Norges Barnombudsman bekymrad för norska barn i Spanien

 

Barnombudsmannen i Norge uttrycker stora farhågor för norska barn som har flyttat till Spanien. Han befarar att misskötsamma föräldrarna undandrar sig och sina barn barnevernets tillsyn och hänger sig åt att supa och vanvårda barnen i Spanien.

 

Det skall noteras att norsk lag är tillämplig endast i Norge, och att norska myndigheter har ingen jurisdiktion över norrmän som bor i andra länder. Det förefaller osannolikt att föräldrar som är så handlingskraftiga och resursstarka att de kan flytta till utlandet med sina barn inte skulle kunna ge dem ordentlig omsorg.

 

Följande viktiga frågor som borde diskuteras i detta sammanhang är:

1 - Varför flyr föräldrar från Norge till Spanien med sina barn?

2 - Kan det vara så att föräldrarna älskar sina barn och vill undvika att barnen skall skiljas från sina nära och kära om de bor kvar i Norge?

3 - Borde inte norska staten lägga om sin barnevernspolitik så att myndigheterna ger barnen den hjälp och stöd som de anses behöva utan för den del splittra familjen?

 

Frågan om de norska spanien-barnen diskuterades den 25 februari 2004 på NRK Brennpunkt.

 

 

 

 

Barneombudet bekymret for Spania-barn
Oslo (ANB): Barneombudet er alvorlig bekymret for norske barn i Spania. Etter flere rystende henvendelser om omsorgssvikt ber Waage om at det opprettes et eget barneombud i Spania.

Publisert i Dagsavisen.no i desember 2002 

 

 

- Barna har ikke rettssikkerhet
Barneombud Trond Waage sier det er et paradoks at norske myndigheter velger å bruke millioner på velferdstiltak for norske sjømenn, og ingenting til barneverntiltak.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Nettmøte om barn som sviktes
Norske barn som blir utsatt for omsorgssvikt i Spania, får ikke den hjelpen de trenger. 50 millioner kroner brukes til velferdstiltak for voksne nordmenn i utlandet, men norske myndigheter har ikke bevilget ei krone til de barna som trenger det mest.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Norske barn i Spania trenger hjelp
Opp mot 150 norske skolebarn i Spania trenger hjelp. Men verken norsk eller spansk barnevern tar ansvar.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

- Spansk system fungerer godt
Spansk barnevern fungerer godt overfor norske barn i landet. Det har Barne- og familiedepartementet fått signaler om. Når Brennpunkt tar kontakt med de samme kildene som departementet, får vi helt andre svar.
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

Flere trenger spesialundervisning  
Mer en dobbelt så mange elever i de norske skolene i Spania, trenger spesialundervisning, sammenliknet med elevene i norske skoler
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004  

 

 

Ny lov rammer barna  
Stortinget har vedtatt at det er lov å kaste ut elever som ikke kan betale for seg i private grunnskoler. Det kan skje selv om staten betaler 85 prosent av driftsutgiftene
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004  

 

 

Har ikke bevilget penger
- Vi har ikke bevilget noen penger til barn i Spania, innrømmer Ekspedisjonssjef Haktor Helland i Barne- og familiedepartementet (BFD).
Publisert i NRK Brennpunkt den 24 februari 2004 

 

 

 

Professor som pryler barnevernet
Av Linn Gjerstad
  

Barneombud med skylapper og redd for å feie for egen dør.
Åpen e-mail till Trond Waage
Av Rune Nilsson
 
  


Debatter om saken: 

Foreningen 2 Foreldre

 

NRK debattforum

 

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter