NKMRs Symposium och Årsmöte 2015

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - Symposium och Årsmöte kommer att äga rum lördag den 5 september 2015.
Programmen är under förberedelse och de kommer att publiceras inom kort

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter