Sjokktall om vold i skolen!
Hvem står for dagens oppdragelse av barn og ungdom?

Av Jan Hansen, Frilansjournalist (NJ)

 

 
Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen publiseres her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

Dagbladets nettutgave presenterte tirsdag 11/10 en artikkel med hovedfokus på vold i skolene. Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, mener mørketallene er store. Ja, det er mulig at så også kan være tilfelle. Men hva er egentlig de bakenforliggende årsakene, og hvem har den egentlige skylden for utviklingen vi nå både ser og hører om så godt som daglig? For å kunne komme videre og til bunns i problemet vold mot både lærere og elever på skolene, må vi være voksne nok til å se på en del faktorer og fakta i den forbindelse.

Den frie barneoppdragelsen som våre kjære nabo i øst (Sverige) engang i tiden innførte, smittet omsider også over på vårt norske samfunn. Alle vet jo i dag hvordan Pippi Langstrømpe levde i de idylliske skogene i Småland. Egentlig en artig og varm serie av Astrid Lindgren, men heller ikke så lite farlig på flere måter. En hendelse med vår egen og den gang, en ganske så eksperiments- og eventyrlysten 5 åring, har vi som forelde sterkt i minne. Kunne Pippi fly, ja så kunne selvsagt hun gjøre det samme. Hun ville prøve seg men ble heldigvis stoppet. Hun fikk ikke se flere Pippi episoder etter hendelsen som inntraff.

Fakta viser i dag at den frie barneoppdragelsen, har gitt både svenske foreldre, lærere, pedagoger, domstoler, politi og påtalemyndigheter litt av en hodepine. Svært mange svenske foreldre, bannlyser i dag alt som heter fri barneoppdragelse. I dag har de med egne øyner selv fått se hva mye av dette viss vasset, egentlig har ført til på flere områder. Men at ”ekspertene” bak teorien, ideologien og eksperimentet "fri barneoppdragelse", noen gang vil komme til å innrømme at de selv tok grundig feil den gang de selv, framsto som talsmenn og talskvinner og forherliget det hele, vil nok aldri komme til å skje.

La det i utgangspunktet være helt klart at det er barnas foreldre og nærmeste foresatt, som har hovedansvaret for deres oppdragelse, både i hjemmet og utenfor skolens område. På skolene er det derimot lærerne/pedagogenes primæroppgave å påse at barn og unge, får den undervisningen som loven tilsier at de også har krav på. Videre har lærerne/pedagogene også et  ansvar for å sørge for tilstrekkelig assistanse og støtte for de av elevene, som måtte trenge ekstra undervisning, spesielle og individuelle hjelpetiltak. Men samtidig må også lærerne/pedagogene i tillegg, ha visse muligheter (alburom) til å kunne gripe inn, og kunne irettesette elever som viser en klanderverdig og utilbørlig oppførsel.

Det er ikke lærerne/pedagogenes ansvar å oppdra barn og unge. Likevel har de et medansvar, likeledes en moralsk plikt til å sørge for at elever med allerede god oppførsel hjemmefra, ikke får denne forringet på skolen, nettopp grunnet elever som kan komme fra hjem hvor det eventuelt kan være både så som så med selve barneoppdragelsen. La meg i denne forbindelse driste meg til å si at mange av ”bråkmakerne” på norske skoler, er faktisk også barn og unge som egentlig barnevernet har hovedansvaret for – også oppdragelsen. Og akkurat på dette området, kan det ganske sikkert ligge store mørketall. Tall som en virkelig burde satt et nærmere søkelys på.

Like viktig er det å få etablert og opprettholdt (vedlikeholdt) et nært og godt samarbeide mellom skole og hjem, de eller den som sitter med hovedansvaret for barnas daglige omsorg. Et åpent og godt samarbeide mellom skole, foreldre eller andre foresatte, vil utvilsomt medføre at forringelsen av barnas oppdragelse minimeres. Og når dette er sagt, så må heller ikke våre politikere lage lover som egentlig er helt på trynet. Jeg velger å bruke et slikt folkelig akseptert uttrykk i nettopp denne forbindelse. Dette for at mitt budskapet skal nå fram til dem det så absolutt bør nå fram til. At man i dag har fått en lov som tilsier at man knapt nok ikke kan ta i et barn for å irettesette dette, uten å risikere både politianmeldelse og fengselsstraff, viser med all tydelig hvem som egentlig skylder en litt IQ.

Det er slettens ikke verken ment eller sagt fra min side, at barn skal lynsjes eller skamslås både gul og blå, dersom de viser dårlig oppførsel. De aller fleste barn går det dessuten an å snakke til rette med en bestemt røst. Men så finnes det også en del barn der man fysisk må markere at grenser er overtrådt. Og med slike barn må man dessuten være enda mer restriktive og meget konsekvente. Altså! Så langt min venn – men ikke en meter lenger uten konsekvenser. Barn er dessuten veldig forskjellig også innen en og samme familie. Ikke prøv å motsi meg på disse punkter. Jeg har flere tiårs erfaringer fra både egne og andres barn, og på en rekke områder gjeldende barn og unge. Når dette også er sagt, så vil jeg nå gå inn på et emne og et tema som ikke minst er like viktig å fokusere på, når det gjelder barn og unges oppdragelse i dag. Dette kan blir noe tungt å svelge for en stadig mer pengegrisk film-, medie- og spillebransje.

Gjennom flere tiår har også norske barn og ungdommer fått seg servert såkalte ”artige” og ”underholdene” barne- og ungdomsprogrammer, filmer og spill via både tv-skjermer, populære spillemaskiner og via hjemme-PC. Programmer, spill og filmer som egentlig burde inneholde en mer uskyldig humor, slik at avviket i forhold til barn og unges oppførsel, ikke ble vesentlig forringet ved å se på underholdning generelt. Ikke alle kan skille mellom film, spill og virkelighet. Og noen barn og unge vil alltid la seg påvirke i en eller annen grad. Og hva er det vi som voksne foreldre selv er blitt vitne til, likeledes fått se gang på gang? Jo. Voldelige spill og såkalte ”artige” barne- og ungdomsserier og filmer, og med et innhold som kan få selv den mest hardbarkete til å vri seg rundt mer enn 180 grader.

I såkalte, pr. definisjon, ”artige” spill, barne- og ungdomsfilmer og programmer, har det inngått og inngår fortsatt, et grovt og ofte særdeles vulgært språkbruk. Dette lærer barn og ungdom og bruker det selvsagt også overfor både foreldre, lærere, foresatte, omsorgspersoner og andre mennesker, dersom de ikke er blitt lært opp til å skille mellom hva som er underholdning og spill, og hva som er realiteter og virkelighet. Ikke minst hva som er rett og hva som er galt. Omtalte spill, filmer og seriene, er ofte fylt med alt fra grov fysisk og psykisk vold og tortur, intriger mellom barn, unge og foreldre, voldtekt, knivstikking, mord, skyting, slakting av mennesker på åpen gate, bombeattentater osv. osv. Og dette definerer en stadig mer kynisk og rå film-, spille- og mediebransje som ”artig” underholdning. Snakk om å være helt på jordet. La meg få skyte inn at foreldrene selv, selvsagt har et stort ansvar overfor barn og unge når det gjelder å begrense tilgangen til såkalt ”artig” underholdning som her beskrevet. Og la meg nevne at statskanalen NRK i flere sammenheng, slettens ikke er noe særlig bedre enn andre medier på dette området.  

Det er også et stor tankekors at til og med barn og unge som er inntatt på barnvernetes såkalte oppfostrings- og  beskyttelsesinstitusjoner, faktisk har fri adgang til det aller meste av slik forbannet søppel som jeg har beskrevet. Og oppførselen fra mange barnevernsplasserte barn og ungdommer er ofte helt horribel. Men er dette barnas og de unges egen skyld? Nei – så men om det er. Og noe må jo være fullstendig galt når disse, til og med kan få skaffet seg både kniver og skytevåpen når de følger med barnevernets "vaktkorps" på såkalte oppdagelses- eller kanskje "oppdragelsesreiser" til fjernere himmelstrøk på skattebetalernes regning. Og så spør ”ekspertene” selv, om hva som kan være tenkelige årsaker til at barn og ungdom, egentlig blir så voldelige? Ta av dere de mørke solbrillene. Det bruker å gi litt klarere og bedre sikt for de aller fleste.

12.10.2005

 

 

 


Skole og oppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland


Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter