Per Westerberg

Till Minne av Dr. Per Westerberg

 

 

Per Westerberg

 

 

 

Det är med djupt beklagande som vi i NKMR meddelar att vår avhållne medlem, Dr. Per Westerberg, make till NKMRs med-grundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, har avlidit. Per Westerberg 95 år gammal avled den 13 januari 2013.


Styrelsens i NKMR tillsammans med våra medlemmar och sympatisörer vill här framföra vårt djupa deltagande till Per Westerbergs efterlevande.

Må han vila i frid!

 

 

Till minne
Astrid Lindgren

 

Astrid Lindgren"Prusseluskans" fiende nummer ett och försvarare av flickors och barns rätt - som var tvungen att fly sitt hemland då hon var som mest ung och sårbar och väntade ett s k "oäkta" barn, och till Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat, som hjälpte Astrid Lindgren och andra unga kvinnor att finna en skyddad plats för dem och deras barn.

 

Samma jakt pågår än i dag (jmf t ex artikeln Antikrists änglar)

 

Peter Klevius (ett oäkta barn till en jagad mor) för NKMR

 

 


Till Minne av Stefan Holmlin

 

 

 

Min Pappa

Vår innerligt

Älskade Son

Vår Bror

 

C.W. Stefan

Holmlin

* 28/3 1960

† 5/4 2002

 

MARIKA

MOR och FAR

Susanne och Mikael

Hanna, Sara

Marcus och Jenny

Släkt och många vänner

 

Nu vill jag segla så stilla

Dit inget mer gör mig illa

På evighetens Stora Blå

 

Jag seglar mot solen och
hoppet för då

 

Bara kärlek och frid mig
kan nå

 

Jag seglar så stilla,

så stilla till det evigt Stora Blå

                             Mor

 

Du fattas oss Stefan

__________________

Begravningsgudstjänsten

äger rum i kretsen av de

närmaste. Enligt famil-

jens önskan tänk på

Nordiska Kommittén för

Mänskliga Rättigheter,

  pg 444 888 1-5

 

Annons i Göteborgs-Posten 2002-04-13

 

 

Stefan Holmlin, fd åklagare, tog sitt liv fredagen den 5 april 2002.

Hans tragiska och onödiga självmord var en följd av det mentala lidande och de kränkningar han utsatts för då han av fd hustrun blev anklagad för bl a sexuella övergrepp på sin styvdotter. Stefan satt häktad i åtta månader, tilltalad, rannsakad och slutligen frikänd - av eniga domstolar - från de ogrundade anklagelserna.


Trots skadestånd och arbete på advokatbyrå, orkade inte Stefan leva med de fruktansvärda kränkningar till person och som jurist, som han utsatts för.

Systemet har nu skördat ännu ett oskyldigt offer.

Stefan Holmlins tragiska död - i likhet med alla de andra män som valt att ta sina liv i samband med att de utsatts för de moderna häxprocesser som utspelar sig i våra domstolar - får aldrig vara förgäves.

Vår kamp mot detta måste fortsätta.

 

 

Ruby Harrold-Claesson

jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

Minnesruna över Stefan Holmlin - Trollhättans Tidning

 

Fallet Stefan Holmlin - Åklagare tilltalad, lagförd och frikänd

 

Angående falska anklagelser om incest och oskyldigt dömda män i Sverige år 2000
Rigmor Perssons brev till Justitieministern Thomas Bodström

 

Stefan Holmlins brev till justitieutskottets ledamöter

 

Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning

Till Minne av Atle Hage

Tioårsminnet av Daniel Sigström

Daniel Sigström

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

Den 24 april 2002 markerar 10 årsdagen sedan tvångsomhändertagna Daniel Sigström, 14 år, dog i fosterhemmet i Härnosand där socialarbetarna i Gottsunda kommun hade placerat honom - långt från hans nära och kära. Den 24 april 1992 var slutet för Daniel Sigströms lidande, men 10 år har nu förflutit sedan hans mor; Marianne Sigström, påbörjade sin kamp för att utkräva ansvar för sin sons död.

Marianne Sigström stämde Gottsunds kommun inför Uppsala tingsrätt. Tingsrätten friade kommunen från ansvar för Daniels död. Modern dömdes att betala kommunens rättegångskostnader på 857 930 kr. Marianne Sigström överklagade domen. Hennes överklagan till Svea Hovrätt mötte samma öde. Hovrätten dömde henne att betala kommunens rättegångskostnader i hovrätten uppgående till drygt 600 000 kr.

Domstolarna och JO har friat socialbyråkraterna i Gottsunda kommun från varje ansvar för Daniel Sigströms död. Lidandet för Daniels mor, Marianne Sigström, fortsätter.

Är det acceptabelt i ett "civiliserat, demokratiskt, rättssamhälle" att barn som tvångsomhändertagits av socialmyndigheten skall möta en förtidig död? Svaret måste vara ett rungande Nej!

Nedan följer en sammanställning av artiklar om fallet Daniel Sigström, som tidigare publicerats här i NKMR:s hemsida.

 

Varför dog Daniel, 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning
Av Maciej Zaremba

 

Ett barns död: Samhällets ansvar
Av Marianne Sigström

 

Och fjällen föll från mina ögon

Av Agneta Pleijel

 

Gottsundafallet - Varför åtalar inte JO?
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Fosterbarns rättslöshet

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Oacceptabelt dödsfall

Av Per Åhlström

Socialtjänsten har inte fel

Av Lena Hellblom Sjögren

 

Till Minne av Kent Sänd

TILL MINNE AV KENT SÄND

 

Socialsverige har skördat ytterligare ett offer

 

Kent Sändh

Kent Sänd håller föredrag på NKMR:s symposium i Göteborg, den 5 juni 2004. Foto: Rigmor Persson

18 maj 1941 - 19 september 2005

 Offret den här gången är Kent Sänd, som vi i NKMR känner sedan ett par år tillbaka. Kent Sänd var en mycket mjuk, varm, omtänksam och hjälpsam människa. Han ville hjälpa andra. Det var för att kräva upprättelse för sina och andras förstörda barndomsår på Vidkärrs barnhem i Göteborg som han startade föreningen "Samhällets styvbarn" i mars 2004.

Kent Sänd var en av föredragshållarna vid NKMR:s symposium i juni 2004.

Ett av Kent Sänds mål var att få Göteborgs kommun att ta bort eller ändra texten på skulpturen utanför Vidkärrs barnhem.

 Bengt och Kent Sändh

Bröderna Bengt Sändh & Kent SändSå här skriver Kent Sänd i

Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden

"Göteborgs stad hade smaklösheten att placera en staty vid entrén till Vidkärr efter det att barnhemmet lades ner. Statyn ENSAM av skulptrisen Margareta Ryndel är mycket fin och föreställer ett skrämt litet barn hopkrupet i en hörna. Sedan åsätter staden texten:

Under åren 1935-1976
har många barn mött kärlek
och omtanke på Vidkärrs barnhem
och fått en god start i livet.


Vilket urbota hån - verkligheten var den motsatta. Nu har 13 Vidkärrsbarn krävt av staden att texten skall bytas ut mot:
"Göteborgs stad ber barnhemsbarnen på Vidkärr om ursäkt för den vanvård och de övergrepp som många utsattes för under sin vistelse på barnhemmet".

Vi har fått svar också på den skrivelsen; ”Vi är bara 13 stycken som begärt utbyte av texten – det räcker inte”! Jag menar att det är 100 % av de tillfrågade. Men vi kommer att bli fler som kräver detta utbyte."

NKMR vill här framföra våra kondoleanser till Kent Sänds familj inför den fruktansvärda tragedin som har drabbat dem.
NKMR vill också framföra vårt djupa deltagande till medlemmarna i Samhällets styvbarn.

Frid över hans minne.


Styrelsen.

 

 

Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Två artiklar om Kent Sändh och Samhällets styvbarn
Av Patrik Nyberg

 

Samhällets mördande "vård"
Av Sven-Erik Berg

 

Fosterhemsbarn mer självmordsbenägna

TT/Västerbottens-Kuriren

 

Leder for svensk forening for barnehjemsofre tok sitt liv

Av Jan Hansen

 

Traumer i tidlig barndom gir problemer senere i livet

Av Jan Hansen

 

Traumer i tidlig barndom

Av Rune Fardal

 

Bättre stöd till familjer i kris

 

Boktips:

 

BARNHEMSUNGAR

 

Tre Böcker - Vuxna barnhems- och fosterbarn berättar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter