Overgrep i fosterhjem i Askim
Fosterhjemmet skulle bli en ny start for den seks år gamle jenta. Istedenfor begynte 14 år med seksuelle misbruk.
Nylig ble fosterfar dømt fem års fengsel i Borgarting lagmannsrett.
Artikkler publicert i Nettavisen, nettavisen.no - 30.10.2010 --

 

Övergreppsfallet i fosterhemmet i Askim bekräftar de hundratals berättelser om övergrepp som fd fosterbarn har berättat om i Vanvårdsutredningen.
Och, trots vetskap om att barn far illa i fosterhem fortsätter såväl barnevernet som socialtjänsten att placera barn hos systemprofitörerna - till stort lidande för barnen och deras familjer och till ofantliga kostnader för skattebetalarna.

 

 

Misbrukt av fosterfar i 14 år

Av Kjetil Mæland
Fosterhjemmet skulle bli en ny start for den seks år gamle jenta. Istedenfor begynte 14 år med seksuelle misbruk.
Mens fostermoren var litt distansert til det nye familiemedlemmet, var fosterfar varm og åpen, og den unge jenta begynte fort å kalle ham for «far».
Nylig ble fosterfar dømt i Borgarting lagmannsrett.
Nettavisen, nettavisen.no - 30.10.2010Fosterbarn: Jeg ble dumpet og glemt

Av Kjetil Mæland
I årevis ble hun seksuelt misbrukt av fosterfar uten at barnevernet førte tilsyn med familien.

Nettavisen har tidligere skrevet om kvinnen som gjennom hele oppveksten ble seksuelt misbrukt av sin fosterfar. Mannen er nå dømt til fengsel i lagmannsretten.
Nettavisen, nettavisen.no - 30.10.2010

 

 

 

Vanvårdsutredningen

 

Artiklar

NKMR:s Huvudsida

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter