Samfundets stedbørn

Av Kirsten Skovbo, bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn".

 

 

 

 

 

 


Kirsten Skovbo er bedstemor og Næstformand "Danmarks Børn".
Inlägget är tidigare publicerat i Borgerdebat.dk. den 3 juni 2004.

Det återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

I en kronik i Politiken den 29 april 2004: Samfundets stedbørn påstår cand psyk. Niels Peter Rygård, at ”det offentlige ikke varetager sin forældremyndighed ansvarligt!

Ja, kære læser, du læste rigtigt! Der stod vitterligt ” det offentliges forældremyndighed”! Og han har så ret. Han fortæller, ”at Arbejderbevægelsens Erhversråd ved Niels Glavind, har sagt i en undersøgelse, at:
ANBRAGTE BØRN UDEN FOR HJEMMET I DERES VOKSENLIV IKKE KLARER SIG RET GODT”!

Ja, den har vi jo efterhånden hørt ret så ofte på det seneste. I undersøgelsen er der nævt flere forhold, som kan ødelægge muligheden for at sådanne børn kan blive produktive samfundsborgere.

Bl. A. (som vi også har hørt til bevidstløshed),
”AT KOMMUNER IKKE GENNEMFØRER DE NØDVENDIGE FORUNDERSØGELSER AF BÅDE BØRN OG DERES FAMILIER.m.m. OFTE HELT UDEN, ELLER MED MANGLENDE HANDLEPLANER FOR BARNET”.

Og endnu en kending: at ”alt for mange børn har haft flere anringelsessteder i forløbet. Og at der INGEN ÆNDRINGER er set i de sidste 20 år, ej heller m.h.t. FORBEDRINGER I SAGSBEHANDLINGEN. ”Det er betænkeligt, at udgifterne til anbragte børn og unge om ikke længe vil overstige udgifterne til ÆLDREOMRÅDET.Hvorfor poster vi så ENORME SUMMER i behandlingen af børn med så jammerlige resultater?”, spørger Niels Peter.

Læs lige hvilken guttermand vi har foran os: Denne cand psyk Niels siger: ”EFTER TYVE ÅRS PRAKSIS SOM PSYKOLOG UNDRER DET MIG OVERHOVEDET IKKE, AT MAN MÅ KONSTATERE, AT SAMFUNDETS STEDBØRN IKKE KLARER SIG RET GODT SOM VOKSNE. DET ER IKKE DE SVAGE FORÆLDRE, DER OMSORGSSVIGTER BØRNENE – DET ER SAMFUNDET”. Det er ikke hver dag vi sådan ser en psykolog, der som han tør kalde en skovl for en skovl…….. Det skulle da lige være Werner Overø.

Niels P. Rygård siger, ”at det virker ejendommeligt, at indsatsen overfor omsorgssvigt er koncentreret fra syvårsalderen og opefter, hvor ens fremtidige skæbne grundlæggende afgøres, når man er tre-til fire år gammel. Han nævner, at milepælene i et barns liv (og som bestemmer den fremtidige udvikling) ligger i graviditetsforløbets succes, fødslens succes og den tidlige voksenkontakts succes. Det er i disse vigtige faser, at børn svigtes af det offentlige”.

”I DE FØRSTE TRE ÅR AF ET BARNS LIV DANNER DET SIN ”arbejdsmodel af et menneske”, som det skal bruge i alle senere sammenhænge. I to års alderen har hjernen f. eks. Allerede opnået 80 procent af voksenvægten. Det er her hjernen danner en række ”neutrale netværk” og koblinger af følelser, tanker, sprog, etc. Hjernen har en række ”vinduer” åbne i spædbarnsalderen, hvor vi grundlæggende bliver i stand til at se, tale, føle, elske, etc. HVIS VI IKKE STIMULERER BARNET NOK HVOR VINDUERNE ER ÅBNE, ER DER MEGET SMÅ MULIGHEDER FOR AT UDVIKLE DEM SIDEN HEN.

Den slags snak skulle forhenværende socialminister Karen Jespersen lige have tænkt over, da hun og (især) hendes embedsmænd lancerede den tidlige tvangsfjernelse fra fødegangen! De ”zombier”, som denne halvhjernede politik efterhånden har produceret mange af, hvor vi ser småbørn i kun 2 års alderen på psykiatriske afdelinger, hvad kan sådanne systemskadede børn gavne deres land med, når de vokser sig op til at blive unge følelsesforladte ulykkelige og ”hjernedøde” skabninger?

Niels P. Rygård fortsætter: ” VED AT IGNORERE DISSE SIMPLE KENDSGERNINGER SIKRER VI, AT DEN NEGATIVE SOCIALE ARV MED STOR SIKKER HED VIDEREFØRES. HVER GANG”!!!

”Derfor er det underligt, at et fremragende og billigt fødselsforberedelsesprogram for svage mødre overhovedet ikke bruges. Hvis det BLEV brugt, ville udgifter til anbringelser falde drastisk, fordi EN SUND NYFØDT HAR LANGT STØRRE FØLELSESMÆSSIG TILKNYTNINGSEVNE end en alkoholskadet nyfødt – og dermed bedre overlever omsorgssvigt”.

Det er også underligt, at kommunerne har pligt til at danne et kommunalt forebyggelsesteam, hvoraf fødselslæger, jordemødre og sundhedsplejersker burde være tilstede, men IKKE gør det!

VI KUNNE LIGESÅ GODT HAVE LOVPLIGTIGE KAFFEKLUBBER.

”Hvorfor, spørger han, har vi ikke i kommunerne et team, der overtager hele barnets og forældrenes sag (økonomi, bolig, omsorg, skolegang, uddannelse, etc,) og beholder den i årevis?

Hvorfor kan et socialudvalg ikke beslutte, at barnet skal blive boende i en plejefamilie, indtil det er voksent”…….. (hvis det absolut skal tvangsfjernes)?

”Og hvorfor kunne man da ikke bruge dagplejen eller en voksen pædagog, der kunne frigøres til at passe et spædbarn, så det kunne lære tilknytning og en grundlæggende kærlighed, hvor barnet kunne få en sund og almindelig stimulation og samspil med en kompetent voksen”, (i stedet de mange forskellige pædagoger, der defilerer forbi det lille barn på institutioner).

Netop dette fuldstændig ambivalente forhold undrer både forfatteren og alle os andre: At barnet i den netop aller vigtigste tid som spæd således IKKE får hvad et hvert barn har så livsvigtigt brug for. RO, NÆRHED og KUN EN TIL TO VOKSNE TIL AT VARETAGE DEN DAGLIGE PASNING.

”Hvorfor er institutionerne aldersspecialicerede i stedet for familierettede? Hvorfor skal et barn behandles på èn institution og viderebehandles på en anden? Var det ikke bedre om barnet og familien blev tilknyttet til en institution eller et opholdssted livslangt, så det kunne få en kompetent behandling som spæd, en god skolegang, et stabilt ungdomsliv og så igen kunne komme igen for at få råd og støtte, når det selv får børn?”

Ja, lige netop sådanne visioner er der jo mange af os, der for længe siden har tænkt, og givet udtryk for. Men igen har NOGENSINDE VILLET LYTTE TIL OS? Er det ikke også lige det, som bl. A. Svend Rom ofte har forsøgt at fortælle os i sine indlæg?

Jo, visionerne fejler ikke noget, men det gør åbenbart politikerne! Niels Peter fortsætter: ”Med hvilke saglige begrundelser skal uddannelser og stillinger som pæditater, børnepsykiater, sundhedsplejerske, jordemoder, spædbørnspædagog, etc. konsekvent udsultes? Mens faggrupper som arbejder med børn EFTER syvårsalderen får lov til at rende med hele budgettet? Og hvor er kommunernes stillinger til specialisterne? Hvor er psykologforeningens spcialistuddanelse i omsorgssvigt og graviditet, fødsel og op til tre år”?

”OG HVORFOR HAR VI EN SÅ JAMMERLIG KOMMUNIKATION MELLEM FORVALTNINGEN OG DAGINSTITUTIONERNE I TUNGE BØRNESAGER?

Hvis vi virkelig vil forebygge, må vi reorganisere hele småbørnsområdet, med økonomisk prioritereng, ændret lovgivning og juridisk praksis, prioritering af faggrupper og insatsalder. Da kan det ende med at blive meget meget mere EFFEKTIVT OG BILLIGERE. Hvis vi tør!”

Ja, dette var så et lille udpluk fra en kronik, der både sagde noget væsentligt og som fremkom med (for mig) NYE ukendte AFSLØRINGER og vinkler!

Enhver burde for sig selv læse kronikken i sin helhed. Den findes jo på biblioteketernes avislæsesaler. DET ER DA DEJLIGT, AT DER OGSÅ FINDES ANDRE PSYKOLOGER END WERNER OVERØ, DER TØR SIGE DERES MENING.

Kirsten
En gang bedstemor – altid bedstemor

 

 

Anja vet hur det är att bo i fosterhem
Av Petra Östgård

 

Varning för socialtjänsten
Av Kent Sänd

 

Alvheims tio bud

 

Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

 

Samhällets styvbarn

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter