Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten".

 

Avsløringer om vold- og sexovergrep ved barnehjemmet i Korsfjorden ved Alta:

 


Brutalt barnehjemsliv

·  I mars i år ble det offentlig kjent at barn på barnehjemmet til Den evangelisk-lutherske frikirke i Korsfjord i Finnmark hadde levd under et terrorregime i 1950- og 1960-årene. De ble utsatt for vold og seksuelle overgrep.

·  Det var Frikirken selv som startet undersøkelser i saken, etter at bladet "Budbæreren" mottok en e-postmelding fra et tidligere barnehjemsbarn i april i fjor.

·  Opprydningen resulterte i at innsenderen og 15 lidelsesfeller ble samletav kirken til et møte i Alta i mars i år. Alle hadde en historie å fortelle.

·  Barnehjemmet var i drift fra 1918 til 1984, bare avbrutt av evakueringen i 1945. Bortsett fra de 15 årene da overgrepene skjedde, har institusjonen hele tiden hatt et godt ry.

·  De forhold saken omhandler, er forlengst strafferettslig foreldet, men Frikirken fant dem ikke moralsk foreldet. Derfor valgte den å gå til politianmeldelse mot to mannlige ansatte fra den aktuelle perioden.


 

 

Opprettholder erstatningskrav mot Alta kommune
Av Anders Opdahl

 

 

Banket med Guds velsignelse

Av Tom I Andersen

Fortellongene fra barnehjemmet i Korsfjorden på 50- og 60-tallet blir mer og mer groteske

 

 

Ormer och demoner
Debatt artikkel i Finnmark dagblad

«De påståtte overgrepene ved barnehjemmet i Korsfjord bør ikke overlates til Frikirken alene. Fylkeskommunen må nå engasjere seg»

 

Et hus av terror
Av: Tom I. Andersen

I årene 1959 til 1964 ble vergeløse barnehjemsbarn utsatt for de groveste overgrep i Den evangelisk-lutherske frikirkes barnehjem i Korsfjorden. Nå anmelder Frikirken selv forholdet, som ble kjent så seint som i april i fjor. - Et moralsk spørsmål for oss, selv om saken kan være foreldet, sier kirkeleder Arnfinn Løyning.

 

Alta tar ansvar i barnehjemssaken:
Alta kommune tar hele ansvaret for overgrepene på barnehjemmet i Korsfjorden på 60 og 70-tallet. Kommunen starter umiddelbart en granskning av seg selv.

 

Foreldet ?
«Idéelle organisasjoner er ikke skjermet mot tjenere som kan ha en annen og skjult dagsorden» 

 

 

"Far, hvorfor har du forlatt meg ?"
Av bestyrerens sønn

 

 

Naturperleble barnas verste mareritt
Av Dag Petersen og Jon Hauge  

Det kunne ha blitt et erindringens paradis for barna på Korsfjord barnehjem. I stedet måtte de leve med tukt, ydmykelser og overgrep:

 

 

Anmelder foreldede overgrep mot barn

Av LARS KLUGE

Den evangelisklutherske frikirke har anmeldt overgrep ved sitt eget barnehjem i Korsfjorden i Finnmark i årene 1959 til 1964.

 

 

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter