Randi Rise i Fellesorganisasjonen provoserer barnehjems- og barnvernsofre.
Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør


 

Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen publiseres her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 Kilde NRK Sogn & Fjordane
 
Oslo 11.08.2005

Fellesorganisasjonens leder Randi Rise provoserer tidligere barnehjems- og barnvernsofre når hun klager sin store nød til NRK Sogn & Fjordane. Det er nesten til å kaste opp av. De som virkelig har vært ofre for flere av hennes medlemmers kriminalitet, blir enda mer provosert når en organisasjonsleder opptrer på en måte som tilsier at hun fortsatt ikke akter å ta innover seg svært mange fakta som allerede foreligger. Jeg antar at FO har tilgjengelig ekspertise som kan bistå henne med litt hjelp til å se fakta i øynene, ikke minst innrømme at alvorlige feil er begått.

Likhet for loven
Egentlig er det ganske så freidig å påstå at kritikken som framkommer på diverse nettsteder om enkelte av hennes medlemmer, er useriøs. Det er selvsagt prisverdig at Randi Rise tenker på barna. Men det gjør neimen ikke alle hennes medlemmer, og som  igjen ødelegger for andre medlemmer som virkelig jobber for barnets beste.
FO har som fagforening og interesseorganisasjon også et stort moralsk samfunnsansvar. At Randi Rise gikk til politiet, viser at FO er sårbar overfor legitim kritikk. Men politianmeldelsen ble henlagt, noe som også er blitt gjort i tur og orden med flere politianmeldelser mot enkelte av hennes medlemmer.

Et lite eksempel
Om Randi Rise tror at jeg her bløffer og farer med useriøse påstander, så bør hun nå notere seg følgende. For noen år tilbake ble jeg i egenskap av prosessfullmektig i en barnefordelingsak, personlig tvunget til å politianmeldte psykolog Frederikke Lynum i Oslo. Årsak: Direkte løgn og flere bevislige og horrible usannheter nedtegnet i en sakkyndig rapport som ble brukt som bevis i Oslo Tingrett. Psykologen skulle bare ha visst hvordan status er pr. dags dato med vedkommende som hun den gangen, malte et ganske så rosenrødt bilde av, og på direkte bestilling fra en advokat i Oslo. Om Randi Rise i FO ønsker å vite enda mer, så kan hun ta kontakt med oss i sfm.no.

Ytringsfrihet står sterkt
Randi Rise må nå bare bite tennene sammen og akseptere at norske myndigheter en gang for alle, har fastslått at ytringsfriheten står sterkt i vårt land. Og når enkelte barnevernsansatte, enkelte sakkyndiger og enkelte psykologer, fritt kan få boltre å ytre seg i sine rapporter om andre mennesker, ofte med innhold uten rot i virkeligheten, men som likevel tjener som bevis både i fylkesnemnder og i domstoler, så må også de som rammes av slik kriminalitet, ha en rimelig mulighet til å kunne forsvare seg. Det har nå norske myndigheter gitt et klart signal om er fullt tillatt.Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem

av Endre Dingsør, Rune Fardal, Nina Hauge, Einar Nyaas, Marianne Skånland, og Dagny Hysing-Dahl

 

Granskningen av Barnehjemmet Morgensol
Åge Hageviks brev till justisministeren


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter