Landsomfattande kamp mot barnevernet. Bærums Kommunes brev

Landsomfattande kamp mot barnevernet - "Disse kan vi ikke anbefalla": Bærums Kommunes brev
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf i NKMR

 

 

 

Sedan början av mars 2004 pågår det i Norge en landsomfattande kamp mot barnevernet och dess stödpersonal. Psykologer, polis, domare, advokater, anställda inom barnevernet läggs ut på Internet som ren information till föräldrar som redan är drabbade av - eller kan komma att bli föremål för - barnevernets verksamhet. Rankinglistan påminner till viss del om den sedan 2003 nedlagda brittiska hemsidan "Blundering socialworkers".

 

En radiostation tog upp informationen om en person inom barnevernet som är gift med stationens. Därefter var stormen ett faktum. Andra radio- och TV-stationer tog upp nyheterna och de spred sig som en gräsbrand.

 

Vissa kommuner har reagerat och kräver att rankinglistan ska tas bort från Internet. Bærums Kommune har i brev daterat 03.03.2004 skrivit till Mona Lygre, ledaren för "Gruppen for familiens selvstendige rett" och till redaktörer för två andra hemsidor, nämligen Psykopat.no och Likestilling.no och begärt "Fjerning av uønsket informasjon på internett". Brevet där kommunen bl. a hotar att vidta rättsliga åtgärder om inte deras krav blir uppfyllda inom "to dager fra brevets dato" är undertecknat av advokatfullmektig Odd Harald Amundsen. Det sändes till NKMR för kännedom.

 

Här följer brevet: Bærums Kommunes brev

 

Resultatet av Bærums Kommunes brev är att rankinglistan numera finns som länk på NKMR:s huvudsida.

 

Nu går hela den auktoritära statsapparten, med barnevernet, kommunens advokater och politiker, och barne- og familiedepartementet, hårt på alla barnevernsoffer som ropar i sin nöd och på alla som försöker att hjälpa dem genom att få de verkliga förhållandena om barnevernet fram i ljuset. Bl a ska det nu i mars 2004 återigen hållas en kurs med Kari Killén som föredragshållare. Hon ska föreläsa om "omsorgssvikt", som hon menar 25 % av norska barn lider under i sina föräldrars hem. Pressen kommer också att hålla ett seminarium där bl a advokat Ulf Hansen och fd barnevernsledare i Tromsø, Wenche Figenschow Skatland ska informera pressfolk om hur fel det var att upplysa befolkningen om Svanhildsaken.

 

 

 

Innformasjon og Vurderinger av personer knyttet til barn og omsorg

Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, internett, SSB, Barnevern, Domstoler, private og foreninger.

 

Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Av Mona Lygre 


Advokater er rettens horer

Av Mona Lygre

 

Whores of the Court

By Margret A. Hagen

 

Selvprosedyre for menigmann

Av Mona Lygre

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter