Til En Mor og En Far. Bedsteforældre og de danske kommuner.
Af Henriette Dyrby, Denmark, formand for FORÆLDRE-PARTIET

 

 

 

 

Henriette Dyrby är ordförande i Danmarks FORÆLDRE-PARTIET.

 

Dikten gäller vårdnadstvister men den kan också gälla tvångsomhändertaganden - om man byter ut orden "en mor og en far" mot socialtjänsten/barnevernet, som ju vill överta föräldrarnas roll i de nordiska samhällena.

 

I kommentarerna omnämns "udeanbringelser af børn" som visar att barn är en utsatt grupp.

 

Dikten återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 


Et barn har ret til en mor og en far.
Et barn har ret til frihed under ansvar.
Et barn har ret til frit at udtale sig.
Et barn har ret til samvær efter ønske.
En mor og en far har pligt til at forstå.

Et barn har krav på en mor og en far.
Et barn har krav på kærlighed og omsorg.
Et barn har krav på tavshedspligt.
Et barn har krav på selv at kunne vælge.
En mor og far har pligt til at forstå.

Et barn har ret til en mor og far.
Et barn har ret til at være barn.
Et barn har ret til selv at bestemme
Et barn har ret til at være sig selv.
En mor og far har pligt til at forstå.

Et barn må have en mor og en far.
Et barn må have sine egne følelser.
Et barn må have sin egen mening.
Et barn må have en hverdag uden stress.
En mor og en far har pligt til at forstå.

Et barn har ret til en mor og en far.
En mor og far har pligt til at give kærlighed og omsorg.
En mor og en far har pligt til at lytte.
En mor og en far har pligt til at tilgive.
Et barn har ret til frit at kunne vælge.

Et barn må selv kunne vælge sin mor eller far.
En mor og far må ikke bestemme over barnets følelser.
En mor og far må ikke svine hinanden til overfor barnet.
En mor og far må ikke splitte barnets loyalitet.
Et barn har krav på ærlige forældre.

 Disse vers siger vist alt hvad der er at sige. Lige for tiden hvor der skrives og tales om samvær, udeanbringelser af børn, om forældremyndigheden, forældreretten, skilsmisser osv. syntes jeg at netop disse vers kommer på sin plads, og burde give stof til eftertanke, for forældre, bedsteforældre og de offentlige instanser. Men ellers så læs vores mærkesag om børnene og de ældre.

Børnene er i dag, i Danmark, en udsat gruppe. Med den nye tillægs lov som træder i kraft den 1-1-2001, vil børnefamilierne, blive endnu mere udsat. Vi har i forældre-partiet et håb om at de offentlige myndigheder vil begynde at se, på især anbringelses sagerne, med et mere klart øje, så de børn der har brug for at blive anbragt, og er anbragt, får den hjælp der er behov for.

De mange børn, som er anbragt i dag, er rekord agtigt stort. De vil uden problemer kunne halveres, (ved at der sættes andre knap så indgribende foranstaltninger ind). Dette vil give en ca. besparelse på over 7 milliarder kr. Disse penge vil, med fordel kunne fordeles ud til samtlige daginstitutioner i landet. Disse penge, skal bruges, til at ned sætte taksterne på egenbetalingen, i institutionerne. Dette vil give en ca. besparelse for de enkelte familier på ca 300 kr pr barn.
Og har enhver børnefamilie ikke brug for disse penge ?

 

 

FORÆLDRE-PARTIET

 

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter