NY FAMILIE PÅ FLUKT FRA BARNEVERNET

Av Gry Scholz Nærø

 

 

 


Statsviter (PhD) och Journalist (NJ) Gry Scholz Nærø er Norges representant og nestleder i NKMR
 
 Artikeln är tidigare publiceradFacebook - 2010-02-21

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

Denne uken måtte atter en familie flykte fra det norske barnevernet. Når dette skrives er foreldre og barn trygt i et land uten utleveringsplikt til Norge.
- Fylkesnemda har igjen begått et klart justismord, sier familiens advokat, som tilrådet flukten.
- Atter et justismord er begått av barnevern og fylkesnemd, sier privat parts advokat, som rådet barnefamilien til å flykte fra Norge før det var for sent....

Nordiske Komiteen for Menneskerettigheter (NKMR) - Norge har forøvrig nært samarbeid med denne advokaten, som har spesialisert seg på barnevernsaker, samt løpende kontakt med familien.
Årsaken til denne flukten vil selvsagt bli rappotert til FN, Strasbourg, Human Rights Watch m.fl. I tillegg til den norske barnevernspraksis generelt etc.

Av hensyn til familien / saken kan jeg dessverre ikke legge ut mer informasjon offentlig her på FB. Annet enn at jeg, som representant for NKMR, har løpende kontakt med barn og foreldre samt deres advokat. Samtlige er forøvrig medlem av NKMR.
Hensett til kildevernet som kreves av meg som journalist, kravet til taushetsplikt som følger av mitt tillitsverv i NKMRs styre, kan jeg uansett ikke oppgi hvem familien er. Kun hvem som er deres advokat, men vedkommendes navn oppgir jeg kun privat. Ber om forståelse for dette.

NÅR SKAL FLUKT FRA BARNEVERNET MM OPPHØRE?
Hvor mange flere slike justismord skal skje i et land som påberoper seg å være en demokratisk rettsstat som respekterer menneskerettighetene?
Hvor mange flere barnevernsflyktinger skal skje? Er ikke tiden for lengst overmoden for at barn og foreldre skal måtte slippen å ty til dette? MÅ ikke offentlige myndigheter omsider ta grep for at slike desperate, tragiske, traumatiske handlinger endelig skal opphøre?

Ordningen med fylkesnemder er overmoden for avvikling. Samt at det omsider MÅ skje en grunnleggende systemendring av barnevernet – etatens lovstridige praksis. Begge deler krever en ny barnevernlov, og at Norge omsider reelt respekterer menneskerettighetene i eget land.

STERK ANMODNING OM UAVHENGIG GRANSKNING AV BARNEVERNET
Mange har forsøkt å få til en uavhengig granskning av barnevernet, men uten hell så langt. Skriftlige anmodning på vegne av mange, deriblant Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter – (NKMR), til bl.a tidligere barneminister Anniken Huitfeld (Ap) ble blankt avvist i hennes svarbrev dater 23.12.2008. Hun påstår at alt er såre vel i barnevernet, til tross for en mengde medieoppslag, spesielt i TV2, tilsier det stikk motsatte. Dette ses på som et siste forsøk på å få til en endring av et skakkjørt system som er overmodent for systemendring både på kommunalt – ikke minst – og på statlig nivå. Norge kan ikke lengre være bekjent av å ha denne ”staten i staten” som uten lovhjemmel, og i klar motstrid til Norges menneskerettslige forpliktelser, ”stjeler” barn. At så mange barnefamilier ikke ser annen utvei enn å desperat flykte fra eget land. Som statsviter mm er jeg personlig dypt rystet over det som fortsatt skjer i eget land anno 2010….

- De stjal landet mitt, sa Max Manus da han ble spurt hvorfor han ville gå inn å kjempe i motstandsbevegelsen under Den annen verdenskrig. I dagens Norge kan man dra parallell til at barn stjeles av offentlige myndigheter. Er det akseptabelt?
En opprørt, fortvilet mormor som opplevde 2. verdenskrig sa til meg for lenge siden: "Har Gestapo igjen inntatt Norges offentlige kontor?" Hverken hun eller øvrige familie får treffe barna som er tvangsplassert av barnevernet, fylkesnemda, domstolen. Det bør tilføyes at selv ikke barneverntjenesten noen gang har anført at barna har vært utsatt for noen form for vold, overgrep o.l. Mammaen var kun utsatt for sykdom i en kort periode og det ble aldri satt inn hjelpetiltak i hjemmet slik loven krever etc etc. Dette er ingen såkalt rettsstat verdig, for å si det mildt...
Mye mer kunne selvsagt vært sagt om både denne og tusenvis av andre saker.... Hvor mange flere liv skal gå tapt og / eller bli ødelagt i regi av norsk barneverns lovstridige praksis??!!

SE OGSÅ HVA ADVOKATER M.FL. MENER:
«Manglende rettssikkerhet inviterer til overgrep»
Om barnevern og rettsikkerhet etter gjeldende barnevernlovgivning (bvl. 1992)
Av: Advokat Fridtjof Feydt og advokat Christine Hamborgstrøm:

«RETTSLØSHET for barn og foreldre: «Det er vår erfaring at den manglende rettssikkerhet nærmest inviterer til at det skjer overgrep også etter den nye loven.... Rettssikkerhetsgarantiene er bedre i biltyverisaker enn i barnesaker, mener kronikkforfatterne, og spør blant annet om en grunn kan være at det dreier seg om samfunnets svakeste.»
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990055907&tag=tit&words=rettsl%F8se%3Bbarn%3Bforeldre

Sakkyndige i barnevernssaker
”Advokatene Fridtjof Feydt og Christine Hamborgstrøm tar opp sentrale problemstillinger vedrørende bruk av sakkyndige i barnevernssaker i sin kronikk i Dagbladet sist lørdag.
Psykolog Arild Holth følger i denne artikkelen opp en kronikk om barnevern her i Dagbladet 16.10.1999:
”I dag er det barnevernet som oppnevner de sakkyndige. Dette er en ordning som etter mitt skjønn er uheldig. I barnefordelings- og straffesaker som går for rettsvesenet, er det en selvfølge at de sakkyndige oppnevnes av retten, slik at det ikke skal hefte noen som helst tvil om at de sakkyndige er nøytrale og upartiske i saken. Etter at den nye barnevernsloven kom i 1992, ble det vanlig at barnevernet selv oppnevnte sakkyndige. De sakkyndige blir da partsoppnevnt. Bare unntaksvis hender det at fylkesnemnda selv oppnevner sakkyndige.
• • Siden de sakkyndige oppnevnes og betales av barnevernet, kan det med rette reises tvil om hvorvidt de sakkyndige er upartiske i saken, eller «holder med» barnevernet.
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990057675&tag=item&words=barnevern

Dette skrev Dagbladet i 1999.11 år senere er ingen ting endret annet enn til det verre.

"Advokat slakter barnevernet
- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern.
- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernssaker, som vi gjør over behandlingen sigøynerne i sin tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min. Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker som sliter."
http://www.adressa.no/nyheter/article185127.ece

"Venil Thiis slutter som advokat:
- Jeg har fått nok
En av Trondheims mest profilerte advokater, Venil Katharina Thiis, velger å avslutte sin advokatpraksis. I dette intervjuet tar hun et knallhardt oppgjør med rettsapparat og barnevern.
– Den første saken om omsorgsovertakelse som jeg førte i 1992 etter den gamle loven, vant min klient. Nå i november vant jeg igjen– det var min siste sak. Alle sakene i fylkesnemnda mellom disse sakene har jeg tapt. Ikke én gang har det blitt nei til omsorgsovertakelse."
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ec

Staten eier barna
Kronikk av forfatter Elin Brodin, Aftenposten 28.03.2009
”Strasbourg: Norske barnevernsmyndigheter fikk så ørene flagret. Siden har ingenting skjedd…. Barnevernet hevder ofte at de gjør for lite, ikke for mye. Men her dreier det seg om folk som har mer makt enn de kan forvalte….

Rive over båndene.
En helt normal mor i Bergen hadde en livskrise for noen år siden, og barnevernet skulle midlertidig bidra med støtte. De plasserer den yngste, en gutt, i fosterhjem og neglisjerer familiens ønske om hyppig samvær – og da mor er over krisen, nekter de å sørge for tilbakeføring. I praksis samarbeider nå etaten og fosterforeldrene om å rive over båndene mellom mor og sønn. I likhet med Johansen har denne moren kjempet med nebb og klør mot overmakten. Hun nådde til og med frem i retten – men barnevernet ser suverent bort ifra både dommer i Bergen tingtrett, fylkesnemndvedtak og pålegg fra Fylkesmannen i Hordaland. Hvorfor har de anledning til det?”
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3002799.ece

Store mor ser deg –
Kronikk av forfatter Elin Brodin, BT 25.9.2009
”Så har det skjedd igjen: En families kamp mot barnevernet er over. Det finnes ikke mer håp...

...."NOEN FÅR SELVSAGT hjelp, men det er rent sjansespill. Og slik kan vi ikke ha det. …
Familien jeg nevnte innledningsvis, og spesielt moren, har kjempet i årevis mot falske anklager. Nylig vedtok fylkesnemnda at hun bare får se sønnen to ganger årlig under tilsyn, og at han skal nektes nett-tilgang for å hindre kontakt med slektninger, inkludert sin søster. 12-åringen sitter praktisk talt i fengsel.
Det er også verdt å merke seg at moren ble kritisert for å ha gått til politiet, og for å ha kontaktet den fjerde statsmakt!
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Store-mor-ser-deg-936561.html

Jeg har også opplevd at klienter blir «straffet» av forvaltningen hvis jeg nevner navnet deres i en kronikk - og i neste omgang hører jeg så fra en avisredaksjon at en tekst ikke kan trykkes fordi eksemplene i den er anonymisert ...
Slik blir systemkritikk nærmest umuliggjort..."

 
Gry Scholz Nærø
Admin for :
JA TIL SYSTEMENDRING AV BARNEVERNET gruppe I & II
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1209333760106#!/group.php?gid=271381683378&ref=ts

Ordningen med Fylkesnemnder må avvikles
Rettsikkerhet og menneskerettigheter i barnevernet er et samfunnsansvar
http://apps.facebook.com/causes/269291/57799561?m=e56504ed

Hvor mange flere barnevernflyktninger skal skje i den angivelige demokratiske rettsstaten Norge? Er det ikke for lengst nok nå? Hvorfor bryr ikke de ansvarlige myndigheter seg om det som rammer så alt for mange barnefamilier? Kan vi som borgere akseptere myndighetenes vedvarende, t.o.m eskalerende praksis?Driver barnevernet interneringsleire?
Av Ellinor Nerbø


Barnevernsansatte mishandlet og tapet fast - Tre barn og foreldrene forsvant med maskerte menn

En serie artikkler i norska aviser 13-02-2010 --

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter