"Til pasientens beste"

Behandling, makt og protest i norsk psykiatri

Av Joar Tranøy

 

boktips_til_pasientens_beste

 

 

Forum Aschehoug

 

Dette er en bok om norsk psykiatri og dens pasienter, eller, som det ville blitt sagt i andre sammenhenger, om en leverandör og hans kunder. Det er en kritisk bok, i den forstand ät det er de kritiske pasientene som kommer til orde, gjennom forfatterens tilrettelegging av stoffet. Det dominerende per­spektivet i boken er maktperspektivet: Psykiateren som den mektige fagmann, pasienten som den hjelpetrengende, hjelpelöse, vanmektige og avmektige. Hva skjer med et system der makten er så ulikt fordelt som den er i det psykiatriske helsevesenet? Erfaring fra andre systemer sier ät skjev maktfordeling förer til overgrep, kanskje til rettslöshet.

 

Norsk psykiatri er ikke noe unntak her, mener forfatteren, og viser til historien: Lobotomi, sjokkbehandling, fravaer av samtykke etc., etc. I dag handler det bl.a. om neuroleptika og kjemisk lobotomering.

 

Mange nåvserende og tidligere pasienter kommer til orde i boken, med dramatiske skildringer og tung kritikk.

Forfatteren dokumenterer drastiske inngrep som han me­ner bryter med grunnleggende menneskerettigheter for kommunikasjons- og ytringsfrihet. Boka er et viktig innlegg til Stortingets behandling av ny psykiatrilov. Det er tid til å stoppe opp og vurdere det som skjer i norsk psykiatri, mener forfatteren.

 

 

ISBN 82-03-29093-0

 

 

Tillbaka till Böcker 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter