Hadde barnevernet vært en bedrift som var avhengig av resultater, hadde den vært slått konkurs for lenge siden. En virksomhet må til en viss grad være resultatorientert, dersom måloppnåelse skal være mulig og man skal oppnå en ønsket utvikling. Statistikk viser dessverre at cirka 50 prosent av barn og unge som har vært i langvarige tiltak innen barnevernet, blir etter fylte 18 år langvarige brukere av NAV-tjenester. 

 


Statistisk forskningsrapport «Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid» av Morten Henningsen og Tom Kornstad 2010 konkluderer med, at «Barnevernsbarn generelt har betydelig lavere sannsynlighet for å fullfører videregående skole enn andre barn». Ved 23 års alder er forskjellen 27,6 prosentpoeng i barnevernsbarnas disfavør. Skal vi bare godta at det er sånn?

 

http://www.oa.no/leserbrev/article6462197.ece