Norske barn lite lykkelige

Av Manfred Kumschlies, Styremedlem fra Demokratene i Sør-Trøndelag

 


 


Manfred Kumschlies, Styremedlem fra Demokratene i Sør-Trøndelag.

Enligt UNICEF-rapporten är Norge det enda OECD land där barnfattigdomen kan beskrivas som mycket låg och fortsätter att sjunka.


Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Norske barn lite lykkelige mangle kanskje Kjærligheten i Samfunnet

Norske barn er lite tilfredse og lykkelige, viser en ny UNICEF-rapport.  

 

Ifølge denne rapporten rangerer barn i Norge seg selv som tredje dårligst vurdert etter tilfredshet. Bare barn i Polen og Portugal kommer dårligere ut.

 

Samtidig blir Norge vurdert som det nest beste landet i OECD materielt sett. Det er ingen direkte sammenheng mellom landets rikdom og barnas velvære. Tsjekkiske barn rangeres for eksempel høyt på trivsel og lavt på velstand. Rapporten viser at barn i Storbritannia og USA, i likhet med Norge, kommer oppsiktsvekkende dårlig ut.

 

Rikdom alene gjør ikke norske barn lykkelige. Det er et stort tankekors at norske barn kommer dårligere ut enn svenske og nederlandske barn på tross av vår suverene velstand og mange velferdsordninger, sier Kjersti Fløgstad som er generalsekretær i UNICEF Norge.

 

Rapporten tar for seg levevilkårene for barn i verdens 21 industriland, og har målt kriterier som blant annet fattigdom, helse, sikkerhet, utdannelse, familieforhold, likestilling og barnas egen oppfatning av hvor bra de har det.

 

Ifølge rapporten er norske barn mindre aktive enn svenske barn. Norske barn er de barna i Europa som liker skolen sin best, men som samtidig rangeres sist i kunnskapsmålinger.

 

Nederland rangeres som det beste landet for barn å vokse opp i.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter