SAMMANFATTNINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Petition nr 2434/2014
Upptagande till sakprövning och åtgärd

Ordförandens rekommendationer om prövningstillstånd och åtgärder kommer att anses vara antagna om inga synpunkter inkommit före den 14 juli 2015.

 

Read more: Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

ROUNDTABLE

The Best Interests of Children: Have they been well served in Europe?

European Parliament Round Table 2015-06-02
Venue: European Parliament, Brussels, June 2, 2015


The Roundtable is divided into two blocks. The first block will be between 11.00-12.00 and will focus on the child protection systems across Europe, the way they take children and the measures that should be developed to prevent this from happening.
The second block would be then from 12.00-13.00 and it will concentrate on the topic of forced adoption and the way this issue could be addressed on the European level.
The seminar and Q&A session that will be included in each block will be hosted by MEP Tomas Zdechovský and he will also sum up the outcomes of the seminar in the last 10 minutes (12.50-13.00).

Read more: Roundtable: European Parliament

Tioårsminnet av Felicia Petterssons död
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand
Göteborg, 2015-05-17


Felicia Pettersson
Felicia Pettersson, 1990 07 19 - 2005 05 17
Vila i Frid


Den 24 mars 2005 blev Felicia Pettersson, då 14 år 10 månader, tvångsomhändertagen och placerad i Kastellet i Asige, ett s k behandlingshem i Halland.
55 dagar senare "hittade" man Felicias döda kropp hängande i ett träd ca ett hundra meter från behandlingshemmet.
Kastellet fick betalt för 116 dygn för Felicias placering, totalt 293 600 kronor. 63 av dygnen var efter hennes död.
Länsstyrelsen i Halland har utrett ärendet. De riktade i kritik mot vårdbolaget för att de inte informerat och samarbetat bättre med Felicias familj.
I januari 2006 lades behandlingshemmet Kastellet ned.

 

Read more: Tioårsminnet av Felicia Petterssons död

Treårsminnet av Donia Hassans död


Donia Hassan

Idag, den 28 april 2015 markerar treårsdagen sedan tvångsomhändertagna Donia Hassan, 15 år, vanvårdades till döds i fosterhemmet i Simrishamn, där socialarbetarna i Simrishamns kommun hade placerat henne genom vårdföretaget Attendo - långt från hennes nära och kära. Den 28 april 2015 var slutet för Donia Hassans lidande, men tre år har nu förflutit sedan hennes mor, Annina Karlsson, påbörjade sin kamp för att utkräva ansvar för sin dotters död.

Read more: Treårsminnet av Donia Hassans död

 

When is it ok to remove a child from her or his birth family?
“Children have the right to be protected from all types of violence, abuse and neglect. But children also have the right not to be separated from their parents against their will, except when the competent authorities determine that such separation is necessary for the best interests of the child,” Olga Borzova (Russia, NR) says in her report, adopted yesterday by PACE's Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development.

Interview following Ms Olga BORZOVA's, Russian Federation, Report to PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe
January 26, 2015

 

Subcategories

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter