Anbringelser skader børn - Debattinlägg
Debattinlägg i Borgerdebat.dk

Det är bland allmänheten känt att tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering skadar barn. Likväl framhärdar personalen vid de sociala myndigheterna / barnevernet, politikerna och domarna i förvaltningsdomstolarna och fylkesnemnderna att skilja barn från deras familjer och placera dem hos vilt främmande människors hem. Barnen och deras föräldrar blir traumatiserade och de drabbas ofta av anpassningssvårigheter som kan bli kroniska. Föräldrarna drabbas också av sorgsyndromet "Parental Grief Syndrome". Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering beror på handläggarnas godtycke.

 

 

 

 

Anbringelser skader børn
Af Frede Jakobsen

 

 

 

Re: Anbringelser skader børn
Af Kirsten Skovbo

 

 

 

 

 

 

 

Anbringelser af børn beror på sagsbehandlernes skøn

 

Parental Grief Syndrome

 

BorgerDebat

 

Tillbaka till Artiklar