Sveio saken. Norsk barnevern forfølger familie

Norsk-svensk ektepar med handikappede barn er utsatt for ren tortur, umennesklige lidelser og ren forfølgelse av det norske barnevernet. Sunnhordaland Tingrett så seg heller ikke i stand til å avsi en dom som kan forsvares opp mot gjeldende norsk lov, FNs barnekonvensjon og Den Europeiske Menneskeretts Konvensjonen.
Artikkler i Samfunnsmagasinet, sfm.no, 30.11.2006, 19.09.2007, 05.01.2008, 25.5.2009 --

 Barnevernleder ærekrenket familiemedlem
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Sveio/Oslo. Nå reiser mor til kvinnen i Sveio som ble tiltalt for ”kidnapping” av egne barn, privat straffesak mot Sveio kommune.
Samfunnsmagasinet har ved flere tilfeller skrevet om saken som fortsatt pågår mellom ekteparet Ronny Hansson / Gerd June Kjenner og barneverntjenesten i Sveio kommune. Lederen for tjenesten, Anne-Beth Toft, foretok seg i mai måned 2007 en tjenestehandling som nå får rettslig etterspill.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 6.9.2009

 

 

Barnevernet i Sveio tålte ikke nederlag
Av Jan Hansen

Sveio - Nå fortsetter personforfølgelsen av et ektepar i kommunen, og som nå er tiltalt for en ny antatt ”kidnapping”. Forrige ”kidnappingstilfelle” ledet også til politianmeldelse i Sverige.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 1.9.2009

 

 

Barnevernleder anmeldes til svensk politi
Av Jan Hansen

Oslo. Det begynte med en bekymringsmelding til barnevernet i Sveio, og som helt åpenbart overreagerte i ettertid og handlet i strid med norsk lov, likeledes foretok handlinger i ettertid som den svenske statsborgeren, Ronny Hansson (bildet), ikke ser på med blide øyne.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 25.5.2009

 

 

Barnevernleder politianmeldt!
Av Jan Hansen

Sveio/Oslo. Familien fra Sveio som føler seg forfulgt og falskt anklaget, har fått nok.

De har aldri opplevd noe liknende fra andre offentlige norske myndigheters side, ikke likt det de har fått oppleve fra barnevernet i sin hjemkommune. Familien fra Sveio som føler seg forfulgt og falskt anklaget, har fått nok. Lederen ved barneverntjenesten i Sveio kommune ble politianmeldt i forrige uke.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 30.9.2008

 

 

- Vi er slettens ikke noen barnekidnappere
Av Jan Hansen

Barnevernet i Sveio hadde aldri sett de to barna som de hevdet ble utsatt for grov omsorgssvikt og påstått kidnappet, og før disse kom tilbake fra Sverige med norsk ”ekskorte”. Da hadde også barna vært på lovlig besøk hos sine svenske besteforeldre.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 12.9.2008

 

 

Småbarnsforeldre blankt frifunnet for falske anklager om manglende omsorg for egne barn!
Av Jan Hansen

- Det var ikke barnevernet som satte i gang dette helvete. Det var en ansatt som jobbet deltid som støttepedagog i en barnehage, sier en representant for familien til sfm.no.

Samfunnsmagasinet, sfm.no - 12.9.2008

 

 

Barnevernet skaper "kriminelle" foreldre

Av Jan Hansen
Oslo – Det er barnevernet i Sveio kommune nå i ferd med å skape av foreldrene til tre handikappede barn som i stedet har behov for hjelp fra andre enn nettopp barnevernet.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 19.6.2008

 

 

Mange overgrep av barnevernet i Sveio
Av
Noralf Aunan

Trondheim - Anne Beth Tofte står som forfatter av kronikken ”Barnevern i Vestavind” den 3. april. Det er imidlertid meget tvilsomt om det kan være barnevernlederen selv som har beskrevet hvordan en barnevernsak egentlig skal håndteres.
Samfunnsmagasinet, sfm.no - 8.4.2008.

 

 

Barne-"kidnapping"sak opp for svensk tingrett
Leder

Barnevernet i Sveio krever at et norsk-svensk ektepar skal idømmes 50 000,- kroner hver i bøter, samt bli dømt til å overlevere sine egne og biologiske barn i etatens ”varetekt”
Skandalesaken fra Sveio kommune raser videre. Den har nå krysset den norske riksgrensen. Den havner innom kort tid på bordet i nabolandet, nærmere bestemt i Stockholms Tingsrätt. Saken utvikler seg nå, og som sfm.no ganske tidlig forutså, til en politisk/internasjonal skandale. Bak skandalen står barnevernet i Sveio kommune som hittil har brukt mange titalls tusen norske kroner av skattebetalernes penger for å plage en familie med to handikappede barn som nå er på flukt.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 11.01.2008


Åpent brev til ordfører Jorunn Skåden (AP) i Sveio Kommune
Av Jan Hansen

Helse- og sosialapparatet i Sveio kommune har et godt rykte på seg. Og bra er jo det. Men så var det dette med å samarbeide med andre kommunale instanser, i dette tilfelle barnevernet i din kommune.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 05.01.2008


 Åpent brev til kommunesjefen
Av Jan Hansen

Til kommunalsjef Bjørn Gilje Sveio Kommune
Undertegnede skriver dette åpne brevet til deg gjennom Samfunnsmagasinet med krav om at du som ansvarlig leder for både kommunen, helsetjenesten og barnevernet i Sveio, omgående sørger for å få stanset forfølgelsen av, og alle planerte prosesser mot familien Kjenner og deres barn i tettstedet Førde. Som tidligere offentlig ansatt, har jeg aldri i mitt liv opplevd maken til ett mer gjennom råtten og utspekulert komplott mot en barnefamilie enn det jeg her har vært vitne til.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 25.10.2007

 

 

Skandale "rettssak" og dom på en halv side

Av Jan Hansen
Kvinnen som startet gruppesøksmålet mot barnevernet i Norge, tapte egen sak som ble anlagt av barnevernet i Sveio Kommune. Sfm.no spør nå om hva barnevernet er så ”bekymret” for.

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 09.10.2007. Oppdatert 11.10.2007

 

 

- Barnevernet vil knuse hele vår familie!

Av Jan Hansen
Sfm.no møtte ekteparet på ukjent sted sammen med to av de minste barna, to søte småjenter på hhv 6 og 8 år. Der fikk vi fortalt og mer enn godt nok bevist, samt endelig verifisert en historie som både er horribel, grusom og grotesk fra ende til annen. Familiens mareritt begynte egentlig med en anonym ”bekymringsmelding” som innkom til barnevernet i Sveio kommune i Hordaland der ekteparet Ronny og Gerd June bor sammen med de to jentene, og for inntil fire måneder siden bodde sammen med andre barn fra Gerd Junes tidligere ekteskap.

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 19.09.2007

 

 

Mor til flere, terrorisert av barnevernet i 19 år
Forord av Jan Hansen

Etaten hevder de aldri gjør feil. Denne historien er et skrekkeksempel på det motsatte. Offerets advokat, Harald Grape, gir også uttrykk for klare meninger i saken.

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 30.11.2006


 

 

Barnevernet går harde og tøffe tider i møte
Av Jan Hansen


Massesøksmål mot barnevernet
Av Jan Hansen


Amalie (5) tilkjent 3,2 mill.

Av Eivind Pettersen

Får beholde barna

Av Eivind Pettersen

 

– Barnevernet har opptrådt krenkende

Av Eivind Pettersen


– En stor utfordring

Av Eivind PettersenTillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter