Østfold - På barneverntoppen

En serie artiklar i NRK.no om barnevernet i Østfold publicerade mellan den 23 januari 2003 - 28 juli 2005

 

 

 

 

Østfold - På barneverntoppen
 Av Petter Skafle Henriksen

Østfold er det fylket i landet som har flest barneverns-tilfeller. Tallene har steget siden sist år

NRK.no 28.07.2005

 

 

Østfoldbarn får hjelp for sent

Av Morten W. Røkeberg

Barn i Østfold får ikke hjelp innen fristen de har krav på. Barnevernet i Østfold-kommunene brøt fristen for behandlingstid i nesten halvparten av sakene i fjor.
NRK.no 11.02.2005

 

 

Barnevernskrise i Østfold

Av Odd Borgestrand

- Barnvernet i østfoldbyene blir ikke tatt på alvor av politikerne. Nå må de våkne, sier lederen i Fosterhjemsforeningen.
NRK.no 14.12.2004

 

 

Flest barn på tiltak
Av Anne Tønnesen

Østfold er fortsatt et av fylkene hvor flest barn får hjelp av det fylkeskommunale barnevernet.
NRK.no 09.07.2004

 

 

Ingen bedring i barnevernet
Av Rune Fredriksen

Barnevernet i Østfold klarer ikke å overholde saksbehandlingsfristene. I 11 av 18 kommuner ble tremånedersfristen brutt det siste halvåret, viser tall kommunene har sendt inn til fylkesmannen.

NRK.no 03.02.2004


Lange køer hos barnevernet i Fredrikstad
Av Petter Grimnes

Barnevernet i Fredrikstad klarte ikke å holde fristen i 38 barneverns-saker andre halvår i fjor, noe som betyr at mange barn må vente lenge på å få hjelp. Barnevernet skylder på liten kapasitet.
NRK.no 28.01.2004

 

 

Barnevernet i trøbbel
Av Morten W. Røkeberg

Det har vært mange problemer etter at staten tok over barnevern og familievern fra Østfold fylkeskommune.

NRK.no 19.01.2004

 


Økning i antall "mappebarn"
Det har vært en økning i antall "mappebarn" i Fredrikstad. Kommunen bryter i prinsippet loven om barnevernstjenester hver dag.

NRK.no 26.05.2003


Mange barnevernssaker i Råde
Antall barnevernssaker i Råde kommune har steget kraftig de to siste åra. Økningen kom etter at det i starten av 2001 ble meldt inn mange nye saker.
NRK.no 10.03.2003


- Barnevernet har sviktet
- Barnevernet har sviktet når mange barn flyttes ut av hjemmet på kort varsel. Det sier leder for barnevernet i Fredrikstad, Bente Bjørkmann.
NRK.no 23.01.2003


- For mange barn hentes uten forvarsel
 Stadig flere barn i Østfold blir brått flyttet fra hjemmet sitt til barnevernsinstitusjon eller fosterhjem. - Mange av disse akutte flyttingene kunne vært unngått, sier barnevernslederen i fylket.
NRK.no 23.01.2003

Tillbaka till Artikkar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter