Anbringelser skader børn
Af Frede Jakobsen

 

 

 

  

 

Frede Jakobsen medverkar flitigt på danska Diskussionsforumet Borger Debat.

Inlägget är tidigare publicerat på BorgerDebat.dk den 25 augusti 2004 och debatten pågår fortfarande. Alla är välkomna att besöka BorgerDebat och medverka i diskussionerna.

 

Inlägget återges här med författarens och moderatorn för BorgerDebat, Annelise Rasmussen, benägna tillstånd.

 

  

Der er ikke i Danmark forsket ret meget i det skadelige for børn ved at de bliver anbragt udenfor hjemmet. Men selv om forsknings-resultaterne viser at det er skadeligt for børnene at blive anbragt udenfor hjemmet, er der ikke nogen inden for brancen der tager notits af det.


Når Tine Egelund sammen med Anne Dorthe Hestbæk har lavet forskning hvori de konkluderer at der under anbringelsen er en klar tendens at anbragte børn har uforholdsmæssigt mange problemer i forhold til børn de kan sammenlignes med. Markant større skoleproblemer indlæringsmæssigt og socialt.


Når børn bliver tvangsfjernet fra hjemmet bliver forbindelsen til hele barnets tilværelse, familie og venner. Ofte er der meget sparsomt med samværd med forældre og søskende.


En børnesag som ofte begynder med bekymringer over et eller andet banalt, udvikler sig hurtigt til at blive tvangs-foranstaltninger, hvor man samtidig ser at dialogen forsvinder mellem forældre og kommunen. Dialogen bliver hurtigt erstattet af tvang og disse børnesager som kun burde blive til hjælpe-foranstaltninger ender hurtigt op med at blive juridiske sager - altså skyttegravskrig mellem familioen og kommunen. Her ses hvordan forældre bliver diskvalificeret som forældre i engrad som ikke har med virkeligheden at gøre. Retssikkerhed er der ikke noget af i disse juridiske børnesager hvor der vanen tro ikke er plads til at høre børnene selv om man taler så tydeligt om at varetage barnets tarv.


Når den nye socialminister Eva Kjer Hansen barsler med en ny lov der skal tage hensyn til børnenes egne ønsker, er det besynderligt at erfare at det har de sociale myndigheder ikke hidtil været interesseret i. Hvor er de sociale myndigheders ekspertise på børneområdet når de ligefrem gennem lovgivning skal tvinges til at lytte til børnene.

Vi kan ikke blive ved med at se på hvordan tvangsfjernede børn oftere ender som arbejdsløse, har dårligere økonomi og helbred, flere sociale problemer og de risikerer hyppigere at dø i en ung alder.


Kommunerne kan ikke rose sig af projekt "familierådslagning" samtidig med at de er så uduelige til at have dialog med forældre og børn.


Der er for meget tvang for de tvangsfjernede børn og det hæmmer deres udvikling. Især børn fra 0 til 7 år hvor børn sanser ting meget stærkt og hvor al deres grundlag bliver lagt bliver ødelagt for altid.


 

 

Re: Anbringelser skader børn
Af Kirstin Skovbo

 

Tillbaka till Anbringelser skader børn - Debattinlägg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter