Norsk lærerlags holdninger til barneoppdragelse

av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergensavisen (BA) 30. desember 2001.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

                                                                                                                          

Ifølge leder for Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, er det foreldrenes skyld når barn bråker på skolen. Barna er nemlig blitt oppdratt til å "forhandle og stille spørsmål", mens foreldrene i stedet må kreve at barna respekterer lærerne, mener hun (NRK tekst-TV 10.12.2001).

 

Vi behøver ikke engang å gjette på hva lærerne ville sagt hvis det var FORELDRE som krevet respekt fra sine barn, respekt for foreldrenes avgjørelser og uten parlamentering og spørsmål. Enda mindre tviler jeg på hva lærerne ville si til et krav fra foreldre om at LÆRERNE må lære barna å respektere sine foreldre.

 

Det er så underlig med alle disse barnefaglige profesjoner: de stopper visst sjelden opp ved sin egen rolle i bildet. Toneangivende pedagogiske miljøer har lenge underminert foreldres trygghet og autoritet overfor og på vegne av sine barn. Det er blitt gjengs at pedagogene har belært foreldre, kritisert, motarbeidet og mistenkeliggjort foreldre, satt barn opp mot foreldre. Ikke minst: Hvis barna er ugreie på skolen eller vantrives der, har skolefolk med Freud-aktig fiffighet hevdet at problemene EGENTLIG ligger i hjemmet i stedet, og har gått på med destruktive tiltak rettet mot familien.

 

Slik har da skolen, og andre offentlige etater med samme slags ideologi, lykkes i å ta makten  -  mange har fått erfare at barna virkelig er blitt "statens barn". Men de nye oppdragerne vil ikke ha ansvaret når tingene går skeis, så da er foreldrene aktuelle på ny  - som syndebukker. Det er lite voksent.

 

I en lignende skoledebatt i BA for cirka fem år siden hadde en lærerorganisasjonsrepresentant et innlegg (blant annet som svar på et jeg hadde skrevet, og hvor jeg sa omtrent det samme som nå), der han mente at det var for enkelt å legge skyld på skolen. Han ville ha økt aktivitet med utredninger og veiledning for foreldre. Omtrent status quo i dag altså. [Det omtalte innlegget i BA i 1995 finnes på "Skole og oppdragelse". Mitt svar til Norsk Lærerlags Gunnar Hagen den gang er del 2, med tittelen "Pedagoger og foreldre".]

 

Et forslag til dem som synes noe bør forandres: Les igjennom en del pensumlitteratur for lærer- og førskolelærer-utdannelsen før man avgjør hvem som eventuelt skal veilede, utrede, og stake ut ny kurs.

 

 

Respektlösa elever

 

Varför har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?

 

Barn - foreldres eiendom !

 

Konfiskation av föräldramakten

 

Inte mammas fel om barnet blir mördare

 

Blunda inte för ungas brott. Alla vuxna måste ta ansvar för uppfostran av barnen

 

Tonårsrevolt i socialstaten. Hur en 15-årig flicka försörjer 34 personer

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter