Utbredt vold mot kvinner synliggjøres i årets tv-aksjon.
Av Jan Hansen
Frilansjournalist (NJ)

Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen publiseres her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

Den fysiske og psykiske volden og terroren som flere kvinner (mødre), kvinnelige politikere, byråkrater og maktmennesker selv står bak, velger de derimot elegant å overse
 

 

NRKs nettsider kunne mandag den 10 oktober fortelle sine lesere om kvinnelige toppolitikere fra alle partier, som oppfordret folk til å støtte årets TV-aksjon med fokus på vold mot kvinner. Fem av de kvinnelige politikerne stilte også med en kunstig blåveis ifølge et NRK foto. På den måten ville de få synliggjort et tydeligvis stort og internasjonalt samfunnsproblem. Vold i seg selv er en uting og uansett type og hvem som blir rammet av den. De kvinnelige politikerne valgte her å sette fokus på synlig vold. Det vil si den fysiske volden som enhver kan se med det blotte øye. Men!! Så finnes det voldshandlinger som en derimot ikke kan se med det blotte øye. Og akkurat dette temaet, må tydeligvis ha gått de kvinnelige politikerne hus forbi. Og jeg lurer i denne forbindelse egentlig på hvorfor?

Den psykiske og fysiske volden og terroren som flere kvinner (mødre), kvinnelige politikere, kvinnelige byråkrater og kvinnelige maktmennesker selv står bak, velger de derimot elegant å overse. Fakta tilsier at ganske mange menn og barn, (både gutter og jenter), utsettes for vold fra kvinner (mødre). Volden fra kvinner (mødre) som det her også er snakk om, er i flere tifeller så til de grader grov og grusom, at selv undertegnede har problemer med å beskrive eller å gjengi detaljer fra flere slike saker en har lest innholdet av. En titt på en rekke oppslag i både innenlandske så vel som utenlandske medier verden over, også i referater fra flere rettssaker, bekrefter mine påstander. Ofrene er noen ganger ikke mer enn knapt noen uker gamle.

Om selve årsaken til hvorfor enkelte mødre og kvinner kan begå slike handlinger, til og med mot nyfødte barn, skal jeg derimot ikke komme nærmere inn på her og nå. Min intensjon med denne kommentaren er derimot følgende. Underslå aldri fakta som tilsier at også kvinner, både kan, og utfører voldelige handlinger. Og disse er vell så ille og grusomme som de voldshandlingene som menn også kan, og til tider også utfører mot både kvinner og barn. Så hvorfor ikke og i stedet, få satt i gang en kjønnsnøytral tv-aksjon med fokus på alle typer voldshandlinger som utøves, både her til lands, og utenfor våre grenser? Jeg kaster ut ideen i håp om at noen interesserte medier, byråkrater og politikere på tvers av kjønnene, fanger opp mine signaler. Mye er mulig å få til om bare vilje er tilstede. Men så var det dette med viljen da, ikke minst egne innrømmelser.

 

11.10.2005

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter