CONFERENCE on the CHILD REMOVAL PROCEEDINGS in the COUNCIL of EUROPE MEMBER STATES and Related Human Rights Issues

 

This international conference that took place in Prague on October 3, 2014, is the remarkable effort of JUDr Marica Pirosikova, Agent of the Government of the Slovak Republic before the European Court of Human Rights, who was instrumental in securing the release of the Boor brothers back to Slovakia from fosterhome and forced adoption in England. JUDr Marica Pirosikova's initiative is based inter alia on her personal experiences of the British system and the December 2012 NKMR Report to the Council of Europe.

Organiser: Mr. Erik Bihary, Agent and Conference Coordinator, European Institute of Law and Forensic Engineering.

 

Read more: CONFERENCE on the CHILD REMOVAL PROCEEDINGS in the COUNCIL of EUROPE MEMBER STATES and Related...

EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child Rights

 Handbook - European Law - child rights

 

EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child RightsVienna/Strasbourg, 20 November 2015

Child rights in European law: new practical guide from the EU Fundamental Rights Agency and the Council of Europe


On the occasion of Universal Children’s Day, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the Council of Europe, and the European Court of Human Rights (ECtHR), launch a handbook on European law relating to rights of the child.

”The promotion and protection of rights of the child is one of the EU’s objectives. However, legal practitioners are not always familiar with European law and jurisprudence in this area,” says FRA interim Director Constantinos Manolopoulos. ”We are glad to offer this useful guide to assist practitioners better protect children so they can effectively enjoy their rights.”

Read more: EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child Rights

International Human Rights Conference and Rally 2014

The Jamaica Coalition for a Healthy Society (JCHS) and Jamaica Cause invite you to our OPEN RALLY, on International Human Rights Day, December 10, 2014, 6 PM., at Emancipation Park, Kingston, Jamaica
Theme: Protecting the true rights of children: Lessons from the Swedish experience"
International Guest speaker, Ruby Harrold-Claesson, Lawyer, Gothenburg, Sweden and president of the Nordic Committee for Human Rights - NCHR/NKMR

pdfPARK PROGRAMME Human Rights Day, December 10, 2014


International Human Rights Conference 2014
, December 6, 2014, at the Jamaica Conference Centre, Kingston, Jamaica

The Conference is organised by the JCHS, the Lawyers Christian Fellowship, Jamaica and Jamaica CAUSE

The Theme of the Conference:
‘International Law, Development and the Family: The Family as a Strategy for Development’

 

pdfInternational Human Rights Conference 2014 - Programme


Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

SAMMANFATTNINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Petition nr 2434/2014
Upptagande till sakprövning och åtgärd

Ordförandens rekommendationer om prövningstillstånd och åtgärder kommer att anses vara antagna om inga synpunkter inkommit före den 14 juli 2015.

 

Read more: Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

NKMRs yttrande SOU 2015:71


pdfSOU 2015:71. Konkreta förslag till en total omstöpning av LVU
Advokat Tryggve Emstedt, jur. kand., med. lic, Siv Westerberg, jur. kand., Jenny Beltrán, jur kand., Madeleine Johansson, jur kand., Rigmor Persson, jur kand, Elisabeth Scheffer, och jur.kand., Ruby Harrold-Claesson, praktiserande jurister och styrelsemedlemmar och medverkande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna, har lämnat ett yttrande över SOU 2015:71.
NKMR var en av remissinstanserna i den tidigare regeringens satsning: En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009.

Vi konstaterar att förslaget till ny lagstiftning i Lag om vård av unga, LVU, SOU 2015:71 som regeringens särskilda utredare, Håkan Ceder, har lämnat går i motsatt riktning mot:
1 - de resolutioner och riktlinjer som har utarbetats i
Europarådets parlamentariska församling (PACE) och andra europeiska riktlinjer.

Subcategories

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter