Till Minne av Margit Eliasson

Margit, vän och fd styrelsemedlem i NKMR

 

Margit

Margit Eliasson håller föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 12 juni 1998

 

Kära Margit, det är alltid så svårt att ta farväl av en god och trogen vän och medkämpe. Margit, språkrör för Mormorsupproret och styrelsemedlem i NKMR, och jag ordf. i NKMR, har kämpat sida vid sida för barns och deras föräldrars och släktingars mänskliga rättigheter: deras rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. Rätten till skydd för sitt privat- och familjeliv är en rättighet som garanteras i FN:s Universella Deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och FN:s Barnkonvention.

Margit var styrelsemedlem i NKMR i ett år. Hon avgick pga. att hon hade fått sin första hjärtinfarkt. Margit blev styrelsemedlem i NKMR sedan hon vilandeförklarade sitt uppdrag som språkrör för Mormorsupproret, som hon ledde med stor framgång i minst tio år. Det var Margit och hennes Mormorsuppror som 1997 gav Sveriges barn rätten - en rätt som sedan urminnestider är naturlig för barn i alla andra länder i världen - att få bo hos sina egna mor- och farföräldrar och andra släktingar om de skulle förlora sina föräldrar.

Margit var en av föredragshållarna på NKMR:s första symposium i Göteborg i juni 1998. Jag vill å styrelsens och medlemmarnas i NKMR vägnar framföra ett stort TACK till dig Margit för ditt ovärderliga arbete för Sveriges olycksbarn, de som tvångsomhändertas helt i onödan av de sociala myndigheterna och placeras hos vilt främmande människor trots att de har mor- och farföräldrar och andra släktingar som gärna skulle vilja ta hand om dem.

Kära Margit, jag saknar redan din trevliga stämma när du ringer och säger "Hej Ruby, det är Margit". Det var signalen på att det var något spännande på gång. Du brukade ringa och tipsa om intressanta fall av onödiga barnomhändertaganden och om mor- och farföräldrars och andra släktingars kamp mot myndigheternas onödiga ingripanden i deras barns, barnbarns eller släktingbarns liv. Du brukade också ringa och tipsa om intressanta tidningsartiklar som jag kunde länka till NKMR:s hemsida. Om artiklarna inte fanns på Internet gav du mig artikelförfattarnas namn och telefonnummer så att jag kunde kontakta dem för att utverka deras tillstånd att publicera deras artiklar direkt på NKMR:s hemsida.

Du har tystnat som vän, medkämpe och tipskälla, Margit, men du har inte försvunnit ute i tomma intet. Du har lämnat tydliga spår i Sveriges nutidshistoria genom dina frivilliga engagemang som språkrör för Mormorsupproret och som styrelsemedlem i NKMR.

Än en gång vill jag framföra ett stort TACK till dig Margit för din vänskap och för ditt ovärderliga arbete för Sveriges olycksbarn.

Jag tackar dig Margit att jag har haft förmånen av att ha lärt känna dig, träffa Lennart, Carina och din dotterson Dennis.

Din vän,

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

2007-04-15

Margit Eliasson. Presentation av NKMR:s styrelsemedlem 2004

Mormorsupproret

Mormorsupproret
Av Margit Eliasson och Margareta Palm.
Föredrag vid NKMR:s symposium den 12 juni 1998

Barnets bästa ...
Av Margareta Palm & Margit Eliasson

Mormor tar tingsrätten till hjälp för att få träffa sitt barnbarn
Av Margit Eliasson

Socialen skrämmer släkten till tystnad

Av Katarina Lagerwall
Kommunen skänkte bort vårt barnbarn

 

Minnesrunor till Dagmar Heurlin

Minnesrunor till Dagmar Heurlin

Dagmar Heurlin

Av Anders Svensson

Dagmar Heurlin
Av Ruby Harrold-Claesson och Siv Westerberg


Till Minne
Nancy Schaefer, fd senator i Georgia, USA


schaefer

Nancy Schaefer, 1937 - 2010

 

På styrelsens och medlemmarnas i NKMR vägnar vill jag uttrycka vår djupaste medkänsla till Nancy Schaefers & Bruce Schaefers barn och barnbarn för den förtida förlust av era älskade föräldrar och far- och morföräldrar.

 

Dessa våra kondoleanser med anledning av mordet på Nancy Schaefer i lika hög grad riktar sig till Eagle Forum och de andra organisationer som hon grundade och var ordförande för, till folket i delstaten Georgia och till Förenta Staterna. Ni har förlorat en aktivist som hyste en stark tro på den amerikanska konstitutionen, rättssäkerhet och skyddet av de grundläggande mänskliga rättigheterna för barn och deras familjer.

Nancy Schaefers granskning av "Child Protective Services" ledde henne att skriva en svidande rapport om "The corrupt business of Child Protective Services" (Socialtjänstens korrumperade verksamhet) i november 2007. Hennes anförande, Nancy Schaefer on CPS, på The Eagle Forum kongressen i september 2008, har gjort henne odödlig.

 

Nancy Schaefers död är inte bara en stor förlust för hennes familj, hennes nära och kära, staten Georgia och USA, men även för oss här i de nordiska länderna, där barn och deras familjer lider under de sociala myndigheternas och förvaltningsdomstolarnas rättsövergrepp. Nancy Schaefer var en personlig vän till mig och NKMR sedan 2008. Vi talade ofta i telefon eller skickade uppmuntrande e-mails till varandra. Nancy Schaefer och jag träffades för första gången i augusti 2009 på World Congress of Families V i Amsterdam i Nederländerna, och vi var oskiljaktiga under de fyra dagarna vi var där. Nancy Schaefer höll ett tal under "parlamentarikernas session" som chockade parlamentariker och ministrar från de olika regeringar som deltog i WCF V.

Nancy Schaefer samlade in information om barn, deras föräldrar och familjer som befinner sig i chocktillstånd och blivit förstörda och hon publicerade informationen. Under åren har vi känt varandra har Nancy Schaefer skickat otaliga artiklar och annan information till NKMR om missförhållandena i USA där statliga organ tvångsomhändertar barn från deras kärleksfulla föräldrars omsorg och placerar dem i ofta olämpliga fosterhem bland totala främlingar, som tar barnen för pengarna.

 

NKMR känner igen dessa problem eftersom situationen är densamma för tusentals barn och familjer här i de nordiska länderna.

 

Nancy Schaefer var en av talarna vid NKMR:s symposium den 22 augusti 2009. Vi lyckades inte få ihop tillräckligt med pengar för att transportera henne över Atlanten, och hon ju hade varit i Amsterdam bara två veckor tidigare, så NKMR:s tekniker och hennes son, Edvard Schaefer, samarbetade och hon kunde leverera sitt anförande och svara på frågor i Göteborg, från sitt kontor i Georgia. Det var en mycket upplyftande erfarenhet som vi som deltog i NKMR:s symposium den 22 augusti 2009 länge kommer att minnas.

Min senaste kontakt med Nancy Schaefer var hennes e-mail den 16 mars 2010, där hon informerade mig:

"Ruby, jag har avgått som ordförande för Eagle Forum i Georgia. Jag kommer att fortsätta att vara Nationell ordförande för föräldrarnas rättigheter. Vi kommer att filma en dokumentär om föräldrar, mor- och farföräldrar, ensamstående mammor och ensamstående pappor som alla är offer för systemet, nu under helgen. Jag kommer att hålla er uppdaterade. Var stark. Vi får inte ge upp. Jag tror av hela mitt hjärta att vår Skapare Gud vill att detta ska avslöjas och avvecklas. Må han välsigna dig och ditt arbete! Jag kämpar på, NS"

 

Jag fick ett e-postmeddelande som lydde "Nancy Schaefer mördad" på lördag kväll den 27 mars 2010. I nyheterna på Internet hävdades att hon hade blivit mördad av sin man och att han hade begått självmord i enlighet med en dödspakt och att utredningen koncentrerades till detta scenario. Jag reagerade på att utredningen inte var förutsättningslös, eftersom jag visste genast att Nancy & Bruce Schaefer aldrig skulle svika sina fem barn och 13 barnbarn på ett sådant sätt.

 

Kära Nancy, din röst för barnen i Georgia, USA och de nordiska länderna är nu tyst, men ditt exempel att stå upp för att skydda barns och deras föräldrars och familjers grundläggande mänskliga rättigheter och frihet från förtryck av statliga organ kommer att leva kvar i vårt minne.

 

Vila i frid Nancy & Bruce. Jag saknar dig, Nancy. De som mördade er båda kommer så småningom att ställas inför rätta.

Olofstorp, den 1 april 2010

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

  

 

NKMR:s symposium & årsmöte, 22 augusti 2009

Nancy Schaefer avslöjar ondskan inom de sociala myndigheterna (CPS) i USA
Tal av Nancy Schaefer vid Eagle Forum rådet XXXVII, den 25 - 28 september, 2008
Avskrift och översättning: Lena Edstam


Twist in Schaefer Murder-Suicide - WSB News on wsbradio.com

 

The Strange “Suicide” of Nancy Schaefer

 

Former SenatorNancy Schaefer murder-suicide or third partymurder

 

Monika Widlund

Monika Widlund

Monika Widlund 

Neurokirurg, specialistläkare

 

Revisor i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

 

 

Född 1941

 

Monika Widlund studerade humaniora i gymnasiet, men utbildade sig till läkare och kirurg. Hennes djupa rättspatos och omtanke om de svagare i samhället har gjort att hon har engagerat sig i NKMR, dock som opartisk revisor.

 

Per Westerberg

Till Minne av Dr. Per Westerberg

 

 

Per Westerberg

 

 

 

Det är med djupt beklagande som vi i NKMR meddelar att vår avhållne medlem, Dr. Per Westerberg, make till NKMRs med-grundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, har avlidit. Per Westerberg 95 år gammal avled den 13 januari 2013.


Styrelsens i NKMR tillsammans med våra medlemmar och sympatisörer vill här framföra vårt djupa deltagande till Per Westerbergs efterlevande.

Må han vila i frid!

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter