NORSK PRESSE SKJULER STATLIG FOLKEMORD

Av Mona Lygre, leder, Gruppen til Familiens Selvstendige Rett

 

 

 


Mona Lygre er leder i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.  Dette er et leserinnlegg om Dagbladets serie om barnevernet. Innlegget er tidligere publisert i Samfunnsmagasinet.no den 4 februar 2004.

Leserinnlegget gjengis her med skribentens velvillige tiladelse.

 

 

 

For tiden kjører Dagbladet en tilsynelatende autentisk "serie" vedr. vårt nye statlige barnevern, men det er lite troverdighet å spore i denne serien, siden dens initiativtakere ikke lar opposisjonen få slippe til i media med sine kommentarer.


Deltagere i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett arbeider for å få til en forandring på regelverket i barnevernet og i løpet av 1 1/2 år har vi blitt 363 reg. medlemmer ekskl. deres pårørende. Disse tallene taler for seg selv. Siden Dagbladet kommer med slike oppløftende gode nyheter om at barnevernet nå skal bli så mye bedre, så kan vi vel bare legge ned våre iherdige virksomhet? Nei det gjør vi ikke, for denne gladmeldingen var også en god nyhet for 10 år siden. I "Dokument nr. 8:17, (1995-96) Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tiliten til barnevernet i tillitskrise" leser man følgende :"Til gjennomføring av programmet gikk staten i en 3-års periode inn med 500 millioner kroner pr. år i øremerkede midler". Det var altså meningen at pengene skulle brukes til å bedre kompetansen i hjelpeapparatet. Men slik gikk det ikke : "I strid med departementets råd ble mesteparten av midlene brukt til å opprette nye stillinger i kommunene og fylkeskommunene."

 

Vi sender metervis av leserinnlegg til avisene om den urettferdige og rettstridige behandlingen som landets borgere blir utsatt for av barnevernet, men vi blir alltid refusert. Det samme skjer ved personlig henvendelse. Våre anstrengelser for å bli hørt og få lagt frem vårt budskap blir dysset ned av media og dette i sterk disharmoni med f.eks. Dagbladets leder på side 2: "Uavhengig og riksdekkende organ for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende". I sin bok "Ondskapens Filosofi" skriver Lars Fr. H. Svendsen følgende : "Tilskuere er forpliktet til å gripe inn. Denne forpliktelsen er nødvendigvis ikke juridisk, men i hvertfall moralsk. Hvis man har muligheten til å gripe inn, men unnlater å gjøre det, er man moralsk medskyldig. Hensynet til egen bekvemmelighet, ikke sikkerhet, men bekvemmelighet - har en tendens til å overskygge hensynet til andres velferd og eksistens overhodet. Unnlatelsessyndene er ikke de verste, men de mest utbredte syndene".

 

Og jeg anklager med dette norske media og Dagbladet i særdeleshet som ukritisk sprer villedende innformasjon, for å være medansvarlige for det folkemord som norske myndigheter gjør seg skyldige i. Historien er nødt til å gjenta seg selv før dette temaet vil vekke medias interesse, og Lars Fr. H. Svendsen skriver "Nazistenes opprinnelige eutanasiprogram, som var rettet mot mentalt og psykisk funksjonshemmede, vakte sterke reaksjoner da det ble kjent hos den tyske befolkningen, og de store protestene førte til at dette programmet ble avslutet. Riktignok etter å ha tatt over 70.000 liv!

 

At Norske barnevernsorganisasjoner bryter FN-konvensjon om barns rettigheter (samtlige art.) Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (samtl.) og Forbrytelser mot den personlige frihet, gir pressen blaffen i. Norske myndigheter har fått en dom på seg for disse notoriske overgrepene, det samme har også Sverige og Frankrike. Fylkes nemdenes sammensetning er rettstridig, og Tyrkia er blitt dømt i Strasbourg for i en tilsvarende sak. Som du ser så er avisenes ledelse i dag mest interessert i å behage myndighetene og å fremme private opplagstall som gir utslag på bruttonasjonalproduktet - fremfor å fremme sosiale henseender.

 

 

Norsk presse skjuler statlig folkemord

 

Samfunnsmagasinet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter