NEKTES Å BO I NORGE ... av svenskene

Denna Norge historia har rapporterats i norsk press i slutet av april 1998.


 

Min klient klarer seg godt og bør få bli i Norge, sier advokat Frank Iversen.   
Jeg har ingenting i Sverige å gjøre, sier den unge mannen, som bor i en kommune i Trøndelag.

 
 

Sverige nekter en 19åring å bo i Norge. Han vil ikke klare seg hos oss, frykter svenskene.

I tre måneder har svenske myndigheter derfor forsøkt å få norsk politi til å sende ham over riksgrensen.

19-åringen forlot før jul en barnevernsinstitusjon i Svenljunga kommune, der han var tvangsplassert.

Han er ikke ettersøkt for lovbrudd. Han har passert myndighetsalderen. Og han vil bo sammen med familien sin i Trøndelag, i stedet for på et såkalt skolehjem i Sverige.

- Nei, sier svenskene.

- Jo, sier 19-åringen. Institusjonen er nesten som et fengsel. Mange som bor der har rusproblemer. Det var ikke noe sted for meg.

 

Tvangsplassering

I Norge har han skaffet seg praksisjobb gjennom arbeidsformidlingen. Men Sverige står på at han skal sendes tilbake til institusjonen, fordi han vil ha det best der.

Svenskene viser til en lite benyttet bestemmelse i lov om utlevering mellom nordiske land når de forlanger å få 19-åringen utlevert.

- Svensk barnevern har adgang til å ta hånd om personer helt til de fyller 21 år, sier individ- og familieomsorgssjef i Svenljunga.

Kommunen mener at 19-åringen ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Det er derfor fattet vedtak om tvangsplassering i regi av barnevernet. Tvangsvedtaket er godkjent av en domstol.

I desember fikk den unge mannen permisjon fra institusjonen. Han dro til Norge for å besøke sin døende far, som var gjestearbeider i Oslo. 19-aringen vendte aldri tilbake etter farens død.

Omtrent samtidig flyttet hele familien hans fra Sverige og hit til landet.

- Min mor og mine fem søsken bor her. Min far er gravlagt her. Jeg har ingenting igjen i Sverige, sier han.

 

Lever på nåde

Men siden i januar 1998 har svenske myndigheter begjaert mannen utlevert. Man antar at det er uforsvarlig å la ham bo hos familien.

Politimesteren i Uttrøndelag etterkom kravet, og besluttet å sende 19-åringen tilbake over riksgrensen.

- Vi klødde oss en del i hodet. Jeg lette på Lovdata uten a finne tilsvarende saker. Dette er en litt merkelig situasjon, men vi kom til at vilkårene for utlevering var til stede, sier politiinspektor ved Uttrøndelag politikammer.

19-åringen klaget imidlertid utleveringsvedtaket inn for forhørsretten. Og forhørsretten valgte ikke å ta stilling til den svensk-norske nøtten før Barne- og familledepartementet hadde utredet saken.

I departementet ligger den fortsatt til utredning, mens svensken lever på nåde i Norge.

 

Barnevernet gav opp
Det svenske barnevernet gav opp å få ham utlevert etter en stund, kanskje pga publisiteten.

 

Webmasters kommentar:

Tvert imot fryktede svenskene at han vil klare seg i Norge!

 

   ARTIKLER

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter