Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)

 

 

Pressemelding

 

Dato: 30. mai 2003

Kontaktperson:   Noralf Aunan            tlf. 918 97 700           

 

 

Et ødeleggende barnevern med brutale inngrep i norsk økonomi.

 

All medvirkning barnevernet har hatt ansvaret for, kreves nå dokumentert med overbevisende statistiske resultater. Først og fremst må store deler av den voksne del av barnevernsbehandlede personer, inviteres til å bidra med sine erfaringer både som barn og voksne. Hvor overbevisende omsorg kan dokumenteres når det gjelder norsk barnevern, og kan resultatene forsvare de enorme kostnadene?

 

Riksrevisjonen har nylig lagt frem en kritisk rapport som slakter norsk barnevern. VG- artikkelen "Barnevernet slaktes" av 3. mars, tar opp mange meget alvorlige lovbrudd fra rapporten fra Riksrevisjonen. Adressen til artikkelen:

      http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=54185

 

Noe av innholdet: "Vedvarende lovbrudd og elendige rutiner i det offentlige truer rettssikkerheten til barna som fjernes fra mor og far." Videre: "Det er avdekket vesentlige svakheter fra topp til bunn i barnevernet. Både kommunene, fylkene og staten svikter de svakeste, i følge funn som er gjort." Artikkelen fortsetter med det ene lovbruddet etter det andre.

 

Når det gjelder kostnader vises det til en artikkel i Bergens Tidende den 6. mars: "Kostnader til barnevern tredobla." "Barnevernsutgiftene i Hordaland fylkeskommune er tredobla i løpet av dei siste ti åra." "Rekna i faste prisar har kostnadene auka frå 147 mill. i 1992 til 425 mill. i 2002." "...og prognosen for 2003 er alarmerende, .." Les resten på adr.:

      http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article141453

 

Den 29. mars hadde VG en artikkel fra Vadsø: "- En sosial katastrofe", hvor det fokuseres på forholdene på barnehjemmet Vårsol, som blir karakterisert som "en sosial atombombe" av en advokat. Videre: "Virkningen var totalt ødeleggende for dem som ble rammet, og den har forplantet seg til etterfølgende generasjoner." Resten kan leses på adressen:

      http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=53495

 

I Trondheim fokuseres det også på uakseptable barnevernsforhold i en artikkel av 18. mai: "Saksøker kommunen for ødelagt barndom" I denne sammenheng omhandler saken flere barn i et omfattende rusmiljø. Hvorfor var det så vanskelig for barnevernet å gripe inn i en slik situasjon? Flere artikler i Adresseavisen finnes i tilknytting til adr.:

      http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=424476

 

Andre foreldre helt uten f.eks. rusproblemer opplever gjerne direkte kidnapping av egne barn. Det kan faktisk også skje uten at en rettslig kjennelse er forkynt. I straffesaker skal det stilles det meget strenge krav til bevis. Hvorfor stilles det ikke tilsvarende krav til bevis og dokumentasjon når det gjelder omsorgsovertakelse av barn?

 

Det er mange organisasjoner og personer ellers, som er meget kritisk til det meste som foregår i norsk barnevern. Det finnes ingen dokumentasjon som beviser at forholdene er forbedret de siste 50 år heller. Hvor lenge skal vi beholde et barnevern som sløser bort stadig flere milliarder av kroner, og samtidig ødelegger et meget stort antall både barn og voksne?

 

Et minstekrav må altså være at alt barnevernet foretar seg må kunne dokumentere sin berettigelse. Spesielt må det dokumenteres vesentlige fordeler for ethvert barn barnevernet overtar omsorgen for. En nøytral institusjon må engasjeres for å intervjue et stort antall personer som barnevernet har hatt omsorgen for, og materialet må føre til en statistisk oversikt.

 

Under barnevernshøringen i Bergen i 2000, slapp noen med skremmende erfaringer fra barnevernet til orde. Hvorfor motarbeidet de fleste politiske partier denne høringen, og hvorfor nektet det politiske miljø å følge opp de som kom med avslørende vitneutsagn? Det er heller ikke truffet noen forbedringstiltak, etter den første og enestående høringen når det gjelder barnevernsforholdene i landet!

 

Det finnes ellers flere forskningsresultater som viser at barn som vokser opp, selv i problemhjem, kommer minst like bra ut som barnehjems- og fosterhjemsbarn senere i livet. Nye norske forskningsresultater som klart beviser at barnevernets inngripen er av overveldende positiv verdi, imøtesees derfor med meget stor interesse. Inntil de aktuelle forskningsresultater foreligger, skal derfor ingen omsorgsovertakelse kunne skje!

 

Professor Marianne Haslev Skånland ved UiB presenterer meget interessante synspunkter i en artikkel: 

      http://www.nkmr.org/skal_foreldre_vurderes.htm

 

På samme internettadressen: 

      http://www.nkmr.org

finnes det forøvrig et utall aktuelle artikler angående barnevern fra hele Norden.

 

Det er ellers klare meninger om at det ikke er tilfeldig hvilke bånd som knyttes mellom barn og biologiske foreldre. For de som velger å stole på slike kunnskaper og erfaringer, blir således omsorgsovertakelse av barn helt uakseptabelt.

 

 

Noralf Aunan

leder av FBR

 

Pressemeldingen støttes av:

 

1.   Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre.

      v/formann Borghild Berning tlf.  5272 3545.

 

2.   Norsk Bistand for Barnevernsofre (NBBo)

      v/Ellinor Nerbø       tlf.  7120 0559

 

3.   Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna

      v/ jur. kand Ruby Harrold-Claesson, Ordf.        tlf.  (+) 46 31 702 03 85

      Ruby Harrold-Claesson takker også for initiativet til pressemeldingen.

 

4.  Gruppen til familiens selvstendige rett

      v/Mona Lygre - region Bergen    tlf. 5596 0574

 

 

 

Føljebrev til Pressemelding

 

Et ødeleggende barnevern som også ødelegger norsk økonomi

 

Pressmeddelanden

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter