NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen

NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen 11 ÅR


Den 9 december är den Internationella Antikorruptionsdagen.

Idag, den 9 december 2015, firar NKMR Internationella Antikorruptionsdagens 11 Årsjubileum.

Citat ur Pressmeddelandet 2005-12-09

"Politiska partier uppfattas som mest korrupta i världsomfattande undersökning genomförd av Transparency International."PRESSMEDDELANDE 2005-12-09

Transparency International Sverige
Politiska partier uppfattas som mest korrupta i världsomfattande undersökning genomförd av Transparency International

Den 9 december är den Internationella Antikorruptionsdagen. Dagen firades förra året för första gången. Om en knapp vecka, den 14 december, träder FN: s konvention mot korruption i kraft sedan den ratificerats av 30 stater. Sverige har undertecknat konventionen. "Det viktiga är nu att ytterligare stater, inklusive Sverige, ratificerar och framför allt att dess regler nu verkställs i praktisk handling", framhåller Örjan Berner, ordförande i Transparency International, Sverige.

"Här finns oerhört mycket att göra, vilket inte minst visades av den undersökning som offentliggjordes nyligen om Irak-programmet; "Livsmedel mot olja"."

Transparency International i Berlin offentliggör idag en opinionsundersökning, Global Corruption Barometer 2005, som visar att medborgarna i 45 av de 69 länder som ingick i undersökningen anser att politiska partier är den samhällsinstitution som är mest korrupt. Se bifogade pressmeddelanden och rapport från Transparency International.

Sverige ingår inte i denna undersökning. Sverige ingår däremot i den grupp om sex länder som uppfattas som minst korrupta i världen. Detta enligt Transparency International's Corruption Perception Index 2005, som offentliggjordes 18 oktober i år.

"Det är naturligtvis tillfredsställande att Sverige allmänt står sig så väl i jämförelse med andra länder men vi kan inte slå oss till ro med det. Regeringen måste aktivt förebygga och bekämpa korruption", framhåller Örjan Berner. "Vi ingår inte i denna undersökning men det betyder inte att just frågan om parti- och valfinansiering i Sverige saknar intresse."
"Sverige har, till skillnad mot de allra flesta andra europeiska länder, ingen lagstiftning som föreskriver att politiska partier och enskilda valkandidater öppet redovisar hur de finansierar sin politiska verksamhet. En offentlig utredning (SOU 2004: 22) har föreslagit lagstiftning på området. TIS anser att en lag som föreskriver öppen redovisning av partiers och
valkandidaters intäkter är angelägen.

En lagstadgad öppen redovisning motverkar korruption och skulle bidra till att höja allmänhetens förtroende för partier och politiker" fortsätter Berner.


Political Corruption In Transparency International’s Integrity System Report 2011

Transparency International Anti Corruption Day Press Release 2005

Transparency International Global Corruption Barometer Press Release 2005

Transparency International Global Corruption Barometer Report 2005
För info: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kontaktperson: Örjan Berner mobil 0708-279 673


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter