Anita-saken er grotesk

- Anita Lundlis og Sarvan Kumars kamp for å få være foreldre til barnet sitt, er en grotesk barnevernsak, mener Randi Olsen.

En serie artiklar om ett tvångsomhändertagandefall i Bodø kommune.
Artiklarna är
publicerade i Avisa Nordland (an.no) den 28 februari -  5 mars resp.
27 april 2003.

 

 

 

Får ikke være foreldre

Av SVEIN SNEFJELLÅ

Anita Lundli er ikke egnet som mor, mener Bodø kommune. Det er ikke Salten tingrett enig i, men det hjelper ikke Anita. Kommunen vil ikke gi tilbake sønnen tross en enstemmig dom.

 

 

- Klarer å gi nok omsorg

Av SVEIN SNEFJELLÅ

Salten tingrett legger til grunn at Anita Lundli og Sarvan Kumar klarer å gi et barn den omsorg som er nødvendig og tilstrekkelig.

 

- Feil fra første stund

Av SVEIN SNEFJELLÅ

- Det er tragisk at barnevernet i Bodø ikke legger inn årene, mener advokat Anne Fladvad

 

 

Taus av plikt

Av SVEIN SNEFJELLÅ

Ingen av Bodø kommunes representanter i omsorgsaken vil uttale seg om den. De viser til taushetsplikten.

 

 

Anita saken er grotesk
Av SVEIN SNEFJELLÅ

- Anita Lundlis og Sarvan Kumars kamp for å få være foreldre til barnet sitt, er en grotesk barnevernsak, mener Randi Olsen.

 

 

Hvem er egnet som foreldre?

Ledere/Meninger i an.no 2003-03-04

Anita Lundli er ikke egnet som mor, mener barnevernet i Bodø kommune. Det medfører at hun og barnefar Sarvan Kumar heller ikke i fellesskap anses egnet som foreldre for deres ti måneder gamle sønn.

 

 

Søkelys på barnevernet

Ledere/Meninger i an.no 2003-03-05

Overlege Thore Henrichsen stiller seg i et innlegg i gårsdagens avis kritisk til omtale av barnevernsaker i mediene.

 

Krever rask tilbakeføring av barnet
Av VIDAR BERG

I løpet av mandag vil vi be lagmannsretten opprettholde dommen om tilbakeføring av barnet, sier advokat Anne Fladvad som bistår Anita Lundli.

 

 

Kommentar: Til barnets beste

Av SVEIN SNEFJELLÅ
Jeg har en utrolig og fæl historie å fortelle, sier en for meg helt ukjent person. Det er Anita Lundlis skjebne vedkommende vil innvie meg i.

 

 

Ordføreren: - Gjør sterkt inntrykk

Av SVEIN SNEFJELLÅ
- Det er klart at det å lese Anita og Kumars historie gjør inntrykk, sterkt inntrykk, sier ordfører Odd-Tore Fygle.

 

 

Kommunen anker barnevernsaken

Av SVEIN SNEFJELLÅ

Bodø kommune anker dommen om at Anita Lundli og Sarvan Kumar skal få være foreldre for sin nå ti måneder gamle sønn.

 

 

Voldsom økning i barnevernssaker

Av SVEIN SNEFJELLÅ
Barnevernet i Bodø fatter flere omsorgsvedtak enn landsgjennomsnittet. Det er en voldsom økning i tallet på barnevernssaker totalt sett.

 

 

Nådeløst savn for Anita og Sarvan

Av SVEIN SNEFJELLÅ
Anita Lundli og Sarvan Kumars ankesak for å være foreldre til sønnen sin, er berammet for lagmannsretten 19. august.

 

 

 

"För dumma" för att ha barn

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter