Rettsoppnevnte sakkyndige?
Av Marianne Haslev Skånland, professor, Bergen 

 

  


Innlegget ble skrevet som en respons på et innlegg i Vårt Land av Anders Gustad og ble publisert i samme avis den 14. juli 2004.

Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

 Anders Gustad (innlegg i Vårt Land 10. juli 2004) har fullstendig rett i at familier blir overkjørt i barnevernssaker. Derimot tar han dessverre feil hvis han tror det blir bedre med sakkyndige oppnevnt av rettsapparatet. Det er de samme aktørene som forårsaker tragediene uansett hvem som oppnevner dem, og med tilsynelatende objektivitet blir det enda verre. Rettsapparatets håndtering av barnevernssaker er like mislykket som barnevernet selv.

Det nytter ikke med administrativ kosmetikk. "Sakkyndige" må vekk, sakene må åpnes for full offentlighet, og man må stille krav til bevis for hver eneste påstand fra barnevernets side.

Til alle mennesker som ikke er hjernevasket av den offentlige propagandaen og med vilje unngår å høre de forfulgte familienes nødrop: Les på Internet! Søk på kombinasjoner av ord som "barnevern", "sosialarbeidere", "negativ", "usanne beskyldninger", "kritikk", "fosterbarn", "samværsrestriksjoner", "tvangsadopsjon" eller andre relevante ord. I motsetning til den offisielle presse er nettet rikt på dokumentasjon av hva som foregår.


*


5 innlegg om barnevernet
Av Torgunn og Anders Gustad


Dagens praksis ved utnevnelse av sakkyndige i barnevernssaker endres
Av Nina Elin Hauge


Rättssäkerhet eller psykologi
Av Lennart Hane


Usakkyndige psykologer
Av Knut Grepstad


Mot bättre vetande
Av Lennart Sjöberg


Barnevernets bedømmelser
Av Marianne Haslev Skånland


Kommuneadvokaten i Bærum tapte mot kritikere av sakkyndige
Bærum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten.


En barnefars møte med "psykologisk kompetanse"
Av Ole Texmo


Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter