Politiske holdninger til barnevern og rettslige forhold
Av Noralf Aunan

 

 

 

 


Noralf Aunan, leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR).

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 Hvorfor er barnevern og rettssikkerhet totalt utelatt i den politiske valgdebatten? Skole og eldreomsorg er naturligvis meget viktig, og absolutt nødvendig å debattere, men velgerne bør naturligvis også få opplyst hvordan de politiske partier engasjerer seg i rettslige forhold og barnevernsovergrep.

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) krever derfor at alle partier opplyser velgerne hvordan de forholder seg til de ovenfor nevnte områder. Riksrevisjonen har f.eks. nylig slaktet barnevernet, og det er laget den ene avslørende utredning etter den andre, men likevel skjer det ingen forbedring. Har ikke både barn og foreldre menneskerettslige krav til virkelig seriøs behandling av et offentlig barnevern? Hvor står f.eks. "barne- og familiepartiet", KrF, i denne sammenheng?

Ellers er det avslørt "bare" 40 justismord på sju år her i landet. Det presiseres bare 40, etter som det virkelige antall dessverre er langt høyere. For det første har det vært så godt som umulig å få prøvd en rettslig avgjørelse på nytt her i landet. For det andre gjelder de 40 - bare strafferettslige forhold. Hva da med alle sivilrettslige justismord, hvor det er vesentlig lettere å dømme feil?

Fra neste år skal imidlertid en gjenopptakelseskommisjon kunne vurdere en rettslig avgjørelse på nytt, men det gjelder fortsatt bare strafferettslige forhold. Hva mener de forskjellige partier om en slik totalt uakseptabel forskjellsbehandling? Velgerne må naturligvis få opplyst hvilke parti som godtar en slik nedprioritering av sivilrettslige justismordofre. Det er på tide at også sivile rettsavgjørelser blir tatt på alvor her i landet. En feil arbeidsrettsavgjørelse med utestengelse fra arbeidslivet er f.eks. langt alvorligere enn en forholdsvis lang fengselsstraff.

Egenandelen for fri rettshjelp er nå fjernet slik at en person med f.eks. 225.000 i årsinntekt helt gratis kan ruinere en person med 235.000 som inntekt. Hvilke parti er ansvarlig og tør innestå for denne nye politiske avgjørelse? Det bør da opplyses at tidligere kunne personer med spesielt dårlig råd få ettergitt den tidligere egenandelen over 300 kr. FBR har tidligere påpekt den nye uakseptable forskjellsbehandling overfor både Ap-politikere og andre - men altså uten gehør.

FBR har heller påpekt at alle former for rettslige tvister må få muligheter til fri rettshjelp. Hvorfor skal man ikke ha samme krav til fri rettshjelp for å hevde sin rett i en odelstvist, som i andre rettslige avgjørelser man ufrivillig havner i? Hvor står partiene i en slik sammenheng?

Justisminister Dørum har imidlertid uttalt i forbindelse med den nye fri rettshjelp-ordningen:  "Ingen skal lide rettstap på grunn av sosiale forskjeller eller manglende økonomisk evne." Dette er altså en uttalelse uten noe forbehold, så heretter må derfor alle økonomisk velbegrunnede søknader om fri rettshjelp innvilges. Økonomisk vanskeligstilte personer har alltid hatt store vanskeligheter i rettslig sammenheng her i landet. Hele rettsvesenet er naturligvis tilpasset de som har flusst med penger.

Heretter må man altså sørge for å holde sin årsinntekt like under fri rettshjelp-grensen til man kan gjøre et skikkelig hopp opp på lønns-skalaen. Den som er mest påpasselig kan naturligvis utnytte også en slik mulighet i dagens Norge. Hvem av de politiske partier er så villig til å kommentere de aktuelle forhold offentlig, slik at velgerne også får vite hvordan partiene forholder seg til både barnevern og rettslige forhold mer generelt. Husk spesielt føstegangsvelgerne.

 

 

 

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)
Pressemelding 30. mai 2003
Et ødeleggende barnevern med brutale inngrep i norsk økonomi.
   

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter