• Tørke etter kritiske oppslag

   Av Eirik Damsgaard, Bergen

    

 

Artikkelen har vært trykket i Bergens Tidende den 17 april 2001. Den gjengis her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 • Oppdragstørke i Hordaland har ført til at åtte Ungplanansatte permitteres i nabofylket Rogaland.

  De fire barnevernsplassene for ungdom fra Hordaland er ikke fylt opp.

  - Etter negativt fokus på organisasjonen, har vi opplevd at fylkesnemnder har vært kritiske til oss, spesielt i Hordaland. Jeg kan ikke utelukke at det har påvirket oppdragene våre, sier daglig leder Eyvind Elgesem i Ungplan.

  Hordaland fylke har tidligere hatt 38 ungdommer plassert i Ungplans tiltak. Antallet er nå nede i 31.

  Samtidig har rekken av kritiske oppslag vært lang og pinefull for den private bedriften.

  * En undersøkelse blant eks-ansatte rettet i fjor drepende skyts mot driften i Rogaland.

  * Under en barnevernshøring i Bergen i fjor høst stod en gutt frem og fortalte om streng disiplin og regelrette avstraffelser.

  * Moren til to jenter fra Bergen som ble plassert i Egersund, hevdet i 1999 at de tok skade av Ungplan-oppholdet. Ungplan anmeldte seinere moren for drapstrusler.

  * Ungplan i Arendal ble i 1999 politietterforsket fordi lederne lærte en 14 år gammel gutt å skyte med salong-gevær. Gutten skal ha skutt en miljøarbeider i ryggen.

   

Tillbaka till Barneverns-bedriften Ungplan

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter