Psykolog: Dårlige mødre skal steriliseres

Den danska psykologen Jens Christian Juul förespråkar tvångssterilisering av kvinnor vars barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade.  Han anser att det är "fullständigt ohållbart att psykisk sjuka, psykopater och mentalt handikappade ska ha lov till att sätta det ene stakkars barn efter det andra till världen, varefter de sociala myndigheterna måste skrida till tvångsomhändertagande". Dessa kvinnor kallar han "dåliga" mödrar.

 

Jens Christian Juul har nu blivit suspenderad från sin tjänst tills vidare.

 

Såväl Artikel 16 i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som Artikel 12 i den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna garanterar alla rätten att ingå äktenskap och bilda familj.

 

Nedan följer 1) den svenska versionen och 2) den danska versionen och 3) den norska versionen av Europakonventionens Artikel 12

1) SV

Artikel 12 - Rätt att ingå äktenskap
Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet. 

 

2) DA

Artikel 12 - Ret til at indgå ægteskab
Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love, der giver regler om udøvelsen af denne ret.

 

3) NO
Artikkel 12 - Retten til ekteskap
Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å gifte seg og til å stifte familie, i samsvar med de nasjonale lover som regulerer utøvelsen av denne rettighet.

Läs gärna och begrunda artiklarna om psykologen Jens Christian Juul samt debattinläggen på Borgerdebat.dk. Debattera gärna frågan om tvångssterilisering på NKMR:s Diskussionsforum.

 

 

Psykolog: Dårlige mødre skal steriliseres
Af Simon Riedel

 

 

 

I skudlinjen for børnenes skyld
Psykologen Jens Christian Juul er »fritaget for tjeneste« indtil videre, fordi han har sagt højt, hvad han mener, mange andre er enige med ham i: Uegnede forældre, som flere gange har fået fjernet deres børn, skal forhindres i at få flere.
Af Else Cornelius

 

 

·                     Fra Borgerdebat http://www.borgerdebat.dk , debatt-seksjonen Forældre & Børn:

 
 Et begyndendevanvid afslører sig selv - Karsten 16/2/2004

Fantasiløst vanvid afslører sig selv - Ivan 16/2/2004

Re: Retten til å få barn - Marianne Haslev Skånland 17/2/2004

Re: Fantasiløst vanvid afslører sig selv - Karsten 16/2/2004

Re: Fantasiløst vanvid afslører sig selv - Annelise 17/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Annelise 16/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Karsten 16/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Karsten 17/2/2004

P.S. - Karsten 16/2/2004

Re: P.S. - Hanne Ø 16/2/2004

Re: P.S. - Annelise 16/2/2004

Re: P.S. - Hanne Ø 16/2/2004

Re: P.S. - Annelise 17/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Svend Rom 16/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Karsten 16/2/2004

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Svend Rom 16/2/2004

Re: Godkjenning for å få barn ? - Marianne 17/2/2004 

Re: Godkjenning for å få barn ? - Svend Rom 17/2/2004 

Re: Et begyndendevanvid afslører sig selv - Ellen Jensen 17/2/2004 

 

Tvångssterilisering i går - Tvångsomhändertagande i dag

Av Susanna Svensson

 

Fortsättningen på tvångssteriliseringarna

Av Siv WesterbergTillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter