Psykolog må betale sex-ofre 7,5 mill.

Av  INGER ANNE OLSEN, journalist

 

 


Inger Anne Olsen är journalist på Aftenposten. Artikeln är tidigare publicerad i Aftenposten den 14 oktober 2003.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Høyesterett dømte i går en psykolog til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning til tre pasienter. De ble sexmisbrukt under terapi hos psykologen. Den rekordstore erstatningen kan få følger i flere saker.

               

Torturofre

De tre tidligere pasientene er i dag 39 år, 50 år og 51 år. Overgrepene startet i 1988, og sluttet ikke før ti år senere. Det yngste av ofrene ble tilkjent 3,5 millioner i erstatning, femtiåringen får 2,9 mill, og den eldste 1,1 mill. Pengene er erstatning både for skade, for tapt inntekt, og for å dekke den langvarige psykiatriske behandlingen pasientene må gjennom etter overgrepene.

 

Psykologen er tidligere dømt til 2,5 års ubetinget fengsel for overgrepene. Lagmannsretten hadde satt erstatningsbeløpene adskillig lavere: Fra 156 000 til 620 000.

               

De tre mannlige pasientene kom alle til psykologen med moderate, psykiske plager. Alle hadde god utdannelse, og alle var i begynnelsen av sine yrkeskarrièrer. I dag har de alle tre varige psykiske skader, og ingen av dem er i stand til å arbeide heltid. To er 30 prosent medisinsk uføre og en 40 prosent. Alle tre lider av posttraumatisk stresslidelse, og er avhengig av fortsatt langvarig psykiatrisk behandlingfor å bøte på skadene de fikk av overgrepene. Den psykiatrisk sakkyndige, professor i katastrofepsykiatri Lars Weisæth, sammenlignet dem i retten som torturofre.

 

Påsto misbruk

Den mannlige psykologen brukte samme metode overfor alle de tre mannlige pasientene: Etter at pasientens far var død, forledet psykologen den enkelte pasient til å tro at de psykiske plagene han hadde, skyldtes at faren hadde misbrukt ham seksuelt som barn. Dette har senere vist seg å være uriktig. Psykologen fortalte pasienten at den eneste måten å komme gjennom den traumatiske opplevelsen på, var å gjenta de samme handlingene som hadde skjedd i barndommen - med psykologen i rollen som overgriperen - for slik å bearbeide traumene.

 

På denne bakgrunnen innledet han en rekke seksuelle overgrep. For to av ofrenes vedkommende dreide det seg om omfattende og varierte seksuelle handlinger. For den ene pågikk dette i ti år, for den andre i ni år. Begge hadde gått i terapi hos psykologen i noen år før overgrepene startet. Det tredje offeret opplevde mindre omfattende overgrep, ved to forskjellige anledninger.

 

Overlege Lars Weisæth påpekte overfor Høyesterett at intensiteten i psykologens behandling av sine ofre var ekstremt høy. I perioder hadde de 90 minutter lange behandlingstimer nesten daglig. I tillegg forsøkte psykologen å isolere pasientene sosialt, han søkte å hindre all samtale om terapien med andre, og fikk dem til å bryte eller begrense kontakten med andre, særlig ved kjæresteforhold. Så innførte han gradvis sin traumeteori om seksualovergrep i barndommen, og at han selv skulle sette seg i overgriperens rolle. Slik ble terapien en forutsetning for å gjennomføre overgrepene.

 

Weisæth sa i sin forklaring at dersom ikke forutsetningen for overgrepene hadde blitt lagt opp på denne måten, er det mest sannsynlig at pasienten ville satt seg til motverge mot de seksuelle overgrepene, og avbrutt terapien.

 

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer offeret som fikk 2,9 mill i erstatning.

- Min klient ble nesten målløs av glede, fordi dommen betyr at Høyesterett så hvordan dette må ha vært for ham. Han gikk i behandling hos denne mannen i nesten 15 år - nå blir han endelig tatt på alvor. Men han har varige men, og er bare delvis i arbeid, sier Larsen.

               

Hun er glad for at Høyesterett nå tydelig viser at ikke bare tap av lemmer, men også tap av psykisk helse, gir rett til erstatning.

               

Bor på Solkysten             

Mette Yvonne Larsen har godt håp om å inndrive erstatningen. Den nå 75 år gamle psykologen bor nå på Solkysten i Spania, der han skal ha en eiendom. Av helbredsgrunner har han ikke sonet fengselsstraffen han er idømt. Alt i 1980 ble han fradømt retten til å praktisere som psykolog i to år, etter å ha hatt utuktig omgang med en pasient. I 1988 ble han igjen dømt for samme forhold, og da mistet han retten til å praktisere for all fremtid. Han fortsatte likevel med et lite antall pasienter, men kalte dem «klienter», og seg selv «rådgiver».

 

 

15 psykologer fratatt retten til å ha pasienter

Av INGER ANNE OLSEN

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter