Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

 

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 


NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till medierna.

 

 

 

 

 

2005-12-21

 

 

Norges Kung Harald

Statsminister Jens Stoltenberg

Barne- og familieministern

Justisministern

Socialministern och

Barnevernet

N-0030 Oslo,

Norge

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen i december 2004 berättade Sveriges Kung öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av hans far har smärtat honom. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

I Sverige har SvT-programmen Dokument inifrån och Uppdrag granskning gjort reportage om de forna barnhemsbarnen i "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarnen kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Tiotusentals liknande fall som finns i Sverige, Danmark och Finland. Förhållandena i Norge beträffande tvangsfjernelser av barn förr och nu är inte bättre än i grannländerna.  Dagens barnevernsbarn hindras från att fira julen med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

T ex kan jag åberopa fallet Svanhild Kristine Jensen (23) i Burfjord och hennes döttrar som norsk media har rapporterat om sedan september 2002. Hänvisning till detta fall återfinns i sektionen Pågående Rättsfall på NKMR:s hemsida under rubriken "För dumma för att ha barn". URL:et är http://www.nkmr.org. 

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Konungen, i egenskap av Norges statschef, statsråd i Barne- og familiedepartementet Barne- og familieministern, justisministern, socialministern och representanterna för barnevernet skall tillse att de familjer som kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2005 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Norge såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

H.M. Kongens nyttårstale 2005

 

Barna hovedtema i kongens nyttårstale
NTB 31.12.05

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter