager med dette norske media og Dagbladet i særdeleshet som ukritisk sprer villedende innformasjon, for å være medansvarlige for det folkemord som norske myndigheter gjør seg skyldige i. Historien er nødt til å gjenta seg selv før dette temaet vil vekke medias interesse, og Lars Fr. H. Svendsen skriver "Nazistenes opprinnelige eutanasiprogram, som var rettet mot mentalt og psykisk funksjonshemmede, vakte sterke reaksjoner da det ble kjent hos den tyske befolkningen, og de store protestene førte til at dette programmet ble avslutet. Riktignok etter å ha tatt over 70.000 liv!

 

At Norske barnevernsorganisasjoner bryter FN-konvensjon om barns rettigheter (samtlige art.) Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (samtl.) og Forbrytelser mot den personlige frihet, gir pressen blaffen i. Norske myndigheter har fått en dom på seg for disse notoriske overgrepene, det samme har også Sverige og Frankrike. Fylkes nemdenes sammensetning er rettstridig, og Tyrkia er blitt dømt i Strasbourg for i en tilsvarende sak. Som du ser så er avisenes ledelse i dag mest interessert i å behage myndighetene og å fremme private opplagstall som gir utslag på bruttonasjonalproduktet - fremfor å fremme sosiale henseender.

 

 

Norsk presse skjuler statlig folkemord

 

Samfunnsmagasinet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn

Tidningsrubrikerna lyder: En tidligere stortingspolitiker i 40-årene fra Drammen er varetektsfengslet på Mallorca. Kvinnen er siktet for bortføring av sine to barn på 13 og 16 år. Kvinnen rømte med sine to barn etter at hun mistet omsorgen for dem i 2002. Spanske myndigheter nekter foreløpig å utlevere kvinnen til Norge.

NKMR har sänt en vädjan til Spanias premier minister at ikke utlevere kvinnen og barna til Norge

 

 

Webmasters kommentarer:
Sedan år 2003 bedriver norska myndigheter propaganda mot barnfamiljer som har flyttat till Spanien med sina barn, bl. a de som under åtskilliga år har blivit förföljda av norska barnevernsarbetare. Barnombudsmannen har uttalat starka bekymmer för dessa barn i flera tidningsartiklar. (Se nedan)

Det är mycket allvarligt att barnevernet i Drammen efterlyste den fd norska parlamentarikern som fann sig föranledd att fly med sina barn undan det norska systemet för barnomhändertagande. Den norska barnevernsmyndighetens jakt på modern och hennes barn är synnerligen allvarlig när man betänker sig att kvinnan och barnen har bott i Spanien i två års tid och av allt att döma levde de ett välordnat liv. De hade bostad och hon hade arbete. Modern har jagats som en farlig brottsling, hon sitter sedan mitten av juni (2004) i häktet i Madrid, något som i Norge reserveras för de allra farligaste brottslingarna, och barnen är internerade i ett barnhem i Palma de Mallorca. Men, det som modern har gjort är det som normalt förväntas av alla föräldrar dvs att skydda sina barn från fara.

Rubriken i en artikel i Drammens Tidende (5/8 -04) lyder "Holdes tilbake hos spansk barnevern". Detta förefaller vara en förvanskning av verkligheten eftersom inget tyder på att barnen längtar efter att lämna sin mor och sitt hem i Palma för att sättas i fosterhem i Norge. Utlämningen av modern och barnen har fördröjts på grund av att Spanien inte har något utlämningsavtal med Norge och modern har motsatt sig utlämning. Saken måste därför avgöras i domstol.
 
 
Genom jakten på den fd norska parlamentarikern vill myndigheterna tydligen avskräcka andra som har övervägt att fly från Norge. Nu vill Norges myndigheter statuera ett exempel. Den som flyr blir upphunnen av Norges långa arm i utlandet.

Det här fallet för tankarna till åtskilliga fall som utspelade sig i Östtyskland och Sovjetunionen, där medborgarna med alla medel hindrades från att lämna sina länder.

Vi får verkligen hoppas att de norska skattebetalarna ska höja sina röster mot detta enorma resursslöseri där man sänder norska poliser och barnevernsarbetare till Spanien för att förfölja en fredlig familj. Vi i NKMR hoppas att den spanska regeringen kommer att kräva ersättning av norska staten för kostnaderna dels för arrestering av kvinnan och hennes vistelse i häktet i Madrid och dels för barnens vistelse i barnhemmet och för den kommande rättsprocessen.


 

Bortførte egne barn

Av Bjørn Haakon Nilsen

En kvinne i 40-årene fra Drammen er varetektsfengslet på Mallorca. Kvinnen er siktet for bortføring av sine to barn.

Drammens Tidende 09. Juli 2004

 

 

Tatt på Mallorca etter to år på flukt

Av Camilla Ryste

En tidligere stortingspolitiker ble onsdag pågrepet av spansk politi med to av sine barn på 13 og 16 år på Mallorca.

Drammens Tidende 11. Juli 2004

 

 

Holdes tilbake hos spansk barnevern

Av MARIANNE HEIMDAL
Et søskenpar fra Drammen er fortsatt i spansk barneverns varetekt - en måned etter at moren ble arrestert for å ha bortført dem til Mallorca. 

Drammens Tidende 04. August 2004

 

 

«Dramatisk for barna»

Kan gå uker før Drammensbarn utleveres

Av Marianne Heimdal

Det er naturlig at det oppleves mer dramatisk å bli tatt hånd om av spansk barnevern i forhold til norsk barnevern. Her hjemme snakker vi tross alt samme språk.
Drammens Tidende 06. August 2004

 

 

Mor slipper rettssak

Av Bjørn Haakon Nilsen

Kvinnen kidnappet sine egne barn, men slipper rettssak. En feil fra barnevernet gjør at den alvorlige tiltalen trekkes og saken henlegges.

Drammens Tidende 12. April 2005

 

 

 

 

Norwegian mother and children detained in Spain
The NCHR's letter to the Prime Minister of Spain

 

 

La carta del CNDH al Gobierno Español

 

 

Norges Barnombudsman bekymrad för norska barn i Spanien

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse

av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergensavisen (BA) 30. desember 2001.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

                                                                                                                          

Ifølge leder for Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, er det foreldrenes skyld når barn bråker på skolen. Barna er nemlig blitt oppdratt til å "forhandle og stille spørsmål", mens foreldrene i stedet må kreve at barna respekterer lærerne, mener hun (NRK tekst-TV 10.12.2001).

 

Vi behøver ikke engang å gjette på hva lærerne ville sagt hvis det var FORELDRE som krevet respekt fra sine barn, respekt for foreldrenes avgjørelser og uten parlamentering og spørsmål. Enda mindre tviler jeg på hva lærerne ville si til et krav fra foreldre om at LÆRERNE må lære barna å respektere sine foreldre.

 

Det er så underlig med alle disse barnefaglige profesjoner: de stopper visst sjelden opp ved sin egen rolle i bildet. Toneangivende pedagogiske miljøer har lenge underminert foreldres trygghet og autoritet overfor og på vegne av sine barn. Det er blitt gjengs at pedagogene har belært foreldre, kritisert, motarbeidet og mistenkeliggjort foreldre, satt barn opp mot foreldre. Ikke minst: Hvis barna er ugreie på skolen eller vantrives der, har skolefolk med Freud-aktig fiffighet hevdet at problemene EGENTLIG ligger i hjemmet i stedet, og har gått på med destruktive tiltak rettet mot familien.

 

Slik har da skolen, og andre offentlige etater med samme slags ideologi, lykkes i å ta makten  -  mange har fått erfare at barna virkelig er blitt "statens barn". Men de nye oppdragerne vil ikke ha ansvaret når tingene går skeis, så da er foreldrene aktuelle på ny  - som syndebukker. Det er lite voksent.

 

I en lignende skoledebatt i BA for cirka fem år siden hadde en lærerorganisasjonsrepresentant et innlegg (blant annet som svar på et jeg hadde skrevet, og hvor jeg sa omtrent det samme som nå), der han mente at det var for enkelt å legge skyld på skolen. Han ville ha økt aktivitet med utredninger og veiledning for foreldre. Omtrent status quo i dag altså. [Det omtalte innlegget i BA i 1995 finnes på "Skole og oppdragelse". Mitt svar til Norsk Lærerlags Gunnar Hagen den gang er del 2, med tittelen "Pedagoger og foreldre".]

 

Et forslag til dem som synes noe bør forandres: Les igjennom en del pensumlitteratur for lærer- og førskolelærer-utdannelsen før man avgjør hvem som eventuelt skal veilede, utrede, og stake ut ny kurs.

 

 

Respektlösa elever

 

Varför har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?

 

Barn - foreldres eiendom !

 

Konfiskation av föräldramakten

 

Inte mammas fel om barnet blir mördare

 

Blunda inte för ungas brott. Alla vuxna måste ta ansvar för uppfostran av barnen

 

Tonårsrevolt i socialstaten. Hur en 15-årig flicka försörjer 34 personer

 

Tillbaka till Artiklar

 

Norges nya barneministers uppgång och fall
En serie artiklar i Samfunnsmagasinet, sfm.no, 13 - 15.2.2008, och i andra norska media

 

Tøys å skylde på rasisme!
Av Jan Hansen

Den avgåtte barne- og likestillingsministeren hadde kommet helskinnet ut av skandalen, dersom hun hadde erklært seg inhabil i saken om nytt barneombud fra aller første stund.
Samfunnsmagasinet, sfm.no,
15.2.2008

 

 

Vi trenger et barneombud og en egen barneminister.
Av Jan Hansen

Derimot trenger vi ikke uredelige og udyktige fagfolk. Ei heller uærlige politikere som ikke engang er i stand til selv å følge verken norsk lov, EMK og FNs konvensjon for barns rettigheter.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 15.2.2008

 

 

Nei til menneskeretts organisasjon
Av Jan Hansen

"Statsråden" fant det ikke bryet verd å snakke med mennesker som virkelig arbeider for barn og familiers rettigheter. Det er leder I NKMR, Ruby Harrold-Claesson som forteller dette till sfm.no

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 14.2.2008

 

 

- Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin - Osmundsen en løgner!

Av Jan A. Ødegård

Stortingsrepresentant og venstreleder Lars Sponheim (V) sier til TV2 Nyhetskanalen, at Stortinget og opposisjonen ikke har grunn til å tro på det barne- og likestillingsministeren Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) sier om sin kontakt med barneombudet, Ida Hjort Kraby før utnevnelsen. - Hun fremstår som en løgner, sier Sponheim. Både venstre, Frp og Høyre krever åpen høring i saken. (sitat slutt)

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 13.2.2008

 

 

 

Norge får ny Barne- og likestillingsminister
En sammanställning av artiklar i olika media

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Norges Barnombudsman bekymrad för norska barn i Spanien

 

Barnombudsmannen i Norge uttrycker stora farhågor för norska barn som har flyttat till Spanien. Han befarar att misskötsamma föräldrarna undandrar sig och sina barn barnevernets tillsyn och hänger sig åt att supa och vanvårda barnen i Spanien.

 

Det skall noteras att norsk lag är tillämplig endast i Norge, och att norska myndigheter har ingen jurisdiktion över norrmän som bor i andra länder. Det förefaller osannolikt att föräldrar som är så handlingskraftiga och resursstarka att de kan flytta till utlandet med sina barn inte skulle kunna ge dem ordentlig omsorg.

 

Följande viktiga frågor som borde diskuteras i detta sammanhang är:

1 - Varför flyr föräldrar från Norge till Spanien med sina barn?

2 - Kan det vara så att föräldrarna älskar sina barn och vill undvika att barnen skall skiljas från sina nära och kära om de bor kvar i Norge?

3 - Borde inte norska staten lägga om sin barnevernspolitik så att myndigheterna ger barnen den hjälp och stöd som de anses behöva utan för den del splittra familjen?

 

Frågan om de norska spanien-barnen diskuterades den 25 februari 2004 på NRK Brennpunkt.

 

 

 

 

Barneombudet bekymret for Spania-barn
Oslo (ANB): Barneombudet er alvorlig bekymret for norske barn i Spania. Etter flere rystende henvendelser om omsorgssvikt ber Waage om at det opprettes et eget barneombud i Spania.

Publisert i Dagsavisen.no i desember 2002 

 

 

- Barna har ikke rettssikkerhet
Barneombud Trond Waage sier det er et paradoks at norske myndigheter velger å bruke millioner på velferdstiltak for norske sjømenn, og ingenting til barneverntiltak.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Nettmøte om barn som sviktes
Norske barn som blir utsatt for omsorgssvikt i Spania, får ikke den hjelpen de trenger. 50 millioner kroner brukes til velferdstiltak for voksne nordmenn i utlandet, men norske myndigheter har ikke bevilget ei krone til de barna som trenger det mest.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Norske barn i Spania trenger hjelp
Opp mot 150 norske skolebarn i Spania trenger hjelp. Men verken norsk eller spansk barnevern tar ansvar.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

- Spansk system fungerer godt
Spansk barnevern fungerer godt overfor norske barn i landet. Det har Barne- og familiedepartementet fått signaler om. Når Brennpunkt tar kontakt med de samme kildene som departementet, får vi helt andre svar.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Flere trenger spesialundervisning  
Mer en dobbelt så mange elever i de norske skolene i Spania, trenger spesialundervisning, sammenliknet med elevene i norske skoler
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004  

 

 

Ny lov rammer barna  
Stortinget har vedtatt at det er lov å kaste ut elever som ikke kan betale for seg i private grunnskoler. Det kan skje selv om staten betaler 85 prosent av driftsutgiftene
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004  

 

 

Har ikke bevilget penger
- Vi har ikke bevilget noen penger til barn i Spania, innrømmer Ekspedisjonssjef Haktor Helland i Barne- og familiedepartementet (BFD).
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

 

Professor som pryler barnevernet
Av Linn Gjerstad
  

Barneombud med skylapper og redd for å feie for egen dør.
Åpen e-mail till Trond Waage
Av Rune Nilsson
 
  


Debatter om saken: 

Foreningen 2 Foreldre

 

NRK debattforum

 

Tillbaka till Artiklar

Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia


Norges "Tyskebarn" kräver sin rätt

Av Marianne Björklund

BRYSSEL. Mobbning, indraget barnbidrag och allmän smutskastning. "Tyskebarnen" i Norge blev systematiskt diskriminerade, visar forskning. Nu kräver de att staten ber om ursäkt. I morgon, torsdag, tas deras fall upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Dagens Nyheter, dn.se, 2007-03-06

 

 

Staten bløffer overfor ECHR i krigsbarnsaken

Av Jan Hansen

Storkammeret ved ECHR i Strasbourg behandler i kommende uke krigsbarnsaken fra Norge. Norske barn med tysk far, krever erstatning for lidelsene de ble påført etter 2.verdenskrig. Regjeringsadvokaten krever at søksmålet må avvises, og med begrunnelse av at flere enkeltsaker ikke har vært prøvd for norske domstoler. En slik prøvelse er likevel fånyttes for ethvert krigsbarn og/eller barnevernsofre etter som foreldelse uansett påberopes enten det gjelder staten eller norske kommuner.

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 4. mars 2007

 

 

Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia, fordi de hadde tysk far.

Av Eystein Røssum, Terje Ulvedal
Torsdag kommer diskrimineringen av krigsbarna opp for retten i Strasbourg.
Sosialminister Sven Oftedal (Ap) var en av dem som i 1945 stilte seg bak tanken om å deportere de såkalte tyskerungene.
Bergens Tidende, bt.no, 03. mar. 2007

 

 

Ville sende krigsbarna til Australia
Av Ingar Myking

norge_ville_tvangssende_9000_smabarn_til_australiaI 1945 planla norske styresmakter å sende fleire tusen krigsbarn til Australia. Det dåverande Sosialdepartementet var i forhandlingar med ein australsk regjeringskomité, men prosjektet rann ut i sanden.

Forskingsråds-rapporten "Fiendens barn?" viser at norske autoritetspersonar var nær ved å bortadoptere fleire tusen barn av norske mødre og tyske fedre.

Forskning.no, 01.aug 1999  norge_ville_tvangssende_9000_smabarn_til_australia

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

Norge får ny Barne- og likestillingsminister
Torsdagen den 18 oktober 2007 fick Norge en ny Barne- og likestillingsminister. Hon heter Manuela Ramin-Osmundsen och hon är advokat till yrket. Hon föddes i Frankrike men är delvis uppväxt i Martinique i Västindien. Hon efterträder Karita Bekkemellem som har varit hårt kritiserad för rättsövergreppen och maktmissbruk som förekommit i barnevernet. Numera är det Manuela Ramin-Osmundsen som är den som är högst ansvarig för barnevernet. Offren för barnevernet är lyckliga över att Bekkemellem har blivit avpolletterad och nu hoppas de på stora förändringar under den nya ministern, Ramin-Osmundsen, att hon ska tillse att barnevernet ska bli humant och demokratiskt och att myndigheterna ska respektera barnens och deras familjers mänskliga rättigheter.
NKMR följer utvecklingen i Norge med stort intresse.
En sammanställning av artiklar i olika media,
2007-10-18 --

 

 

Etterlyser flere varslere til barnevernet
ANB-NTB

Barneminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) frykter at skoler og barnehager ikke tør å melde fra til barnevernet når de ser ting som bekymrer dem.
Smaalenene.no - 31.10.07


Etterlyser varslere i barnevernet
Av Eli Kristine Korsmo

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) mener det er et problem at mange instanser melder fra til barnevernet for sjeldent og for seint. Det vil hun gjøre noe med.

Kommunal Rapport, kommunal-rapport.no - 31.10.07


Åpning av Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse 2007
Tale / Artikkel av Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

"
Jeg har en god nyhet. Statsrådsskiftet 18. oktober 2007 har ikke endret ønsket om at alle barn og unge i Norge skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Nei, tvert imot."

"Sette brukerne i sentrum og anerkjenne deres ressurser og behov: Det er viktig å slå fast og erkjenne at foreldrene er de primære og viktigste ressurspersoner for sine barn. Det gjelder alle foreldre, uansett etnisitet og bakgrunn. Vi må ha som utgangspunkt både som politiker og som fagperson at alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Dette inntil det motsatte er bevist. Ikke før.
Barnets beste må alltid være utgangspunktet for våre handlinger, og enkelte ganger kan det være til barnets beste at andre overtar omsorgen. Da må vi ikke glemme at vi også har et ansvar for å ivareta de biologiske foreldrene. Her må vi bli bedre og departementet vil ha fokus på dette temaet neste år."
Barne- og likestillingsdepartementet - 30.10.07

 

Manuela Ramin-Osmundsen åpner konferanse om atferdsvansker
- Vi skal ha et helhetlig barnevern, med best mulig utnyttelse av ressursene og utvikling av ny kompetanse, fastslår barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. I formiddag åpner hun en konferanse om håndtering av barn og unge med alvorlige atferdsvansker. 650 deltakere fra hele landet følger konferansen.

Pressemelding/Barne- og likestillingsdepartementet - 30.10.07


Høringsmøte om oppfølging av FNs barnekonvensjon
Tale / Artikkel av Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

"Barnekomitéen har vært opptatt av barn som er fratatt sitt familiemiljø, og som bor i fosterhjem eller institusjoner. Dette er et tema som komitéen har tatt opp ved flere anledninger. Komitéen anbefaler tiltak for å bekjempe årsakene til at barn flyttes fra sine biologiske foreldre, og ber om at det gis tilstrekkelig støtte til foreldrene. Barnevernet i Norge jobber alltid med det utgangspunkt at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Statistikken viser da også at det er langt flere barn i barnevernet som mottar hjelpetiltak i hjemmet enn de som plasseres i fosterhjem eller institusjon. Denne tendensen har også økt over tid. Imidlertid må barnevernet gå inn og ta omsorgen for barn når dette vurderes å være til barnets beste. For å støtte ytterligere opp om biologiske foreldre, er det satt i gang en rekke tiltak som er beskrevet i vår 4. rapport. Eksempler er Funksjonell familieterapi, familieteam og familierådslag."

Barne- og likestillingsdepartementet - 26.10.07

 

Karita Bekkemellem ble advart gjentatte ganger!
Av Jan Hansen

Nå har hun fått den samme kniven i ryggen som hun selv brukte mot ofrene for vårt ”eminente” barnevern. Egen medisin kan ofte være svært så sur å fordøye i ettertid.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 2007-10-26


 

Polisskydd för norsk minister

Oslo TT-NTB

Norges första minister med invandrarbakgrund, den nyutnämnda barn- och jämställdhetsministern i Norge, Manuela Ramin-Osmundsen, har fått förstärkt skydd eftersom polisen oroar sig för hennes säkerhet.

Svenska Dagbladet, svd.se - 2007-10-20

 

 

Invandrare minister i Norges nya regering

Av Björn Lindahl

OSLO Resultatet av kommunalvalet fick igår konsekvenser både för Oslo och för rikspolitiken. Jens Stoltenberg ombildade sin rödgröna regering. Manuela Ramin-Osmundsen blir den första ministern som är invandrare. Samtidigt fick huvudstaden en ny borgmästare.

Svenska Dagbladet, svd.se - 2007-10-19

 

 

Karibiskt inslag i ny norsk regering

Oslo TT-NTB

Statsminister Jens Stoltenberg är stolt över att få in en färsk invandrare i regeringen i samband med en ommöblering i Norges ledning på torsdagen.

- Det var på tiden att den norska regeringen fick ett statsråd med invandrarbakgrund, sade Stoltenberg.

Svenska Dagbladet, svd.se - 2007-10-18

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Flere artikler …

 1. Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter
 2. Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem
 3. Nødvendigheten av hjemmeskole
 4. Nektet å hente barn med tvang
 5. Nasjonal gransking av barnehjem
 6. Når mennesket blir rovdyr
 7. Når media løper barnevernets ærend
 8. Når fagfolk svikter
 9. Myndighederne ved ikke
 10. Mormor frifunnet for kidnapping
 11. Misbruk av "foreldelse"
 12. Misbruk av "barnets beste"
 13. Mere om fremmedgørelses syndromet
 14. Mer om barnevernet
 15. Menneskerettighetene ved norske domstoler
 16. Medienes rolle i straffesaker
 17. Mannsforakt eller menneskerett
 18. Manglende hjelp og utmattende "undersøkelser"
 19. Lukker Laila Davøy øyene fullstendig?
 20. Litt mer om økonomi i barnevern
 21. Landsomfattende_kamp_mot_barnevernet
 22. Lærer psyko-fantastene noe?
 23. Interpellasjon
 24. Kvinne tiltalt for vold mot barnevernet
 25. Kvalitetsvurdering av barnevernsansatte
 26. Laila Dåvøy vil gi alle kurs i barneoppdragelse
 27. Kunnskapen om barnevernet
 28. Kun et sygt samfund
 29. Krigen mot barnevernet
 30. Krenkelser av menneskerettigheter i Norge
 31. Kommentar: Med armen i vepsebolet
 32. Kjaere Frank Aarebrot, barne-profesjonene ljuger
 33. Killi-saken - Barnevernet i Alta hentet brått fire søsken
 34. Kai Henning Jakobsen sak - Offer for en av Norges aller verste barnevernssaker
 35. Jeg ble ruinert i fosterhjemmet
 36. Jonas-saken
 37. Intelligens og nytteverdi
 38. Hvordan man blir møtt av "barnevernets" øverste myndighet "ansatt" av staten Norge
 39. Hvor går vårt rettsvesen?
 40. Hvilken rettsstat ?
 41. Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn
 42. Hvad er familiesammenføring for noget?
 43. Hva er galt med barnevernet?
 44. Hva er barnevernets hjelpetiltak verdt?
 45. Hva er "barnets beste" ?
 46. Horten barnevern
 47. Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003
 48. Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
 49. Har vi sluttet å tenke selv?
 50. Håpløst om barnevernet
 51. Gutten som hadde 1.200 off. ”foreldre!” Et eksempel til etterfølgelse?
 52. Gufs fra fortiden
 53. Godkjenning for å få barn
 54. Gjenganger i Gjengareren
 55. Gjelder barneloven også for barnevernet?
 56. Garnes saken: Barnehjems skandalen i Norge
 57. Fyra artikler fra Bergensavisen
 58. Fylkesnemda: en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol
 59. Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble, samt om en forsker som er sjokkert
 60. Foreldreansvaret som forsvant
 61. Foreldrefiendtliggjøringssyndromet - PAS
 62. Foreldre er Guds gave til barna
 63. Forakt for familiene
 64. FOBIKs uredeligheter
 65. FOBIK-Historien
 66. FNs barnekonvensjon - Nytt intresse?
 67. Flyktningefamilie til sak mot barnevernet
 68. Flere børn fjernes med tvang
 69. Fejrer 8-års fødselsdag på flugt for politi og myndigheder
 70. Fedres_omsorg
 71. Farsøs kommundirektør fyres efter tvangsfjernelsessag
 72. Far tiltalt_mor_og_barnevernet_slipper_unna
 73. Familievold - et unyansert begrep
 74. Familiens Børneråd(Forældrenes Børnekommission
 75. Familierne til anbragte børn
 76. Faller tvangsfjernede born til ro?
 77. Kjenner-familien: Etter ti års kamp mot barnevernet er marerittet over
 78. Ett tvangsfjernet barn berättar
 79. Et redningsarbeide i den kristne kjaerlighets tjeneste
 80. Pressemelding - Et ødeleggende barnevern
 81. ET "KRISERAMMET" BARNEVERN
 82. Er kommunen min mor?
 83. Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettstridig?
 84. En sosialarbeider søler med tid
 85. En rettstat verdig
 86. En norsk pikes brev til sin pappa
 87. En forældres fremmedgørelse af den anden forældre
 88. En Barnefars møte med psykologisk kompetanse
 89. Driver barnevernet interneringsleire?
 90. Doktor_mengele_i_norska_hem_av_marianne_haslev_skanland
 91. Diplom Årets navn 2004
 92. Døde av overdose på barnevernsinstitusjon
 93. Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse
 94. Barnevernet tvangsfjernet samisk barn
 95. De ledende sporgsmål
 96. Datatilsynet avviser barnevernet
 97. Dagens praksis ved utnevnelse av sakkyndige i barnevernssaker endres
 98. DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET
 99. Da BRIS upphävde foreldreretten - Hvilke intentioner lå bag
 100. Chokerende læsning
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter