Føljebrev til Pressemelding

 

 

Til avisredaksjonen!

 

 Vårt barnevern er ofte blitt kritisert, men har det egentlig ført til noen bedring? Hva kan så årsaken være til at ingen makter å bedre forholdene?

 Er ikke den norske befolkning interessert i at alle barn skal behandles på best mulig måte?

 

 Som leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) er jeg dessverre blitt oppmerksom på mange uakseptable avgjørelser når barnevernet er involvert. FBR må derfor advare alle mot å ta kontakt med dagens barnevern! Under slike forhold må det være berettiget å spørre om hele barnevernet bør avskaffes?

 

 Det er enorme utgifter barnevernet påfører vårt sterkt begrensede statsbudsjett, så spørsmålet må bli om nytteverdien av barnevernet er klart nok dokumentert til å forsvare utgigtene? Hvor finnes dokumentasjonen som kan overbevise alle kritiske borgere? Jeg er dessverre meget skeptisk til om det eksisterer noe dokumentasjon overhode! Det har dessverre vært liten interesse for å dokumentere det mange voksne har opplevd som barnevernsbarn, så det kan bli interessant å få vite hvor den eventuelle seriøse dokumentasjon stammer fra.

 

 FBR og flere andre mener det nå må stilles krav om en omfattende og seriøs undersøkelse for å avklare hvilken total nytteverdi barnevernet kan vise til. Jeg håper derfor at media støtter er slikt krav, ut fra den plikt media har til å påpeke uakseptable samfunnsforhold. Kokkvold bør være en kjent person blant journalister og avistilknyttede personer, og jeg påpeker her hans klare uttaleser når det gjelder den plikt media har.

 

 Ved felles hjelp er det laget en omfattende pressemelding som vedlegges. Vårt håp er en omfattende støtte fra media i dette meget viktige kravet om

 dokumentasjon av det barnevernet kan vise til av totale resultater f. eks. de siste 30 - 40 år. Jeg foreslår derfor at så mange som mulig av mottakerne av denne utsendelse, virkelig engasjerer seg og bidrar med en avisartikkel tirsdag 3. juni. Det er nok nødvendig med et virkelig felles løft for å kunne avklare hva norsk barnevern har vært ansvarlig for. Hvordan har de greid å tilegne seg den enorme makt de utøver?

 

 Vår oppfordring gjelder i hovedsak helt uskyldige og sårbare barn, og ingen bør vær likegyldig i en slik sammenheng. Vi forventer derfor mange interessante og avslørende artikler den 3. juni.

 

 Med vennlig hilsen

 Noralf Aunan

 leder av FBR

 

 

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)
Pressemelding 30. mai 2003
Et ødeleggende barnevern med brutale inngrep i norsk økonomi.
  

Varför är det rätt när socialtjänsten gör fel? Av Lena Hellblom Sjögren

 

Till Pressmeddelanden

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter