Norsk retts-apparat og presse - eksemplifisert gjennom Herman Berges artikkel om Riis-saken
Presentasjon av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

 

  
Inkompetente og korrupte domstoler? Og hvordan reagerer presse og media?

På NKMR's artikkel-sider kan vi gang på gang lese om hvordan slektninger til barn som angripes av barnevernet, kjemper i retts-apparatet, og ikke minst om hvordan de offentlige aktører fungerer i slike konflikter - de offentlige tjenestemenn som er satt til å tjene borgerne i vår "retts-stat".

På nettstedet
http://www.rettsnorge.no har webmaster, juristen Herman Berge, nettopp lagt ut en lang artikkel: "Staten er lut lei av Amelia og Einar Riis og betaler ut kr 55 mill. i erstatning" om hvor lite åpent og redelig vårt norske retts-apparat og pressens dekning av det har vært også innen et annet område, nemlig i en økonomisk sak hvor en familie har vært hindret i å oppnå rettferdighet i over 20 år. Selv om denne er av en helt annen art enn barnesakene, er saksgangen av stor interesse for alle slags saker, og anbefales for alle NKMR's våkne og samfunns-interesserte lesere.

Noe Berge ikke nevner i sin behandling av pressens ynkelige rolle, er at pressefolk nok, i tillegg til sin stats-adlydende reaksjon, har et motiv som heter gul misunnelse. De misunner mennesker som skal "få" 55 millione, og tillater seg å betrakte dem som retthaveriske kverulanter når de ikke er "fornøyd", uaktet at de færreste at systemets egne folk (som pressen gjerne vil omgås og være tjommi med) ville si seg særlig fornøyd ved å bli fratatt det som i dag ville vært 1.400.000.000 og så bli tilbudt å få igjen 55.000.000. Ja hva ville vel Røkke si hvis man tok fra ham om det så var bare et par hundre millioner og så tilbød ham 55 millioner i erstatning?

De samme domstoler og advokater som tar del i slike saker som Riis-saken, er det som feier over private parter i barne-saker også. Mange av dem forakter tydeligvis foreldres følelser, foreldre som er fortvilet fordi de ikke får se sine barn vokse opp og gi dem en klem og et godnatt-kyss. De fleste pressefolk tillater seg i min erfaring det samme.

Bergen, juli 2003
Marianne Haslev Skånland
medlem av NKMR
-------------    


Staten er lut lei av Amelia og Einar Riis og betaler ut kr 55 mill. i erstatning
Av Herman Berge

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Till Artikelarkiv
 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter