Til sak mot nettside

 

Datatilsynet i Norge har vägrat att ingripa mot hemsidorna som publicerar utvärderingar av anställda inom barnevernet, domstolarna samt advokater och deras experter. Påtalemyndigheten (åklagarmyndigheten) har tidigare lagt ned förundersökningen av barnevernets polisanmälan mot hemsidorna med hänvisning till yttrandefriheten. Likväl vill de anställda inom barnevernet gå till domstol för att få en sakprövning. Samtidigt kräver de att barne- og familieminister Laila Dåvøy skall ingripa.

 

NKMR välkomnar ett ingripande från barne- og familieministerns, Laila Dåvøy, sida. Ingripandet torde i första hand riktas mot de anställda inom barnevernet som utsätter barn och deras föräldrar för olika rättsövergrepp och kränkning av deras mänskliga rättigheter som garanteras i den Universella Deklarationen av de mänskliga rättigheterna, Europa Konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt FN:s Barnkonvention.

 

 

 

 

Til sak mot nettside

Av: Henrik Vogt

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter