Skylten JANTE har återigen tänts
Av Jan Kallberg, IT-Jurist
 

 

 


Jan Kallberg är IT-jurist och samhällsdebattör. Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Metro 2001-06-16.  

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

När IT-boomen var som starkast berodde det på det statsbärande partiets insiktsfulla politik och satsningar på utbildning, infrastruktur och den positiva jordmån som det upplysta ledarskapet strålade ut över nejden. När det slår tvärstopp är det marknadens fel. Plötsligt finns det inte en gemensam nämnare med vare sig regeringen eller det insiktsfulla ledarskapet. Att de samverkande negativa faktorerna kan ha ett politiskt ursprung är otänkbart, och skulle någon tänka det gör han bäst i att inte tänka det igen.

Det verkligt stora problemet är att en ideologi som bygger på hur samhället såg ut för hundra år sedan, formerad på agitationsmöten kring ångsågen i Holmsund 1901, vars samhälle var funktionellt i Vingåker 1951, plötsligt saknar relevans år 2001.

Även om man kör "Godnatt Jord" och andra uppmuntrande filmer där bakfulla statare vadar i gyttjig lera på sörmländska gods i klassamhällets skugga som repris dag och natt i TV så kommer inte forntiden åter. Folk ser inget av folkhemmets IOGT-romantik och tjo och tjim på Folkets park utan bara orättvisor, skatter, hinder och avsaknad av mänsklig frihet. Sådant kan leda till revolutionära stämningar. Fråga Ludvig XVI.

Då kommer Internet som bryter ny mark med idéer och tankemönster och skapar nya strukturer. För glada, ambitiösa och självständiga människor i alla åldrar är frihetens timme slagen. Kollisionen är oundviklig om man inte skapar en ny verklighet. Det lilla gupp Internet möter i sin utveckling tolkas snabbt och med stora penslar in i en politisk retorik.

Den nya statssanktionerade verkligheten innebär att IT-boomen blev inget, att Internet inte kommer att påverka oss mer än att 1950-talet går lite fortare och att de gamla sanningarna är eviga. Det blev inget. Det gamla samhället kommer att bestå.

Marknaden har svekfullt lurat det insiktsfulla ledarskapet på konfekten, ett ledarskap och som inför nästa val tvingas göra ett nytt avstamp mot "Det Stora Språnget". Partiet tar fram mallen för hur Folkhemmet kommer att se ut i Informationssamhället där det dras en blåkopia på sekelskiftets industrisamhälle och detta förs över till politiskt korrigerad IT-miljö.

Man organiserar IT-arbetarna fackligt, annars får de inte a-kassa. Riskkapitalisten får ta på sig struten på huvudet och ställa sig i skamvrån som "Den Elaka Kapitalisten Vi Alla Hatar Men Likväl Tvingas Leva Med" och folkhögskolorna har webbkurser för sina trogna kursdeltagare som gått kurserna makramé I och II. Myndigheterna inrättas för att täcka in alla tänkbara vinklar på utvecklingen. Ordningen är återställd. Den oroväckande IT-boomen har tyglats i folkhemmets hägn och nu blivit ett lydigt redskap.

IT-arbetarna står nu med mössan i hand för att få a-kassa och en generation revolutionärer har kommit till insikt om att brukssamhällets ande vilar över Sverige med nästan religiös evighet. Den kilometerhöga neonskylten "JANTE" har återigen tänts över Sverige, väl synlig från omvärlden och kastar sitt underordnande sken över dem som vant sig vid att arbeta för ingenting för någonting de aldrig får något av.

Precis som i Kuba och Nordkorea skapar man sin egen lilla ö på planeten där grönt är gult, fem är sju och verkligheten är det för massan projicerade falsifikatet. Man ramlar efter i konkurrensläget, kompetent folk söker sig utomlands och man glider över till att bli ett efterblivet och omodernt stenålderssamhälle när omgivningen går från bronsålder till järnålder. Ett Vingåker 1951 omgivet av Hamburg och Dallas 2004. För att travestera "Fem myror är fler än fyra elefanter": Bort, bort, bort, vad är fel?

Åsiktsbildningen söker nya kanaler
Av Jan Kallberg


Skylten JANTE har återigen tänts
Av Jan Kallberg


Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan


 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter